Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:194:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 194, 2 iulie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.194.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 194

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
2 iulie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2011/C 194/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 186, 25.6.2011

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2011/C 194/02

Cauza C-147/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 10 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Arbeitsgericht Hamburg — Germania) — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg (Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Principii generale de drept al Uniunii — Articolul 157 TFUE — Directiva 2000/78/CE — Domeniu de aplicare — Noțiunea „remunerație” — Excluderi — Sistem de asigurare profesională sub formă de pensie complementară pentru limită de vârstă pentru foștii salariați ai unei colectivități locale și pentru urmașii acestora — Metodă de calcul al acestei pensii care îi avantajează pe beneficiarii căsătoriți în raport cu cei care trăiesc în cadrul unei uniuni consensuale înregistrate — Discriminare bazată pe orientarea sexuală)

2

2011/C 194/03

Cauzele conexate C-230/09 și C-231/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 5 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof (Germania) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)/Theodor Aissen, Hermann Rohaan [Agricultură — Sectorul laptelui și al produselor lactate — Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 — Prelevare în sectorul laptelui și al produselor lactate — Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Scheme de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune — Transfer de cantități individuale de referință — Repercusiuni asupra calculului prelevării — Repercusiuni asupra calculului primei pentru produsele lactate]

3

2011/C 194/04

Cauza C-391/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas — Republica Lituania) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius (Cetățenia Uniunii — Libertatea de circulație și de ședere în statele membre — Principiul nediscriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate — Articolele 18 TFUE și 21 TFUE — Principiul egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică — Directiva 2000/43/CE — Reglementare națională care impune transcrierea numelor și a prenumelor persoanelor fizice în actele de stare civilă sub o formă care să respecte normele de grafie proprii limbii oficiale naționale)

4

2011/C 194/05

Cauza C-543/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 5 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland [Comunicații electronice — Directiva 2002/22/CE — Articolul 25 alineatul (2) — Directiva 2002/58/CE — Articolul 12 — Furnizare de servicii de informații telefonice și de liste de abonați telefonici — Obligație impusă unei întreprinderi care alocă numere de telefon de a transmite altor întreprinderi datele pe care le deține cu privire la abonații unor întreprinderi terțe]

5

2011/C 194/06

Cauza C-107/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” NAP (Trimitere preliminară — TVA — Directivele 77/388/CEE și 2006/112/CE — Rambursare — Termen — Dobânzi — Compensare — Principiile neutralității fiscale și proporționalității — Protecția încrederii legitime)

5

2011/C 194/07

Cauza C-144/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Kammergericht Berlin — Germania) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch [Competența judiciară în materie civilă — Articolul 22 punctul 2 și articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Competența exclusivă a instanțelor din statul în care este situat sediul de a judeca litigiile privind valabilitatea deciziilor organelor societăților — Domeniu de aplicare — Acțiune formulată de o persoană juridică de drept public prin care se urmărește constatarea nulității unui contract din cauza pretinsei nevalidități a deciziilor organelor sale referitoare la încheierea acestuia — Litispendență — Obligația instanței sesizate ulterior de a suspenda procedura — Întindere]

6

2011/C 194/08

Cauzele conexate C-201/10 și C-202/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 5 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Hamburg — Germania) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene — Articolul 3 — Recuperarea unei restituiri la export — Termen de prescripție de 30 de ani — Normă de prescripție care face parte din dreptul civil general al unui stat membru — Aplicare „prin analogie” — Principiul securității juridice — Principiul încrederii legitime — Principiul proporționalității]

7

2011/C 194/09

Cauza C-294/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Augstākās tiesas Senāts — Republica Letonia) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija [Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Articolul 5 alineatul (3) — Compensarea pasagerilor în eventualitatea anulării zborurilor — Exonerare de obligația de compensare în caz de împrejurări excepționale — Adoptarea de către operatorul de transport aerian a tuturor măsurilor posibile pentru prevenirea împrejurărilor excepționale — Planificarea resurselor în timp util pentru a se putea asigura zborul după încetarea unor asemenea împrejurări]

7

2011/C 194/10

Cauza C-479/10: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 10 mai 2011 — Comisia Europeană/Regatul Suediei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 1999/30/CE — Controlul poluării — Valori limită pentru concentrațiile de PM10 din aerul înconjurător)

8

2011/C 194/11

Cauza C-128/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 14 martie 2011 — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

8

2011/C 194/12

Cauza C-165/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Republica Slovacă) la 4 aprilie 2011 — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube s. r. o.

9

2011/C 194/13

Cauza C-173/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit) la 8 aprilie 2011 — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH (societate înregistrată în Germania), Sportradar (societate înregistrată în Elveția)

10

2011/C 194/14

Cauza C-177/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Symvoulio tis Epikrateias la 15 aprilie 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon și 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis.

10

2011/C 194/15

Cauza C-209/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) la 4 mai 2011 — Sportingbet PLC/Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

11

 

Tribunalul

2011/C 194/16

Cauza T-423/07: Hotărârea Tribunalului din 19 mai 2011 — Ryanair/Comisia („Ajutoare de stat — Concurență — Abuz de poziție dominantă — Sectorul aerian — Utilizarea exclusivă a terminalului 2 al Aeroportului din München — Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Luare de poziție a Comisiei — Nepronunțare asupra fondului — Obligația de a acționa — Inexistență”)

12

2011/C 194/17

Cauza T-502/07: Hotărârea Tribunalului din 18 mai 2011 — IIC-Intersport International/OAPI — McKenzie (McKENZIE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative McKENZIE — Mărcile comunitare figurative și verbale anterioare MCKINLEY — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

12

2011/C 194/18

Cauza T-207/08: Hotărârea Tribunalului din 18 mai 2011 — Habanos/OAPI — Tabacos de Centroamérica (KIOWA) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative KIOWA — Marcă comunitară și marcă națională figurative anterioare COHIBA — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Lipsa similitudinii semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

13

2011/C 194/19

Cauza T-580/08: Hotărârea Tribunalului din 19 mai 2011 — PJ Hungary/OAPI — Pepekillo (PEPEQUILLO) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale PEPEQUILLO — Mărci naționale și comunitare verbale și figurative anterioare PEPE și PEPE JEANS — Restitutio in integrum — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea produselor — Articolul 78 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 81 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009]”]

13

2011/C 194/20

Cauza T-376/09: Hotărârea Tribunalului din 18 mai 2011 — Glenton España/OAPI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative POLO SANTA MARIA — Marca figurativă anterioară din Benelux care reprezintă o siluetă de jucător de polo — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

14

2011/C 194/21

Cauza T-81/10: Hotărârea Tribunalului din 19 mai 2011 — Tempus Vade/OAPI — Palacios Serrano (AIR FORCE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale AIR FORCE — Mărci comunitare și naționale verbală și figurative anterioare TIME FORCE — Motive relative de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Lipsa similitudinii dintre semne — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

14

2011/C 194/22

Cauza T-206/11: Acțiune introdusă la 4 aprilie 2011 — COMPLEX/OAPI — Kajometal (KX)

14

2011/C 194/23

Cauza T-207/11: Acțiune introdusă la 8 aprilie 2011 — EyeSense/OAPI — Osypka Medical (ISENSE)

15

2011/C 194/24

Cauza T-216/11: Acțiune introdusă la 18 aprilie 2011 — Progust/OAPI — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

15

2011/C 194/25

Cauza T-219/11: Acțiune introdusă la 15 aprilie 2011 — Otero González/OAPI — Apli-Agipa (AGIPA)

16

2011/C 194/26

Cauza T-220/11: Acțiune introdusă la 18 aprilie 2011 — TeamBank/OAPI — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

16

2011/C 194/27

Cauza T-223/11: Acțiune introdusă la 20 aprilie 2011 — Siemens/Comisia

17

2011/C 194/28

Cauza T-224/11: Acțiune introdusă la 21 aprilie 2011 — Caventa/OAPI — Anson's Herrenhaus (BERG)

17

2011/C 194/29

Cauza T-225/11: Acțiune introdusă la 21 aprilie 2011 — Caventa/OAPI — Anson’s Herrenhaus (BERG)

18

2011/C 194/30

Cauza T-227/11: Acțiune introdusă la 26 aprilie 2011 — Wall/OAPI — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

18

2011/C 194/31

Cauza T-232/11: Acțiune introdusă la 4 mai 2011 — Stichting Greenpeace Nederland și PAN Europe/Comisia

19

2011/C 194/32

Cauza T-243/11: Acțiune introdusă la 26 aprilie 2011 — Glaxo Group/OAPI — Farmodiética (ADVANCE)

19

2011/C 194/33

Cauza T-245/11: Acțiune introdusă la 6 mai 2011 — ClientEarth și International Chemical Secretariat/ECHA

20


RO

 

Top