Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:303:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 303, 6 octombrie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.303.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 303

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
6 octombrie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2012/C 303/02

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 295, 29.9.2012

1

 

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene

2012/C 303/01

Desemnarea judecătorului care îl înlocuiește pe președintele Tribunalului în calitate de judecător delegat cu luarea măsurilor provizorii

2


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2012/C 303/03

Cauza C-21/11: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 7 iunie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Commissione tributaria provinciale di Benevento — Italia) — Volturno Trasporti Sas di Santoro Nino e c./Camera di Commercio di Benevento, Equitalia Polis SpA (Trimitere preliminară — Inadmisibilitate vădită)

3

2012/C 303/04

Cauza C-198/11 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 11 mai 2012 — Lan Airlines SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA [Recurs — Articolul 119 din Regulamentul de procedură — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr.o 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Marca comunitară verbală LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM — Cerere de înregistrare — Opoziția titularului mărcilor comunitare verbală și figurativă anterioare LAN — Respingerea opoziției — Lipsa riscului de confuzie — Recurs vădit inadmisibil]

3

2012/C 303/05

Cauza C-240/11 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 3 mai 2012 — World Wide Tobacco España, SA/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegeri — Piața spaniolă a achiziționării și a primei transformări a tutunului brut — Stabilirea prețurilor și împărțirea pieței — Amenzi — Efect descurajator — Egalitate de tratament — Circumstanțe atenuante — Limita maximă de 10 % din cifra de afaceri — Cooperare)

4

2012/C 303/06

Cauza C-389/11 P: Ordonanța Curții din 4 iulie 2012 — Région Nord-Pas-de-Calais/Communauté d'Agglomération du Douaisis, Comisia Europeană (Recurs — Ajutoare de stat — Construcția de material feroviar — Decizii prin care un ajutor este declarat incompatibil cu piața comună și prin care se dispune recuperarea acestuia)

4

2012/C 303/07

Cauza C-453/11 P: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 14 mai 2012 — Timehouse GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (Recurs — Marcă comunitară — Marcă tridimensională care reprezintă un ceas de mână — Refuzul înregistrării — Lipsa caracterului distinctiv)

4

2012/C 303/08

Cauza C-466/11: Ordonanța Curții (Camera a treia) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale ordinario di Brescia — Italia) — Gennaro Currà și alții/Bundesrepublik Deutschland [Trimitere preliminară — Articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul de procedură — Acțiune introdusă de victimele unor masacre împotriva unui stat membru în calitatea sa de responsabil pentru actele comise de forțele sale armate pe timp de război — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Necompetență vădită a Curții]

5

2012/C 303/09

Cauza C-467/11: Ordonanța Curții (Camera întâi) din 5 iulie 2012 — Audi AG, Volkswagen AG/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (Recurs — Marcă comunitară — Recurs rămas fără obiect — Nepronunțare asupra fondului)

5

2012/C 303/10

Cauza C-477/11 P: Ordonanța Curții din 14 mai 2012 — Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd/Comisia Europeană [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 726/2004 — Medicamente de uz uman — Substanța activă „eszopiclon” — Autorizație de introducere pe piață — Procedură — Luarea de poziție a Comisiei — Calitatea de „substanță activă nouă” — Noțiunea „act supus căilor de atac”]

6

2012/C 303/11

Cauza C-582/11 P: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 10 iulie 2012 — Rügen Fisch AG/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Schwaaner Fischwaren GmbH [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 7 alineatele (1) și (2) — Marcă comunitară — Marca verbală SCOMBER MIX — Cauză de nulitate absolută — Caracter descriptiv]

6

2012/C 303/12

Cauza C-599/11 P: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 28 iunie 2012 — TofuTown.com GmbH, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [Recurs — Articolul 119 din Regulamentul de procedură — Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a semnului verbal „TOFUKING” — Opoziție a titularului mărcii Curry King — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Risc de confuzie — Grad de similitudine]

6

2012/C 303/13

Cauza C-16/12: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 6 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Gyulai Törvényszék — Ungaria) — HERMES Hitel és Faktor Zrt/Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (Trimitere preliminară — Principiile generale ale dreptului Uniunii — Legea privind pădurile — Lipsa unei legături cu dreptul Uniunii — Necompetență vădită a Curții)

7

2012/C 303/14

Cauza C-25/12: Ordonanța Curții din 4 iulie 2012 — Gino Trevisanato/Comisia Europeană (Recurs — Articolul 119 din Regulamentul de procedură — Cerere prin care se solicită obligarea Comisiei de a lua poziție cu privire la interpretarea și la transpunerea unei directive — Inadmisibilitate vădită)

7

2012/C 303/15

Cauza C-73/12: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 4 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Giudice di Pace di Revere — Italia) — Procedură penală împotriva Ahmed Ettaghi (Trimitere preliminară — Lipsa descrierii litigiului principal — Inadmisibilitate vădită)

8

2012/C 303/16

Cauza C-74/12: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 4 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Giudice di Pace di Revere — Italia) — Procedură penală împotriva Abd Aziz Tam (Trimitere preliminară — Lipsa descrierii litigiului principal — Inadmisibilitate vădită)

8

2012/C 303/17

Cauza C-75/12: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 4 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Giudice di Pace di Revere — Italia) — Procedură penală împotriva Majali Abdel (Trimitere preliminară — Lipsa unei descrieri a litigiului principal — Inadmisibilitate vădită)

8

2012/C 303/18

Cauza C-134/12: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 10 mai 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Curtea de Apel Constanța — România) — Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea/Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (Trimitere preliminară — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale — Validitatea unei reglementări naționale prin care sunt impuse reduceri salariale mai multor categorii de funcționari publici — Lipsa punerii în aplicare a dreptului Uniunii — Necompetență vădită a Curții)

9

2012/C 303/19

Cauza C-156/12: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 13 iunie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landesgericht Salzburg — Austria) — GREP GmbH/Freitstaat Bayern [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 și articolul 51 alineatul (1) — Punerea în aplicare a dreptului Uniunii — Acțiune exercitată împotriva unei hotărâri de constatare a forței executorii a unei hotărâri pronunțate într-un alt stat membru și prin care se dispun măsuri de sechestru — Protecție juridicțională efectivă — Dreptul de acces la o instanță judecătorească — Asistență juridică gratuită — Reglementare națională care nu permite acordarea asistenței juridice gratuite persoanelor juridice]

9

2012/C 303/20

Cauza C-238/12: Recurs introdus la 16 mai 2012 de FLSmidth & Co. A/S împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 6 martie 2012 în cauza T-65/06, FLSmidth & Co. A/S/Comisia Europeană

10

2012/C 303/21

Cauza C-287/12 P: Recurs introdus la 7 iunie 2012 de Ryanair Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 28 martie 2012 în cauza T-123/09: Ryanair Ltd/Comisia Europeană

11

2012/C 303/22

Cauza C-294/12: Recurs introdus la 11 iunie 2012 de You-Q BV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 29 martie 2012 în cauza T-369/10, You-Q BV/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

12

2012/C 303/23

Cauza C-314/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 29 iunie 2012 — UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH

12

2012/C 303/24

Cauza C-324/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Handelsgericht Wien (Austria) la 9 iulie 2012 — Novontech-Zala Kft/LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH

13

2012/C 303/25

Cauza C-326/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Finanzgericht Düsseldorf (Germania) la 10 iulie 2012 — Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd

13

2012/C 303/26

Cauza C-328/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 11 iulie 2012 — Ralph Schmidt (în calitate de administrator judiciar în procedura de insolvență cu privire la patrimoniul deținut de Aletta Zimmermann)/Lilly Hertel

14

2012/C 303/27

Cauza C-335/12: Acțiune introdusă la 13 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Portugalia

14

2012/C 303/28

Cauza C-343/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgia) la 19 iulie 2012 — Euronics Belgium CVBA tegen Kamera Express BV & Kamera Express Belgium BVBA

16

2012/C 303/29

Cauza C-350/12: Recurs introdus la 24 iulie 2012 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 4 mai 2012 în cauza T-529/09, Sophie in ’t Veld/Consiliul Uniunii Europene

16

2012/C 303/30

Cauza C-364/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Audiencia Provincial de Barcelona (Spania) la 1 august 2012 — Miguel Fradera Torredemer și alții/Corporación Uniland, S.A.

17

2012/C 303/31

Cauza C-370/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Supreme Court (Irlanda) la 3 august 2012 — Thomas Pringle/Guvernul irlandez, Irlanda și Attorney General

18

2012/C 303/32

Cauza C-372/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 3 august 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/M și S

18

2012/C 303/33

Cauza C-379/12 P: Recurs introdus la 7 august 2012 de Arav Holding Srl împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 19 iunie 2012 în cauza T-557/10, H.Eich/OAPI — Arav (H.EICH)

19

2012/C 303/34

Cauza C-380/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 8 august 2012 — X BV, cealaltă parte în proces Minister van Financiën

20

2012/C 303/35

Cauza C-381/12 P: Recurs introdus la 9 august 2012 de I Marchi Italiani Srl împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 28 iunie 2012 în cauza T-133/09, I Marchi Italiani și Basile/OAPI — Osra

20

2012/C 303/36

Cauza C-298/11: Ordonanța președintelui Curții din 9 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — „Dobrudzhanska petrolna kompanyia” AD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

21

2012/C 303/37

Cauza C-353/11: Ordonanța președintelui Curții din 11 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Cehă

21

2012/C 303/38

Cauza C-503/11 P: Ordonanța președintelui Curții din 8 mai 2012 — ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, fostă ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH/Comisia Europeană

21

2012/C 303/39

Cauza C-504/11 P: Ordonanța președintelui Curții din 8 mai 2012 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl/Comisia Europeană

21

2012/C 303/40

Cauza C-505/11 P: Ordonanța președintelui Curții din 8 mai 2012 — ThyssenKrupp Elevator AG/Comisia Europeană

21

2012/C 303/41

Cauza C-506/11: Ordonanța președintelui Curții din 8 mai 2012 — ThyssenKrupp AG/Comisia Europeană

21

2012/C 303/42

Cauza C-39/12: Ordonanța președintelui Curții din 18 iunie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Procedură penală împotriva Vu Thang Dang, cu participarea: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

21

 

Tribunalul

2012/C 303/43

Cauza T-333/12: Acțiune introdusă la 25 iulie 2012 — Soltau/Comisia

22


RO

 

Top