EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:156:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 156, 1 iunie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.156.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 156

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
1 iunie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2013/C 156/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 147, 25.5.2013

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2013/C 156/02

Cauze conexate C-399/10 P și C-401/10 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 19 martie 2013 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Comisia Europeană și alții, Comisia Europeană, Republica Franceză/Bouygues SA, și alții (C-401/10 P) (Recursuri — Ajutoare de stat — Măsuri financiare în favoarea France Télécom — Proiect de împrumut din partea acționarilor — Declarații publice ale unui membru al guvernului francez — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și prin care nu se dispune recuperarea acestuia — Noțiunea de ajutor de stat — Noțiunea de avantaj economic — Noțiunea de angajare a resurselor de stat)

2

2013/C 156/03

Cauza C-85/11: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 9 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Fiscalitate — Directiva 2006/112/CE — Articolele 9 și 11 — Legislație națională care permite includerea unor persoane neimpozabile într-un grup de persoane care pot fi considerate ca persoană impozabilă unică în scopuri de TVA)

3

2013/C 156/04

Cauza C-92/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV [Directiva 2003/55/CE — Piața internă în sectorul gazelor naturale — Directiva 93/13/CEE — Articolul 1 alineatul (2) și articolele 3-5 — Contracte încheiate între vânzători sau furnizori și consumatori — Condiții generale — Clauze abuzive — Modificare unilaterală de către vânzător sau furnizor a prețului serviciului — Referire la o reglementare imperativă concepută pentru altă categorie de consumatori — Aplicabilitatea Directivei 93/13/CEE — Obligația privind o redactare clară și inteligibilă și privind transparența]

3

2013/C 156/05

Cauza C-254/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungaria) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi [Spațiul de libertate, securitate și justiție — Micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre — Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 — Regulamentul (CE) nr. 562/2006 — Durată maximă de ședere — Reguli de calcul]

4

2013/C 156/06

Cauza C-258/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court — Irlanda) — Peter Sweetman și alții/An Bord Pleanála (Mediu — Directiva 92/43/CEE — Articolul 6 — Conservarea habitatelor naturale — Arii speciale de conservare — Evaluarea efectelor unui plan sau ale unui proiect asupra unui sit protejat — Criterii care trebuie aplicate pentru evaluarea probabilității ca un astfel de plan sau de proiect să aducă atingere integrității sitului vizat — Situl Lough Corrib — Proiectul de drum N6 pentru ocolirea orașului Galway)

4

2013/C 156/07

Cauza C-260/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court of the United Kingdom — Regatul Unit) — The Queen, la cererea David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Mediu — Convenția de la Aarhus — Directiva 85/337/CEE — Directiva 2003/35/CE — Articolul 10a — Directiva 96/61/CE — Articolul 15a — Accesul la justiție în materie de mediu — Noțiunea „cost care să nu fie prohibitiv” al procedurilor jurisdicționale)

5

2013/C 156/08

Cauzele conexate C-335/11 și C-337/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Sø- og Handelsretten — Danemarca) — HK Danmark acționând în numele doamnei Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, acționând în numele doamnei Lone Skouboe Werge/Dansk Arbejdsgiverforening acționând în numele societății Pro Display A/S, aflată în faliment (C-337/11) (Politica socială — Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap — Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Articolele 1, 2 și 5 — Diferență de tratament pe motiv de handicap — Concediere — Existența unui handicap — Absențe ale salariatului din cauza handicapului său — Obligație de amenajare — Muncă pe fracțiune de normă — Durata termenului de preaviz)

6

2013/C 156/09

Cauza C-375/11: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour constitutionnelle — Belgia) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/État belge (Servicii de telecomunicații — Directiva 2002/20/CE — Articolele 3 și 12-14 — Drepturi de utilizare a frecvențelor radio — Redevențe pentru drepturile de utilizare a frecvențelor radio — Redevențe unice pentru alocarea și reînnoirea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio — Metodă de calcul — Modificări ale drepturilor existente)

7

2013/C 156/10

Cauza C-401/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud — Republica Cehă) — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství [Agricultură — FEOGA — Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 — Sprijin pentru dezvoltarea rurală — Sprijin pentru pensionarea anticipată — Cedent în vârstă de cel puțin 55 de ani, dar care nu a împlinit vârsta normală de pensionare la momentul cedării — Noțiunea „vârstă normală de pensionare” — Legislație națională care stabilește o vârstă de pensionare variabilă în funcție de sex și, în cazul femeilor, în funcție de numărul copiilor pe care i-au crescut — Principiile generale ale egalității de tratament și nediscriminării]

7

2013/C 156/11

Cauza C-405/11 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 21 martie 2013 — Comisia Europeană/Buczek Automotive sp. zoo, Republica Polonă (Recurs — Ajutoare de stat — Restructurarea industriei siderurgice poloneze — Noțiunea „ajutor de stat” — Recuperarea creanțelor publice — Calificare drept ajutor de stat a nedepunerii unei cereri de declarare a falimentului întreprinderii debitoare — Criteriul creditorului privat — Repartizarea sarcinii probei — Limitele controlului jurisdicțional)

8

2013/C 156/12

Cauza C-443/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam — Țările de Jos) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Securitatea socială a lucrătorilor migranți — Articolul 45 TFUE — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 71 — Lucrător frontalier atipic aflat în șomaj total care a păstrat legături personale și profesionale în statul membru al ultimului loc de muncă — Regulamentul (CE) nr. 883/2004 — Articolul 65 — Drept la prestații în statul membru de reședință — Refuz de plată opus de statul ultimului loc de muncă — Admisibilitate — Relevanța Hotărârii Curții din 12 iunie 1986, Miethe (1/85) — Dispoziții tranzitorii — Articolul 87 alineatul (8) — Noțiunea «situație neschimbată»]

8

2013/C 156/13

Cauza C-535/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Hamburg — Germania) — Novartis Pharma GmbH/Apozyt GmbH [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE) nr. 726/2004 — Medicamente de uz uman — Procedură de autorizare — Cerință de autorizare — Noțiunea de medicamente „realizate” cu ajutorul anumitor procedee biotehnologice care figurează la punctul 1 din anexa la acest regulament — Operațiune de reambalare — Soluție injectabilă distribuită în flacoane de unică folosință care conțin un volum de soluție terapeutică mai mare decât cel utilizat în mod efectiv în vederea tratamentului medical — Conținut al unor astfel de flacoane introdus parțial, la prescripția unui medic, în seringi preumplute care corespund dozelor prescrise, fără modificarea medicamentului]

9

2013/C 156/14

Cauza C-613/11: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 21 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Ajutoare de stat — Ajutor acordat de Republica Italiană în favoarea sectorului navigației în Sardinia — Decizia 2008/92/CE a Comisiei de constatare a incompatibilității acestui ajutor cu piața comună și prin care se dispune recuperarea acestuia de la beneficiari — Neexecutare în termenul stabilit)

10

2013/C 156/15

Cauza C-636/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht München I — Germania) — Karl Berger/Freistaat Bayern [Regulamentul (CE) nr. 178/2002 — Protecția consumatorilor — Siguranța alimentară — Informarea publicului — Introducerea pe piață a unui produs alimentar care nu este adecvat consumului uman, dar care nu prezintă un risc pentru sănătate]

10

2013/C 156/16

Cauza C-645/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown [Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Articolul 1 alineatul (1) și articolul 6 punctul 1 — Noțiunea „materie civilă și comercială” — Plată nedatorată efectuată de o entitate statală — Cerere de restituire a acestei plăți în cadrul unei acțiuni în justiție — Stabilirea instanței competente în caz de conexitate — Legătură strânsă între cereri — Pârât domiciliat într-un stat terț]

11

2013/C 156/17

Cauza C-652/11: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 11 aprilie 2013 — Mindo Srl/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegere — Piața italiană a achiziției și a primei procesări a tutunului brut — Plata amenzii de către codebitorul solidar — Interesul de a exercita acțiunea — Sarcina probei)

11

2013/C 156/18

Cauza C-91/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Högsta förvaltningsdomstolen — Suedia) — Skatteverket/PFC Clinic AB [TVA — Directiva 2006/112/CE — Scutiri — Articolul 132 alineatul (1) literele (b) și (c) — Spitalizarea și îngrijirea medicală și activitățile conexe — Prestarea de îngrijiri medicale în cadrul exercitării profesiilor medicale și paramedicale — Servicii care constau în efectuarea unor acte chirurgicale și a unor tratamente estetice — Intervenții de natură pur cosmetică rezultând doar din dorința pacientului]

12

2013/C 156/19

Cauza C-129/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Germania) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg (Schemă de ajutor regional — Investiții în prelucrarea și în comercializarea produselor agricole — Decizie a Comisiei — Incompatibilitate cu piața internă — Eliminarea ajutoarelor incompatibile — Moment la care este acordat un ajutor — Principiul protecției încrederii legitime)

13

2013/C 156/20

Cauza C-138/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Fiscalitate — TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolul 203 — Principiul neutralității fiscale — Rambursarea către un furnizor a taxei plătite, în cazul refuzului dreptului de deducere opus destinatarului unei operațiuni scutite)

13

2013/C 156/21

Cauza C-158/12: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 11 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2008/1/CE — Articolul 5 — Prevenirea și controlul integrat al poluării — Cerințe pentru eliberarea autorizațiilor pentru instalațiile existente — Obligația de asigura funcționarea unor astfel de instalații conform cerințelor directivei menționate)

14

2013/C 156/22

Cauza C-197/12: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 21 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Fiscalitate — TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolul 148 — Scutirea anumitor operațiuni destinate navelor utilizate pentru transportul de călători cu plată sau pentru activități comerciale — Condiția afectării pentru navigația în largul mării)

14

2013/C 156/23

Cauza C-244/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat [Evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului — Directiva 85/337/CEE — Articolul 2 alineatul (1) și articolul 4 alineatul (2) — Proiecte cuprinse în anexa II — Lucrări de extindere a infrastructurii unui aeroport — Examinare pe bază de praguri sau de criterii — Articolul 4 alineatul (3) — Criterii de selecție — Anexa III punctul 2 litera (g) — Zone cu o densitate mare a populației]

15

2013/C 156/24

Cauza C-290/12: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Napoli — Italia) — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA (Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Clauza 2 — Domeniul de aplicare al acordului cadru — Întreprindere de muncă temporară — Plasarea de lucrători temporari la o întreprindere utilizatoare — Contracte de muncă pe durată determinată succesive)

15

2013/C 156/25

Cauza C-522/11: Ordonanța Curții (Camera a treia) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Giudice di pace di Lecce — Italia) — Procedură penală împotriva lui Abdoul Khadre Mbaye (Articolul 99 din Regulamentul de procedură — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Directiva 2008/115/CE — Standarde și proceduri comune în materie de returnare a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală — Reglementare națională care prevede sancțiuni penale pentru șederea ilegală)

16

2013/C 156/26

Cauza C-153/12: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Articolul 99 din Regulamentul de procedură — TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolele 62, 63, 65, 73 și 80 — Constituirea unui drept de superficie de către persoane fizice care nu au calitatea de persoane impozabile și nici de persoane obligate la plata TVA-ului în profitul unei societăți, în schimbul construirii unui bun imobil de către această societate în beneficiul acestor persoane fizice — Contract de schimb — TVA aferent prestațiilor referitoare la construirea bunului imobil — Fapt generator — Exigibilitate — Plată anticipată a contrapartidei în totalitate — Acont — Bază de impozitare în cazul contrapartidei constituite din bunuri sau din servicii)

16

2013/C 156/27

Cauza C-24/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 21 ianuarie 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft./Vidékfejlesztési Miniszter

17

2013/C 156/28

Cauza C-26/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Ungaria) la 21 ianuarie 2013 — Kásler Árpád și Káslerné Rábai Hajnalka/OTP Jelzálogbank Zrt.

18

2013/C 156/29

Cauza C-89/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Napoli (Italia) la 22 februarie 2013 — Luigi D’Aniello și alții/Poste Italiane SpA

18

2013/C 156/30

Cauza C-101/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) la 28 februarie 2013 — U/Stadt Karlsruhe

19

2013/C 156/31

Cauza C-113/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 8 martie 2013 — ASL n. 5 «Spezzino» și alții/San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

20

2013/C 156/32

Cauza C-124/13: Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene

21

2013/C 156/33

Cauza C-125/13: Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

21

2013/C 156/34

Cauza C-139/13: Acțiune introdusă la 19 martie 2013 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei

22

2013/C 156/35

Cauza C-140/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) la 20 martie 2013 — Annett Altmann și alții/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

22

2013/C 156/36

Cauza C-157/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) la 26 martie 2013 — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/BUAB „Kintra”

23

2013/C 156/37

Cauza C-162/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 29 martie 2013 — Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d.

24

2013/C 156/38

Cauza C-168/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil Constitutionnel (Franța) la 4 aprilie 2013 — Jeremy F./Premier ministre

24

2013/C 156/39

Cauza C-175/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Riigikohus (Estonia) la 28 martie 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

24

2013/C 156/40

Cauza C-178/13: Acțiune introdusă la 11 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Republica Finlanda

25

2013/C 156/41

Cauza C-188/13: Acțiune introdusă la 12 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Republica Slovenia

25

2013/C 156/42

Cauza C-148/12: Ordonanța președintelui Curții din 13 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania, susținută de: Republica Franceză, România, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă

25

 

Tribunalul

2013/C 156/43

Cauza T-31/07: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Du Pont de Nemours (Franța) și alții/Comisia („Produse fitosanitare — Substanța activă flusilazol — Înscrierea în anexa I la Directiva 91/414/CEE — Acțiune în anulare — Anulare în parte — Indisociabilitate — Inadmisibilitate — Responsabilitate necontractuală — Limitarea înscrierii la o durată de 18 luni și la patru culturi — Principiul precauției — Principiul proporționalității — Dreptul de a fi ascultat — Egalitatea de tratament — Motivare — Abuz de putere — Încălcare suficient de gravă a unei norme având ca obiect acordarea de drepturi particularilor”)

26

2013/C 156/44

Cauza T-392/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — AEPI/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

26

2013/C 156/45

Cauza T-398/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

27

2013/C 156/46

Cauza T-401/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor referitoare la execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertorii — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

27

2013/C 156/47

Cauza T-410/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — GEMA/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

28

2013/C 156/48

Cauza T-411/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Artisjus/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

28

2013/C 156/49

Cauza T-413/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — SOZA/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

29

2013/C 156/50

Cauza T-414/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

29

2013/C 156/51

Cauza T-415/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Irish Music Rights Organisation/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

30

2013/C 156/52

Cauza T-416/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Eesti Autorite Ühing/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

30

2013/C 156/53

Cauza T-417/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Sociedade Portuguesa de Autores/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

31

2013/C 156/54

Cauza T-418/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — OSA/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

31

2013/C 156/55

Cauza T-419/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — LATGA-A/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

32

2013/C 156/56

Cauza T-420/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — SAZAS/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

32

2013/C 156/57

Cauza T-421/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Performing Right Society/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

33

2013/C 156/58

Cauza T-422/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — SACEM/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

33

2013/C 156/59

Cauza T-425/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — KODA/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

34

2013/C 156/60

Cauza T-428/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — STEF/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

35

2013/C 156/61

Cauza T-432/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — AKM/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

35

2013/C 156/62

Cauza T-433/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — SIAE/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

36

2013/C 156/63

Cauza T-434/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Tono/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

36

2013/C 156/64

Cauza T-442/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — CISAC/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție”)

37

2013/C 156/65

Cauza T-451/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Stim/Comisia [„Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Articolul 151 alineatul (4) CE — Diversitatea culturală”]

37

2013/C 156/66

Cauzele conexate T-99/09 și T-308/09: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Italia/Comisia [FEDR — Programul operațional regional (POR) 2000-2006 pentru regiunea Campania — Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 — Articolul 32 alineatul (3) litera (f) — Decizie de a nu efectua plățile intermediare aferente măsurii din POR referitoare la gestionarea și la eliminarea deșeurilor — Procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor îndreptată împotriva Italiei]

37

2013/C 156/67

Cauza T-347/10: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Adelholzener Alpenquellen/OAPI (Forma unei sticle cu motiv în relief) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Forma unei sticle cu un motiv în relief — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa declarației privind întinderea protecției — Articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 — Încălcarea dreptului la apărare — Articolul 75 a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009”]

38

2013/C 156/68

Cauza T-383/10: Hotărârea Tribunalului din 17 aprilie 2013 — Continental Bulldog Club Deutschland/OAPI (CONTINENTAL) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale CONTINENTAL — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

38

2013/C 156/69

Cauza T-51/11: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Aecops/Comisia [„FSE — Acțiune de formare — Reducerea contribuției financiare acordate inițial — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Prescripție — Securitate juridică — Dreptul la apărare — Termen rezonabil — Obligația de motivare”]

38

2013/C 156/70

Cauza T-52/11: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Aecops/Comisia [„FSE — Acțiune de formare — Reducerea contribuției financiare acordate inițial — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Prescripție — Securitate juridică — Dreptul la apărare — Termen rezonabil — Obligația de motivare”]

39

2013/C 156/71

Cauza T-53/11: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Aecops/Comisia [„FSE — Acțiune de formare — Reducerea contribuției financiare acordate inițial — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Prescripție — Securitate juridică — Dreptul la apărare — Termen rezonabil — Obligație de motivare”]

39

2013/C 156/72

Cauza T-109/11: Hotărârea Tribunalului din 23 aprilie 2013 — Apollo Tyres AG/OAPI — Endurance Technologies (ENDURACE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ENDURACE — Marcă comunitară figurativă anterioară ENDURANCE — Motive relative de refuz — Similitudinea produselor și a serviciilor — Similitudinea semnelor — Refuz parțial de înregistrare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Risc de confuzie”]

40

2013/C 156/73

Cauza T-404/11: Hotărârea Tribunalului din 17 aprilie 2013 — TCMFG/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul de a împiedica proliferarea nucleară — Înghețarea fondurilor — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere”)

40

2013/C 156/74

Cauza T-454/11: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Luna/OAPI — Asteris (Al bustan) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă Al bustan — Marca națională figurativă anterioară ALBUSTAN — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

40

2013/C 156/75

Cauza T-506/11: Hotărârea Tribunalului din 18 aprilie 2013 — Peek & Cloppenburg/OAPI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Peek & Cloppenburg — Denumirea comercială națională anterioară Peek & Cloppenburg — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

41

2013/C 156/76

Cauza T-507/11: Hotărârea Tribunalului din 18 aprilie 2013 — Peek & Cloppenburg/OAPI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Peek & Cloppenburg — Denumirea comercială națională anterioară Peek & Cloppenburg — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

41

2013/C 156/77

Cauza T-537/11: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Hultafors Group/OAPI — Società Italiana Calzature (Snickers) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Snickers — Marcă națională verbală anterioară KICKERS — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009”]

42

2013/C 156/78

Cauza T-66/10: Ordonanța Tribunalului din 9 aprilie 2013 — Zuckerfabrik Jülich/Comisia [„Agricultură — Zahăr — Cotizații la producție — Anularea în parte și constatarea lipsei parțiale de validitate a Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 după introducerea acțiunii — Nepronunțare asupra fondului”]

42

2013/C 156/79

Cauza T-86/10: Ordonanța Tribunalului din 9 aprilie 2013 — British Sugar/Comisia [„Agricultură — Zahăr — Cotizații la producție — Anulare și declarare a invalidității în parte a Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 după introducerea acțiunii — Nepronunțare asupra fondului”]

42

2013/C 156/80

Cauza T-102/10: Ordonanța Tribunalului din 9 aprilie 2013 — Südzucker și alții/Comisia [„Agricultură — Zahăr — Cotizații la producție — Anularea și declararea lipsei parțiale de validitate a Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 după introducerea acțiunii — Nepronunțare asupra fondului”]

43

2013/C 156/81

Cauza T-467/12: Ordonanța Tribunalului din 11 aprilie 2013 — Tridium/OAPI — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

43

2013/C 156/82

Cauza T-406/12 P: Recurs introdus la 21 martie 2013 de BG împotriva Hotărârii din 17 iulie 2012 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-54/11, BG/Ombudsmanul

44

2013/C 156/83

Cauza T-165/13: Acțiune introdusă la 20 martie 2013 — ΤΑLΑΝΤΟΝ/Comisia

44

2013/C 156/84

Cauza T-166/13: Acțiune introdusă la 20 martie 2013 — Ben Ali/Consiliul

45

2013/C 156/85

Cauza T-176/13: Acțiune introdusă la 22 martie 2013 — DTL Corporación/OAPI — Vallejo Rosell (Generia)

46

2013/C 156/86

Cauza T-178/13: Acțiune introdusă la 15 martie 2013 — Jaczewski/Comisia

46

2013/C 156/87

Cauza T-181/13: Acțiune introdusă la 29 martie 2013 — Sharif University of Technology/Consiliul

47

2013/C 156/88

Cauza T-185/13: Acțiune introdusă la 26 martie 2013 — Continental Wind Partners/OAPI — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

47

2013/C 156/89

Cauza T-186/13: Acțiune introdusă la 2 aprilie 2013 — Țările de Jos/Comisia

48

2013/C 156/90

Cauza T-188/13: Acțiune introdusă la 4 aprilie 2013 — Murnauer Markenvertrieb/OAPI — Healing Herbs (NOTFALL)

49

2013/C 156/91

Cauza T-190/13: Acțiune introdusă la 2 aprilie 2013 — Gemeente Leidschendam-Voorburg/Comisia

49

2013/C 156/92

Cauza T-193/13: Acțiune introdusă la 2 aprilie 2013 — Bouwfonds Ontwikkeling și Schouten & De Jong Projectontwikkeling/Comisia

50

2013/C 156/93

Cauza T-197/13: Acțiune introdusă la 1 aprilie 2013 — (M.E.M.)/OAPI (MONACO)

51

2013/C 156/94

Cauza T-199/13: Acțiune introdusă la 8 aprilie 2013 — DTM Ricambi/OAPI UAMI — Star (STAR)

51

2013/C 156/95

Cauza T-203/13 P: Recurs introdus la 8 aprilie 2013 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței din 28 ianuarie 2013 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-92/12, Marcuccio/Comisia

52

2013/C 156/96

Cauza T-204/13 P: Recurs introdus la 8 aprilie 2013 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței din 28 ianuarie 2013 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-95/12, Marcuccio/Comisia

52

2013/C 156/97

Cauza T-205/13 P: Recurs introdus la 8 aprilie 2013 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței din 28 ianuarie 2013 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-100/12, Marcuccio/Comisia

52

2013/C 156/98

Cauza T-210/13: Acțiune introdusă la 12 aprilie 2013 — Versalis/Comisia Europeană

52

2013/C 156/99

Cauza T-211/13: Acțiune introdusă la 15 aprilie 2013 — Eni/Comisia

53

2013/C 156/00

Cauza T-216/13: Acțiune introdusă la 9 aprilie 2013 — Telefónica/Comisia

54

 

Tribunalul Funcției Publice

2013/C 156/01

Cauza F-21/13: Acțiune introdusă la 8 martie 2013 — ZZ/Comisia

55

2013/C 156/02

Cauza F-23/13: Acțiune introdusă la 20 martie 2013 — ZZ și alții/Comisia

55

2013/C 156/03

Cauza F-25/13: Acțiune introdusă la 21 martie 2013 — ZZ/Comisia

55


RO

 

Top