Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:073:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 73, 10 martie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.073.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 73

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
10 martie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2012/C 073/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 65, 3.3.2012

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2012/C 073/02

Cauza C-218/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 26 ianuarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Hamburg — Germania) — ADV Allround Vermittlungs AG, în lichidare/Finanzamt Hamburg-Bergedorf (TVA — A șasea directivă — Articolele 9, 17 și 18 — Stabilirea locului prestării serviciilor — Noțiunea „punerea la dispoziție de personal” — Lucrători care desfășoară activități independente — Necesitatea de a asigura o apreciere identică a prestării de servicii în privința prestatorului și în privința clientului)

2

2012/C 073/03

Cauza C-282/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 24 ianuarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation — Franța) — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre (Politica socială — Directiva 2003/88/CE — Articolul 7 — Dreptul la concediul anual plătit — Condiție de acordare a dreptului impusă de o reglementare națională — Absența lucrătorului — Durata dreptului la concediu în funcție de natura absenței — Reglementare națională contrară Directivei 2003/88 — Rolul instanței naționale)

2

2012/C 073/04

Cauza C-347/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 17 ianuarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank Amsterdam — Țările de Jos) — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Securitatea socială a lucrătorilor migranți — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Lucrător angajat pe o platformă de extracție a gazului situată în zona platoului continental adiacent Țărilor de Jos — Asigurare obligatorie — Refuz de plată a unei prestații pentru incapacitate de muncă]

3

2012/C 073/05

Cauza C-392/10: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 19 ianuarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Hamburg — Germania) — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Regulamentul (CE) nr. 800/1999 — Articolul 15 alineatele (1) și (3) — Produse agricole — Regimul restituirilor la export — Restituire diferențiată la export — Condiții de acordare — Importul produsului în statul terț de destinație — Plata taxelor la import]

4

2012/C 073/06

Cauza C-586/10: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 ianuarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesarbeitsgericht — Germania) — Bianca Kücük/Land Nordrhein-Westfalen [Politică socială — Directiva 1999/70/CE — Clauza 5 punctul (1) litera (a) din Acordul-cadru privind munca pe durată determinată — Contracte de muncă pe durată determinată succesive — Motive obiective care pot justifica reînnoirea acestor contracte — Reglementare națională care justifică folosirea unor contracte pe durată determinată în caz de înlocuire temporară — Nevoie permanentă sau frecventă de personal de înlocuire — Luare în considerare a tuturor împrejurărilor în care se realizează reînnoirea contractelor pe durată determinată succesive]

4

2012/C 073/07

Cauza C-588/10: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 ianuarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Polonia) — Minister Finansów/Kraft Foods Polska SA [Fiscalitate — TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolul 90 alineatul (1) — Reducere de preț după momentul la care a fost efectuată operațiunea — Reglementare națională care subordonează reducerea bazei de impozitare condiției deținerii de către furnizorul de bunuri sau servicii a confirmării de primire a unei facturi rectificative, remisă de clientul care a achiziționat bunurile sau serviciile — Principiului neutralității TVA-ului — Principiul proporționalității]

5

2012/C 073/08

Cauza C-53/11 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 19 ianuarie 2012 — Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)/Nike International Ltd, Aurelio Muñoz Molina [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 58 — Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Normele 49 și 50 — Marca verbală R10 — Opoziție — Cesiune — Admisibilitatea acțiunii — Noțiunea „persoană îndreptățită să introducă o cale de atac” — Aplicabilitatea Liniilor directoare ale OAPI]

5

2012/C 073/09

Cauza C-185/11: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 26 ianuarie 2012 — Comisia Europeană/Republica Slovenia (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Asigurare generală directă, alta decât asigurarea de viață — Directivele 73/239/CEE și 92/49/CEE — Transpunere incorectă și incompletă)

6

2012/C 073/10

Cauza C-192/11: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 26 ianuarie 2012 — Comisia Europeană/Republica Polonă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2009/147/CE — Conservarea păsărilor sălbatice — Domeniul de aplicare al regimului de protecție — Derogări de la interdicțiile prevăzute de directivă)

6

2012/C 073/11

Cauzele conexate C-177/09-C-179/09: Ordonanța Curții (Camera a patra) din 17 noiembrie 2011 (cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Conseil d'État — Belgia) — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 și C-179/09), Jean-Marie Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne (C-178/09), Les amis de la Forêt de Soignes ASBL (C-179/09)/Région wallonne (Evaluarea efectelor unor proiecte asupra mediului — Directiva 85/337/CEE — Domeniu de aplicare — Noțiunea „act legislativ special de drept intern” — Convenția de la Aarhus — Accesul la justiție în probleme de mediu — Domeniul de aplicare al dreptului la o cale de atac împotriva unui act legislativ)

7

2012/C 073/12

Cauza C-302/10: Ordonanța Curții (camera a treia) din 17 ianuarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Højesteret — Danemark) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening [Drepturi de autor — Societate informațională — Directiva 2001/29/CE — Articolul 5 alineatele (1) și (5) — Opere literare și artistice — Reproducerea unor scurte extrase din operele literare — Articole de presă — Reproduceri provizorii și tranzitorii — Proces tehnic constând în scanarea unor articole urmată de conversia într un fișier text, de procesarea electronică a reproducerii și de stocarea în memorie a unei părți a acestei reproduceri — Acte provizorii de reproducere care reprezintă o parte integrantă și esențială a unui asemenea proces tehnic — Scopul actelor care constau în utilizarea licită a unei opere sau a unui alt obiect protejat — Semnificație economică de sine stătătoare a actelor respective]

8

2012/C 073/13

Cauza C-518/10: Ordonanța Curții (Camera a patra) din 25 noiembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regatul Unit) — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Medicamente de uz uman — Certificat suplimentar de protecție — Regulamentul (CE) nr. 469/2009 — Articolul 3 — Condiții de obținere a certificatului — Noțiunea „produs protejat de un brevet de bază în vigoare” — Criterii — Autorizație de introducere pe piață — Medicament introdus pe piață care conține un singur principiu activ, în timp ce brevetul revendică o compoziție de principii active]

8

2012/C 073/14

Cauza C-560/10: Ordonanța Curții din 13 octombrie 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Comisia Europeană [Recurs — Contracte de achiziții publice de servicii — Gestiunea și întreținerea portalului „Europa ta” — Respingerea ofertei — Regulamentele (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și 2342/2002 — Copie completă a raportului de evaluare — Principiile transparenței și egalității de tratament — Dreptul la bună administrare și la un proces echitabil — Erori de drept — Denaturarea probelor — Inadmisibilitate vădită — Motiv vădit neîntemeiat]

9

2012/C 073/15

Cauza C-626/10 P: Ordonanța Curții din 10 noiembrie 2011 — Kalliope Agapiou Joséphidès/Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) [Recurs — Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Articolul 4 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) prima liniuță — Protecția vieții private și a integrității individului — Protecția intereselor comerciale — Regulamentul (CE) nr. 58/2003 — Agenții executive — Competența de a examina cererile de confirmare a cererilor de acces la documente — Principiul transparenței — Noțiunea „interes public superior” — Erori de drept]

9

2012/C 073/16

Cauza C-630/10: Ordonanța Curții (Camera a patra) din 25 noiembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice (Chancery Division) — Regatul Unit) — University of Queensland, CSL Ltd/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Medicamente de uz uman — Certificat suplimentar de protecție — Regulamentul (CE) nr. 469/2009 — Articolul 3 — Condiții de obținere a certificatului — Noțiunea „produs protejat de un brevet de bază în vigoare” — Criterii — Existența unor criterii suplimentare sau diferite pentru un medicament care conține mai multe principii active sau pentru un vaccin împotriva mai multor boli („Multi disease vaccine” sau „vaccin multivalent”)]

10

2012/C 073/17

Cauza C-6/11: Ordonanța Curții (Camera a patra) din 25 noiembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice (Chancery Division) — Regatul Unit) — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Medicamente de uz uman — Certificat suplimentar de protecție — Regulamentul (CE) nr. 469/2009 — Articolele 3 și 4 — Condiții de obținere a certificatului — Noțiunea „produs protejat de un brevet de bază în vigoare” — Criterii — Existența unor criterii suplimentare sau diferite pentru un medicament care conține mai mult de un principiu activ]

10

2012/C 073/18

Cauza C-52/11: Ordonanța Curții din 26 octombrie 2011 — Fernando Marcelino Victoria Sánchez/Parlamentul European, Comisia Europeană (Recurs — Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Scrisoare adresată Parlamentului și Comisiei — Răspuns — Decizie de clasare — Recurs vădit nefondat și vădit inadmisibil)

11

2012/C 073/19

Cauza C-69/11: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 9 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgia) — Connoisseur Belgium BVBA/Belgische Staat [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — A șasea directivă TVA — Articolul 11 secțiunea A alineatul (1) litera (a) — Baza de impozitare — Cheltuieli care nu sunt facturate de persoana impozabilă]

11

2012/C 073/20

Cauza C-126/11: Ordonanța Curții (Camera întâi) din 15 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hof van Cassatie van België — Germania) — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA [„Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Directiva 2005/29/CE — Practici comerciale neloiale — Reglementare națională care interzice anunțurile de reducere de prețuri și pe cele care sugerează o astfel de reducere”]

12

2012/C 073/21

Cauza C-222/11: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 1 decembrie 2011 — Longevity Health Products, Inc./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Performing Science LLC [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 7 alineatul (1) litera (d) — Semnul verbal „5 HTP” — Cerere de declarare a nulității — Recurs vădit inadmisibil]

12

2012/C 073/22

Cauza C-434/11: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 14 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunalul Alba — România — Corpul Național al Polițiștilor/Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ) (Trimitere preliminară — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Admisibilitatea unei reglementări naționale prin care se stabilesc reduceri salariale în cazul mai multor categorii de funcționari publici — Lipsa punerii în aplicare a dreptului Uniunii — Necompetență vădită a Curții)

13

2012/C 073/23

Cauza C-462/11: Ordonanța Curții (a șasea) din 14 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunalul Dâmbovița — România) — Victor Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște (Trimitere preliminară — Protocolul adițional nr. 1 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale — Admisibilitatea unei reglementări naționale prin care se stabilesc reduceri salariale aplicabile mai multor categorii de funcționari publici — Lipsa punerii în aplicare a dreptului Uniunii — Necompetență vădită a Curții)

13

2012/C 073/24

Cauzele conexate C-483/11 și C-484/11: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 14 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunalul Argeș — România) — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11), Mariana Budan (C-484/11)/Statul român [Trimitere preliminară — Articolul 43, articolul 92 alineatul (1) și articolul 103 alineatul (1) din Regulamentul de procedură — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Despăgubirea persoanelor care au suferit condamnări cu caracter politic în timpul regimului comunist — Dreptul la repararea prejudiciului moral suferit — Lipsa punerii în aplicare a dreptului Uniunii — Necompetență vădită a Curții]

14

2012/C 073/25

Cauza C-564/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 9 noiembrie 2011 — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia și alții/Comune di Pavia

14

2012/C 073/26

Cauza C-616/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 30 noiembrie 2011 — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation

14

2012/C 073/27

Cauza C-622/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 5 decembrie 2011 — Staatssecretaris van Financiën/Pactor Vastgoed BV

15

2012/C 073/28

Cauza C-634/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Ireland (Irlanda) la 9 decembrie 2011 — Anglo Irish Bank Corporation Ltd/Quinn Investments Sweden AB și alții

15

2012/C 073/29

Cauza C-639/11: Acțiune introdusă la 13 decembrie 2011 — Comisia Europeană/Republica Polonă

16

2012/C 073/30

Cauza C-651/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 19 decembrie 2011 — Staatssecretaris van Financiën, intimată: X BV

17

2012/C 073/31

Cauza C-657/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hof van Cassatie van België (Belgia) la 21 decembrie 2011 — Belgian Electronic Sorting Technology NV/Bert Peelaers și Visys NV

17

2012/C 073/32

Cauza C-660/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) la 27 decembrie 2011 — Daniele Biasci și alții/Ministero dell’Interno și Questura di Livorno

18

2012/C 073/33

Cauza C-662/11: Acțiune introdusă la 22 decembrie 2011 — Comisia Europeană/Republica Cipru

18

2012/C 073/34

Cauza C-666/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) la 30 decembrie 2011 — M, N, O, P, Q/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

19

2012/C 073/35

Cauza C-678/11: Acțiune introdusă la 22 decembrie 2011 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei

20

2012/C 073/36

Cauza C-679/11: Recurs introdus la 27 decembrie 2011 de Alliance One International, Inc., fostă Dimon, Inc., împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 12 octombrie 2011 în cauza T-41/05, Alliance One International, Inc., fostă Dimon Inc.,/Comisia Europeană

20

2012/C 073/37

Cauza C-8/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) la 2 ianuarie 2012 — Cristian Rainone și alții/Ministero dell’Interno și alții

21

2012/C 073/38

Cauza C-9/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal de commerce de Verviers (Belgia) la 6 ianuarie 2012 — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky

22

2012/C 073/39

Cauza C-14/12 P: Recurs introdus la 11 ianuarie 2012 de Sheilesh Shah și Akhil Shah împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 10 noiembrie 2011 în cauza T-313/10, Three-N-Products Private Ltd./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

23

2012/C 073/40

Cauza C-28/12: Acțiune introdusă la 18 ianuarie 2012 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

23

2012/C 073/41

Cauza C-41/12 P: Recurs introdus la 26 ianuarie 2012 de Monster Cable Products, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 23 noiembrie 2011 în cauza T-216/10, Monster Cable Products, Inc./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Live Nation (Music) UK Limited

24

2012/C 073/42

Cauza C-436/09: Ordonanța președintelui Curții din 13 ianuarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Attila Belkiran/Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, cu participarea: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

24

2012/C 073/43

Cauza C-228/10: Ordonanța președintelui Curții din 11 ianuarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice (Chancery Division) — Regatul Unit) — Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd/Euroview Sport Ltd

25

2012/C 073/44

Cauza C-313/10: Ordonanța președintelui Camerei a doua a Curții din 25 octombrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landesarbeitsgericht Köln — Germania) — Land Nordrhein-Westfalen/Sylvia Jansen

25

2012/C 073/45

Cauza C-13/11: Ordonanța președintelui Curții din 25 noiembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal da Relação de Guimarães — Portugalia) — Maria das Dores Meira da Silva/Zurich — Companhia de Seguros SA

25

2012/C 073/46

Cauza C-266/11: Ordonanța președintelui Curții din 24 noiembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Vestre Landsret — Danemarca) — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet, acționând în numele lui Frank Frandsen/Cimber Air A/S

25

2012/C 073/47

Cauza C-381/11: Ordonanța președintelui Curții din 12 ianuarie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Juzgado Mercantil de Barcelona — Spania) — Manuel Mesa Bertrán, Cristina Farrán Morenilla/Novacaixagalicia

25

2012/C 073/48

Cauza C-531/11: Ordonanța președintelui Curții din 13 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Germania) — Angela Strehl/Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

25

 

Tribunalul

2012/C 073/49

Cauza T-206/08: Hotărârea Tribunalului din 31 ianuarie 2012 — Spania/Comisia („FEOGA — Secțiunea «Garantare» — Cheltuieli excluse de la finanțarea comunitară — Sector vitivinicol — Interzicerea plantațiilor noi de viță-de-vie — Sisteme naționale de control — Corecție financiară forfetară — Garanții procedurale — Eroare de apreciere — Proporționalitate”)

26

2012/C 073/50

Cauza T-237/09: Hotărârea Tribunalului din 1 februarie 2012 — Région wallonne/Comisia [„Mediu — Directiva 2003/87/CE — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră — Plan național de alocare a cotelor de emisie pentru Belgia pentru perioada cuprinsă între 2008 și 2012 — Articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 2216/2004 — Corectură ulterioară — Participant nou — Decizie care îl însărcinează pe administratorul central al registrului comunitar independent de tranzacții să insereze o corectură în tabelul «plan național de alocare a certificatelor»”]

26

2012/C 073/51

Cauza T-291/09: Hotărârea Tribunalului din 1 februarie 2012 — Carrols/OAPI — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Motiv absolut de refuz — Inexistența relei credințe — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

26

2012/C 073/52

Cauza T-353/09: Hotărârea Tribunalului din 1 februarie 2012 — mtronix/OAPI — Growth Finance (mtronix) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale mtronix — Marca comunitară verbală anterioară Montronix — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

27

2012/C 073/53

Cauza T-378/09: Hotărârea Tribunalului din 31 ianuarie 2012 — Spar/OAPI — Spa Group Europe (SPA GROUP) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SPA GROUP — Mărci naționale figurative anterioare SPAR — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Lipsa de similitudine între semne — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009”]

27

2012/C 073/54

Cauza T-205/10: Hotărârea Tribunalului din 31 ianuarie 2012 — Cervecería Modelo/OAPI — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale LA VICTORIA DE MEXICO — Marcă comunitară figurativă anterioară care cuprinde elementul verbal «victoria» și marca națională verbală anterioară VICTORIA — Refuz parțial de înregistrare — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudine a semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

27

2012/C 073/55

Cauza T-650/11: Acțiune introdusă la 19 decembrie 2011 — Dimension Data Belgium/Parlamentul European

28

2012/C 073/56

Cauza T-657/11: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2011 — Technion — Israel Institute of Technology și Technion Research & Development/Comisia

28

2012/C 073/57

Cauza T-28/12: Acțiune introdusă la 21 ianuarie 2012 — PT Ecogreen Oleochemicals și alții/Consiliul

29

2012/C 073/58

Cauza T-35/12: Acțiune introdusă la 16 ianuarie 2012 — Icelandic Group UK/Comisia

29

2012/C 073/59

Cauza T-37/12: Acțiune introdusă la 25 ianuarie 2012 — Advance Magazine Publishers/OAPI — López Cabré (TEEN VOGUE)

30


RO

 

Top