EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:044:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 44, 15 februarie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.044.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 44

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
15 februarie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 485-a sesiune plenară din 12 și 13 decembrie 2012

2013/C 044/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind elaborarea unei Strategii macroregionale pentru Mediterana – avantaje pentru statele membre insulare (aviz exploratoriu elaborat la solicitarea Președinției cipriote)

1

2013/C 044/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Conectarea «insulelor energetice» ale UE: creștere, competitivitate, solidaritate și dezvoltare durabilă în cadrul pieței unice europene a energiei” (aviz exploratoriu la solicitarea Președinției cipriote)

9

2013/C 044/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind tendințe și consecințe ale viitoarelor evoluții din industria serviciilor personale – sociale, medicale și educative – în Uniunea Europeană (aviz din proprie inițiativă)

16

2013/C 044/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind principiul parteneriatului în implementarea fondurilor care fac obiectul cadrului strategic comun – elemente pentru un cod european de conduită în materie de parteneriat SWD(2012) 106 final (aviz din proprie inițiativă)

23

2013/C 044/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind punerea în aplicare și monitorizarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap de către instituțiile UE și rolul CESE în această privință (aviz din proprie inițiativă)

28

2013/C 044/06

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Anul european al sănătății mintale – pentru o muncă mai bună și o mai mare calitate a vieții” (aviz din proprie inițiativă)

36

2013/C 044/07

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Agricultura socială: îngrijire ecologică și politici sociale și de sănătate” (aviz din proprie inițiativă)

44

2013/C 044/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind calitatea serviciilor feroviare în Uniunea Europeană (aviz din proprie inițiativă)

49

2013/C 044/09

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Importanța definirii locuințelor sociale ca serviciu de interes economic general” (aviz din proprie inițiativă)

53

2013/C 044/10

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „O societate civilă emergentă în China: contribuția societății civile la Anul dialogului intercultural UE-China și impactul său durabil”

59

2013/C 044/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Rio+20: bilanț și perspective (aviz suplimentar)

64


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 485-a sesiune plenară din 12 și 13 decembrie 2012

2013/C 044/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții și de modificare a Directivelor Consiliului 77/91/CEE și 82/891/CEE și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE și 2011/35/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 COM(2012) 280 final – 2012/0150 (COD)

68

2013/C 044/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD)

76

2013/C 044/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Raport privind politica concurenței 2011 COM(2012) 253 final

83

2013/C 044/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie europeană privind tehnologiile generice esențiale – o punte către creștere economică și locuri de muncă COM(2012) 341 final

88

2013/C 044/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind intermedierea de asigurări (reformare) COM(2012) 360 final – 2012/0175 (COD)

95

2013/C 044/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind trialurile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE COM(2012) 369 final – 2012/0192 (COD)

99

2013/C 044/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă COM(2012) 372 final – 2012/0180 (COD)

104

2013/C 044/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi COM(2012) 393 final – 2012/0190 (COD) și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi COM(2012) 394 final – 2012/0191 (COD)

109

2013/C 044/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane COM(2012) 286 final

115

2013/C 044/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind parteneriatul european pentru inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii”COM(2012) 79 final

119

2013/C 044/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve COM(2012) 498 final

125

2013/C 044/23

Avizul Comitetului Economic și Social European referitor la Pachetul privind inspecția tehnică auto, ce cuprinde următoarele trei documente: propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE COM(2012) 380 final – 2012/0184 (COD); propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule COM(2012) 381 final – 2012/0185 (COD); propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE COM(2012) 382 final – 2012/0186 (COD)

128

2013/C 044/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Energia din surse regenerabile: o prezență majoră pe piața energetică europeană COM(2012) 271 final

133

2013/C 044/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind evaluările complexe de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană și activitățile conexe COM(2012) 571 final

140

2013/C 044/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind Parteneriatul european pentru inovare în domeniul apei COM(2012) 216 final

147

2013/C 044/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: Acțiuni pentru stabilitate, creștere și ocuparea forței de muncă COM(2012) 299 final

153

2013/C 044/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound COM(2012) 591 final – 2012/0285 (COD)

157

2013/C 044/29

Avizul Comitetului Economic și Social European privind amendamentul la propunerea Comisiei COM(2011) 626 final/3 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul unic OCP) COM(2012) 535 final – 2012/0281 (COD)

158

2013/C 044/30

Avizul Comitetului Economic și Social European privind amendamentul la propunerea Comisiei COM(2011) 625 final/3 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune COM(2012) 552 final – 2011/0280 (COD)

159

2013/C 044/31

Avizul Comitetului Economic și Social European privind amendamentul la propunerea Comisiei COM(2011) 627 final/3 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) COM(2012) 553 final – 2012/0282 (COD)

160


RO

 

Top