Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:024:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 24, 28 ianuarie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.024.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 24

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
28 ianuarie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 475-a sesiune plenară din 26 și 27 octombrie 2011

2012/C 024/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind antreprenoriatul social și întreprinderile sociale (aviz exploratoriu)

1

2012/C 024/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind impactul crizei asupra capacității întreprinderilor europene de a realiza investiții pentru combaterea schimbărilor climatice (aviz exploratoriu)

7

2012/C 024/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind tratarea și exploatarea în scopuri economice și ecologice a deșeurilor industriale și miniere din Uniunea Europeană (aviz din proprie inițiativă)

11

2012/C 024/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Oportunități și provocări pentru creșterea competitivității sectorului european al prelucrării lemnului și al mobilei” (aviz din proprie inițiativă)

18

2012/C 024/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind perspectivele de ocupare durabilă a forței de muncă în sectorul feroviar, în cel al materialului rulant și pentru producătorii de infrastructură: modul în care mutațiile industriale vor influența ocuparea forței de muncă și baza competențelor la nivel european (aviz din proprie inițiativă)

24

2012/C 024/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind consolidarea coeziunii UE și a coordonării politicii sociale a UE prin noua clauză socială orizontală de la articolul 9 din TFUE (aviz din proprie inițiativă)

29

2012/C 024/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind problema persoanelor fără adăpost (aviz din proprie inițiativă)

35

2012/C 024/08

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Informatica dematerializată (cloud computing) în Europa” (aviz din proprie inițiativă)

40

2012/C 024/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind dezvoltarea zonelor regionale de gestionare a stocurilor de pește și de control al pescuitului (aviz din proprie inițiativă)

48

2012/C 024/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul societății civile în acordul de liber schimb dintre UE și India (aviz din proprie inițiativă)

51

2012/C 024/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind noua politică externă și de securitate a UE și rolul societății civile (aviz din proprie inițiativă)

56


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 475-a sesiune plenară din 26 și 27 octombrie 2011

2012/C 024/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) COM(2011) 121 final – 2011/0058 (CNS)

63

2012/C 024/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității COM(2011) 169 final – 2011/0092 (CNS) și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: O impozitare mai inteligentă a energiei pentru UE: propunere de revizuire a directivei privind impozitarea energiei COM(2011) 168 final

70

2012/C 024/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește asistența rambursabilă și ingineria financiară COM(2011) 483 final – 2011/0210 (COD)

78

2012/C 024/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și de retragere a statutului de protecție internațională (reformare) COM(2011) 319 final – 2009/0165 (COD)

79

2012/C 024/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de azil (reformare) COM(2011) 320 final – 2008/0244 (COD)

80

2012/C 024/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestionarea financiară în cazul anumitor state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară COM(2011) 482 final – 2011/0211 (COD)

81

2012/C 024/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestionarea financiară în cazul anumitor state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară COM(2011) 481 final – 2011/0209 (COD)

83

2012/C 024/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre afectate sau amenințate de dificultăți grave legate de stabilitatea lor financiară COM(2011) 484 final – 2011/0212 (COD)

84

2012/C 024/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind jocurile de noroc online în piața internă COM(2011) 128 final

85

2012/C 024/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde „Cadrul de guvernanță corporativă al UE”COM(2011) 164 final

91

2012/C 024/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – „Împreună pentru o nouă creștere”COM(2011) 206 final

99

2012/C 024/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului”COM(2011) 12 final

106

2012/C 024/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei „Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie UE în domeniul biodiversității pentru 2020”COM(2011) 244 final

111

2012/C 024/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană COM(2011) 330 final – 2011/0144 (COD)

116

2012/C 024/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale COM(2011) 353 final – 2011/0156 (COD)

119

2012/C 024/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman COM(2011) 385 final – 2011/0170 (NLE)

122

2012/C 024/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind funcționarea și aplicarea drepturilor în vigoare ale pasagerilor care utilizează transportul aerian

125

2012/C 024/29

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare) COM(2011) 402 final – 2011/0187 (COD)

131

2012/C 024/30

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE COM(2011) 370 final – 2011/0172 (COD)

134

2012/C 024/31

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Internetul deschis și neutralitatea rețelei în Europa COM(2011) 222 final

139

2012/C 024/32

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea albă „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor”COM(2011) 144 final

146

2012/C 024/33

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Măsuri preventive în vederea protecției copiilor împotriva abuzurilor sexuale” (aviz suplimentar)

154


RO

 

Top