Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:086:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 86, 23 martie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.086.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 86

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
23 martie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2013/C 086/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 79, 16.3.2013

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2013/C 086/02

Cauza C-12/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 31 ianuarie 2013 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Dublin Metropolitan District Court — Irlanda) — Denise McDonagh/Ryanair Ltd [Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Noțiunea „împrejurări excepționale” — Obligația de asistență a pasagerilor în eventualitatea anulării unui zbor din cauza unor „împrejurări excepționale” — Erupție vulcanică ce a determinat închiderea spațiului aerian — Erupția vulcanului islandez Eyjafjallajökull]

2

2013/C 086/03

Cauza C-26/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 31 ianuarie 2013 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Grondwettelijk Hof — Belgia) — Belgische Petroleum Unie VZW și alții/Belgische Staat (Directiva 98/70/CE — Calitatea benzinei și a motorinei — Articolele 3-5 — Specificații de mediu privind combustibilii — Directiva 98/34/CE — Procedură de furnizare de informații în domeniul standardelor, al reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale — Articolele 1 și 8 — Noțiunea „reglementare tehnică” — Obligație de a comunica proiectele de reglementări tehnice — Reglementare națională prin care se impune companiilor petroliere care introduc pe piață benzină și/sau motorină să introducă de asemenea pe piață, în același an calendaristic, o anumită cantitate de biocarburanți)

2

2013/C 086/04

Cauza C-175/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 31 ianuarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court — Irlanda) — H.I.D., B.A./Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Trimitere preliminară — Regimul de azil european comun — Cererea unui resortisant al unei țări terțe pentru obținerea statutului de refugiat — Directiva 2005/85/CE — Articolul 23 — Posibilitatea de a recurge la o procedură de soluționare prioritară a cererilor de azil — Procedură națională care aplică o procedură prioritară pentru examinarea cererilor introduse de persoane care aparțin unei anumite categorii definite pe criteriul cetățeniei sau al țării de origine — Dreptul la o cale de atac jurisdicțională efectivă — Articolul 39 din directiva menționată — Noțiunea „instanță” în sensul acestui articol)

3

2013/C 086/05

Cauza C-301/11: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 31 ianuarie 2013 — Comisia Europeană/Regatul Țărilor de Jos (Legislație fiscală — Transfer al reședinței fiscale — Libertatea de stabilire — Articolul 49 TFUE — Impozitarea câștigurilor nerealizate — Impozit la ieșire imediată)

4

2013/C 086/06

Cauza C-394/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 31 ianuarie 2013 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Komisia za zashtita ot diskriminatsia — Bulgaria) — Valeri Hariev Belov/CHEZ Elektro Balgaria AD și alții (Trimitere preliminară — Articolul 267 TFUE — Noțiunea „instanță națională” — Necompetența Curții)

4

2013/C 086/07

Cauza C-396/11: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 29 ianuarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Constanța — România) — Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța/executarea unor mandate europene de arestare emise împotriva lui Ciprian Vasile Radu (Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Decizia-cadru 2002/584/JAI — Mandat european de arestare și procedurile de predare între statele membre — Mandat european de arestare emis în scopul urmăririi penale — Motive de refuz al executării)

5

2013/C 086/08

Cauza C-642/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 31 ianuarie 2013 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Administrativen sad Varna — Bulgaria) — Stroy trans EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Fiscalitate — TVA — Directiva 2006/112/CE — Principiul neutralității fiscale — Drept de deducere — Refuz — Articolul 203 — Menționarea TVA ului pe factură — Exigibilitate — Existența unei operațiuni impozabile — Apreciere identică în ceea ce privește atât emitentul facturii, cât și destinatarul său — Necesitate)

5

2013/C 086/09

Cauza C-643/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 31 ianuarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad Varna — Bulgaria) — LVK — 56 EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Fiscalitate — TVA — Directiva 2006/112/CE — Principiul neutralității fiscale — Drept de deducere — Refuz — Articolul 203 — Menționarea TVA-ului pe factură — Exigibilitate — Existența unei operațiuni impozabile — Apreciere identică în privința emitentului facturii și a destinatarului său — Necesitate)

6

2013/C 086/10

Cauza C-496/12: Cerere de decizie preliminară formulată de Krajský súd v Prešove (Slovacia) la 6 noiembrie 2012 — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA/Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

7

2013/C 086/11

Cauza C-595/12: Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 19 decembrie 2012 — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

7

2013/C 086/12

Cauza C-597/12 P: Recurs introdus la 19 decembrie 2012 de Isdin, SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 9 octombrie 2012 în cauza T-366/11: Bial-Portela & Ca, SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

8

2013/C 086/13

Cauza C-599/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) la 20 decembrie 2012 — JETAIR NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you v FOD FINANCIËN

9

2013/C 086/14

Cauza C-604/12: Cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court (Irlanda) la 27 decembrie 2012 — HN/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda și Attorney General

9

2013/C 086/15

Cauza C-617/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Regatul Unit) la 18 decembrie 2012 — Astrazeneca AB/Comptroller-General of Patents

10

2013/C 086/16

Cauza C-11/13: Cerere de decizie preliminară formulată de Bundespatentgerichts (Germania) la 10 ianuarie 2013 — Bayer CropScience AG

10

2013/C 086/17

Cauza C-17/13: Cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato (Italia) la 14 ianuarie 2013 — Alpina River Cruises GmbH și Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

10

2013/C 086/18

Cauza C-19/13: Cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato (Italia) la 15 ianuarie 2013 — Ministero dell’Interno/Fastweb SpA

11

2013/C 086/19

Cauza C-20/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichts Berlin (Germania) la 15 ianuarie 2013 — Daniel Unland/Land Berlin

11

2013/C 086/20

Cauza C-22/13: Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Napoli (Italia) la 17 ianuarie 2013 — Mascolo/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

12

2013/C 086/21

Cauza C-35/13: Cerere de decizie preliminară formulată de Corte Suprema di Cassazione (Italia) la 24 ianuarie 2013 — ASS.I.CA. și Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino” și alții

13

2013/C 086/22

Cauza C-54/13 P: Recurs introdus la 31 ianuarie 2013 de Republica Federală Germania împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 21 noiembrie 2012 în cauza T-270/08, Germania/Comisia

14

 

Tribunalul

2013/C 086/23

Cauza T-269/00: Ordonanța Tribunalului din 29 ianuarie 2013 — Sagar/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Reduceri ale contribuțiilor sociale în favoarea întreprinderilor stabilite pe teritoriul Veneției și al Chioggiei — Decizie prin care schema de ajutor este declarată incompatibilă cu piața comună și prin care se dispune recuperarea ajutoarelor plătite — Acțiune vădit nefondată”)

15

2013/C 086/24

Cauza T-272/00: Ordonanța Tribunalului din 29 ianuarie 2013 — Barbini și alții/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Reduceri ale contribuțiilor la asigurările sociale în favoarea întreprinderilor stabilite în Veneția și în Chioggia — Decizie prin care schema de ajutoare se declară incompatibilă cu piața comună și prin care se impune recuperarea ajutoarelor plătite — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

15

2013/C 086/25

Cauza T-273/00: Ordonanța Tribunalului din 29 ianuarie 2013 — Unindustria și alții/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Reduceri ale contribuțiilor sociale în favoarea întreprinderilor stabilite pe teritoriul Veneției și al Chioggiei — Decizie prin care se declară schema de ajutor incompatibilă cu piața comună și prin care se impune recuperarea ajutoarelor plătite — Acțiune vădit nefondată”)

16

2013/C 086/26

Cauza T-368/11 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 1 februarie 2013 — Travetanche Injection/Comisia („Măsuri provizorii — Respingerea acțiunii principale — Nepronunțare asupra fondului”)

16

2013/C 086/27

Cauza T-551/11: Ordonanța Tribunalului din 5 februarie 2013 — BSI/Consiliul („Acțiune în anulare — Dumping — Extindere a taxei antidumping impuse asupra importurilor anumitor elemente de fixare din fier sau oțel originare dinChina la importurile acestor produse expediate din Malaysia — Importator independent — Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE — Lipsa afectării individuale — Act administrativ care conține măsuri de executare — Inadmisibilitate”)

17

2013/C 086/28

Cauza T-347/12 P: Recurs introdus la 8 ianuarie 2013 de Dana Mocová împotriva Hotărârii pronunțate la 13 iunie 2012 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-41/11, Mocová/Comisia

17

2013/C 086/29

Cauza T-1/13: Acțiune introdusă la 4 ianuarie 2013 — Advance Magazine Publishers/OAPI — Montres Tudor (GLAMOUR)

18

2013/C 086/30

Cauza T-12/13: Acțiune introdusă la 4 ianuarie 2013 — Sherwin-Williams Suedia/OAPI — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

18

2013/C 086/31

Cauza T-13/13: Acțiune introdusă la 3 ianuarie 2013 — MasterCard International/OAPI — Nehra (surfpin)

19

2013/C 086/32

Cauza T-14/13: Acțiune introdusă la 3 ianuarie 2013 — Seal Trademarks/OAPI — Exel Composites (XCEL)

19

2013/C 086/33

Cauza T-26/13: Acțiune introdusă la 18 ianuarie 2013 — dm-drogerie markt/OAPI — Semtee (CALDEA)

20

2013/C 086/34

Cauza T-27/13: Acțiune introdusă la 23 ianuarie 2013 — Elan/Comisia

20

2013/C 086/35

Cauza T-31/13 P: Recurs introdus la 24 ianuarie 2013 de Vincent Bouillez împotriva Hotărârii pronunțate la 14 noiembrie 2012 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-75/11, Bouillez/Consiliul

22

2013/C 086/36

Cauza T-32/13 P: Recurs introdus la 24 ianuarie 2013 de Mario Paulo da Silva Tenreiro împotriva Hotărârii pronunțate la 14 noiembrie 2012 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-120/11, da Silva Tenreiro/Comisia

22

2013/C 086/37

Cauza T-33/13: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2013 — Türkiye Garanti Bankasi/OAPI — Card & Finance Consulting (bonus & more)

23

2013/C 086/38

Cauza T-37/13: Acțiune introdusă la 22 ianuarie 2013 — Exakt Advanced Technologies/OAPI — Exakt Precision Tools (EXAKT)

23

2013/C 086/39

Cauza T-41/13: Acțiune introdusă la 29 ianuarie 2013 — Roy/Consiliul și Comisia

24

2013/C 086/40

Cauza T-46/13: Acțiune introdusă la 28 ianuarie 2013 — Sabores de Navarra/OAPI — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)

24

2013/C 086/41

Cauza T-47/13: Acțiune introdusă la 30 ianuarie 2013 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/OAPI — Vieweg (goldstück)

25

2013/C 086/42

Cauza T-48/13: Acțiune introdusă la 30 ianuarie 2013 — Out of the blue/OAPI — Mombauer (REFLEXX)

25

2013/C 086/43

Cauza T-50/13: Acțiune introdusă la 25 ianuarie 2013 — Think Schuhwerk/OAPI — Müller (VOODOO)

26

2013/C 086/44

Cauza T-51/13: Acțiune introdusă la 30 ianuarie 2013 — Evropaïki Dynamiki/BEI

26

2013/C 086/45

Cauza T-62/13: Acțiune introdusă la 6 februarie 2013 — GOLAM/OAPI- Glaxo Group (METABIOMAX)

27

2013/C 086/46

Cauza T-64/13: Acțiune introdusă la 4 februarie 2013 — ANKO/Comisia

27

2013/C 086/47

Cauza T-74/13: Acțiune introdusă la 7 februarie 2013 — Al-Tabbaa/Consiliul

28

2013/C 086/48

Cauza T-80/13: Acțiune introdusă la 13 februarie 2013 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiliul

28

2013/C 086/49

Cauza T-650/11: Ordonanța Tribunalului din 29 ianuarie 2013 — Dimension Data Belgium/Parlamentul European

29

 

Tribunalul Funcției Publice

2013/C 086/50

Cauza F-158/12: Acțiune introdusă la 24 decembrie 2012 — ZZ/Comisia

30

2013/C 086/51

Cauza F-162/12: Acțiune introdusă la 28 decembrie 2012 — ZZ/AEM

30


RO

 

Top