EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:287:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 287, 22 septembrie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.287.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 287

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
22 septembrie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2012/C 287/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 273, 8.9.2012

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2012/C 287/02

Cauza C-269/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 iulie 2012 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 18 CE, 39 CE și 43 CE — Articolele 28 și 31 din Acordul privind SEE — Legislație fiscală — Transferul reședinței unui contribuabil în străinătate — Obligație de a include orice venit neluat în calcul în baza impozabilă a ultimului exercițiu fiscal — Pierderea eventualului avantaj constituit de amânarea datoriei fiscale)

2

2012/C 287/03

Cauza C-318/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 5 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation — Belgia) — Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT)/État belge (Libera prestare a serviciilor — Legislație fiscală — Deducere cu titlu de cheltuieli profesionale a cheltuielilor efectuate pentru remunerarea unor prestări de servicii — Cheltuieli efectuate pentru remunerarea unui prestator de servicii stabilit într-un alt stat membru în care nu este supus impozitului pe venit sau în care este supus unui regim de impozitare considerabil mai avantajos — Deductibilitate supusă obligației de a face dovada caracterului real și sincer al prestației, precum și a caracterului normal al remunerației aferente acesteia — Obstacol — Justificare — Luptă împotriva fraudei și a evaziunii fiscale — Eficacitatea controalelor fiscale — Repartizare echilibrată a competenței de impozitare între statele membre — Proporționalitate)

2

2012/C 287/04

Cauza C-378/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Legfelsőbb Bíróság — Ungaria) — cerere de înregistrare în Registrul Comerțului introdusă de VALE Építési Kft. (Articolele 49 TFUE și 54 TFUE — Libertatea de stabilire — Principiile echivalenței și efectivității — Transformare transfrontalieră — Refuzul înregistrării în registru)

3

2012/C 287/05

Cauza C-509/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 5 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Josef Geistbeck, Thomas Geistbeck/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH [Proprietate intelectuală și industrială — Sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante — Regulamentul (CE) nr. 2100/94 — Privilegiul agricultorului — Noțiunea „remunerație echitabilă” — Repararea prejudiciului suferit — Contrafacere]

3

2012/C 287/06

Cauza C-527/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 5 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Legfelsőbb Bíróság — Ungaria) — ERSTE Bank Hungary Nyrt/Magyar Állam, B.C.L. Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt [Cooperare judiciară în materie civilă — Proceduri de insolvență — Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 — Articolul 5 alineatul (1) — Aplicare în timp — Acțiune reală introdusă într un stat care nu este membru al Uniunii Europene — Procedură de insolvență deschisă împotriva debitorului într un alt stat membru — Primul stat devenit membru al Uniunii Europene — Aplicabilitate]

4

2012/C 287/07

Cauza C-558/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 5 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal de grande instance de Chartres — Franța) — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, épouse Bourges-Maunoury/Direction des services fiscaux d'Eure et Loir (Privilegiile și imunitățile Comunităților Europene — Scutire de impozitele naționale a veniturilor plătite de Uniune — Luarea în considerare a veniturilor plătite de Uniune la calcularea plafonului impozitului de solidaritate pe avere)

5

2012/C 287/08

Cauza C-562/10: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 12 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania (Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor — Articolul 56 TFUE — Reglementare germană în materie de asigurare pentru dependență — Prestații în natură de îngrijire la domiciliu excluse în cazul unei șederi într un alt stat membru — Nivel inferior al prestațiilor în numerar exportabile — Nerambursarea costurilor legate de închirierea de echipamente de îngrijire în alte state membre)

5

2012/C 287/09

Cauza C-602/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Judecătoria Călărași — România) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (CJPC) (Protecția consumatorilor — Contracte de credit pentru consumatori — Directiva 2008/48/CE — Articolele 22, 24 și 30 — Reglementare națională menită să transpună această directivă — Aplicabilitate în privința unor contracte care nu sunt incluse în domeniul de aplicare material și temporal al directivei menționate — Obligații care nu sunt prevăzute de aceeași directivă — Limitarea comisioanelor bancare ce pot fi percepute de creditor — Articolele 56 TFUE, 58 TFUE și 63 TFUE — Obligație de a institui, în dreptul național, proceduri de soluționare extrajudiciară a litigiilor adecvate și eficiente)

6

2012/C 287/10

Cauzele conaxte C-608/10, C-10/11 și C-23/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Hamburg — Germania) — Südzucker AG (C-608/10), WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11), Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Agricultură — Restituiri la export — Indicarea eronată a exportatorului în declarația de export — Reglementare națională care condiționează dreptul la restituire la export de înscrierea solicitantului ca exportator în declarația de export — Rectificarea declarației de export după acordarea liberului de vamă)

6

2012/C 287/11

Cauza C-616/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank 's-Gravenhage — Țările de Jos) — Solvay SA/Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV [Cooperare judiciară în materie civilă — Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Acțiune în contrafacerea unui brevet european — Competențe speciale și exclusive — Articolul 6 punctul 1 — Pluralitate de pârâți — Articolul 22 punctul 4 — Punere în discuție a validității brevetului — Articolul 31 — Măsuri provizorii sau de conservare]

7

2012/C 287/12

Cauza C-49/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 5 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Wien — Austria) — Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer (Trimitere preliminară — Directiva 97/7/CE — Protecția consumatorilor — Contracte la distanță — Informarea consumatorului — Informații furnizate sau primite — Suport durabil — Noțiune — Hiperlink pe site-ul internet al furnizorului — Dreptul de retractare)

8

2012/C 287/13

Cauzele conexate C-55/11, C-57/11 și C-58/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Supremo — Spania) — Vodafone España, SA/Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11) și France Telecom España SA/Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11) (Directiva 2002/20/CE — Rețele și servicii de comunicații electronice — Autorizare — Articolul 13 — Redevențe pentru drepturile de utilizare și pentru drepturile de instalare a infrastructurii)

8

2012/C 287/14

Cauza C-59/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour d'appel de Nancy — Franța) — Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS (Agricultură — Directivele 98/95/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE și 2009/145/CE — Validitate — Legume — Vânzare, pe piața națională a semințelor, de semințe de legume care nu figurează în catalogul oficial comun al soiurilor de legume — Nerespectare a sistemului de autorizare prealabilă pentru introducerea pe piață — Tratatul internațional privind resursele fitogenetice pentru alimentație și agricultură — Principiul proporționalității — Libertatea de a desfășura o activitate comercială — Libera circulație a mărfurilor — Egalitate de tratament)

9

2012/C 287/15

Cauza C-79/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale di Firenze — Italia) — Procedură penală împotriva Maurizio Giovanardi și alții (Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Decizia cadru 2001/220/JAI — Statutul victimelor în cadrul procedurilor penale — Directiva 2004/80/CE — Despăgubirea victimelor infracțiunilor — Răspunderea persoanelor juridice — Despăgubire în cadrul procedurii penale)

10

2012/C 287/16

Cauza C-128/11: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 3 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp. [Protecția juridică a programelor pentru calculator — Comercializarea licențelor de ocazie pentru programe de calculator descărcate de pe internet — Directiva 2009/24/CE — Articolul 4 alineatul (2) și articolul 5 alineatul (1) — Epuizarea dreptului de distribuție — Noțiunea „dobânditor legal”]

10

2012/C 287/17

Cauza C-138/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberster Gerichtshof — Austria) — Compass-Datenbank GmbH/Republica Austria (Concurență — Articolul 102 TFUE — Noțiunea „întreprindere” — Date din registrul comercial stocate într o bază de date — Activitate de colectare și de punere la dispoziție a acestor date în schimbul unei remunerații — Incidența refuzului autorităților publice de a autoriza reutilizarea datelor menționate — Drept sui generis prevăzut la articolul 7 din Directiva 96/9/CE)

11

2012/C 287/18

Cauza C-141/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 5 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Södertörns tingsrätt — Suedia) — Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB (Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Interzicerea discriminărilor pe motive de vârstă — Reglementare națională prin care se acordă un drept necondiționat de a lucra până la vârsta de 67 de ani și prin care este permisă încetarea automată a contractului de muncă la sfârșitul lunii în cursul căreia lucrătorul împlinește această vârstă — Neluarea în considerare a cuantumului pensiei pentru limită de vârstă)

11

2012/C 287/19

Cauza C-146/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Riigikohus — Estonia) — AS Pimix, în stare de insolvență/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium (Aderarea unor noi state membre — Stabilirea taxei asupra stocurilor excedentare de produse agricole — Trimitere, într o prevedere din legislația națională, la o prevedere dintr un regulament al Uniunii care nu a fost publicat conform cerințelor legale în JO în limba statului membru în cauză)

12

2012/C 287/20

Cauza C-171/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Fra.bo SpA/Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein (Libera circulație a mărfurilor — Măsuri cu efect echivalent unei restricții cantitative — Procedură națională de certificare — Prezumție de conformitate cu dreptul național — Aplicabilitatea articolului 28 CE unui organism de certificare de drept privat)

12

2012/C 287/21

Cauza C-176/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgerichtshof — Austria) — HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd/Bundesminister für Finanzen (Articolul 56 TFUE — Restricție privind libera prestare a serviciilor — Jocuri de noroc — Reglementare a unui stat membru care interzice publicitatea pentru cazinouri situate în alte state dacă nivelul de protecție legală a jucătorilor în aceste state nu este echivalent celui garantat la nivel național — Justificare — Motive imperative de interes general — Proporționalitate)

13

2012/C 287/22

Cauza C-181/11 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 12 iulie 2012 — Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa)/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegeri — Piața spaniolă a achiziției și a primei procesări a tutunului brut — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Stabilirea prețurilor și împărțirea pieței — Amenzi — Egalitate de tratament — Limită maximă de 10 % din cifra de afaceri — Cooperare — Denaturarea elementelor de probă — Eroare vădită de apreciere — Lipsa motivării)

13

2012/C 287/23

Cauza C-259/11: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 5 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — DTZ Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën [A șasea directivă TVA — Articolul 5 alineatul (3) litera (c) și articolul 13 secțiunea B litera (d) punctul 5 — Negociere a unei operațiuni de transfer de acțiuni ale unor societăți — Operațiune care implică de asemenea transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile ale acestor societăți — Scutire]

14

2012/C 287/24

Cauza C-284/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — EMS-Bulgaria Transpot OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv (TVA — Directiva 2006/112/CE — Drept de deducere — Termen de decădere pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA ului — Principiul efectivității — Refuzarea dreptului de deducere a TVA ului — Principiul neutralității fiscale)

14

2012/C 287/25

Cauza C-291/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Staatssecretaris van Financiën/TNT Freight Management (Amsterdam) BV (Tariful vamal comun — Nomenclatura combinată — Pozițiile tarifare 3002 și 3502 — Albumina din sânge preparată pentru utilizări terapeutice sau profilactice — Transformarea produsului)

15

2012/C 287/26

Cauza C-311/11 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 12 iulie 2012 — Smart Technologies ULC/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) — Marca verbală WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Marcă constituită dintr un slogan publicitar — Caracter distinctiv — Refuzul înregistrării]

15

2012/C 287/27

Cauza C-326/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV/Staatssecretaris van Financiën [A șasea directivă TVA — Articolul 13 secțiunea B litera (g) coroborat cu articolul 4 alineatul (3) litera (a) — Livrarea unor clădiri și a terenului pe care se află acestea — Livrarea unei clădiri asupra căreia se efectuează lucrări în vederea creării unei noi clădiri prin transformare — Continuarea și finalizarea lucrărilor de către cumpărător după livrare — Scutire de TVA]

16

2012/C 287/28

Cauza C-212/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Amtsgericht Düsseldorf (Germania) la 4 mai 2012 — Helmut Butz, Christel Bachman-Butz, Frederike Butz/Société Air France SA

16

2012/C 287/29

Cauza C-220/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgericht Hannover (Germania) la 11 mai 2012 — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover

16

2012/C 287/30

Cauza C-278/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 4 iunie 2012 — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

17

2012/C 287/31

Cauza C-300/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 20 iunie 2012 — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH

17

2012/C 287/32

Cauza C-302/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Olanda) la 20 iunie 2012 — X; cealaltă parte: Minister van Financiën

18

2012/C 287/33

Cauza C-303/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal de première instance de Liège (Belgia) la 21 iunie 2012 — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/État belge

18

2012/C 287/34

Cauza C-306/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Landgericht Saarbrücken (Germania) la 26 iunie 2012 — Spedition Welter GmbH/Avanssur S.A.

18

2012/C 287/35

Cauza C-309/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalia) la 27 iunie 2012 — Maria Albertina Gomes Viana Novo și alții/Fundo de Garantia Salarial, IP

19

2012/C 287/36

Cauza C-311/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Arbeitsgerichts Nienburg (Germania) la 27 iunie 2012 — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

19

2012/C 287/37

Cauza C-312/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal du travail de Huy (Belgia) la 28 iunie 2012 — Agim Ajdini/État belge, Service des Allocations aux Handicapés

20

2012/C 287/38

Cauza C-319/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 2 iulie 2012 — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o., Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

21

2012/C 287/39

Cauza C-321/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Centrale Raad van Beroep (Olanda) la 2 iulie 2012 — F. van der Helder & D. Farrington/College voor zorgverzekeringen (Cvz)

21

2012/C 287/40

Cauza C-322/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de către Cour de cassation (Belgia) la 4 iulie 2012 — Statul Belgian — SPF Finances/GIMLE SA

22

2012/C 287/41

Cauza C-325/12: Acțiune introdusă la 10 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Portugheză

22

2012/C 287/42

Cauza C-329/12: Acțiune introdusă la 11 iulie 2012 — Comisia Europeană/Repubica Federală Germania

23

2012/C 287/43

Cauza C-330/12: Acțiune introdusă la 9 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Polonă

23

2012/C 287/44

Cauza C-331/12: Acțiune introdusă la 9 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Polonă

24

2012/C 287/45

Cauza C-332/12: Acțiune introdusă la 10 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Polonă

24

2012/C 287/46

Cauza C-333/12: Acțiune introdusă la 11 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Polonă

24

2012/C 287/47

Cauza C-336/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 16 iulie 2012 — Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser/Manova A/S

25

2012/C 287/48

Cauza C-341/12: Recurs introdus la 17 iulie 2012 de Mizuno KK împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 8 mai 2012 în cauza T-101/11, Mizuno KK/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

25

2012/C 287/49

Cauza C-344/12: Acțiune introdusă la 18 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Italiană

26

2012/C 287/50

Cauza C-345/12: Acțiune introdusă la 19 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Italiană

26

2012/C 287/51

Cauza C-346/12: Recurs introdus la 19 iulie 2012 de DMK Deutsches Milchkontor GmbH (ehemals Nordmilch AG) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 22 mai 2012 în cauza T-546/10, Nordmilch AG/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

26

2012/C 287/52

Cauza C-347/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de către Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg la 20 iulie 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering

27

2012/C 287/53

Cauza C-348/12 P: Recurs introdus la 16 iulie 2012 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 25 aprilie 2012 în cauza T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiliul

27

2012/C 287/54

Cauza C-353/12: Acțiune introdusă la 25 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Italiană

28

2012/C 287/55

Cauza C-357/12 P: Recurs introdus la 27 iulie 2012 de Harald Wohlfahrt împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 16 mai 2012 în cauza T-580/10, Harald Wohlfahrt/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

28

2012/C 287/56

Cauza C-365/12 P: Recurs introdus la 31 iulie 2012 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 22 mai 2012 în cauza T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Comisia Europeană

29

 

Tribunalul

2012/C 287/57

Cauza T-240/11: Ordonanța Tribunalului din 17 iulie 2012 — L’Oréal/OAPI — United Global Media Group (MyBeauty TV) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cheltuieli recuperabile în fața OAPI — Cheltuieli de reprezentare de către un angajat — Articolul 85 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Acțiune vădit nefondată”]

31

2012/C 287/58

Cauza T-517/11: Ordonanța Tribunalului din 17 iulie 2012 — United States Polo Association/OAPI — Polo/Lauren (Reprezentarea a doi jucători de polo) („Marcă comunitară — Refuz parțial de înregistrare — Retragere a cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

31

2012/C 287/59

Cauza T-317/12: Acțiune introdusă la 11 iulie 2012 — Holcim (Romania)/Comisia Europeană

31

2012/C 287/60

Cauza T-319/12: Acțiune introdusă la 19 iulie 2012 — Spania/Comisia

32

2012/C 287/61

Cauza T-321/12: Acțiune introdusă la 20 iulie 2012 — Ciudad de la Luz și Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana/Comisia

32

2012/C 287/62

Cauza T-327/12: Acțiune introdusă la 16 iulie 2012 — Simca Europe/OAPI — PSA Peugeot Citroën (Simca)

33

2012/C 287/63

Cauza T-328/12: Acțiune introdusă la 24 iulie 2012 — Mundipharma/OAPI — AFP Pharmaceuticals (Maxigesic)

34

2012/C 287/64

Cauza T-331/12: Acțiune introdusă la 27 iulie 2012 — Sartorius Weighing Technology/OAPI (Reprezentarea unei linii curbe galbene în josul unui ecran)

34

2012/C 287/65

Cauza T-332/12: Acțiune introdusă la 23 iulie 2012 — ING Groep/Comisia

35

2012/C 287/66

Cauza T-335/12: Acțiune introdusă la 19 iulie 2012 — T&L Sugars Ltd și Sidul Açúcares/Comisia

35

2012/C 287/67

Cauza T-336/12: Acțiune introdusă la 1 august 2012 — Klizli/Consiliul

37

2012/C 287/68

Cauza T-337/12: Acțiune introdusă la 30 iulie 2012 — El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OAPI Wenf International Advisers (Sacacorchos)

38

2012/C 287/69

Cauza T-343/12: Acțiune introdusă la 30 iulie 2012 — Grupo T Diffusión/OAPI — ABR Producción Contemporánea (Lámparas)

38

2012/C 287/70

Cauza T-349/12: Acțiune introdusă la 1 august 2012 — Leiner/OAPI — Recaro (REVARO)

39

2012/C 287/71

Cauza T-82/11: Ordonanța Tribunalului din 11 iulie 2012 — Formica/OHMI — Silicalia (CompacTop)

39

 

Tribunalul Funcției Publice

2012/C 287/72

Cauza F-4/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 10 iulie 2012 — AV/Comisia (Funcție publică — Agent temporar — Recrutare — Rezervă medicală — Aplicare retroactivă a rezervei medicale — Avizul comisiei pentru invaliditate)

40

2012/C 287/73

Cauza F-66/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 20 iunie 2012 — Cristina/Comisia (Funcție publică — Concurs general — Decizia comisiei de evaluare din cadrul concursului de neadmitere a participării la probele de evaluare — Căi de atac — Acțiune jurisdicțională formulată fără a aștepta decizia privind reclamația administrativă — Admisibilitate — Condiții specifice de admitere la concurs — Experiența profesională cerută)

40

2012/C 287/74

Cauza F-83/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 20 iunie 2012 — Cristina/Comisia (Funcție publică — Concurs general — Decizia comisiei de evaluare din cadrul concursului de neadmitere a participării la probele de evaluare — Căi de atac — Acțiune jurisdicțională formulată fără a aștepta decizia privind reclamația administrativă — Admisibilitate — Condiții specifice de admitere la concurs — Experiență profesională în raport cu natura funcțiilor)

40

2012/C 287/75

Cauza F-22/11: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 12 iulie 2012 — Conticchio/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Pensii — Calcularea drepturilor de pensie — Încadrare în treaptă — Excepție de nelegalitate — Admisibilitate)

41

2012/C 287/76

Cauza F-75/12: Acțiune introdusă la 20 iulie 2012 — ZZ și ZZ/Comisia

41

2012/C 287/77

Cauza F-76/12: Acțiune introdusă la 20 iulie 2012 — ZZ/Comisia

41

2012/C 287/78

Cauza F-129/11: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 28 iunie 2012 — BH/Comisia

42

2012/C 287/79

Cauza F-139/11: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 28 iunie 2012 — BJ/Comisia

42

2012/C 287/80

Cauza F-140/11: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 28 iunie 2012 — BK/Comisia

42


RO

 

Top