EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:098:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 98, 31 martie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.098.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 98

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
31 martie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2012/C 098/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 89, 24.3.2012

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2012/C 098/02

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 februarie 2012 — Consiliul Uniunii Europene (C-191/09 P), Comisia Europeană (C-200/09 P)/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), fostă Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), fostă Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT (Cauze conexe C-191/09 P și C-200/09 P) [Recurs — Taxa antidumping — Regulamentul (CE) nr. 954/2006 — Importul anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel, originare din Croația, din România, din Rusia și din Ucraina — Regulamentul (CE) nr. 384/96 — Articolul 2 alineatul (10) litera (i), articolul 3 alineatele (2), (3) și (5)-(7), articolul 18 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3) — Calcularea valorii normale și a prejudiciului — Noțiunea „entitate economică unică” — Dreptul la apărare — Nemotivare]

2

2012/C 098/03

Cauza C-204/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 14 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Flachglas Torgau GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Trimitere preliminară — Convenția de la Aarhus — Directiva 2003/4/CE — Acces la informațiile despre mediu — Organisme sau instituții care acționează cu capacitate legislativă — Confidențialitatea procedurilor desfășurate de autoritățile publice — Condiție potrivit căreia această confidențialitate trebuie să fie prevăzută de legislație)

2

2012/C 098/04

Cauza C-17/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Krajský soud v Brně — Republica Cehă) — Toshiba Corporation și alții/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [Concurență — Înțelegere pe teritoriul unui stat membru care a început înainte de aderarea acestui stat la Uniunea Europeană — Înțelegere de anvergură internațională cu efecte pe teritoriul Uniunii și al Spațiului Economic European — Articolul 81 CE și articolul 53 din Acordul privind SEE — Urmăriri și sancționarea încălcării pentru perioada anterioară datei aderării și pentru perioada ulterioară acestei date — Amenzi — Delimitarea competențelor Comisiei de competențele autorităților naționale de concurență — Aplicarea amenzilor de către Comisie și de către autoritatea națională de concurență — Principiul ne bis in idem — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 3 alineatul (1) și articolul 11 alineatul (6) — Consecințele aderării unui nou stat membru la Uniune]

3

2012/C 098/05

Cauzele conexate C-72/10 și C-77/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 16 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte suprema di cassazione — Italia) — Procedură penală împotriva lui Marcello Costa (C-72/10) și lui Ugo Cifone (C-77/10) (Libertatea de stabilire — Libera prestare a serviciilor — Jocuri de noroc — Colectare de pariuri privind evenimente sportive — Cerința unei licențe — Consecințe care rezultă din încălcarea dreptului Uniunii cu ocazia atribuirii licențelor — Atribuirea a 16 300 de licențe suplimentare — Principiul egalității de tratament și obligația de transparență — Principiul securității juridice — Protecția titularilor licențelor anterioare — Reglementare națională — Distanțe minime obligatorii între punctele de colectare a pariurilor — Admisibilitate — Activități transfrontaliere care pot fi asimilate celor care fac obiectul licenței — Interdicție prevăzută de reglementarea națională — Admisibilitate)

4

2012/C 098/06

Cauza C-182/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 16 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour constitutionnelle (fosta Cour d'arbitrage) — Belgia) — Marie-Noëlle Solvay și alții/Région wallonne (Evaluarea efectelor unor proiecte asupra mediului — Noțiunea „act legislativ” — Valoarea și domeniul de aplicare al aprecierilor din Ghidul de aplicare a Convenției de la Aarhus — Autorizarea unui proiect în lipsa unei evaluări adecvate a efectelor sale asupra mediului — Accesul la justiție în materie de mediu — Conținutul dreptului la acțiune — Directiva habitate — Plan sau proiect care aduce atingere integrității sitului — Motiv imperativ de interes public major)

5

2012/C 098/07

Cauza C-360/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgia) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)/Netlog NV (Societatea informațională — Drept de autor — Internet — Furnizor de servicii de stocare — Prelucrarea informațiilor stocate pe o platformă de rețea socială online — Instituirea unui sistem de filtrare a acestor informații pentru a împiedica schimbul de fișiere care aduc atingere drepturilor de autor — Absența unei obligații generale de supraveghere a informațiilor stocate)

6

2012/C 098/08

Cauza C-372/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 16 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Fiscalitate — Impozitarea indirectă a majorării de capital — Impozit pe capital aplicat societăților de capital — Obligația unui stat membru de a ține seama de directive care nu mai erau în vigoare la data aderării acestui stat — Excluderea din baza de impozitare a valorii activelor aparținând societății de capital care sunt alocate majorării de capital și pentru care s-a plătit deja impozitul pe capital)

7

2012/C 098/09

Cauza C-488/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 16 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante — Spania) — Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA/Proyectos Integrales de Balizamientos SL [Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Articolul 19 alineatul (1) — Desene sau modele industriale comunitare — Contrafacere sau risc de contrafacere — Noțiunea „terți”]

8

2012/C 098/10

Cauza C-594/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën (A șasea directivă TVA — Drept de deducere a taxei achitate în amonte — Restricție — Utilizarea în folosul propriu a bunurilor mobile care constituie o parte din activele folosite în cadrul unei activități economice de către persoanele impozabile — Tratamentul fiscal al utilizării private a unui bun din patrimoniul întreprinderii)

8

2012/C 098/11

Cauza C-25/11: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 16 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Supremo Tribunal Administrativo — Portugalia) — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA/Fazenda Pública [Fiscalitate — A șasea directivă TVA — Deducerea taxei achitate în amonte — Articolul 17 alineatele (2) și (5) și articolul 19 — „Subvenții” utilizate pentru achiziția de bunuri și servicii — Limitări ale dreptului de deducere]

9

2012/C 098/12

Cauza C-118/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 16 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Eon Aset Menidjmunt LTD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolele 168 și 176 — Drept de deducere — Condiție privind utilizarea bunurilor și a serviciilor în scopul operațiunilor taxabile — Nașterea dreptului de deducere — Contract de închiriere a unui autovehicul — Contract de leasing — Vehicul utilizat de către angajator pentru transportul cu titlu gratuit al unui salariat de la domiciliul său la locul de muncă)

9

2012/C 098/13

Cauza C-134/11: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 16 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landgericht Hamburg — Germania) — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG (Directiva 90/314/CEE — Pachete de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite — Articolul 7 — Protecție împotriva riscului de insolvabilitate sau de faliment al organizatorului — Domeniu de aplicare — Insolvabilitatea organizatorului ca urmare a utilizării frauduloase a sumelor achitate de consumator)

10

2012/C 098/14

Cauza C-636/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Landgericht München I (Germania) la 9 decembrie 2011 — Karl Berger/Freistaat Bayern

10

2012/C 098/15

Cauza C-2/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 3 ianuarie 2012 — Trianon Productie BV/Revillon Chocolatier SAS

10

2012/C 098/16

Cauza C-5/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de lo Social de Lleida (Spania) la 3 ianuarie 2012 — Marc Betriu Montull/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

11

2012/C 098/17

Cauza C-11/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de College van Beroep voor het bedrijfsleven (Țările de Jos) la 4 ianuarie 2012 — Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

12

2012/C 098/18

Cauza C-17/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) la 16 ianuarie 2012 TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública

12

2012/C 098/19

Cauza C-18/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Nejvyšším správním soudem (Republica Cehă) la 16 ianuarie 2012 — Město Žamberk/Finanční ředitelství v Hradci Králové

12

2012/C 098/20

Cauza C-20/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal administratif (Luxemburg) la 16 ianuarie 2012 — Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin/État du Grand-duché de Luxembourg

13

2012/C 098/21

Cauza C-21/12 P: Recurs introdus la 16 ianuarie 2012 de Abbott Laboratories împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 15 noiembrie 2011 în cauza T-363/10, Abbott Laboratories/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

13

2012/C 098/22

Cauza C-22/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Krajský súd v Prešove (Slovacia) la 17 ianuarie 2012 — Katarína Hassová/Rastislav Petrík, Blanka Holingová

14

2012/C 098/23

Cauza C-24/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 18 ianuarie 2012 — X BV/Staatssecretaris van Financiën

15

2012/C 098/24

Cauza C-26/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Gerechtshof te Leeuwarden (Țările de Jos) la 18 ianuarie 2012 — fiscale eenheid PPG Holdings BV cs/Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

16

2012/C 098/25

Cauza C-27/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 19 ianuarie 2012 — TBG Limited/Staatssecretaris van Financiën

16

2012/C 098/26

Cauza C-29/12: Acțiune introdusă la 20 ianuarie 2012 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania

16

2012/C 098/27

Cauza C-30/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Okresný súd Prešov (Slovacia) la 23 ianuarie 2012 — Valeria Marcinová/Pohotovosť, s.r.o.

17

2012/C 098/28

Cauza C-32/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de Primera Instancia de Badajoz (Spania) la 23 ianuarie 2012 — Soledad Duarte Hueros/Autociba S.A., Automóviles Citroen España S.A.

17

2012/C 098/29

Cauza C-42/12: Recurs introdus la 27 ianuarie 2012 de Václav Hrbek împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 15 noiembrie 2011 în cauza T-434/10, Václav Hrbek/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

17

2012/C 098/30

Cauza C-43/12: Acțiune introdusă la 30 ianuarie 2012 — Comisia Europeană/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

18

2012/C 098/31

Cauza C-47/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Finanzgerichts Köln (Germania) la 31 ianuarie 2012 — Kronos International Inc/Finanzamt Leverkusen

19

2012/C 098/32

Cauza C-51/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Giudice di Pace di Revere (Italia) la 2 februarie 2012 — Procedură penală împotriva Xiamie Zhu și alții

19

2012/C 098/33

Cauza C-52/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Giudice di Pace di Revere (Italia) la 2 februarie 2012 — Procedură penală împotriva lui Ion Beregovoi

20

2012/C 098/34

Cauza C-53/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Giudice di Pace di Revere (Italia) la 2 februarie 2012 — Procedură penală împotriva lui Hai Feng Sun

20

2012/C 098/35

Cauza C-54/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Giudice di Pace di Revere (Italia) la 2 februarie 2012 — Procedură penală împotriva lui Liung Hong Yang

21

 

Tribunalul

2012/C 098/36

Cauza T-658/11: Acțiune introdusă la 20 decembrie 2011 — Comisia/OAPI — Ten ewiv (TEN)

22

2012/C 098/37

Cauza T-23/12: Acțiune introdusă la 17 ianuarie 2012 — MAF/Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale

22

2012/C 098/38

Cauza T-25/12: Acțiune introdusă la 17 ianuarie 2012 — 3M Pumps/OAPI — 3M (3M Pumps)

23

2012/C 098/39

Cauza T-42/12: Acțiune introdusă la 1 februarie 2012 — Bateni/Consiliul

23

2012/C 098/40

Cauza T-45/12: Acțiune introdusă la 27 ianuarie 2012 — Regatul Unit/BCE

24

2012/C 098/41

Cauza T-46/12: Acțiune introdusă la 1 februarie 2012 — Chrysamed Vertrieb/OAPI — Chrysal International (Chrysamed)

25

2012/C 098/42

Cauza T-60/12: Acțiune introdusă la 6 februarie 2012 — Western Digital și Western Digital Ireland/Comisia

26

2012/C 098/43

Cauza T-61/12: Acțiune introdusă la 6 februarie 2012 — ABC-One/OAPI (SLIM BELLY)

26

2012/C 098/44

Cauza T-63/12: Acțiune introdusă la 13 februarie 2012 — Oil Turbo Compressor/Consiliul

27

2012/C 098/45

Cauza T-64/12: Acțiune introdusă la 15 februarie 2012 — Henkel și Henkel France/Comisia

28


RO

 

Top