EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:032:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 32, 4 februarie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.032.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 32

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
4 februarie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2012/C 032/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 25, 28.1.2012

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2012/C 032/02

Cauza C-250/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 1 decembrie 2011 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera circulație a persoanelor — Achiziționarea unui bun imobil care urmează să fie o nouă reședință principală — Calcularea unui avantaj fiscal — Taxă de înscriere — Coerența regimului fiscal)

2

2012/C 032/03

Cauza C-371/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Nural Örnek/Land Baden-Württemberg [Acordul de asociere CEE — Turcia — Libera circulație a lucrătorilor — Articolul 7 primul paragraf a doua liniuță și articolul 14 alineatul (1) din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere — Directivele 64/221/CEE, 2003/109/CE și 2004/38/CE — Dreptul de ședere al unui turc născut pe teritoriul statului membru gazdă și care a avut reședința în mod legal în acest stat, în calitatea sa de copil al unui lucrător turc, timp de mai mult de zece ani fără întrerupere — Condamnări penale — Legalitatea unei decizii de expulzare — Condiții]

2

2012/C 032/04

Cauza C-157/09: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 1 decembrie 2011 — Comisia Europeană/Regatul Țărilor de Jos (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolul 43 CE — Libertatea de stabilire — Notari — Condiție de cetățenie — Articolul 45 CE — Participare la exercitarea autorității publice)

3

2012/C 032/05

Cauza C-253/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 1 decembrie 2011 — Comisia Europeană/Republica Ungară (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera circulație a persoanelor — Libertatea de stabilire — Cumpărarea unui bun imobil cu destinația de nouă reședință principală — Determinare a bazei de evaluare a impozitului pe achiziționarea de bunuri imobile — Deducere din valoarea reședinței cumpărate a valorii reședinței vândute — Excludere a acestei deduceri dacă bunul vândut nu este situat pe teritoriul național)

3

2012/C 032/06

Cauza C-272/09 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 decembrie 2011 — KME Germany AG, fostă KM Europa Metal AG, KME France SAS, fostă Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, fostă Europa Metalli SpA/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegeri — Piața tuburilor industriale din cupru — Amenzi — Dimensiunea pieței, durata încălcării și cooperarea care pot fi luate în considerare — Cale de atac judiciară efectivă)

4

2012/C 032/07

Cauzele conexate C-446/09 și C-495/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 1 decembrie 2011 [cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgia, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regatul Unit] — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09) [Politica comercială comună — Combaterea introducerii în Uniune a mărfurilor contrafăcute și a mărfurilor piratate — Regulamentele (CE) nr. 3295/94 și nr. 1383/2003 — Antrepozit vamal și tranzit extern de mărfuri provenite din state terțe și care constituie imitații sau copii ale unor produse protejate în Uniune prin drepturi de proprietate intelectuală — Intervenția autorităților statelor membre — Condiții]

4

2012/C 032/08

Cauza C-79/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 1 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg [Directiva 2003/96/CE — Impozitarea produselor energetice și a electricității — Articolul 14 alineatul (1) litera (b) — Scutirea produselor energetice utilizate drept carburant în aviație — Utilizarea unui aparat de zbor pentru alte destinații decât cele de uz comercial — Domeniu de aplicare]

5

2012/C 032/09

Cauza C-81/10 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 8 decembrie 2011 — France Télécom/Comisia Europeană, Republica Franceză (Recurs — Ajutoare de stat — Regim de impozitare a France Télécom cu taxa profesională — Noțiunea „ajutor” — Încredere legitimă — Termen de prescripție — Obligația de motivare — Principiul securității juridice)

6

2012/C 032/10

Cauza C-125/10: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundespatentgericht — Germania) — Merck Sharp & Dohme Corporation (fostă Merck & Co.)/Deutsches Patent- und Markenamt [Proprietate intelectuală și industrială — Brevete — Regulamentul (CEE) nr. 1768/92 — Articolul 13 — Certificat suplimentar de protecție pentru medicamente — Posibilitate de eliberare a acestui certificat în cazul în care perioada scursă între data depunerii cererii de brevet de bază și data primei autorizații de introducere pe piață în Uniune este mai mică de cinci ani — Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 — Articolul 36 — Prelungirea duratei certificatului suplimentar de protecție]

6

2012/C 032/11

Cauza C-145/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Handelsgericht Wien — Austria) — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG [Competența judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Articolul 6 punctul 1 — Pluralitate de pârâți — Directiva 93/98/CEE — Articolul 6 — Protecția fotografiilor — Directiva 2001/29/CE — Articolul 2 — Reproducere — Utilizarea unei fotografii portret ca model pentru realizarea unui portret robot — Articolul 5 alineatul (3) litera (d) — Excepții și limitări în privința citatelor — Articolul 5 alineatul (3) litera (e) — Excepții și limitări pentru scopuri de siguranță publică — Articolul 5 alineatul (5)]

7

2012/C 032/12

Cauza C-157/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Supremo — Spania) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Administración General del Estado (Libera circulație a capitalurilor — Impozit pe profit — Convenție pentru evitarea dublei impuneri — Interdicție de a deduce impozitul exigibil, dar nerecuperat în alte state membre)

8

2012/C 032/13

Cauza C-275/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam [Articolul 88 alineatul (3) CE — Ajutoare de stat — Ajutor acordat sub formă de garanție unui creditor pentru a-i permite să acorde un credit unei persoane creditate — Încălcarea normelor de procedură — Obligația de recuperare — Nulitate — Competența instanței naționale]

8

2012/C 032/14

Cauza C-371/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 29 noiembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Gerechtshof te Amsterdam — Țările de Jos) — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Transferul sediului administrativ efectiv al unei societăți înt- un alt stat membru decât cel în care a fost constituită — Libertatea de stabilire — Articolul 49 TFUE — Impozit pe plusvalorile latente aferente activelor unei societăți care își transferă sediul între statele membre — Stabilirea cuantumului impozitului la momentul transferului sediului — Plata imediată a impozitului — Proporționalitate)

9

2012/C 032/15

Cauza C-386/10 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 decembrie 2011 — Chalkor AE Epexergasias Metallon/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegeri — Piața tuburilor sanitare din cupru — Amenzi — Dimensiunea pieței, durata încălcării și cooperarea care pot fi luate în considerare — Cale de atac judiciară efectivă)

9

2012/C 032/16

Cauza C-389/10 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 decembrie 2011 — KME Germany AG, fostă KM Europa Metal AG, KME France SAS, fostă Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, fostă Europa Metalli SpA/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegeri — Piața tuburilor sanitare din cupru — Amenzi — Dimensiunea pieței, durata încălcării și cooperarea care pot fi luate în considerare — Cale de atac judiciară efectivă)

10

2012/C 032/17

Cauza C-442/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 1 decembrie 2011 [cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regatul Unit] — Churchill Insurance Company Limited/Benjamin Wilkinson și Tracy Evans/Equity Claims Limited [Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto — Directiva 84/5/CEE — Articolul 1 alineatul (4) și articolul 2 alineatul (1) — Terț victimă — Autorizare expresă sau implicită de a conduce — Directiva 90/232/CEE — Articolul 1 alineatul (1) — Directiva 2009/103/CE — Articolul 10, articolul 12 alineatul (1) și articolul 13 alineatul (1) — Victima unui accident rutier care era pasager al vehiculului pentru care este asigurată în calitate de conducător auto — Vehicul condus de un conducător auto neasigurat — Victimă asigurată neexclusă de la beneficiul asigurării]

10

2012/C 032/18

Cauza C-492/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 1 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz — Austria) — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr [Fiscalitate — Directiva 69/335/CEE — Impozite indirecte — Majorări de capital — Articolul 4 alineatul (2) litera (b) — Operațiuni supuse impozitului pe capital — Majorarea activelor — Prestație efectuată de un asociat — Preluarea pierderilor pe baza unui angajament asumat anterior înregistrării acestora]

11

2012/C 032/19

Cauza C-515/10: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 1 decembrie 2011 — Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 1999/31/CE — Decizia 2003/33/CE — Reglementare națională — Depozit de deșeuri pentru deșeuri inerte — Admitere a deșeurilor de azbest-ciment)

11

2012/C 032/20

Cauza C-329/11: Hotărârea Curții (Camera Marea Cameră) din 6 decembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour d'appel de Paris — Franța) — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne (Spațiul de libertate, securitate și justiție — Directiva 2008/115/CE — Standarde și proceduri comune pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală — Reglementarea națională care prevede, în situație de ședere ilegală, o pedeapsă cu închisoarea și o amendă)

12

2012/C 032/21

Cauzele conexate C-488/10 P-C-450/10 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 6 octombrie 2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P)/Comisia Europeană (Recurs — Compensare a unei exproprieri pentru cauză de utilitate publică — Prelungire a unui tarif preferențial pentru furnizarea de energie electrică — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și se dispune recuperarea sa — Noțiunea „avantaj” — Principiul protecției încrederii legitime — Interpretarea dreptului național — Denaturare — Noțiune — Recurs vădit inadmisibil și vădit nefondat)

12

2012/C 032/22

Cauza C-515/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 3 octombrie 2011 — Deutsche Umwelthilfe e.V./Bundesrepublik Deutschland

13

2012/C 032/23

Cauza C-559/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgia) la 7 noiembrie 2011 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV și alții

13

2012/C 032/24

Cauza C-574/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Landgericht Düsseldorf (Germania) la 16 noiembrie 2011 — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd

13

2012/C 032/25

Cauza C-577/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 21 noiembrie 2011 — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL

14

2012/C 032/26

Cauza C-579/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugalia) la 22 noiembrie 2011 — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território și alții

14

2012/C 032/27

Cauza C-594/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Amtsgericht Düsseldorf (Germania) la 25 noiembrie 2011 — Christoph Becker/Société Air France SA

15

2012/C 032/28

Cauza C-604/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Spania) la 28 noiembrie 2011 — Genil 48, S. L. și Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S. L./Bankinter S. A. și Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A.

15

2012/C 032/29

Cauza C-613/11: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2011 — Comisia Europeană/Republica Italiană

16

 

Tribunalul

2012/C 032/30

Cauza T-291/04: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2011 — Enviro Tech Europe și Enviro Tech International/Comisia [„Mediu și protecția consumatorilor — Clasificarea, ambalarea și etichetarea bromurii de n propil drept substanță periculoasă — Directiva 2004/73/CE — Directiva 67/548/CEE — Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 — Acțiune în anulare — Cerere tardivă de adaptare a concluziilor — Interesul de a exercita acțiunea — Lipsa afectării individuale — Inadmisibilitate — Răspundere extracontractuală — Hotărâre a Curții cu privire la validitatea Directivei 2004/73 — Identitate de obiect”]

17

2012/C 032/31

Cauza T-377/07: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2011 — Evropaïki Dynamiki/Comisia („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Prestarea de servicii informatice privind tehnologiile de interoperabilitate a conținutului pentru serviciile de eGuvernare europeană — Respingerea ofertei unui ofertant — Eroare vădită de apreciere — Obligația de motivare — Abuz de putere — Răspundere extracontractuală”)

17

2012/C 032/32

Cauza T-232/08: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2011 — Luxemburg/Comisia („FEOGA — Secțiunea «Garantare» — Cheltuieli excluse de la finanțarea comunitară — Măsuri de dezvoltare rurală — «Zone defavorizate» și «agromediu» — Sisteme naționale de gestiune, de control și de sancționare — Corecție financiară forfetară”)

18

2012/C 032/33

Cauza T-244/08: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2011 — Konsum Nord/Comisia („Ajutoare de stat — Preț de vânzare a unui teren — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și se dispune recuperarea acestuia — Criteriul investitorului privat — Determinarea prețului pieței”)

18

2012/C 032/34

Cauza T-437/08: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2011 — CDC Hydrogene Peroxide/Comisia [„Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Cuprinsul dosarului administrativ al unei proceduri în materie de înțelegeri — Refuzarea accesului — Excepție referitoare la protecția intereselor comerciale ale unui terț — Excepție referitoare la protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit”]

18

2012/C 032/35

Cauza T-52/09: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2011 — Nycomed Danmark/EMEA [„Medicamente de uz uman — Autorizație de introducere pe piață a unui medicament — Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 — Cerere de derogare de la obligația de a prezenta un plan de investigație pediatrică — Decizie de respingere adoptată de EMA — Abuz de putere”]

19

2012/C 032/36

Cauza T-61/09: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2011 — Meica/OAPI — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii verbale comunitare Schinken King — Marca națională verbală anterioară King — Mărcile naționale și comunitare verbale anterioare Curry King — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Obligația de motivare — Articolul 73 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009)”]

19

2012/C 032/37

Cauza T-62/09: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2011 — Rintisch/OAPI — Bariatrix Europe (PROTI SNACK) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale PROTI SNACK — Mărci naționale verbale și figurative anterioare PROTIPLUS, PROTI și PROTIPOWER — Prezentare tardivă a documentelor — Putere de apreciere conferită de articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Noțiunea «dispoziție contrară» — Norma 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Norma 50 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95”]

20

2012/C 032/38

Cauza T-109/09: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2011 — Rintisch/OAPI — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale PROTIVITAL — Mărci naționale verbale și figurative anterioare PROTIPLUS, PROTI și PROTIPOWER — Prezentare tardivă a documentelor — Putere de apreciere conferită de articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Noțiunea «dispoziție contrară» — Norma 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Norma 50 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95”]

20

2012/C 032/39

Cauza T-152/09: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2011 — Rintisch/OAPI — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale PROTIACTIVE — Mărci naționale verbale și figurative anterioare PROTIPLUS, PROTI și PROTIPOWER — Prezentare tardivă a documentelor — Putere de apreciere conferită de articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Noțiunea «dispoziție contrară» — Norma 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Norma 50 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95”]

21

2012/C 032/40

Cauza T-377/09: Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2011 — Mövenpick/OAPI (PASSIONATELY SWISS) („Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii verbale comunitare PASSIONATELY SWISS — Motiv absolut de refuz — Indicație geografică de proveniență — Lipsa unui caracter distinctiv”)

21

2012/C 032/41

Cauza T-423/09: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2011 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiliul [„Dumping — Importuri de anumite cărămizi de magnezie originare din China — Regulament care încheie o reexaminare intermediară — Comparație între valoarea normală și prețul de export — Luarea în considerare a taxei pe valoarea adăugată din țara de origine — Aplicarea unei metode diferite de cea utilizată în cadrul anchetei inițiale — Modificarea circumstanțelor — Articolul 2 alineatul (10) litera (b) și articolul 11 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 [devenite articolul 2 alineatul (10) litera (b) și articolul 11 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009]”]

21

2012/C 032/42

Cauza T-424/09: Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2011 — Goodyear Dunlop Tyres UK/OAPI — Sportfive (QUALIFIER) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale QUALIFIER — Marca comunitară verbală anterioară Qualifiers 2006 — Refuzul înregistrării — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

22

2012/C 032/43

Cauza T-504/09: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2011 — Völkl/OAPI — Marker Völkl (VÖLKL) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale VÖLKL — Marcă internațională verbală anterioară VÖLKL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Refuz parțial de înregistrare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 și norma 22 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Competența camerei de recurs în cazul unei căi de atac limitate la o parte dintre produsele sau serviciile vizate în cererea de înregistrare — Articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 — Cerere de modificare a deciziei camerei de recurs — Articolul 65 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009”]

22

2012/C 032/44

Cauza T-106/10: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2011 — Spania/Comisia [„FEOGA — Secțiunea «Orientare» — Reducerea unei contribuții financiare — Programul de inițiativă comunitară Leader+ — Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 438/2001 — Proporționalitate”]

23

2012/C 032/45

Cauza T-237/10: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2011 — Louis Vuitton Malletier/OAPI — Friis Group International (Reprezentarea unui dispozitiv de închidere) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Caracter distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsă a caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

23

2012/C 032/46

Cauza T-361/10 P: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2011 — Comisia/Pachtitis („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Recrutare — Anunț de concurs — Concurs general — Excluderea de la participarea la proba scrisă ca urmare a rezultatului obținut la testele de acces — Repartizarea competențelor între EPSO și comisia de evaluare din cadrul concursului”)

23

2012/C 032/47

Cauza T-425/10: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2011 — Häfele/OAPI (Mixfront) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Mixfront — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

24

2012/C 032/48

Cauza T-433/10 P: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2011 — Allen și alții/Comisia („Recurs — Personal angajat în întreprinderea comună JET — Aplicarea unui statut juridic diferit de cel de agent temporar — Despăgubire pentru prejudiciul material suferit — Termene de introducere a cererilor — Tardivitate — Termen rezonabil”)

24

2012/C 032/49

Cauza T-488/10: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2011 — Franța/Comisia („FEDER — Reducerea asistenței financiare — Intervenție structurală comunitară în regiunea Martinica — Acțiune în anulare — Achiziții publice — Directiva 93/37/CEE — Noțiunea «subvenție directă» — Noțiunea «echipamente sportive, recreative și de agrement» — Obligația de motivare — Principiul proporționalității”)

24

2012/C 032/50

Cauza T-531/10: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2011 — Häfele/OAPI (Vorfront) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii verbale comunitare Vorfront — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

25

2012/C 032/51

Cauza T-563/10 P: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2011 — De Luca/Comisia [„Recurs — Recurs incident — Funcție publică — Funcționari — Numire într-un post dintr-un grup de funcții superior în urma unui concurs general — Intrare în vigoare a noului statut — Dispoziții tranzitorii — Articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut”]

25

2012/C 032/52

Cauza T-6/11 P: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2011 — Comisia/Isabel Vicente Carbajosa și alții („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Recrutare — Anunț pentru ocuparea unui post vacant — Concurs general — Neadmitere la proba scrisă în urma rezultatului obținut la testele de acces — Repartizarea competențelor între EPSO și și comisia de evaluare din cadrul concursului — Principiul contradictorialității”)

25

2012/C 032/53

Cauza T-166/11: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2011 — Häfele/OAPI (Infront) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Infront — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

26

2012/C 032/54

Cauza T-283/11: Acțiune introdusă la 23 mai 2011 — Fon Wireless Ltd/OAPI — nfon (nfon)

26

2012/C 032/55

Cauza T-566/11: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2011 — Vieejo Valle/OAPI — Etablissements Coquet (Servicio de café con estrías)

26

2012/C 032/56

Cauza T-567/11: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2011 — Viejo Valle/OAPI — Etablissements Coquet (Frafurie adâncă cu striuri)

27

2012/C 032/57

Cauza T-584/11: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2011 — Atlas Transport/OAPI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

27

2012/C 032/58

Cauza T-589/11: Acțiune introdusă la 17 noiembrie 2011 — Phonebook of the World/OAPI — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

28

2012/C 032/59

Cauza T-591/11: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2011 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/OAPI — Henkel (SUPER GLUE)

29

2012/C 032/60

Cauza T-598/11: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2011 — MPDV Mikrolab/OAPI (Lean Performance Index)

29

2012/C 032/61

Cauza T-599/11: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2011 — Eni/OAPI — EMI (IP) (ENI)

29

2012/C 032/62

Cauza T-600/11: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2011 — Schuhhaus Dielmann/OAPI — Carrera (Carrera panamericana)

30

2012/C 032/63

Cauza T-602/11: Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2011 — Pêra-Grave Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda/OAPI — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

30

2012/C 032/64

Cauza T-604/11: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2011 — Mega Brands/OAPI — Diset (MAGNEXT)

31

2012/C 032/65

Cauza T-605/11: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2011 — Novartis/OAPI — Organic (BIOCERT)

31

2012/C 032/66

Cauza T-606/11: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2011 — Woodman Labs/OAPI — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

32

2012/C 032/67

Cauza T-608/11: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2011 — Beifa Group/OAPI — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrumente de scris)

32

2012/C 032/68

Cauza T-610/11: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2011 — Wagon Automotive Nagold/Comisia

33

2012/C 032/69

Cauza T-611/11: Acțiune introdusă la 1 decembrie 2011 — Spa Monopole/OAPI — South Pacific Management (Manea Spa)

34

2012/C 032/70

Cauza T-612/11: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2011 — Treofan Holdings și Treofan Germany/Comisia

34

2012/C 032/71

Cauza T-613/11: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2011 — VMS Deutschland/Comisia

35

2012/C 032/72

Cauza T-615/11: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2011 — Royal Scandinavian Casino Århus/Comisia

36

2012/C 032/73

Cauza T-617/11: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2011 — Meyr-Melnhof Karton/OAPI — Stora Enso (SILVAWHITE)

37

2012/C 032/74

Cauza T-622/11 P: Recurs introdus la 2 decembrie 2011 de Francesca Cervelli împotriva Ordonanței Tribunalului Funcției Publice din 12 septembrie 2011 în cauza F-98/10, Cervelli/Comisia

37

2012/C 032/75

Cauza T-623/11: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2011 — PICO Food/OAPI — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

38

2012/C 032/76

Cauza T-624/11: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2011 — Yueqing Onesto Electric/OAPI — Ensto (ONESTO)

38

2012/C 032/77

Cauza T-625/11: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2011 — BSH/OAPI (ecoDoor)

39

2012/C 032/78

Cauza T-631/11: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2011 — Caventa/OAPI — Anson's Herrenhaus (B BERG)

39

2012/C 032/79

Cauza T-633/11: Acțiune introdusă la 8 decembrie 2011 — Guangdong Kito Ceramics și alții/Consiliul Uniunii Europene

40

2012/C 032/80

Cauza T-634/11 P: Recurs introdus la 9 decembrie 2011 de Mario Paulo da Silva Tenreiro împotriva Hotărârii din 29 septembrie 2011 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-72/10, da Silva Tenreiro/Comisia

40

2012/C 032/81

Cauza T-635/11: Acțiune introdusă la 9 decembrie 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE/Comisia

41

2012/C 032/82

Cauza T-637/11: Acțiune introdusă la 15 decembrie 2011 — Euris Consult/Parlamentul European

41

2012/C 032/83

Cauza T-342/09: Ordonanța Tribunalului din 2 decembrie 2011 — Bard/OAPI — Braun Melsungen (PERFIX)

42

 

Tribunalul Funcției Publice

2012/C 032/84

Cauza F-51/08 RENV: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 13 decembrie 2011 — Stols/Consiliul (Funcție publică — Funcționari — Trimitere spre rejudecare Tribunalului după anulare — Promovare — Exercițiul de promovare 2007 — Analiză comparativă a meritelor — Eroare vădită de apreciere — Absență — Motivele deciziei — Motiv neesențial — Motiv inoperant)

43

2012/C 032/85

Cauza F-30/10: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 15 decembrie 2011 — de Fays/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Securitate socială — Asigurare de accidente și de boli profesionale — Articolul 73 din statut — Refuz de recunoaștere a originii profesionale a unei boli)

43

2012/C 032/86

Cauza F-9/11: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 15 decembrie 2011 — Sabbag Afota/Consiliul (Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Promovare — Exercițiul de promovare 2010 — Lipsa raportului de evaluare)

43


RO

 

Top