Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:311:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 311, 22 octombrie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2011.311.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 311

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
22 octombrie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2011/C 311/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 305, 15.10.2011

1

 

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene

2011/C 311/02

Desemnarea judecătorului care îl înlocuiește pe președintele Tribunalului în calitate de judecător delegat cu luarea măsurilor provizorii

2

2011/C 311/03

Compunerea camerelor și repartizarea judecătorilor pe camere

3

2011/C 311/04

Criterii de repartizare a cauzelor pe camere

4

2011/C 311/05

Desemnarea judecătorului care îl înlocuiește pe președintele Tribunalului în calitate de judecător delegat cu luarea măsurilor provizorii

5


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2011/C 311/06

Cauzele conexate C-78/08-C-80/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 septembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, în lichidare/Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) și Ministero delle Finanze/Michele Franchetto (C-80/08) (Trimitere preliminară — Admisibilitate — Ajutoare de stat — Avantaje fiscale acordate societăților cooperative — Calificare drept ajutor de stat în sensul articolului 87 CE — Compatibilitate cu piața comună — Condiții)

6

2011/C 311/07

Cauza C-279/08 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 8 septembrie 2011 — Comisia Europeană/Regatul Țărilor de Jos, Republica Federală Germania [Recurs — Ajutor de stat — Articolul 87 alineatul (1) CE — Sistem de comercializare a drepturilor de emisie de oxizi de azot — Calificarea măsurii naționale drept ajutor de stat — Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața comună — Noțiunea „selectivitate” — Avantaj finanțat prin intermediul resurselor de stat — Protecția mediului — Obligația de motivare — Admisibilitate]

6

2011/C 311/08

Cauza C-398/09: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 septembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Østre Landsret — Danemarca) — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S/Skatteministeriet (Nerambursarea unei taxe percepute fără a fi datorată — Îmbogățire fără justă cauză ca urmare a legăturii existente între instituirea acestei taxe și eliminarea altor taxe)

7

2011/C 311/09

Cauza C-442/09: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 septembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Karl Heinz Bablok și alții/Freistaat Bayern [Produse alimentare modificate genetic — Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 — Articolele 2-4 și 12 — Directiva 2001/18/CE — Articolul 2 — Directiva 2000/13/CE — Articolul 6 — Regulamentul (CE) nr. 178/2002 — Articolul 2 — Produse apicole — Prezența de polen provenit de la plante modificate genetic — Consecințe — Introducere pe piață — Noțiunile „organism” și „produse alimentare care conțin ingrediente produse din organisme modificate genetic”]

7

2011/C 311/10

Cauzele conexate C-58/10-C-68/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 8 septembrie 2011 (cereri de pronunțare a unor hotărâri preliminare formulate de Conseil d'État — Franța) — Monsanto SAS și alții/Ministre de l'Agriculture et de la Pêche [Agricultură — Furaje modificate genetic — Măsuri de urgență — Măsură adoptată de un stat membru — Suspendare temporară a unei autorizații acordate în temeiul Directivei 90/220/CEE — Temei juridic — Directiva 2001/18/CE — Articolul 12 — Legislație sectorială — Articolul 23 — Clauză de protecție — Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 — Articolul 20 — Produse existente — Articolul 34 — Regulamentul (CE) nr. 178/2002 — Articolele 53 și 54 — Condiții de aplicare]

8

2011/C 311/11

Cauzele conexate C-89/10 și C-96/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 8 septembrie 2011 (cereri de pronunțare a unor hotărâri preliminare formulate de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgia) — Q-Beef NV (C-89/10), Frans Bosschaert (C-96/10)/Belgische Staat (C-89/10), Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV, Slachthuizen Goossens NV (C-96/10) (Taxe naționale incompatibile cu dreptul Uniunii — Taxe plătite în temeiul unui sistem de ajutor financiar și de taxe declarat contrar dreptului Uniunii — Sistem înlocuit cu un sistem nou, considerat compatibil — Rambursarea taxelor percepute în mod nejustificat — Principiile echivalenței și efectivității — Termen de prescripție — Dies a quo — Creanțe de recuperat de la stat și de la particulari — Termene diferite)

9

2011/C 311/12

Cauza C-108/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 septembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Ordinario di Venezia — Italia) — Ivana Scattolon/Ministero dell'Università e della Ricerca (Politica socială — Directiva 77/187/CEE — Menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului unei întreprinderi — Noțiunile de întreprindere și de transfer — Cedent și cesionar de drept public — Aplicarea, de la data transferului, a convenției colective în vigoare la cesionar — Tratament salarial — Luarea în considerare a vechimii dobândite la cedent)

10

2011/C 311/13

Cauza C-120/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 septembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Conseil d'État — Belgia) — European Air Transport SA/Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale (Transport aerian — Directiva 2002/30/CE — Restricții de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile comunitare — Limite de nivel sonor care trebuie respectate cu ocazia survolării teritoriilor urbane aflate în apropierea unui aeroport)

10

2011/C 311/14

Cauza C-163/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 septembrie 2011 (cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale di Isernia — Italia) — Procedură penală împotriva lui Aldo Patriciello (Membru al Parlamentului European — Protocolul privind privilegiile și imunitățile — Articolul 8 — Procedură penală sub aspectul infracțiunii de denunțare calomnioasă — Declarații efectuate în afara incintei Parlamentului — Noțiunea de opinie exprimată în cadrul exercitării funcțiilor parlamentare — Imunitate — Condiții)

11

2011/C 311/15

Cauza C-177/10: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 septembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nr. 12 de Sevilla — Spania) — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía (Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată încheiat între CES, UNICE și CEEP — Clauza 4 — Aplicarea acordului-cadru în domeniul funcției publice — Principiul nediscriminării)

11

2011/C 311/16

Cauza C-220/10: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 8 septembrie 2011 — Comisia Europeană/Republica Portugheză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 91/271/CEE — Poluare și nocivitate — Tratarea apelor urbane reziduale — Articolele 3, 5 și 6 — Neidentificarea zonelor sensibile — Lipsa punerii în aplicare a unui tratament mai riguros al evacuărilor în zonele sensibile)

12

2011/C 311/17

Cauzele conexate C-297/10 și C-298/10: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 septembrie 2011 (cereri de pronunțare a unor hotărâri preliminare formulate de Bundesarbeitsgericht — Germania) — Sabine Hennigs (C-297/10)/Eisenbahn-Bundesamt, Land Berlin (C-298/10)/Alexander Mai [Directiva 2000/78/CE — Articolul 2 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (1) — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 21 și 28 — Contract colectiv referitor la remunerarea personalului contractual din cadrul sectorului public al unui stat membru — Remunerare stabilită în funcție de vârstă — Contract colectiv care elimină stabilirea remunerării în funcție de vârstă — Păstrarea drepturilor dobândite]

12

2011/C 311/18

Cauza C-335/10: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 13 iulie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Curtea de Apel Craiova — România) — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Impozite interne — Articolul 110 TFUE — Taxă pe poluare aplicată cu ocazia primei înmatriculări a autovehiculelor]

13

2011/C 311/19

Cauza C-438/10: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 13 iulie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Curtea de Apel Bacău — România) — Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău/Lilia Druțu [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Impozite interne — Articolul 110 TFUE — Taxă pe poluare aplicată cu ocazia primei înmatriculări a autovehiculelor]

13

2011/C 311/20

Cauza C-451/10 P: Ordonanța Curții din 9 iunie 2011 — Télévision française 1 SA (TF1)/Comisia Europeană, Métropole télévision (M6), Canal +, Republica Franceză, France Télévisions [Recurs — Ajutoare de stat — Articolul 86 alin. (2) CE — Serviciu public de radiodifuziune — Decizie de a nu ridica obiecții — Probă — Eficacitate economică a întreprinderii]

14

2011/C 311/21

Cauza C-532/10 P: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 29 iunie 2011 — adp Gauselmann GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul 1 litera (b) — Risc de confuzie — Marca figurativă Archer Maclean’s Mercury — Opoziția titularului mărcii verbale naționale Merkur]

14

2011/C 311/22

Cauza C-536/10 P: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 7 iulie 2011 — MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (Recurs — Marcă comunitară — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Semnul verbal „ROI ANALYZER”)

15

2011/C 311/23

Cauza C-573/10: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 13 iulie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Curtea de Apel Timișoara — România) — Sergiu Alexandru Micșa/Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Impozite interne — Articolul 110 TFUE — Taxă pe poluare aplicată cu ocazia primei înmatriculări a autovehiculelor]

15

2011/C 311/24

Cauza C-266/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Vestre Landsret (Danemarca) la 27 mai 2011 — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet în numele lui Frank Frandsen/Cimber Air A/S

15

2011/C 311/25

Cauza C-327/11 P: Recurs introdus la 24 iunie 2011 de United States Polo Association împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) pronunțate la 13 aprilie 2011 în cauza T-228/09, United States Polo Association/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) și Textiles CMG, SA

16

2011/C 311/26

Cauza C-359/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 8 iulie 2011 — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG

17

2011/C 311/27

Cauza C-386/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 20 iulie 2011 — Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren

17

2011/C 311/28

Cauza C-390/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 22 iulie 2011 — CS AGRO Ronov s. r. o/Ministerstvo zemědělství

18

2011/C 311/29

Cauza C-395/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 27 iulie 2011 — BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH/Finanzamt Lüdenscheid

18

2011/C 311/30

Cauza C-400/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 28 iulie 2011 — Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH

18

2011/C 311/31

Cauza C-401/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Nejvyšším správním soudem (Republica Cehă) la 28 iulie 2011 — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství

19

2011/C 311/32

Cauza C-405/11 P: Recurs introdus la 28 iulie 2011 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului pronunțate la 17 mai 2011 în cauza T-1/08, Buczek Automotive/Comisia

19

2011/C 311/33

Cauza C-406/11 P: Recurs introdus la 29 iulie 2011 de Atlas Transport GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) pronunțate la 16 mai 2011 în cauza T-145/08, Atlas Transport GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale); cealaltă parte în proces: Atlas Air Inc.

20

2011/C 311/34

Cauza C-408/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Amtsgericht Münster (Germania) la 1 august 2011 — Procedură penală împotriva Thomas Karl-Heinz Kerkhoff

20

2011/C 311/35

Cauza C-417/11 P: Recurs introdus la 10 august 2011 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea extinsă) pronunțate la 8 iunie 2011 în cauza T-86/11, Bamba/Consiliul

21

2011/C 311/36

Cauza C-419/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Městský soud v Praze (Republica Cehă) la 10 august 2011 — Česká spořitelna, a. s./Gerald Feichter

21

2011/C 311/37

Cauza C-422/11 P: Recurs introdus la 10 august 2011 de Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șaptea) din 23 mai 2011 în cauza T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Comisia

21

2011/C 311/38

Cauza C-423/11 P: Recurs introdus la 11 august 2011 de Republica Polonă împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șaptea) pronunțate la 23 mai 2011 în cauza T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Comisia

22

2011/C 311/39

Cauza C-424/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit), la 11 august 2011 — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

23

2011/C 311/40

Cauza C-426/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Supreme Court of the United Kingdom (Regatul Unit) la 12 august 2011 — Mark Alemo-Herron și alții/Parkwood Leisure Ltd

24

2011/C 311/41

Cauza C-427/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Ireland (Irlanda) la 16 august 2011 — Margaret Kenny și alții/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

25

2011/C 311/42

Cauza C-428/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) la 16 august 2011 — Purely Creative Ltd și alții/Office of Fair Trading

25

2011/C 311/43

Cauza C-431/11: Acțiune introdusă la 18 august 2011 — Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord/Consiliul Uniunii Europene

26

2011/C 311/44

Cauza C-442/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (Regatul Unit) la 26 august 2011 — Novartis AG/Actavis UK Ltd

27

2011/C 311/45

Cauza C-446/11 P: Recurs introdus la 30 august 2011 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea extinsă) pronunțate la 16 iunie 2011 în cauza T-196/06, Edison/Comisia

27

2011/C 311/46

Cauza C-447/11 P: Recurs introdus la 31 august 2011 de Caffaro Srl în administrare extraordinară (fosta Caffaro Srl) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea extinsă) pronunțate la 16 iunie 2011 în cauza T-192/06, Caffaro/Comisia

28

2011/C 311/47

Cauza C-448/11 P: Recurs introdus la 31 august 2011 de SNIA SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea extinsă) pronunțat la 16 iunie 2011 în cauza T-194/06, SNIA/Comisia

29

2011/C 311/48

Cauza C-449/11 P: Recurs introdus la 1 septembrie 2011 de Solvay Solexis SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea extinsă) pronunțată la 16 iunie 2011 în cauza T-195/06, Solvay Solexis/Comisia

29

2011/C 311/49

Cauza C-54/11: Ordonanța președintelui Curții din 5 iulie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Supreme Court of the United Kingdom — Regatul Unit) — JPMorgan Chase Bank, NA, J.P. Morgan Securities Limited/Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts

30

2011/C 311/50

Cauza C-162/11: Ordonanța președintelui Curții din 26 iulie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundeskommunikationssenat — Austria) Publikumsrat des Österreichischen Rundfunks/Österreichischer Rundfunk

30

 

Tribunalul

2011/C 311/51

Cauza T-236/02: Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2011 — Marcuccio/Comisia („Trimitere spre rejudecare Tribunalului după anulare — Funcție publică — Funcționari — Post într-o țară terță — Transfer al postului și schimbare a repartizării titularului acestuia — Dreptul la apărare — Acțiune în despăgubire — Competență de fond”)

31

2011/C 311/52

Cauza T-344/05: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Grecia/Comisia („FEOGA — Secțiunea «Garantare» — Cheltuieli excluse de la finanțarea comunitară — Carne de vită și mânzat — Plată de extensificare — Culturi arabile — Fructe și legume — Ajutor pentru prelucrarea anumitor citrice — Condiții pentru aplicarea unei corecții financiare forfetare de 100 % — Proporționalitate”)

31

2011/C 311/53

Cauza T-12/06: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Deltafina/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața spaniolă a achiziției și a primei procesări a tutunului brut — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE — Stabilirea prețurilor și împărțirea pieței — Imunitate la amenzi — Cooperare — Amenzi — Proporționalitate — Gravitatea încălcării — Circumstanțe atenuante”)

32

2011/C 311/54

Cauza T-25/06: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Alliance One International/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața italiană a achiziției și a primei procesări a tutunului brut — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE — Stabilirea prețurilor și împărțirea pieței — Imputabilitatea comportamentului ilicit — Amenzi”)

32

2011/C 311/55

Cauza T-216/06: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2011 — Lucite International și Lucite International UK/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața metacrilaților — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Amenzi — Gravitatea încălcării — Circumstanțe atenuante — Neaplicarea efectivă a acordurilor sau a practicilor ilicite”)

32

2011/C 311/56

Cauza T-232/06: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Evropaïki Dynamiki/Comisia („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Prestare de servicii care are ca obiect definirea, dezvoltarea, întreținerea și asistența sistemelor informatice vamale referitoare la anumite proiecte informatice — Respingerea ofertei unui ofertant — Atribuire a contractului în favoarea unui alt ofertant — Acțiune în despăgubire — Încălcarea cerințelor de formă — Inadmisibilitate — Acțiune în anulare — Termen de primire a ofertelor — Termen de prezentare a cererilor de informații — Egalitate de tratament — Eroare vădită de apreciere”)

33

2011/C 311/57

Cauza T-234/07: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2011 — Koninklijke Grolsch/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața olandeză a berii — Decizie prin care se constată o încălcare unică și continuă a articolului 81 CE — Participarea reclamantei la încălcarea constatată — Insuficiența probelor — Nemotivare”)

33

2011/C 311/58

Cauza T-257/07: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Franța/Comisia [„Sănătate animală — Regulamentul (CE) nr. 999/2001 — Protecție împotriva formelor transmisibile de encefalopatie spongiformă — Ovine și caprine — Regulamentul (CE) nr. 746/2008 — Adoptarea unor măsuri de eradicare mai puțin stricte decât cele prevăzute anterior — Principiul precauției”]

33

2011/C 311/59

Cauza T-308/07: Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2011 — Tegebauer/Parlamentul European („Dreptul de petiționare — Petiție adresată Parlamentului European — Decizie de clasare — Acțiune în anulare — Act supus căilor de atac — Admisibilitate — Obligația de motivare”)

34

2011/C 311/60

Cauza T-407/07: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2011 — CMB și Christof/Comisia („Contracte de achiziții publice de bunuri — Procedură de cerere de ofertă a AER — Furnizare de echipamente de gestionare a deșeurilor medicale — Respingere a ofertei — Acțiune în anulare — Competența Tribunalului — Termen de introducere a acțiunii — Plângere administrativă prealabilă — Eroare scuzabilă — Criterii de atribuire — Norme de procedură — Obligația de motivare — Principiul bunei administrări — Răspundere extracontractuală”)

34

2011/C 311/61

Cauza T-475/07: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Dow AgroSciences și alții/Comisia [„Produse de uz fitosanitar — Substanța activă trifluralin — Neincludere în anexa I la Directiva 91/414/CEE — Acțiune în anulare — Procedură de evaluare — Studiu nou și studiu suplimentar — Termene — Noțiunea «risc» și noțiunea «pericol» — Eroare vădită de apreciere — Proiect de raport de reexaminare — Proiect de directivă sau de decizie — Termene — Consecințele unei eventuale încălcări — Încredere legitimă — Principiul proporționalității — Decizia 1999/468/CE, denumită «comitologie» — Regulamentul (CE) nr. 850/2004 — Articolul 3 alineatul (3) — Excepție de nelegalitate”]

35

2011/C 311/62

Cauza T-485/07: Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2011 — Olive Line International/OAPI — Knopf (O-live) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative O-live — Denumire comercială anterioară Olive line — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) no 207/2009] — Dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente — Risc de confuzie — Articolul 7 din legea spaniolă privind mărcile și articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul nr 207/2009]”]

35

2011/C 311/63

Cauza T-10/08: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Kwang Yang Motor/OAPI — Honda Giken Kogyo (Motor cu ardere internă cu ventilator montat deasupra) [„Desene sau modele industriale comunitare — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model comunitar înregistrat reprezentând un motor cu ardere internă cu ventilator montat deasupra — Desen sau model național anterior — Motiv de nulitate — Lipsa caracterului individual — Caracteristici vizibile ale piesei dintr-un produs complex — Lipsa unei impresii globale diferite — Utilizator avizat — Gradul de libertate a creatorului — Articolele 4 și 6 precum și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”]

36

2011/C 311/64

Cauza T-11/08: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Kwang Yang Motor/OAPI — Honda Giken Kogyo (Motor cu combustie internă) [„Desen sau model industrial — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând un motor cu combustie internă — Desen sau model industrial național anterior — Motiv de nulitate — Lipsa caracterului individual — Caracteristici vizibile ale piesei unui produs complex — Lipsa unei impresii globale diferite — Utilizator avizat — Grad de libertate a autorului — Articolele 4 și 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”]

36

2011/C 311/65

Cauza T-29/08: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — LPN/Comisia [Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Respingerea cererii de acces — Documente referitoare la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, aflată în curs de desfășurare, privind un proiect de baraj pe râul Sabor — Excepție privind protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit — Informații privind mediul — Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 — Obligația de a efectua o examinare concretă și individuală — Interes public superior]

37

2011/C 311/66

Cauza T-522/08: Hotărârea Tribunalului din 13 septembrie 2011 — Ruiz de la Prada de Sentmenat/OAPI — Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative AGATHA RUIZ DE LA PRADA — Marcă comunitară figurativă anterioară reprezentând o floare în culorile negru și alb — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

37

2011/C 311/67

Cauza T-523/08: Hotărârea Tribunalului din 13 septembrie 2011 — Ruiz de la Prada de Sentmenat/OAPI — Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative AGATHA RUIZ DE LA PRADA — Mărci naționale și marcă comunitară figurative anterioare reprezentând o floare în culorile negru și alb — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

38

2011/C 311/68

Cauza T-8/09: Hotărârea Tribunalului din 13 septembrie 2011 — Dredging International și Ondernemingen Jan de Nul/EMSA („Contracte de achiziții publice de servicii — Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții ale EMSA — Intervenția navelor de ajutor în cadrul combaterii poluării cu hidrocarburi — Respingerea ofertei — Acțiune în anulare — Lipsă de conformitate a ofertei cu obiectul contractului — Consecințe — Egalitate de tratament — Proporționalitate — Definirea obiectului contractului — Lipsa comunicării caracteristicilor și a avantajelor relative ale ofertei reținute — Motivare — Atribuirea contractului — Lipsa interesului de a exercita acțiunea — Acțiune în constatarea nulității contractului încheiat cu ofertantul câștigător — Solicitare de daune interese”)

38

2011/C 311/69

Cauza T-36/09: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — dm-drogerie markt/OAPI — Distribuciones Mylar (dm) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale dm — Marcă națională figurativă anterioară dm — Procedură administrativă — Decizii ale diviziilor de opoziție — Revocare — Rectificarea unor erori materiale — Act inexistent — Admisibilitatea căilor de atac introduse la camera de recurs — Termen de introducere a căii de atac — Încredere legitimă — Articolele 59, 60a, 63 și 77a din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolele 60, 62, 65 și 80 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Norma 53 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95”]

39

2011/C 311/70

Cauza T-83/09: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Chalk/OAPI — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC) [„Marcă comunitară — Marcă comunitară verbală CRAIC — Cesiuni — Înregistrarea transferului unei mărci — Revocare — Articolele 16, 17, 23 și 77a din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolele 16, 17, 23 și 80 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] și norma 31 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95”]

39

2011/C 311/71

Cauza T-271/09: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2011 — Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/OAPI — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg — Marca națională verbală anterioară JAN III SOBIESKI și marca națională figurativă anterioară Jan III Sobieski — Nerespectarea obligației de plată a taxei privind calea de atac, prin plată sau prin virament în termen — Decizia camerei de recurs prin care se consideră calea de atac ca neformulată — Articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2869/95 — Cerere de restitutio in integrum — Inexistența unor împrejurări excepționale sau imprevizibile — Articolul 81 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

40

2011/C 311/72

Cauza T-274/09: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Deutsche Bahn/OAPI — DSB (IC4) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale IC4 — Marca comunitară verbală anterioară ICE și marca națională figurativă anterioară IC — Criterii de apreciere a riscului de confuzie — Motive relative de refuz — Similitudinea serviciilor — Similitudinea semnelor — Caracter distinctiv al mărcii anterioare — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

40

2011/C 311/73

Cauza T-285/09: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2011 — CEVA/Comisia („Program specific de cercetare și dezvoltare tehnologică în domeniul cercetării resurselor vii — Proiectul Seapura — Convenție de subvenționare — Clauză compromisorie — Cerere de rambursare a sumelor plătite în avans în executarea unui contract de finanțare a cercetării — Scrisori de rapel — Acțiune în anulare — Inadmisibilitate”)

41

2011/C 311/74

Cauza T-289/09: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Omnicare/OAPI — Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH) („Marcă comunitară — Proceduă de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale OMNICARE CLINICAL RESEARCH — Marcă națională figurativă anterioară OMNICARE — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Similitudinea serviciilor — Utilizare serioasă a mărcii anterioare”)

41

2011/C 311/75

Cauza T-290/09: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Omnicare/OAPI — Astellas Pharma (OMNICARE) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale OMNICARE — Marcă națională figurativă anterioară OMNICARE — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Similitudinea serviciilor — Utilizare serioasă a mărcii anterioare”)

41

2011/C 311/76

Cauza T-382/09: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/OAPI — DeguDent (ERGO) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ERGO — Mărci comunitare și naționale verbale anterioare CERGO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de a se pronunța asupra căii de atac în întregul său — Articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009”]

42

2011/C 311/77

Cauza T-427/09: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2011 — centrotherm Clean Solutions/OAPI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM) [„Marcă comunitară — Procedură de decădere — Marca comunitară verbală CENTROTHERM — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

42

2011/C 311/78

Cauza T-434/09: Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2011 — Centrotherm Systemtechnik/OAPI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) [„Marcă comunitară — Procedură de decădere — Marca comunitară verbală CENTROTHERM — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Examinare din oficiu a faptelor — Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 — Admisibilitatea elementelor de probă noi — Articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 — Excepție de nelegalitate — Norma 40 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95”]

43

2011/C 311/79

Cauza T-62/10 P: Hotărârea Tribunalului din 13 septembrie 2011 — Zangerl-Posselt/Comisia [„Recurs — Funcție publică — Recrutare — Anunț de concurs — Concurs general — Neadmiterea la probele practice și orale — Condiții de admitere — Diplome cerute — Articolul 5 alineatul (3) litera (a) punctul ii) din statut — Interpretare — Luarea în considerare a diferitelor versiuni lingvistice — Lucrări pregătitoare”]

43

2011/C 311/80

Cauza T-197/10: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — BVR/OAPI — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich — Marca națională figurativă anterioară Raiffeisenbank — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) a Regulamentului (CE) nr. 207/2009”]

43

2011/C 311/81

Cauza T-199/10: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011 — DRV/OAPI — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen -Bankengruppe Österreich — Marca națională figurativă anterioară Raiffeisen — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

44

2011/C 311/82

Cauza T-279/10: Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2011 — K-Mail Order/OAPI — IVKO (MEN’Z) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative MEN’Z — Denumire comercială anterioară WENZ — Motiv relativ de refuz — Domeniu de aplicare local al semnului anterior — Articolul 8 alineatul (4)și articolul 41 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

44

2011/C 311/83

Cauza T-411/11: Acțiune introdusă la 28 iulie 2011 — Hemofarm/OAPI — Laboratorios Diafarm (HEMOFARM)

44

2011/C 311/84

Cauza T-473/11: Acțiune introdusă la 30 august 2011 — Longevity Health Products/OAPI — Weleda Trademark (MENOCHRON)

45

2011/C 311/85

Cauza T-475/11 P: Recurs introdus la 5 septembrie 2011 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței pronunțate la 20 iunie 2011 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-67/10, Marcuccio/Comisia

46

 

Tribunalul Funcției Publice

2011/C 311/86

Cauza F-79/11: Acțiune introdusă la 2 august 2011 — ZZ/Comisia

47


RO

 

Top