Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:133:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 133, 9 mai 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.133.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 133

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
9 mai 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 487-a sesiune plenară din 13 și 14 februarie 2013

2013/C 133/01

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Industriile nautice: o transformare accelerată de criză” (aviz din proprie inițiativă)

1

2013/C 133/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Modelele de afaceri orientate către o creștere durabilă, emisiile scăzute de CO2 și mutațiile industriale” (aviz din proprie inițiativă)

8

2013/C 133/03

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Relațiile comerciale dintre marea distribuție și furnizorii de produse alimentare – situația actuală” (aviz din proprie inițiativă)

16


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 487-a sesiune plenară din 13 și 14 februarie 2013

2013/C 133/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Promovarea utilizării în comun a resurselor spectrului de frecvențe radio pe piața internă COM(2012) 478 final

22

2013/C 133/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Eficientizarea pieței interne a energiei COM(2012) 663 final

27

2013/C 133/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității COM(2012) 697 final – 2012/328 (COD)

30

2013/C 133/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului COM(2012) 628 final – 2012/0297 (NLE)

33

2013/C 133/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 COM(2012) 371 final

41

2013/C 133/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind recomandarea de recomandare a Consiliului privind punerea în aplicare a orientărilor generale privind politicile economice ale statelor membre a căror monedă este euro COM(2012) 301 final

44

2013/C 133/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale și de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 COM(2012) 542 final – 2012/0266 (COD); propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro COM(2012) 541 final – 2012/0267 (COD); Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Dispozitive medicale și dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro sigure, eficiente și inovatoare în beneficiul pacienților, consumatorilor și cadrelor medicale COM(2012) 540 final

52

2013/C 133/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio COM(2012) 584 final – 2012/0283 (COD)

58

2013/C 133/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane COM(2012) 617 final – 2012/295 (COD)

62

2013/C 133/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe COM(2012) 614 final – 2012/0299 (COD)

68

2013/C 133/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre COM(2012) 709 final – 2012/0335 (NLE)

77

2013/C 133/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei – Analiza anuală a creșterii pentru 2013 COM(2012) 750 final

81

2013/C 133/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene COM(2012) 499 final – 2012/0237 (COD)

90


RO

 

Top