Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:039:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 39, 11 februarie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.039.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 39

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
11 februarie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2012/C 039/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 32, 4.2.2012

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2012/C 039/02

Cauza C-560/08: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 15 decembrie 2011 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 85/337/CEE — Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului — Directiva 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale — Proiecte de lărgire și/sau de amenajare a șoselei M-501 din Spania — APS ES 0000056 „Encinares del río Alberche y río Cofio” — SIC propus ES 3110005 „Cuenca del río Guadarrama” și SIC propus ES 3110007 „Cuencas de los ríos Alberche y Cofio”)

2

2012/C 039/03

Cauza C-119/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH [Mărci — Directiva 89/104/CEE — Articolul 5 alineatul (1) litera (b) — Umplere a unor cutii metalice prevăzute deja cu un semn similar celui al unei mărci — Prestare de servicii la comanda și la indicațiile unui terț — Acțiune a titularului mărcii împotriva prestatorului]

3

2012/C 039/04

Cauza C-191/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation — Franța) — Société Rastelli Davide e C. Snc/Jean-Charles Hidoux, în calitate de lichidator judiciar al societății Médiasucre international [Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 — Proceduri de insolvență — Competență internațională — Extinderea unei proceduri de insolvență, deschisă în privința unei societăți stabilite într un stat membru, la o societate al cărei sediu social este situat într un alt stat membru, pentru motivul confuziunii patrimoniilor]

3

2012/C 039/05

Cauza C-257/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 15 decembrie 2011 [cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Högsta förvaltningsdomstolen (fost Regeringsrätten) — Suedia] — Försäkringskassan/Elisabeth Bergström [Lucrători migranți — Securitate socială — Acord între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Resortisant al unui stat membru care a desfășurat o activitate profesională în Elveția — Întoarcere în țara de origine]

4

2012/C 039/06

Cauza C-384/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 15 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hof van Cassatie van België — Belgia) — Jan Voogsgeerd/Navimer SA (Convenția de la Roma privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale — Contract de muncă — Alegerea de către părți — Norme imperative ale legii aplicabile în absența alegerii — Determinarea acestei legi — Angajat care își desfășoară în mod obișnuit munca în mai multe state contractante)

4

2012/C 039/07

Cauza C-409/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Hafen/Afasia Knits Deutschland GmbH [Politica comercială comună — Tratament preferențial pentru importul de produse originare din statele din Africa, Caraibe și Pacific (ACP) — Nereguli identificate cu ocazia unei anchete efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în statul ACP de export — Recuperare a posteriori a taxelor la import]

5

2012/C 039/08

Cauza C-427/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 15 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte suprema di casazione — Italia) — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell'Agricoltura spa/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (TVA — Recuperarea taxei plătite fără să fie datorată — Reglementare națională care prevede posibilitatea de a introduce acțiunea în recuperarea plății nedatorate la instanțe diferite, în termene diferite, după cum este vorba despre beneficiarul sau prestatorul serviciilor — Posibilitatea beneficiarului serviciilor de a solicita restituirea taxei de către prestator după expirarea termenului de introducere a acțiunii de către acesta din urmă împotriva administrației fiscale — Principiul efectivității)

6

2012/C 039/09

Cauza C-585/10: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 15 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Vestre Landsret — Danemarca) — Niels Møller/Haderslev Kommune [Prevenirea și controlul integrat al poluării — Directiva 96/61/CE — Anexa I, punctul 6.6 litera (c) — Instalații pentru creșterea în sistem intensiv a porcilor cu capacități de peste 750 de locuri pentru scroafe — Includerea sau neincluderea locurilor pentru scrofițe]

6

2012/C 039/10

Cauza C-624/10: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 15 decembrie 2011 — Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Fiscalitate — Directiva 2006/112/CE — Articolele 168, 171, 193, 194, 204 și 214 — Reglementare a unui stat membru care prevede obligația vânzătorului sau a prestatorului stabilit în afara teritoriului național de a desemna un reprezentant fiscal și de a se identifica în scopuri de TVA în acest stat membru — Reglementare care permite o compensație între TVA-ul deductibil suportat de vânzător sau de prestatorul stabilit în afara teritoriului național și cel colectat de către acesta în numele și pe seama clienților săi)

7

2012/C 039/11

Cauza C-530/11: Acțiune introdusă la 18 octombrie 2011 — Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

7

2012/C 039/12

Cauza C-562/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 9 noiembrie 2011 — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

8

2012/C 039/13

Cauza C-566/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 14 noiembrie 2011 — Iberdrola, S.A. y Gas Natural SDG, S.A./Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. y Endesa, S.A.

8

2012/C 039/14

Cauza C-567/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 14 noiembrie 2011 — Gas Natural SDG, S.A./Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. y Administración del Estado

8

2012/C 039/15

Cauza C-573/11 P: Recurs introdus la 15 noiembrie 2011 de ClientEarth împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șasea) pronunțate la 6 septembrie 2011 în cauza T-452/10, ClientEarth, susținută de Regatul Danemarcei, Republica Finlanda și Regatul Suediei/Consiliul Uniunii Europene

9

2012/C 039/16

Cauza C-576/11: Acțiune introdusă la 18 noiembrie 2011 — Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului

9

2012/C 039/17

Cauza C-580/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 21 noiembrie 2011 — Tarragona Power S. L./Gas Natural SDG, S.A., Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. și Endesa, S.A.

10

2012/C 039/18

Cauza C-591/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 25 noiembrie 2011 — Gas Natural SDG, SA, Bizcaia Energia, SL/Administración del Estado, Endesa S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Iberdrola, S.A.

10

2012/C 039/19

Cauza C-603/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juridiction de Proximité de Chartres (Franța) la 25 noiembrie 2011 — Hervé Fontaine/Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale

10

2012/C 039/20

Cauza C-620/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 2 decembrie 2011 — Bahía de Bizcaia Electricidad, S.L./Gas Natural SDG, S.A., Endesa S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. și Administración del Estado

10

2012/C 039/21

Cauza C-623/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Conseil d’État (Franța) la 5 decembrie 2011 — Société Geodis Calberson GE/FranceAgriMer

11

2012/C 039/22

Cauza C-626/11 P: Recurs introdus la 6 decembrie 2011 de Polyelectrolyte Producers Group și SNF SAS împotriva Ordonanței Tribunalului pronunțate la 21 septembrie 2011 în cauza T-1/10, Polyelectrolyte Producers Group și SNF SAS/ECHA, Comisia Europeană și Regatul Țărilor de Jos

11

2012/C 039/23

Cauza C-640/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 14 decembrie 2011 — E.ON Generación, S. L., Iberdrola, S.A., Administración del Estado

12

 

Tribunalul

2012/C 039/24

Cauza T-365/07: Ordonanța Tribunalului din 12 decembrie 2011 — Traxada France/OAPI — Ritrax (TRAXDATA, TEAM TRAXDATA) („Marcă comunitară — Acțiune în anulare — Inacțiunea reclamantei — Nepronunțare asupra fondului”)

13

2012/C 039/25

Cauza T-431/07: Ordonanța Tribunalului din 15 decembrie 2011 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/OAPI — Fernández Martinez (HELLER) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

13

2012/C 039/26

Cauza T-138/11: Ordonanța Tribunalului din 7 decembrie 2011 — Ahouma/Consiliul (Decesul reclamantului — Nepronunțare asupra fondului)

13

2012/C 039/27

Cauza T-255/11: Ordonanța Tribunalului din 7 decembrie 2011 — Fellah/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Côte d’Ivoire — Retragerea listei persoanelor vizate — Acțiune în anulare — Nepronunțare asupra fondului”)

14

2012/C 039/28

Cauza T-274/11 P: Hotărârea Tribunalului din 7 decembrie 2011 — Mioni/Comisia („Recurs — Funcție publică — Agenți contractuali — Indemnizație de expatriere — Condții prevăzute la articolul 4 din anexa VII la Statut — Noțiunea «domiciliu» — Denaturarea faptelor — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat”)

14

2012/C 039/29

Cauza T-365/11 P: Ordonanța Tribunalului din 12 decembrie 2011 — AO/Comisia [„Recurs — Funcție publică — Funcționari — Termen de introducere a recursului — Tardivitate — Originalul semnat al cererii de recurs depus peste termen — Caz fortuit — Articolul 43 alineatul (6) din Regulamentul de procedură al Tribunalului — Recurs vădit inadmisibil”]

14

2012/C 039/30

Cauza T-402/11 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 12 decembrie 2011 — Preparados Alimenticios del Sur/Comisia („Măsuri provizorii — Cerere de remitere a taxelor la import pentru anumite produse alimentare — Decizie de trimitere a unui dosar autorităților naționale — Cereri de măsuri provizorii — Inadmisibilitate — Lipsa urgenței”)

15

2012/C 039/31

Cauza T-579/11 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 12 decembrie 2011 — Akhras/Consiliul („Procedură privind măsurile provizorii — Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive împotriva Siriei — Înghețare a fondurilor și a resurselor economice — Cerere de suspendare a executării și de măsuri provizorii — Lipsa urgenței — Lipsa unui prejudiciu grav și ireparabil”)

15

2012/C 039/32

Cauza T-597/11 P: Recurs introdus la 22 noiembrie 2011 de Christos Michail împotriva Hotărârii din 13 septembrie 2011 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-100/09, Michail/Comisia

15

2012/C 039/33

Cauza T-614/11: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2011 — Garner CAD Technic și alții/Comisia

16

2012/C 039/34

Cauza T-619/11: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2011 — CB/Comisia

17

2012/C 039/35

Cauza T-620/11: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2011 — GFKL Financial Services/Comisia

18

2012/C 039/36

Cauza T-621/11: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2011 — SinnnLeffers/Comisia

19

2012/C 039/37

Cauza T-632/11: Acțiune introdusă la 12 decembrie 2011 — Republica Elenă/Comisia

19

2012/C 039/38

Cauza T-649/11: Acțiune introdusă la 15 decembrie 2011 — Cham/Consiliul

20

2012/C 039/39

Cauza T-651/11: Acțiune introdusă la 16 decembrie 2011 — Syriatel Mobile Telecom/Consiliul

20

2012/C 039/40

Cauza T-528/10, T-69/11 și T-77/11: Ordonanța Tribunalului din 12 decembrie 2011 — Truvo Belgium/OAPI — AOL (TRUVO și Truvo)

21

2012/C 039/41

Cauza T-22/11: Ordonanța Tribunalului din 15 decembrie 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Comisia

21

2012/C 039/42

Cauza T-27/11: Ordonanța Tribunalului din 15 decembrie 2011 — Rheinischer Sparkassen- și Giroverband/Comisia

21


RO

 

Top