Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:080:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 80, 17 martie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.080.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 80

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
17 martie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2012/C 080/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 73, 10.3.2012

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2012/C 080/02

Cauza C-545/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 2 februarie 2012 — Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Brinanii și Irlandei de Nord [Convenția privind definirea statutului școlilor europene — Interpretarea și aplicarea articolului 12 punctul 4 litera (a) și a articolului 25 punctul 1 — Dreptul profesorilor detașați de a avea acces la aceeași promovare profesională și la aceeași creștere salarială ca omologii lor naționali — Excluderea anumitor profesori detașați de Regatul Unit la școlile europene de la accesul la grile de salarizare mai avantajoase și de la alte plăți suplimentare acordate omologilor naționali — Incompatibilitate cu articolul 12 punctul 4 litera (a) și cu articolul 25 punctul 1]

2

2012/C 080/03

Cauza C-210/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 9 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Ungaria) — Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (Transporturi rutiere — Încălcări ale normelor privind utilizarea tahografului — Obligația statelor membre de a institui sancțiuni proporționale — Amendă forfetară — Proporționalitatea sancțiunii)

2

2012/C 080/04

Cauza C-249/10 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 2 februarie 2012 — Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) [Recurs — Dumping — Regulamentul (CE) nr. 1472/2006 — Importuri de anumite tipuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din China și din Vietnam — Regulamentul (CE) nr. 384/96 — Articolul 2 alineatul (7), articolul 9 alineatul (5) și articolul 17 alineatul (3) — Statut de întreprindere care funcționează în condițiile economiei de piață — Tratament individual — Eșantionare]

3

2012/C 080/05

Cauza C-277/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 9 februarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Handelsgericht Wien — Austria) — Martin Luksan/Petrus van der Let (Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Proprietate intelectuală — Drept de autor și drepturi conexe — Directivele 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE și 2006/116/CE — Repartizarea drepturilor de exploatare a unei opere cinematografice, pe cale contractuală, între realizatorul principal și producătorul operei — Reglementare națională care atribuie aceste drepturi, exclusiv și de plin drept, producătorului filmului — Posibilitate de derogare de la această regulă printr un acord între părți — Drepturi de remunerare subsecvente)

4

2012/C 080/06

Cauza C-553/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 2 noiembrie 2011 — Bernhard Rintisch/Klaus Eder

5

2012/C 080/07

Cauza C-601/11 P: Recurs introdus la 28 noiembrie 2011 de Republica Franceză împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 9 septembrie 2011 în cauza T-257/07, Franța/Comisia

5

2012/C 080/08

Cauza C-609/11: Recurs introdus la 29 noiembrie 2011 de Centrotherm Systemtechnik GmbH gegen das Urteil des Gerichts împotriva Hotărârii Tribunalului (camera a șasea) din 15 septembrie 2011 în cauza T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

6

2012/C 080/09

Cauza C-610/11: Recurs introdus la 29 noiembrie 2011 de Centrotherm Systemtechnik GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 15 septembrie 2011 în cauza T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

7

2012/C 080/10

Cauza C-614/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 30 noiembrie 2011 — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer/Anneliese Kuso

8

2012/C 080/11

Cauza C-628/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberlandesgericht Braunschweig (Germania) la 7 decembrie 2011 — Bußgeldsache/International Jet Management GmbH

9

2012/C 080/12

Cauza C-642/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Administrativen sad — Varna (Bulgaria) la 15 decembrie 2011 — EOOD Stroy trans/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

9

2012/C 080/13

Cauza C-643/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Administrativen sad — Varna (Bulgaria) la 15 decembrie 2011 — LVK-56 EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i uprvlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

10

2012/C 080/14

Cauza C-645/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 16 decembrie 2011 — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir și alții

11

2012/C 080/15

Cauza C-664/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado Mercantil de Barcelona (Spania) la 30 decembrie 2011 — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L./Banco Mare Nostrum, S.A.

11

2012/C 080/16

Cauza C-665/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado Mercantil de Barcelona (Spania) la 30 decembrie 2011 — Alfonso Carlos Amselem Almor/NCG Banco, S.A.

12

2012/C 080/17

Cauza C-4/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italia) la 2 ianuarie 2012 — Danilo Tola/Ministero della Difesa

12

2012/C 080/18

Cauza C-23/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Augstākās tiesas Senāts (Letonia) la 17 ianuarie 2012 — Mohamad Zakaria

12

2012/C 080/19

Cauza C-48/12: Acțiune introdusă la 31 ianuarie 2012 — Comisia Europeană/Republica Polonă

13

2012/C 080/20

Cauza C-50/12 P: Recurs introdus la 1 februarie 2012 de Kendrion NV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 16 noiembrie 2011 în cauza T-54/06, Kendrion/Comisia

14

 

Tribunalul

2012/C 080/21

Cauza T-76/08: Hotărârea Tribunalului din 2 februarie 2012 — EI du Pont de Nemours și alții/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața cauciucului cloropren — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Stabilirea prețurilor — Împărțirea pieței — Imputabilitatea comportamentului nelegal — Întreprindere comună — Linii directoare pentru calculul amenzilor — Circumstanțe atenuante — Cooperare”)

15

2012/C 080/22

Cauza T-77/08: Hotărârea Tribunalului din 2 februarie 2012 — Dow Chemical/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața cauciucului cloropren — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Stabilirea prețurilor — Împărțirea pieței — Imputabilitatea comportamentului nelegal — Întreprindere comună — Linii directoare pentru calculul amenzilor — Circumstanțe atenuante — Cooperare”)

15

2012/C 080/23

Cauza T-83/08: Hotărârea Tribunalului din 2 februarie 2012 — Denki Kagaku Kogyo și Denka Chemicals/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața cauciucului cloropren — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Stabilirea prețurilor — Împărțirea pieței — Dovada participării la înțelegere — Dovada distanțării de înțelegere — Durata încălcării — Dreptul la apărare — Accesul la dosar — Linii directoare pentru calculul amenzilor — Neretroactivitate — Încredere legitimă — Principiul proporționalității — Circumstanțe atenuante”)

16

2012/C 080/24

Cauza T-321/09: Hotărârea Tribunalului din 2 februarie 2012 — skytron energy/OAPI (arraybox) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale arraybox — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

16

2012/C 080/25

Cauza T-469/09: Hotărârea Tribunalului din 2 februarie 2012 — Grecia/Comisia („FEOGA — Secțiunea «Garantare» — Cheltuieli excluse de la finanțarea comunitară — Sectorul prelucrării tomatelor și sectorul stocării orezului — Controale principale — Sistem integrat de gestiune și de control referitor la anumite sisteme de ajutoare comunitare — Principiul proporționalității”)

16

2012/C 080/26

Cauza T-305/10: Hotărârea Tribunalului din 7 februarie 2012 — Hartmann-Lamboy/OAPI — Diptyque (DYNIQUE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale DYNIQUE — Marcă comunitară verbală anterioară DIPTYQUE — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

17

2012/C 080/27

Cauza T-387/10: Hotărârea Tribunalului din 2 februarie 2012 — Goutier/OAPI — Euro Data (ARANTAX) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ARANTAX — Marcă națională verbală anterioară ANTAX — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009”]

17

2012/C 080/28

Cauza T-424/10: Hotărârea Tribunalului din 7 februarie 2012 — Dosenbach-Ochsner/OAPI (Reprezentarea unor elefanți într-un dreptunghi) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marcă comunitară figurativă ce reprezintă elefanți într-un dreptunghi — Mărci internațională și națională figurative anterioare reprezentând un elefant și marcă națională verbală anterioară elefanten — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudine a semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Caracter distinctiv al mărcilor anterioare”]

17

2012/C 080/29

Cauza T-596/10: Hotărârea Tribunalului din 2 februarie 2012 — Almunia Textil/OAPI — FIBA-Europe (EuroBasket) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale EuroBasket — Marca comunitară figurativă anterioară Basket — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

18

2012/C 080/30

Cauza T-64/11: Hotărârea Tribunalului din 7 februarie 2012 — Run2Day Franchise/OAPI — Runners Point (Run2) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Run2 — Mărcile comunitare verbală și figurativă anterioare RUN2DAY — Marca figurativă anterioară din Benelux RUN2DATE — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudine a semnelor — Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

18

2012/C 080/31

Cauza T-315/10: Ordonanța Tribunalului din 20 ianuarie 2012 — Groupe Partouche/Comisia [„Acțiune în anulare — Concentrări — Decizie prin care concentrarea este declarată compatibilă cu piața comună — Articolul 44 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de procedură al Tribunalului — Inadmisibilitate”]

18

2012/C 080/32

Cauza T-607/11 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 ianuarie 2012 — Henkel și Henkel France/Comisia („Măsuri provizorii — Concurență — Decizie a Comisiei prin care se refuză transmiterea unor documente unei autorități naționale în domeniul concurenței — Cerere de măsuri provizorii — Lipsa interesului de a exercita acțiunea — Nerespectarea cerințelor de formă — Lipsa caracterului provizoriu al măsurilor solicitate — Inadmisibilitate”)

19

2012/C 080/33

Cauza T-637/11 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 25 ianuarie 2012 — Euris Consult/Parlamentul European („Măsuri provizorii — Contract de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Servicii de traducere în malteză — Respingerea ofertei unui ofertant — Modalități de comunicare — Cerere de suspendare a executării — Pierderea unei șanse — Lipsa unui prejudiciu grav și ireparabil — Lipsa urgenței”)

19

2012/C 080/34

Cauza T-674/11: Acțiune introdusă la 30 decembrie 2011 — TV2/Danmark/Comisia

19

2012/C 080/35

Cauza T-1/12: Acțiune introdusă la 2 ianuarie 2012 — Franța/Comisia

20

2012/C 080/36

Cauza T-18/12: Acțiune introdusă la 9 ianuarie 2012 — Interbev/Comisia

21

2012/C 080/37

Cauza T-22/12: Acțiune introdusă la 16 ianuarie 2012 — Fomanu/OAPI (Qualität hat Zukunft)

22

2012/C 080/38

Cauza T-26/12: Acțiune introdusă la 20 ianuarie 2012 — PT Musim Mas/Consiliul

22

2012/C 080/39

Cauza T-29/12: Acțiune introdusă la 17 ianuarie 2012 — Bauer/OAPI — BenQ Materials (Daxon)

23

2012/C 080/40

Cauza T-33/12: Acțiune introdusă la 23 ianuarie 2012 — Piotrowski/OAPI (MEDIGYM)

24

2012/C 080/41

Cauza T-34/12: Acțiune introdusă la 25 ianuarie 2012 — Herbacin cosmetic/OAPI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

24

2012/C 080/42

Cauza T-36/12: Acțiune introdusă la 20 ianuarie 2012 — Athens Resort Casino/Comisia

25

2012/C 080/43

Cauza T-43/12: Acțiune introdusă la 30 ianuarie 2012 — Hamcho și Hamcho International/Consiliul

25

2012/C 080/44

Cauza T-337/09: Ordonanța Tribunalului din 6 februarie 2012 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Comisia

26

2012/C 080/45

Cauza T-298/11: Ordonanța Tribunalului din 18 ianuarie 2012 — Ghost Brand/OAPI — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

26

2012/C 080/46

Cauza T-300/11: Ordonanța Tribunalului din 18 ianuarie 2012 — Otto/OAPI — Nalsani (TOTTO)

26

2012/C 080/47

Cauza T-362/11: Ordonanța Tribunalului din 18 ianuarie 2012 — Stichting Greenpeace Nederland și PAN Europe/Comisia

26

2012/C 080/48

Cauza T-397/11: Ordonanța Tribunalului din 26 ianuarie 2012 — Symfiliosi/FRA

26


RO

 

Top