Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:143:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 143, 22 mai 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.143.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 143

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
22 mai 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 478-a sesiune plenară din 22 și 23 februarie 2012

2012/C 143/01

Rezoluția Comitetului Economic și Social European privind situația economică și socială a Uniunii Europene, adoptată cu ocazia celei de-a 478-a sesiuni plenare

1

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 478-a sesiune plenară din 22 și 23 februarie 2012

2012/C 143/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Modalități de participare a societății civile la reglementarea piețelor financiare” (aviz din proprie inițiativă)

3

2012/C 143/03

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Creșterea economică și datoria suverană în UE: două propuneri inovatoare” (aviz din proprie inițiativă)

10

2012/C 143/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Către o perspectivă cetățenească și umanistă asupra politicii pieței interne” (aviz din proprie inițiativă)

17

2012/C 143/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind consecințele sociale ale noii legislații privind guvernanța economică (aviz din proprie inițiativă)

23

2012/C 143/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind economia socială în America Latină

29

2012/C 143/07

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Agricultură și artizanat – o combinație câștigătoare pentru zonele rurale” (aviz din proprie inițiativă)

35

2012/C 143/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind poziția CESE în contextul pregătirii Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (Rio+20) (aviz suplimentar)

39


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 478-a sesiune plenară din 22 și 23 februarie 2012

2012/C 143/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) COM(2011) 608 final – 2011/0269 (COD)

42

2012/C 143/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite (reformare) COM(2011) 714 final – 2011/0314 (CNS)

46

2012/C 143/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal și fiscal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (FISCUS) și de abrogare a Deciziilor nr. 1482/2007/CE și nr. 624/2007/CE COM(2011) 706 final – 2011/0341 (COD)

48

2012/C 143/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: – Analiza anuală a creșterii – 2012 COM (2011) 815 final

51

2012/C 143/13

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Cartea verde privind difuzarea online a operelor audiovizuale în Uniunea Europeană: oportunități și provocări pentru o piață digitală unică”COM(2011) 427 final

69

2012/C 143/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (EMIR) privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de tranzacții (MiFIR) COM(2011) 652 final – 2011/0296 (COD)

74

2012/C 143/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei COM(2011) 683 final – 2011/0307 (COD)

78

2012/C 143/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 COM(2011) 607 final – 2011/0268 (COD)

82

2012/C 143/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială COM(2011) 609 final – 2011/0270 (COD)

88

2012/C 143/18

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre”COM(2011) 813 final – 2011/0390 (CNS)

94

2012/C 143/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program „Sănătate pentru creștere economică”, al treilea program multianual de acțiune a UE în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020 COM(2011) 709 final – 2011/0339 (COD)

102

2012/C 143/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și producție COM(2011) 688 final – 2011/0309 (COD)

107

2012/C 143/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive COM(2011) 518 final

110

2012/C 143/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante COM(2011) 593 final – 2011/0254

113

2012/C 143/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a mecanismului Conectarea Europei COM(2011) 665 final – 2011/0302 (COD)

116

2012/C 143/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o serie de orientări pentru rețelele de telecomunicații transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE COM(2011) 657 final – 2011/0299 (COD)

120

2012/C 143/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE COM(2011) 658 final – 2011/0300 (COD)

125

2012/C 143/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport COM(2011) 650 final – 2011/0294 (COD)

130

2012/C 143/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) COM(2011) 659 final – 2011/0301 (COD)

134

2012/C 143/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește permisele de conducere care includ funcțiile unei cartele de conducător auto COM(2011) 710 final – 2011/0327 (COD)

139

2012/C 143/29

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul societății civile în relațiile dintre Uniunea Europeană și Chile

141

2012/C 143/30

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004, în ceea ce privește informațiile destinate publicului larg referitoare la medicamentele de uz uman eliberate pe bază de rețetă și în ceea ce privește farmacovigilența COM(2011) 632 final – 2008/0255 (COD)

146

2012/C 143/31

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/83/CE, în ceea ce privește informațiile destinate publicului larg referitoare la medicamentele eliberate pe bază de rețetă și în ceea ce privește farmacovigilența COM(2011) 633 final – 2008/0256 (COD)

147

2012/C 143/32

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/40/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] COM(2012) 15 final – 2012/0003 (COD)

148

2012/C 143/33

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană COM(2011) 855 final – 2011/0416 (COD)

149


RO

 

Top