Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:402:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 402, 29 decembrie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.402.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 402

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
29 decembrie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

RECOMANDĂRI

 

Consiliu

2012/C 402/01

Strategia UE în materie de droguri (2013-2020)

1


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2012/C 402/02

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6785 – General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) (1)

11

2012/C 402/03

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6793 – AEA/OTPP/Dematic) (1)

11


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2012/C 402/04

Rata de schimb a monedei euro

12

2012/C 402/05

Regulamentul de procedură al comitetului de conducere al Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene

13

2012/C 402/06

Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/scont pentru cele 27 de state membre aplicabile de la 1 ianuarie 2013[Publicată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 (JO L 140, 30.4.2004, p. 1)]

16

2012/C 402/07

Comunicarea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 547/2012 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru pompele de apă[Publicarea titlurilor și a trimiterilor la metodele tranzitorii de măsurare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 547/2012 al Comisiei și, în special, a anexelor III și IV]  (1)

17

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2012/C 402/08

Informații sintetizate comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 736/2008 al Comisiei privind punerea în aplicare a articolelor 87 și 88 din tratat în ceea ce privește ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești

20

2012/C 402/09

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

22


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2012/C 402/10

Decizia de închidere a procedurii oficiale de investigare după retragerea notificării de către statul membru – Ajutor de stat – Grecia (Articolele 107-109 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) – Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 108 alineatul (2) din TFUE – Retragerea notificării – Ajutorul de stat C 21/09 – (ex N 105/08, ex N 168/08 și ex N 169/08) – Grecia – Finanțare publică a infrastructurii și echipamentelor în portul Pireu – Partea notificată în cadrul cazului ex N 169/08 (1)

25

2012/C 402/11

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6784 – SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (1)

26


 

2012/C 402/12

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 

Top