Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:260:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 260, 7 septembrie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.260.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 260

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
7 septembrie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2013/C 260/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 252, 31.8.2013

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2013/C 260/02

Cauzele conexate C-584/10 P, C-593/10 P și C-595/10 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 18 iulie 2013 — Comisia Europeană (C-584/10 P), Consiliul Uniunii Europene (C-595/10 P), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (C-595/10 P)/Yassin Abdullah Kadi, Republica Franceză [Recurs — Politica externă și de securitate comună (PESC) — Măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii — Regulamentul (CE) nr. 881/2002 — Înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale unei persoane incluse într-o listă stabilită de un organ al Organizației Națiunilor Unite — Includerea numelui persoanei respective în lista care figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 — Acțiune în anulare — Drepturi fundamentale — Dreptul la apărare — Principiul protecției jurisdicționale efective — Principiul proporționalității — Dreptul la respectarea proprietății — Obligația de motivare]

2

2013/C 260/03

Cauza C-201/11 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 iulie 2013 — Union des associations européennes de football (UEFA)/Comisia Europeană, Regatul Belgiei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Recurs — Transmisii de televiziune — Directiva 89/552/CEE — Articolul 3a — Măsuri luate de Regatul Unit privind evenimentele de importanță majoră pentru societatea acestui stat membru — Campionatul European de Fotbal — Decizie prin care măsurile sunt declarate compatibile cu dreptul Uniunii — Motivare — Articolele 49 CE și 86 CE — Drept de proprietate)

3

2013/C 260/04

Cauza C-204/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 iulie 2013 — Fédération internationale de football association (FIFA)/Comisia Europeană, Regatul Belgiei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Recurs — Transmisii de televiziune — Directiva 89/552/CEE — Articolul 3a — Măsuri adoptate de Regatul Belgiei privind evenimentele de importanță majoră pentru societatea belgiană — Campionatul Mondial de Fotbal — Decizie prin care măsurile sunt declarate compatibile cu dreptul comunitar — Motivare — Articolele 43 CE și 49 CE — Drept de proprietate)

3

2013/C 260/05

Cauza C-205/11 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 iulie 2013 — Fédération internationale de football association (FIFA)/Comisia Europeană, Regatul Belgiei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Recurs — Difuzarea programelor de televiziune — Directiva 89/552/CEE — Articolul 3a — Măsuri luate de Regatul Unit privind evenimentele de o importanță majoră pentru societatea acestui stat membru — Cupa mondială de fotbal — Decizie prin care se declară măsurile luate compatibile cu dreptul Uniunii — Motivare — Articolele 43 CE, 49 CE și 86 CE — Drept de proprietate)

4

2013/C 260/06

Cauzele conexate C-210/11 și C-211/11: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation — Belgia) — Statul Belgian/Medicom SPRL (C-210/11), Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11) [Cerere de decizie preliminară — A șasea directivă TVA — Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf litera (a) și articolul 13 secțiunea B litera (b) — Drept de deducere — Bunuri de capital care aparțin unor persoane juridice, puse parțial la dispoziția administratorilor lor în folosul propriu al acestora din urmă — Lipsa unei chirii plătibile în bani, dar luarea în considerare a unui avantaj în natură pentru impozitul pe venit]

4

2013/C 260/07

Cauza C-261/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 iulie 2013 — Comisia Europeană/Regatul Danemarcei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libertatea de stabilire — Articolul 49 TFUE — Articolul 31 din Acordul privind SEE — Restricții — Legislație fiscală — Transferul activelor în alt stat membru — Impozitarea imediată a plusvalorilor latente)

5

2013/C 260/08

Cauza C-313/11: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 iulie 2013 — Comisia Europeană/Republica Polonă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 — Hrana animalelor — Alimente modificate genetic — Producție, introducere pe piață sau utilizare — Interdicție națională care nu a intrat încă în vigoare]

5

2013/C 260/09

Cauza C-414/11: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon [Politica comercială comună — Articolul 207 TFUE — Aspecte comerciale ale proprietății intelectuale — Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) — Articolul 27 — Obiect brevetabil — Articolul 70 — Protecția obiectelor existente]

6

2013/C 260/10

Cauza C-426/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court of the United Kingdom — Regatul Unit) — Mark Alemo-Herron și alții/Parkwood Leisure Ldt (Transfer de întreprinderi — Directiva 2001/23/CE — Menținerea drepturilor lucrătorilor — Convenție colectivă aplicabilă cedentului și angajatului la momentul transferului)

6

2013/C 260/11

Cauza C-499/11 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 18 iulie 2013 — The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH/Comisia Europeană (Recurs — Înțelegeri — Piața cauciucului butadienic și a cauciucului stiren-butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie — Stabilirea prețurilor țintă, împărțirea clienților prin acorduri de neagresiune și schimbul de informații comerciale — Imputabilitatea comportamentului ilicit — Putere de apreciere a Comisiei — Coeficient multiplicator cu scop descurajator — Egalitate de tratament)

7

2013/C 260/12

Cauza C-501/11 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 iulie 2013 — Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Deutschland Holding GmbH/Comisia europeană, Consiliul Uniunii Europene [Recurs — Înțelegeri — Piața instalării și a întreținerii ascensoarelor și a scărilor rulante — Răspunderea societății mamă pentru încălcările normelor privind înțelegerile săvârșite de filiala sa — Societate holding — Program intern al întreprinderii de asigurare a conformității („Compliance Programme”) — Drepturi fundamentale — Principiile statului de drept în cadrul stabilirii amenzilor aplicate — Separația puterilor, principiile legalității, neretroactivității, protecției încrederii legitime și răspunderii subiective — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 23 alineatul (2) — Validitate — Legalitatea Liniilor directoare ale Comisiei din 1998]

7

2013/C 260/13

Cauza C-515/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Deutsche Umwelthilfe eV/Bundesrepublik Deutschland (Accesul publicului la informațiile despre mediu — Directiva 2003/4/CE — Competența statelor membre de a exclude din noțiunea „autoritate publică” prevăzută de această directivă anumite organisme atunci când acestea acționează pe baza capacităților lor legislative — Limite)

8

2013/C 260/14

Cauza C-520/11: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 18 iulie 2013 — Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Decizia 2009/726/CE — Neexecutare — Import de lapte și de produse lactate — Proveniență — Exploatații cu risc în raport cu cazurile de encefalopatii spongiforme — Măsuri naționale de interdicție)

8

2013/C 260/15

Cauze conexate C-523/11 și C-585/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe — Germania) — Laurence Prinz/Region Hannover (C-523/11) și Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg (C-585/11) (Cetățenia Uniunii — Articolele 20 TFUE și 21 TFUE — Dreptul de liberă circulație și de ședere — Ajutor pentru formare acordat resortisantului unui stat membru pentru studii efectuate într-un alt stat membru — Obligația de reședință în statul membru de origine timp de cel puțin trei ani înaintea începerii studiilor)

9

2013/C 260/16

Cauza C-621/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 18 iulie 2013 — New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, fostă New Yorker SHK Jeans GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Vallis K.-Vallis A. & Co. OE [Recurs — Cerere de înregistrare a mărcii verbale comunitare FISHBONE — Procedură de opoziție — Marca națională figurativă anterioară FISHBONE BEACHWEAR — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Luare în considerare a unor dovezi suplimentare neprezentate în termenul acordat — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 42 alineatele (2) și (3) și articolul 76 alineatul (2) — Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Norma 22 alineatul (2)]

9

2013/C 260/17

Cauza C-6/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus — Finlanda) — P Oy [Ajutoare de stat — Articolele 107 TFUE și 108 TFUE — Condiția „selectivității” — Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Articolul 1 litera (b) punctul (i) — Ajutor existent — Reglementare națională în materia impozitului pe profitul societăților — Deductibilitatea pierderilor suferite — Nedeductibilitate în cazul schimbării de proprietar — Autorizare de derogări — Putere de apreciere a administrației fiscale]

10

2013/C 260/18

Cauza C-26/12: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Gerechtshof te Leeuwarden — Țările de Jos) — fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand/Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen [Taxă pe valoarea adăugată — A șasea directivă 77/388/CEE — Articolul 17 și articolul 13 secțiunea B litera (d) punctul 6 — Scutiri — Deducerea taxei achitate în amonte — Fond de pensii — Noțiunea „gestionare de fonduri comune de plasament”]

10

2013/C 260/19

Cauza C-78/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — „Evita-K” EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Directiva 2006/112/CE — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Livrare de bunuri — Noțiune — Drept de deducere — Refuz — Realizarea efectivă a unei operațiuni impozabile — Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 — Sistemul de identificare și de înregistrare a bovinelor — Crotalii]

11

2013/C 260/20

Cauza C-99/12: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bruxelles — Belgia) — Eurofit SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) [Cerere de decizie preliminară — Agricultură — Organizarea comună a piețelor — Regulamentul (CEE) nr. 3665/87 — Restituiri la export — Deturnarea mărfii destinate exportului — Obligație de rambursare de către exportator — Lipsa comunicării de către autoritățile competente a informațiilor referitoare la credibilitatea cocontractantului, bănuit de fraudă — Caz de forță majoră — Inexistență]

12

2013/C 260/21

Cauza C-124/12: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de l’Administrativen sad Plovdiv — Bulgaria) — AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 168 litera (a) și articolul 176 — Drept de deducere — Cheltuieli referitoare la achiziționarea de bunuri și de prestări de servicii destinate personalului — Personal pus la dispoziția persoanei impozabile care invocă dreptul de deducere, dar care este angajat de o altă persoană impozabilă]

12

2013/C 260/22

Cauza C-136/12: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale dei Geologi/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato și Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Consiglio Nazionale dei Geologi (Articolul 267 al treilea paragraf TFUE — Întinderea obligației de trimitere a instanțelor de ultim grad de jurisdicție — Articolul 101 TFUE — Cod deontologic al unui ordin profesional care interzice aplicarea de tarife care nu corespund demnității profesiei)

13

2013/C 260/23

Cauza C-147/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Hovrätten för Nedre Norrland — Suedia) — ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/Frank Koot, Evergreen Investments AB [Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Instanța competentă — Competențe speciale în „materie contractuală” și în „materie delictuală și cvasidelictuală”]

14

2013/C 260/24

Cauza C-211/12: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte di Appello di Roma — Italia) — Martini SpA/Ministero delle Attività Produttive [Agricultură — Regimul licențelor de import — Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 — Articolul 35 alineatul (4) litera (c) — Garanții constituite cu ocazia cererii de emitere a licențelor — Licență de import — Depunere cu întârziere a dovezii utilizării acesteia — Sancțiune — Calculul sumei reținute — Regulamentul (CE) nr. 958/2003 — Contingente tarifare]

14

2013/C 260/25

Cauzele conexate C-228/12-C-232/12 și C-254/12-C-258/12: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 și C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 și C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 și C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 și C-256/12), Sky Italia srl (C-257/12)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-228/12-C-232/12, C-255/12 și C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 și C-257/12), Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/12) (Rețele și servicii de comunicații electronice — Directiva 2002/20/CE — Articolul 12 — Taxe administrative impuse întreprinderilor din sectorul în cauză — Reglementare națională prin care operatorii de comunicații electronice sunt supuși la plata unei taxe destinate să acopere costurile de funcționare ale autorităților naționale de reglementare)

15

2013/C 260/26

Cauza C-234/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [Difuzarea programelor de televiziune — Directiva 2010/13/UE — Articolul 4 alineatul (1) și articolul 23 alineatul (1) — Spoturi publicitare — Reglementare națională care prevede pentru stațiile de emisie cu plată un procent maxim de timp de emisie care poate fi consacrat publicității inferior celui prevăzut pentru stațiile de emisie cu acces liber — Egalitate de tratament — Libera prestare a serviciilor]

16

2013/C 260/27

Cauza C-252/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 iulie 2013 [cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regatul Unit] — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd [Mărci — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 9 alineatul (1) literele (b) și (c), articolul 15 alineatul (1) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) — Motive de decădere — Noțiunea „utilizare serioasă” — Marcă utilizată în combinație cu o altă marcă sau ca parte a unei mărci complexe — Culoare sau combinație de culori în care este utilizată o marcă — Renume]

16

2013/C 260/28

Cauza C-265/12: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 18 iulie (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van beroep te Brussel — Belgia) — Citroën Belux NV/Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF) (Articolul 56 TFUE — Libera prestare a serviciilor — Directiva 2005/29/CE — Practici comerciale neloiale — Protecția consumatorilor — Oferte comune care cuprind cel puțin un serviciu financiar — Interzicere — Excepții)

17

2013/C 260/29

Cauza C-299/12: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud — Republica Cehă) — Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát [Protecția consumatorilor — Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 — Mențiuni nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare — Articolul 2 alineatul (2) punctul 6 — Noțiunea „mențiune privind reducerea riscului de îmbolnăvire” — Articolul 28 alineatul (2) — Produse care poartă mărci comerciale sau denumiri comerciale — Măsuri tranzitorii]

17

2013/C 260/30

Cauza C-315/12: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 18 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Højesteret — Danemarca) — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet [Accize — Directiva 92/12/CEE — Articolele 7-9 — Directiva 2008/118/CE — Articolele 32-34 — Circulația intracomunitară a produselor supuse accizelor — Regulamentul (CEE) nr. 3649/92 — Articolele 1 și 4 — Documentul de însoțire simplificat — Exemplarul 1 — Activitatea de „cash & carry” — Produse eliberate pentru consum într-un stat membru și deținute în scopuri comerciale într-un alt stat membru sau produse achiziționate de particulari pentru uz propriu și transportate de aceștia — Băuturi spirtoase — Lipsa obligației de verificare de către furnizor]

18

2013/C 260/31

Cauza C-412/12: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 18 iulie 2013 — Comisia Europeană/Republica Cipru (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 1999/31/CE — Depozite de deșeuri — Funcționare în lipsa planurilor de amenajare a amplasamentelor — Obligație de închidere)

19

2013/C 260/32

Avizul 2/13: Cerere de aviz prezentată de Comisia Europeană în temeiul articolului 218 alineatul (11) TFUE

19

2013/C 260/33

Cauza C-250/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) la 7 mai 2013 — Birgit Wagener/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen

19

2013/C 260/34

Cauza C-259/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 13 mai 2013 — Elena Recinto-Pfingsten/Swiss International Air Lines AG

20

2013/C 260/35

Cauza C-282/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 24 mai 2013 — T-Mobile Austria GmbH/Telekom-Control-Kommission

21

2013/C 260/36

Cauza C-297/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht München (Germania) la 29 mai 2013 — Data I/O GmbH/Hauptzollamt München

21

2013/C 260/37

Cauza C-310/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 6 iunie 2013 — Novo Nordisk Pharma GmbH/Corinna Silber

21

2013/C 260/38

Cauza C-319/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Thüringer Oberlandesgericht (Germania) la 11 iunie 2013 — Udo Rätzke/S+K Handels GmbH

22

2013/C 260/39

Cauza C-324/13 P: Recurs introdus la 14 iunie 2013 de Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 10 aprilie 2013 în cauza T-360/11, Fercal — Consultadoria e Serviços/OAPI — Parfums Rochas (Patrizia Rocha)

22

2013/C 260/40

Cauza C-331/13: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunalul Sibiu (România) la data de 18 iunie 2013 — Ilie Nicolae Nicula/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

23

2013/C 260/41

Cauza C-334/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 19 iunie 2013 — Nordex Food A/S/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

23

2013/C 260/42

Cauza C-335/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Scottish Land Court (Regatul Unit) la 18 iunie 2013 — Robin John Feakins/The Scottish Ministers

24

2013/C 260/43

Cauza C-336/13 P: Recurs introdus la 19 iunie 2013 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 10 aprilie 2013 în cauza T-671/11, IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH/Comisia Europeană

25

2013/C 260/44

Cauza C-341/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) la 24 iunie 2013 — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

25

2013/C 260/45

Cauza C-343/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal do Trabalho de Leiria (Portugalia) la 24 iunie 2013 — Modelo Continente Hipermercados SA/Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)

26

2013/C 260/46

Cauza C-344/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) la 24 iunie 2013 — Cristiano Blanco/Agenzia delle Entrate

26

2013/C 260/47

Cauza C-345/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court (Irlanda) la 24 iunie 2013 — Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd

26

2013/C 260/48

Cauza C-351/13: Acțiune introdusă la 25 iunie 2013 — Comisia/Republica Elenă

27

2013/C 260/49

Cauza C-355/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria (Italia) la 27 iunie 2013 — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

27

2013/C 260/50

Cauza C-360/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court (Regatul Unit) la 27 iunie 2013 — Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd și alții

28

2013/C 260/51

Cauza C-361/13: Acțiune introdusă la 26 iunie 2013 — Comisia Europeană/Republica Slovacia

28

2013/C 260/52

Cauza C-362/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 28 iunie 2013 — Maurizio Fiamingo/Rete Ferroviaria Italiana SpA

29

2013/C 260/53

Cauza C-363/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 28 iunie 2013 — Leonardo Zappalà/Rete Ferroviaria Italiana SpA

29

2013/C 260/54

Cauza C-364/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) la 28 iunie 2013 — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents

30

2013/C 260/55

Cauza C-366/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 1 iulie 2013 — Profit Investment SIM SpA, în lichidare/Stefano Ossi și Commerzbank AG

30

2013/C 260/56

Cauza C-367/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) la 1 iulie 2013 — Pier Paolo Fabretti/Agenzia delle Entrate

30

2013/C 260/57

Cauza C-369/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch (Țările de Jos) la 1 iulie 2013 — Procedură penală împotriva N.F. Gielen și alții

31

2013/C 260/58

Cauza C-378/13: Acțiune introdusă la 2 iulie 2013 — Comisia/Grecia

31

2013/C 260/59

Cauza C-379/13 P: Recurs introdus la 3 iulie 2013 de Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 19 aprilie 2013 în cauza T-51/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Comisia

32

2013/C 260/60

Cauza C-380/13 P: Recurs introdus la 3 iulie 2013 de Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 19 aprilie 2013 în cauza T-52/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Comisia

33

2013/C 260/61

Cauza C-381/13 P: Recurs introdus la 3 iulie 2013 de Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 19 aprilie 2013 în cauza T-53/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Comisia

33

2013/C 260/62

Cauza C-383/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 5 iulie 2013 — M. G., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

34

2013/C 260/63

Cauza C-386/13: Acțiune introdusă la 5 iulie 2013 — Comisia Europeană/Republica Cipru

34

2013/C 260/64

Cauza C-391/13 P: Recurs introdus la 8 iulie 2013 de Republica Elenă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 17 mai 2013 în cauza T-294/11, Republica Elenă/Comisia Europeană

35

2013/C 260/65

Cauza C-392/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social de Barcelona (Spania) la 9 iulie 2013 — Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantía Salarial

36

2013/C 260/66

Cauza C-394/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 11 iulie 2013 — Ministerstvo práce a sociálních věcí/Mgr. K. B.

36

2013/C 260/67

Cauza C-396/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Satakunnan käräjäoikeus (Finlanda) la 12 iulie 2013 — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spolka Akcyjna

37

2013/C 260/68

Cauza C-405/13: Acțiune introdusă la data de 17 iulie 2013 — Comisia Europeană/România

38

2013/C 260/69

Cauza C-406/13: Acțiune introdusă la data de 17 iulie 2013 — Comisia Europeană/România

39

2013/C 260/70

Cauza C-411/13 P: Recurs introdus la 19 iulie 2013 de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 14 mai 2013 în cauza T-249/11, Sanco/OAPI — Marsalman (reprezentarea unui pui)

39

2013/C 260/71

Cauza C-429/13 P: Recurs introdus la 26 iulie 2013 de Regatul Spaniei împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 29 mai 2013 în cauza T-384/10, Regatul Spaniei/Comisia Europeană

40

 

Tribunalul

2013/C 260/72

Cauza T-589/10: Ordonanța Tribunalului din 4 iulie 2013 — Just Music Fernsehbetriebs/OAPI — France Télécom (Jukebox) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Decădere din drepturile asupra mărcii comunitare anterioare — Nepronunțare asupra fondului”)

41

2013/C 260/73

Cauza T-414/11: Ordonanța Tribunalului din 8 iulie 2013 — Nutrichem Diät + Pharma/OAPI — Gervais Danone (Active) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

41

2013/C 260/74

Cauza T-309/12 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 5 iulie 2013 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Comisia („Măsuri provizorii — Plata unor contribuții către o asociație de drept public — Ajutoare de stat — Obligație de recuperare — Cerere de suspendare a executării — Urgență”)

42

2013/C 260/75

Cauza T-336/13 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 17 iulie 2013 — Borghezio/Parlamentul European („Măsuri provizorii — Parlamentul European — Act de excludere a unui deputat din grupul său politic — Cerere de suspendare a executării — Inadmisibilitate vădită a acțiunii principale — Inadmisibilitatea cererii — Lipsa urgenței”)

42

2013/C 260/76

Cauza T-341/13: Acțiune introdusă la 27 iunie 2013 — Groupe Léa Nature/OAPI — Debonaire Trading (SO'BiO ētic)

42

2013/C 260/77

Cauza T-344/13: Acțiune introdusă la 28 iunie 2013 — Out of the blue/OAPI — Dubois și alții (FUNNY BANDS)

43

2013/C 260/78

Cauza T-354/13: Acțiune introdusă la 4 iulie 2013 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Comisia

43

2013/C 260/79

Cauza T-355/13: Acțiune introdusă la 4 iulie 2013 — easyJet Airline/Comisia

44

2013/C 260/80

Cauza T-357/13: Acțiune introdusă la 5 iulie 2013 — European Space Imaging/Comisia

44

2013/C 260/81

Cauza T-360/13: Acțiune introdusă la 8 iulie 2013 — VECCO și alții/Comisia

45

2013/C 260/82

Cauza T-361/13: Acțiune introdusă la 9 iulie 2013 — Menelaus/OAPI — Garcia Mahiques (VIGOR)

46

2013/C 260/83

Cauza T-364/13: Acțiune introdusă la 12 iulie 2013 — Mocek și Wenta/OAPI — Lacoste (KAJMAN)

46

2013/C 260/84

Cauza T-367/13: Acțiune introdusă la 15 iulie 2013 — Republica Polonă/Comisia Europeană

47

2013/C 260/85

Cauza T-368/13: Acțiune introdusă la 16 iulie 2013 — Boehringer Ingelheim International/OAPI — Lehning entreprise (ANGIPAX)

48

2013/C 260/86

Cauza T-376/13: Acțiune introdusă la 18 iulie 2013 — Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig Holstein/BCE

48

2013/C 260/87

Cauza T-377/13: Acțiune introdusă la 17 iulie 2013 — ultra air/OAPI — Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter)

49

2013/C 260/88

Cauza T-378/13: Acțiune introdusă la 23 iulie 2013 — Apple and Pear Australia și Star Fruits Diffusion/OAPI — Carolus C. (English pink)

49

2013/C 260/89

Cauza T-379/13: Acțiune introdusă la 22 iulie 2013 — Innovation First/OAPI (NANO)

50

2013/C 260/90

Cauza T-384/13: Acțiune introdusă la 26 iulie 2013 — Intermark/OAPI — Coca-Cola (RIENERGY Cola)

50

2013/C 260/91

Cauza T-352/08: Ordonanța Tribunalului din 12 iulie 2013 — Pannon Hőerőmű/Comisia

51

2013/C 260/92

Cauzele conexate T-148/10 și T-149/10: Ordonanța Tribunalului din 5 iulie 2013 — SK Hynix/Comisia

51


RO

 

Top