Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:038:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 38, 9 februarie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.038.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 38

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
9 februarie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2013/C 038/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 32, 2.2.2013

1

2013/C 038/02

Decizia Curții de Justiție din 11 decembrie 2012 privind accesul publicului la documentele deținute de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor sale administrative

2


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2013/C 038/03

Cauza C-610/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 11 decembrie 2012 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Ajutoare de stat — Hotărârea Curții prin care se constată neîndeplinirea obligațiilor — Excepție de inadmisibilitate — Articolul 228 alineatul (2) CE și articolul 260 alineatul (2) TFUE — Neexecutare — Sancțiuni pecuniare]

5

2013/C 038/04

Cauza C-215/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 13 decembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Okręgowy we Wrocławiu — Polonia) — Iwona Szyrocka/Siger Technologie GmbH [Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 — Procedura europeană de somație de plată — Cerere de somație care nu îndeplinește condițiile de formă prevăzute de legislația națională — Natura exhaustivă a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească cererea — Posibilitatea de a solicita plata dobânzilor scadente până la data plății capitalului]

5

2013/C 038/05

Cauza C-226/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 decembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation — Franța) — Expedia Inc./Autorité de la concurrence și alții [Concurență — Articolul 101 alineatul (1) TFUE — Înțelegere — Caracterul semnificativ al unei restrângeri — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 3 alineatul (2) — Autoritate națională de concurență — Practică ce poate să afecteze comerțul dintre statele membre — Investigare și sancționare — Nedepășirea pragurilor cotei de piață stabilite în „Comunicarea de minimis” — Restrângeri prin obiect]

6

2013/C 038/06

Cauze conexate C-237/11 și C-238/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 13 decembrie 2012 — Republica Franceză/Parlamentul European (Acțiune în anulare — Drept instituțional — Calendarul perioadelor de sesiuni plenare ale Parlamentului European pentru anii 2012 și 2013 — Protocoale privind stabilirea sediilor unor instituții și ale anumitor organe, oficii, agenții și servicii ale Uniunii Europene)

7

2013/C 038/07

Cauza C-379/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 decembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour administrative — Luxemburg) — Caves Krier Frères SARL/Directeur de l'Administration de l'emploi (Libera circulație a lucrătorilor — Articolul 45 TFUE — Subvenție pentru încadrarea în muncă a șomerilor în vârstă și a șomerilor de lungă durată — Condiție de înregistrare la un birou de plasare al administrației naționale pentru ocuparea forței de muncă — Condiție privind reședința — Restricție — Justificare)

7

2013/C 038/08

Cauza C-395/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 13 decembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH/Finanzamt Lüdenscheid (Fiscalitate — A șasea directivă TVA — Decizia 2004/290/CE — Aplicarea de către un stat membru a unei măsuri derogatorii — Autorizare — Articolul 2 punctul 1 — Noțiunea „lucrări de construcții” — Interpretare — Includerea livrărilor de bunuri — Posibilitatea unei aplicări parțiale a acestei derogări — Restricții)

8

2013/C 038/09

Cauza C-465/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 13 decembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Forposta SA, ABC Direct Contact Sp. z o.o./Poczta Polska SA [Directiva 2004/18/CE — Articolul 45 alineatul (2) primul paragraf litera (d) — Directiva 2004/17/CE — Articolul 53 alineatul (3) și articolul 54 alineatul (4) — Achiziții publice — Sectorul serviciilor poștale — Criterii de excludere de la procedura de atribuire a contractului — Abatere profesională gravă — Protecția interesului public — Menținerea unei concurențe loiale]

8

2013/C 038/10

Cauza C-670/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 13 decembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État — Franța) — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Vinifrance SA [Protecția intereselor financiare ale Uniunii — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Articolele 4 și 5 — Sancțiune administrativă — Măsură administrativă — Regulamentul (CEE) nr. 822/87 — Ajutoare pentru stocarea privată a mustului de struguri concentrat — Origine comunitară — Regulamentul (CEE) nr. 1059/83 — Contract de stocare pe termen lung — Articolul 2 alineatul (2) — Articolul 17 alineatul (1) litera (b) — Reducerea ajutorului în funcție de gravitatea încălcării]

9

2013/C 038/11

Cauza C-11/12: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 13 decembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Țările de Jos) — Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Politica agricolă comună — Sistemul integrat de gestionare și control — Reducerea plăților sau excluderea de la plată în caz de nerespectare a normelor de ecocondiționalitate — Răspundere pentru fapta altuia)

10

2013/C 038/12

Cauza C-1/11 SA: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 19 noiembrie 2012 — Luigi Marcuccio/Comisia Europeană (cerere de autorizare a popririi și a sechestrului împotriva Uniunii Europene)

10

2013/C 038/13

Cauza C-529/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Hamburg (Germania) la 22 noiembrie 2012 — Andrea Lange/ERGO Lebensversicherung AG

11

2013/C 038/14

Cauza C-537/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Catarroja (Spania) la 26 noiembrie 2012 — Banco Popular Español S.A./Maria Teodolinda Rivas Quichimbo și Wilmar Edgar Cun Pérez

11

2013/C 038/15

Cauza C-546/12 P: Recurs introdus la 28 noiembrie 2012 de Ralf Schräder împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 18 septembrie 2012 în cauzele conexate T-133/08, T-134/08, T-177/08 și T-242/09, Ralf Schräder/Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

12

2013/C 038/16

Cauza C-556/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 3 decembrie 2012 — TDC A/S/Teleklagenævnet

13

2013/C 038/17

Cauza C-561/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Riigikohus (Estonia) la 5 decembrie 2012 — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium

13

2013/C 038/18

Cauza C-562/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tartu Ringkonnakohus (Estonia) la 5 decembrie 2012 — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

14

2013/C 038/19

Cauza C-564/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal d'instance d'Orléans (Franța) la 6 decembrie 2012 — BNP Paribas Personal Finance SA, Facet SA/Guillaume Delmatti

14

2013/C 038/20

Cauza C-565/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal d'instance d'Orléans (Franța) la 6 decembrie 2012 — LCL Le Crédit Lyonnais, SA/Fesih Kalhan

15

2013/C 038/21

Cauza C-571/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākās tiesas Senāts (Republica Letonia) la 6 decembrie 2012 — SIA Greencarrier Freight Services Latvia/Valsts ieņēmumu dienests

15

2013/C 038/22

Cauza C-572/12: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2012 — Comisia Europeană/Regatul Țărilor de Jos

15

2013/C 038/23

Cauza C-573/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Förvaltningsrätten i Linköping (Suedia) la 6 decembrie 2012 — Ålands Vindkraft AB/Energimyndigheten

16

2013/C 038/24

Cauza C-575/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administratīvā apgabaltiesa (Letonia) la 7 decembrie 2012 — „AS Air Baltic Corporation”/Valsts robežsardze

16

2013/C 038/25

Cauza C-51/11: Ordonanța președintelui Curții din 6 noiembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV/Sonnthurn Vertriebs GmbH

17

2013/C 038/26

Cauzele conexate C-33/12 și C-38/12: Ordonanța președintelui Curții din 6 noiembrie 2012 [cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék, Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Bíróság — (Ungaria)] — Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (C-33/12), Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (C-38/12)/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

17

2013/C 038/27

Cauza C-98/12: Ordonanța președintelui Curții din 27 noiembrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Wim JJ Slot/3 H Camping-Center Heinsberg GmbH

17

 

Tribunalul

2013/C 038/28

Cauza T-103/08: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2012 — Versalis și Eni/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața cauciucului cloropren — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Stabilirea prețurilor și împărțirea pieței — Imputabilitatea comportamentului ilicit — Obligația de motivare — Dreptul la apărare — Proba participării la înțelegere — Încălcare unică și continuă — Amenzi — Gravitatea și durata încălcării — Recidivă — Efect descurajator — Circumstanțe atenuante — Limita maximă de 10 % din cifra de afaceri — Cooperare — Comunicarea privind cooperarea din 2002 — Egalitate de tratament — Proporționalitate”)

18

2013/C 038/29

Cauza T-34/10: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2012 — Hairdreams/OAPI — Bartmann (MAGIC LIGHT) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale MAGIC LIGHT — Marca națională verbală anterioară MAGIC LIFE — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

18

2013/C 038/30

Cauza T-588/10: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2012 — Grecia/Comisia („FEOGA — Secțiunea «Garantare» — Cheltuieli excluse de la finanțare — Culturi arabile — Stafide — Tutun brut — Măsuri specifice referitoare la anumite produse agricole pentru insulele mici din Marea Egee — Carne de oaie și de capră — Condiționalitate — Proporționalitate”)

18

2013/C 038/31

Cauza T-136/11: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2012 — pelicantravel.com/OAPI — Pelikan (pelikan) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă pelikan — Motiv absolut de refuz — Lipsa relei-credințe a solicitantului — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

19

2013/C 038/32

Cauzele T-197/11 P și T-198/11 P: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2012 — Comisia/Strack [„Recurs — Funcție publică — Funcționari — Acces la documente — Articolele 26 și 26a din statut — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Competența Tribunalului Funcției Publice — Inadmisibilitatea acțiunii în primă instanță — Inexistența unui act care lezează — Articolul 90 litera (a) din Regulamentul de procedură”]

19

2013/C 038/33

Cauza T-199/11 P: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2012 — Strack/Comisia [„Recurs — Funcție publică — Funcționari — Articolele 17, 17a, 19 și articolul 90, alineatul (1) din Statut — Cerere de autorizare a divulgării de documente — Cerere de autorizare a publicării unui text — Cerere de autorizare a utilizării constatărilor în fața autorităților judiciare naționale — Inadmisibilitatea acțiunii în primă instanță — Absența unui act care lezează — Articolul 90 litera (a) din Regulamentul de procedură”]

20

2013/C 038/34

Cauza T-357/11: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2012 — Bimbo/OAPI — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative GRUPO BIMBO — Marcă națională verbală anterioară BIMBO — Motive relative de refuz — Marcă de renume — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

20

2013/C 038/35

Cauza T-461/11: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2012 — Natura Selection/OAPI — Ménard (natura) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative natura — Marcă comunitară verbală anterioară NATURA — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

20

2013/C 038/36

Cauza T-595/11 P: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2012 — A/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Asigurări sociale — Boală profesională — Invaliditate permanentă totală — Acces la dosarul individual — Rambursarea cheltuielilor de călătorie — Cerere de daune-interese”)

21

2013/C 038/37

Cauza T-231/00: Ordonanța Tribunalului din 12 decembrie 2012 — Adriatica di Navigazione și Comitato „Venezia Vuole Vivere”/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Reduceri ale contribuțiilor la asigurările sociale în favoarea întreprinderilor stabilite în Veneția și în Chioggia — Decizie prin care se declară schema de ajutoare incompatibilă cu piața comună și prin care se impune recuperarea ajutoarelor plătite — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

21

2013/C 038/38

Cauza T-253/00: Ordonanța Tribunalului din 12 decembrie 2012 — Bauer/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Reduceri ale contribuțiilor la asigurările sociale în favoarea întreprinderilor stabilite în Veneția și în Chioggia — Decizie prin care se declară schema de ajutoare incompatibilă cu piața comună și prin care se impune recuperarea ajutoarelor plătite — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

22

2013/C 038/39

Cauza T-260/00: Ordonanța Tribunalului din 12 decembrie 2012 — Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca și alții/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Reduceri ale contribuțiilor la asigurările sociale în favoarea întreprinderilor stabilite în Veneția și în Chioggia — Decizie prin care se declară schema de ajutoare incompatibilă cu piața comună și prin care se impune recuperarea ajutoarelor plătite — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

22

2013/C 038/40

Cauza T-261/00: Ordonanța Tribunalului din 12 decembrie 2012 — Sacaim și alții/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Reduceri ale contribuțiilor sociale în favoarea întreprinderilor stabilite pe teritoriul Veneției și al Chioggiei — Decizie prin care schema de ajutor este declarată incompatibilă cu piața comună și prin care se dispune recuperarea ajutoarelor plătite — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

23

2013/C 038/41

Cauza T-463/11: Ordonanța Tribunalului din 14 decembrie 2012 — Dectane/OAPI — Hella (DAYLINE) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

23

2013/C 038/42

Cauza T-584/11: Ordonanța Tribunalului din 11 decembrie 2012 — Atlas Transport/OAPI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT) („Marcă comunitară — Procedură de decădere — Retragerea cererii de decădere — Nepronunțare asupra fondului”)

24

2013/C 038/43

Cauza T-641/11 P: Ordonanța Tribunalului din 13 decembrie 2012 — Mische/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Numire — Încadrare în grad și în treaptă — Concurs publicat înainte de intrarea în vigoare a noului statut al funcționarilor — Recrutare de către Parlamentul European și transfer simultan la Comisie — Nepronunțare parțială asupra fondului — Recurs în parte vădit nefondat”)

24

2013/C 038/44

Cauza T-464/12 P (R): Ordonanța Tribunalului din 3 decembrie 2012 — Marcuccio/Comisia („Recurs — Ordonanță adoptată în primă instanță în cadrul măsurilor provizorii, prin care se respinge o cerere având ca obiect suspendarea executării deciziei atacate — Refuzul Comisiei de a rambursa reclamantului sumele pe care acesta le consideră reținute în mod nejustificat din indemnizația sa”)

25

2013/C 038/45

Cauza T-511/12: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2012 — Refrigue-confecções para o frio/OAPI — Fronsac SW și Sixty International (Refrigue for cold)

25

2013/C 038/46

Cauza T-536/12: Acțiune introdusă la 12 decembrie 2012 — Aroa Bodegas/OAPI — Bodegas Muga (aroa)

25

2013/C 038/47

Cauza T-538/12: Acțiune introdusă la 13 decembrie 2012 — Optilingua/OAPI — Esposito (ALPHATRAD)

26

2013/C 038/48

Cauza T-424/11: Ordonanța Tribunalului din 13 decembrie 2012 — Cementos Molins/Comisia

26

2013/C 038/49

Cauza T-32/12: Ordonanța Tribunalului din 14 decembrie 2012 — Vardar/OAPI — Joker (pingulina)

27

2013/C 038/50

Cauza T-90/12: Ordonanța Tribunalului din 14 decembrie 2012 — Elegant Target Development și alții/Consiliul

27

 

Tribunalul Funcției Publice

2013/C 038/51

Cauza F-52/05 RENV: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 2 octombrie 2012 — Q/Comisia (Funcție publică — Trimitere la Tribunal spre rejudecare după anulare — Obligația de asistență — Hărțuire morală — Măsură provizorie de îndepărtare — Repararea prejudiciului moral — Rapoarte asupra evoluției carierei — Absențe justificate din motive de boală — Neluare în considerare)

28

2013/C 038/52

Cauza F-41/06 RENV: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 6 noiembrie 2012 — Marcuccio/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Trimitere spre rejudecare Tribunalului după anulare — Invaliditate — Pensionare din motiv de invaliditate — Compunerea comisiei pentru invaliditate — Legalitate — Condiții)

28

2013/C 038/53

Cauzele F-88/09 și F-48/10: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 5 decembrie 2012 — Z/Curtea de Justiție (Funcție publică — Funcționari — Mutare — Interesul serviciului — Cerința corespondenței dintre grad și locul de muncă — Dreptul la apărare — Hărțuire morală — Articolul 12 din statut — Obligație de solicitudine — Principiul bunei administrări — Procedură disciplinară — Sancțiune disciplinară — Avertisment în scris — Dreptul la apărare și principiul contradictorialității)

29

2013/C 038/54

Cauza F-43/10: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 decembrie 2012 — Cerafogli/BCE (Funcție publică — Personal al BCE — Plângere pentru hărțuire morală — Anchetă administrativă — Acces la dosarul anchetei — Raport de anchetă — Eroare vădită de apreciere)

29

2013/C 038/55

Cauza F-112/10: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 11 decembrie 2012 — Trentea/FRA (Funcție publică — Personalul FRA — Agenți temporari — Recrutare — Aviz pentru ocuparea unui post vacant — Respingerea unei candidaturi)

29

2013/C 038/56

Cauza F-118/10: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 2 octombrie 2012 — Psarras/ENISA (Funcție publică — Repartizare — Schimbare a repartizării — Interesul serviciului — Concediu pentru interese personale)

30

2013/C 038/57

Cauza F-2/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 decembrie 2012 BW/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Recrutare — Funcționar aflat în perioada de probă — Netitularizare la sfârșitul perioadei de probă — Motivare a deciziei de concediere a unui funcționar aflat în perioadă de probă — Dreptul la apărare)

30

2013/C 038/58

Cauza F-76/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 5 decembrie 2012 Grazyte/Comisia [Funcție publică — Remunerație — Indemnizație de expatriere — Condiție prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din anexa VII la statut — Perioadă de referință de 10 ani — Dată de la care începe să curgă termenul — Dată la care se împlinește termenul — Neutralizare a perioadelor de serviciu efectuate pentru o organizație internațională — Aplicare prin analogie a dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (a) din anexa VII la statut]

31

2013/C 038/59

Cauza F-77/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 decembrie 2012 Van Neyghem/Consiliul (Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiul de promovare 2007 — Refuzare a promovării — Anulare — Măsuri de executare — O nouă analiză comparativă a meritelor)

31

2013/C 038/60

Cauza F-110/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 5 decembrie 2012 — Lebedef și alții/Comisia [Funcție publică — Funcționari — Remunerație — Articolul 64 din statut — Articolul 3 alineatul (5) primul paragraf din anexa XI la statut — Coeficient corector — Act care lezează — Egalitate de tratament]

31

2013/C 038/61

Cauza F-6/12: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 5 decembrie 2012 — Bourtembourg/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Indemnizație de expatriere — Noțiunea de reședință obișnuită — Centru permanent sau obișnuit al intereselor — Ședere temporară pentru finalizarea studiilor — Loc de exercitare a activității profesionale — Raporturi de muncă pe durată determinată)

32

2013/C 038/62

Cauza F-70/11: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 decembrie 2012 — Lebedef/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Exercițiu de evaluare pentru anul 2008 — Reducerea la jumătate a programului de lucru în scopul reprezentării sindicale — Raport de evaluare care cuprinde atribuțiile exercitate în serviciul în care este repartizat — Consultarea grupului ad hoc — Desemnare statutară — Desemnare sindicală — Acțiune vădit nefondată)

32

2013/C 038/63

Cauza F-109/11: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 decembrie 2012 — Lebedef/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Exercițiu de evaluare pentru anul 2009 — Scutire de jumătate de normă în scopul reprezentării sindicale — Raport de evaluare care acoperă atribuțiile exercitate în cadrul serviciului de repartizare — Desemnare statutară — Desemnare sindicală — Acțiune vădit nefondată)

32

2013/C 038/64

Cauza F-27/12: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 12 decembrie 2012 — Ghigna/Comisia

33

2013/C 038/65

Cauza F-69/12: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 8 noiembrie 2012 — Dekker/Europol

33

2013/C 038/66

Cauza F-70/12: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 13 decembrie 2012 — Parikka/SEAE

33


RO

 

Top