Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:186:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 186, 25 iunie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.186.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 186

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
25 iunie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2011/C 186/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 179, 18.6.2011

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2011/C 186/02

Cauza C-249/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 5 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tartu Ringkonnakohus — Republica Estonia) — Novo Nordisk AS/Ravimiamet (Medicamente de uz uman — Directiva 2001/83/CE — Publicitate — Publicație medicală — Informații neincluse în rezumatul caracteristicilor produsului)

2

2011/C 186/03

Cauza C-267/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 5 mai 2011 — Comisia Europeană/Republica Portugheză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera circulație a capitalurilor — Articolul 56 CE și articolul 40 din Acordul privind SEE — Restricții — Impozitare directă — Contribuabili nerezidenți — Obligația de a desemna un reprezentant fiscal)

2

2011/C 186/04

Cauza C-305/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 5 mai 2011 — Comisia Europeană/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Ajutoare de stat — Stimulente fiscale în favoarea unor întreprinderi care participă la târguri în străinătate — Recuperare)

3

2011/C 186/05

Cauza C-316/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 5 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — MSD Sharp & Dohme GmbH/Merckle GmbH (Medicamente de uz uman — Directiva 2001/83/CE — Interzicerea publicității destinate publicului larg pentru medicamentele care se eliberează numai pe bază de prescripție medicală — Noțiunea „publicitate” — Indicații comunicate autorității competente — Indicații accesibile pe internet)

3

2011/C 186/06

Cauza C-375/09: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 3 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Sąd Najwyższy — Republica Polonă) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Tele2 Polska sp. z o.o., devenită Netia S.A. [Concurență — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 5 — Abuz de poziție dominantă — Competența autorităților de concurență ale statelor membre pentru a constata inexistența încălcării articolului 102 TFUE]

4

2011/C 186/07

Cauza C-384/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 5 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal de grande instance de Paris — Franța) — Prunus SARL, Polonium SA/Directeur des services fiscaux (Impozitare directă — Libera circulație a capitalurilor — Articolul 64 TFUE — Persoane juridice cu sediul într-un stat terț — Deținere în posesie a unor imobile situate într-un stat membru — Taxă pe valoarea de piață a acestor imobile — Refuz de acordare a scutirii — Apreciere în raport cu țările și teritoriile de peste mări — Combaterea fraudei fiscale — Răspundere solidară)

4

2011/C 186/08

Cauza C-434/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 5 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Supreme Court of the United Kingdom — Regatul Unit) — Shirley McCarthy/Secretary of State for the Home Department [Libera circulație a persoanelor — Articolul 21 TFUE — Directiva 2004/38/CE — Noțiunea „destinatar” — Articolul 3 alineatul (1) — Resortisant care nu și a exercitat niciodată dreptul de liberă circulație și care a avut întotdeauna reședința în statul membru a cărui cetățenie o are — Efectul deținerii cetățeniei unui alt stat membru — Situație pur internă]

5

2011/C 186/09

Cauza C-537/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 5 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Upper Tribunal — Regatul Unit) — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions [Trimitere preliminară — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Componenta „mobilitate” a indemnizației de subzistență pentru persoanele cu handicap („disability living allowance”) — Prestație separată — Prestație specială cu caracter necontributiv — Lipsa exportabilității]

5

2011/C 186/10

Cauza C-137/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 5 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Conseil d'État — Belgia) — Comunitățile Europene/Région de Bruxelles-Capitale [Articolul 207 alineatul (2) CE și articolul 282 CE — Reprezentarea Comunităților Europene în fața instanțelor naționale — Competențe atribuite Comisiei — Delegarea competenței de reprezentare altor instituții ale Comunităților — Condiții]

6

2011/C 186/11

Cauza C-200/10 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 5 mai 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Comisia Europeană (Recurs — Clauză compromisorie — Contract privind sprijinul financiar comunitar acordat unui proiect în cadrul programului „eContent” — Rezilierea contractului de către Comisie — Rambursarea costurilor eligibile — Motivarea hotărârii Tribunalului)

7

2011/C 186/12

Cauza C-206/10: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 5 mai 2011 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 4 alineatul (1) litera (a) — Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 — Articolul 7 alineatul (2) — Prestațiile acordate de landuri germane în favoarea nevăzătorilor, a surzilor și a persoanelor cu handicap — Condiția privind reședința]

7

2011/C 186/13

Cauza C-265/10: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 5 mai 2011 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 — Substanțe chimice — Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice — Regulamentul REACH — Articolul 126 — Regimul sancțiunilor în cazul încălcării dispozițiilor Regulamentului REACH — Neaplicarea în termenul prevăzut]

8

2011/C 186/14

Cauza C-61/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 28 aprilie 2011 (cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte di Appello di Trento — Italia) — Procedură penală împotriva Hassen El Dridi alias Karim Soufi (Spațiul de libertate, securitate și justiție — Directiva 2008/115/CE — Returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală — Articolele 15 și 16 — Reglementare națională care prevede o pedeapsă cu închisoarea pentru resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală în cazul refuzului de a se supune unui ordin de a părăsi teritoriul unui stat membru — Compatibilitate)

8

2011/C 186/15

Cauza C-258/10: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 4 martie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Dâmbovița — România) — Nicușor Grigore/Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Politica socială — Protecția securității și a sănătății lucrătorilor — Directiva 2003/88/CE — Organizarea timpului de lucru — Noțiunea „timp de lucru” — Noțiunea „timp de lucru maxim săptămânal” — Pădurar care, potrivit contractului său de muncă și contractului colectiv aplicabil, are un program de lucru flexibil de opt ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână — Reglementare națională potrivit căreia pădurarul poartă răspunderea pentru orice prejudiciu produs în cadrul cantonului silvic aflat în gestiunea sa — Calificare — Efect al orelor suplimentare asupra remunerației și a indemnizațiilor persoanei în cauză]

9

2011/C 186/16

Cauza C-273/10: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 18 martie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spania) — David Montoya Medina/Fondo de Garantia Salarial, Universidad de Alicante (Articolul 104 alineatul 3 din Regulamentul de procedură — Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Clauza 4 din Acordul-cadru privind munca pe durată determinată — Contracte de muncă pe durată determinată în sectorul public — Dreptul la sporurile trienale de vechime — Principiul nediscriminării)

10

2011/C 186/17

Cauza C-370/10: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 14 martie 2011 — Ravensburger/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Educa Borras SA [Recurs — Marcă comunitară — Marca figurativă EDUCA Memory game — Cerere de declarare a nulității formulată de titularul mărcilor verbale naționale și internaționale MEMORY — Respingere a cererii de declarare a nulității de către camera de recurs — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) — Motive relative de refuz]

10

2011/C 186/18

Cauza C-95/11: Acțiune introdusă la 28 februarie 2011 — Comisia Europeană/Regatul Danemarcei

11

2011/C 186/19

Cauza C-132/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberlandesgerichts Innsbruck (Austria) la 18 martie 2011 — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH/Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

11

2011/C 186/20

Cauza C-138/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Obersten Gerichtshof (Austria) la 21 martie 2011 — Compass-Datenbank GmbH/Republik Österreich

12

2011/C 186/21

Cauza C-153/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Administrativen Sad Varna (Bulgaria) la 28 martie 2011 — OOD Klub/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, gr. Varna pri Sentralno Upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite

12

2011/C 186/22

Cauza C-164/11: Acțiune introdusă la 5 aprilie 2011 — Comisia Europeană/Republica Franceză

13

2011/C 186/23

Cauza C-179/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Conseil d’État (Franța) la 18 aprilie 2011 — CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration

13

2011/C 186/24

Cauza C-181/11 P: Recurs introdus la 15 aprilie 2011 de Compañía Española de Tabaco en Rama, S. A. (Cetarsa) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) pronunțate la 3 februarie 2011 în cauza T-33/05, Compañía Española de Tabaco en Rama, S. A./Comisia Europeană

14

2011/C 186/25

Cauza C-184/11: Acțiune introdusă la 18 aprilie 2011 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei

14

2011/C 186/26

Cauza C-186/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Symvoulio tis Epikrateias Athina (Grecia) la 20 aprilie 2011 — Stanleybet International LTD, William Hill Organization Ltd și William Hill Plc/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon și Ypourgos Politismou

15

2011/C 186/27

Cauza C-189/11: Acțiune introdusă la 20 aprilie 2011 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei

16

2011/C 186/28

Cauza C-198/11 P: Recurs introdus la 28 aprilie 2011 de Lan Airlines S.A. împotriva Hotărârii pronunțate la 8 februarie 2011 în cauza T-194/09 — Lan Airlines, S.A./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) și Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.

16

2011/C 186/29

Cauza C-408/10: Ordonanța președintelui Curții din 1 martie 2011 — Comisia Europeană/Republica Estonia

17

2011/C 186/30

Cauza C-517/10: Ordonanța președintelui Curții din 9 martie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Spania) — María Luisa Gómez Cueto/Administración del Estado

17

2011/C 186/31

Cauza C-563/10: Ordonanța președintelui Curții din 11 martie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Kashayar Khavand/Republica Federală Germania

17

 

Tribunalul

2011/C 186/32

Cauza T-1/08: Hotărârea Tribunalului din 17 mai 2011 — Buczek Automotive/Comisia („Ajutoare de stat — Restructurarea industriei siderurgice poloneze — Recuperarea creanțelor publice — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața comună și prin care se dispune recuperarea acestora — Acțiune în anulare — Interesul de a exercita acțiunea — Admisibilitate — Noțiunea de ajutor de stat — Criteriul creditorului privat”)

18

2011/C 186/33

Cauza T-145/08: Hotărârea Tribunalului din 16 mai 2011 — Atlas Transport/OAPI — Atlas Air (ATLAS) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală ATLAS — Marca Benelux figurativă anterioară atlasair — Cerințe de formă — Depunerea unui memoriu în care se expun motivele de atac — Suspendarea procedurii administrative — Articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Norma 20 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95”]

18

2011/C 186/34

Cauzele conexate T-267/08 și T-279/08: Hotărârea Tribunalului din 12 mai 2011 — Région Nord-Pas-de-Calais și Communauté d’agglomération du Douaisis/Comisia („Ajutoare de stat — Construcția de material feroviar — Avansuri rambursabile — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și se dispune recuperarea acestuia — Adaptarea concluziilor — Drept la apărare — Obligația de motivare — Resurse de stat — Ajutor imputabil statului — Criteriul investitorului privat — Întreprindere în dificultate”)

19

2011/C 186/35

Cauza T-299/08: Hotărârea Tribunalului din 17 mai 2011 — Elf Aquitaine/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața cloratului de sodiu — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Imputabilitatea comportamentului ilicit — Dreptul la apărare — Obligația de motivare — Principiul individualizării pedepselor și a sancțiunilor — Principiul legalității pedepselor — Prezumția de nevinovăție — Principiul bunei administrări — Principiul securității juridice — Abuz de putere — Amenzi — Circumstanță agravantă — Descurajare — Circumstanță atenuantă — Cooperare pe parcursul procedurii administrative — Valoare adăugată semnificativă”)

19

2011/C 186/36

Cauza T-343/08: Hotărârea Tribunalului din 17 mai 2011 — Arkema France/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Piața cloratului de sodiu — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Acțiune în anulare — Admisibilitate — Imputabilitatea comportamentului ilicit — Amenzi — Circumstanță agravantă — Încălcări repetate — Circumstanță atenuantă — Cooperare pe parcursul procedurii administrative — Valoare adăugată semnificativă)

20

2011/C 186/37

Cauza T-203/09: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2011 — Olymp Bezner/OAPI — Bellido (Olymp) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă Olymp — Marca națională figurativă anterioară OLIMPO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

20

2011/C 186/38

Cauza T-204/09: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2011 — Olymp Bezner/OAPI — Bellido (OLYMP) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative OLYMP — Marca națională figurativă anterioară OLIMPO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

21

2011/C 186/39

Cauza T-341/09: Hotărârea Tribunalului din 17 mai 2011 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava și alții/OAPI (TXAKOLI) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare colective verbale TXAKOLI — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009]

21

2011/C 186/40

Cauza T-460/09: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2011 — CheapFlights International/OAPI — Cheapflights (Cheapflights) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Cheapflights — Mărcă națională figurativă anterioară CheapFlights — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

22

2011/C 186/41

Cauza T-461/09: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2011 — CheapFlights International/OAPI — Cheapflights (Cheapflights cu avion negru) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Cheapflights cu avion negru — Marcă internațională figurativă anterioară CheapFlights — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

22

2011/C 186/42

Cauza T-464/09: Hotărârea Tribunalului din 12 mai 2011 — Comisia/New Acoustic Music și Hildibrandsdottir („Clauză compromisorie — Contract de ajutor financiar încheiat în contextul programului-cadru «Culture 2000» — Punere în aplicare a acțiunii «European Music Roadwork» — Neexecutare a contractului — Rambursarea unei părți din sumele acordate drept avans — Inadmisibilitate parțială a acțiunii — Procedură de judecare a cauzei în lipsă — Asistență judiciară”)

23

2011/C 186/43

Cauza T-488/09: Hotărârea Tribunalului din 12 mai 2011 — Jager & Polacek/OAPI (REDTUBE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale REDTUBE — Marca națională anterioară neînregistrată Redtube — Neplată în termen a taxei de opoziție — Decizie care declară opoziția ca fiind considerată a nu fi fost formulată — Articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2869/95 — Protecția încrederii legitime — Norma 17 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Procedură ex parte — Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/96 — Norma 18 din Regulamentul nr. 2868/95 — Natura juridică a unei comunicări a OAPI prin care se face cunoscut faptul că o opoziție a fost considerată admisibilă — Regula paralelismului formelor și a actus contrarius — Articolul 80 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

23

2011/C 186/44

Cauza T-7/10: Hotărârea Tribunalului din 17 mai 2011 — Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon „Ygeia”/OAPI (υγεία) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale υγεία — Motive absolute de refuz — Lipsa caracterului distinctiv și a caracterului descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

24

2011/C 186/45

Cauza T-41/10: Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2011 — SIMS — École de ski internationale/OAPI — SNMSF (esf école du ski français) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marcă comunitară figurativă esf école du ski français — Motive absolute de refuz — Emblemă a unui stat — Articolul 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 6 ter din Convenția de la Paris — Marcă de natură să înșele publicul consumator — Articolul 7 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul nr. 207/2009”]

24

2011/C 186/46

Cauza T-74/10: Hotărârea Tribunalului din 11 mai 2011 — Flaco-Geräte/OAPI — Delgado Sánchez (FLACO) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale FLACO — Marcă națională verbală anterioară FLACO — Motiv relativ de refuz — Identitate a produselor — Articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Cerere privind dovada utilizării serioase a mărcii anterioare formulată pentru prima dată în fața camerei de recurs — Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 și norma 22 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95”]

25

2011/C 186/47

Cauza T-187/10: Hotărârea Tribunalului din 10 mai 2011 — Emram/OAPI — Guccio Gucci (G) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative G — Mărci naționale și comunitare figurative anterioare G — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

25

2011/C 186/48

Cauza T-402/09 P: Ordonanța Tribunalului din 5 mai 2011 — Marcuccio/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Reglementare privind asigurarea împotriva riscurilor de accident și de boală profesională ale funcționarilor Comunităților Europene — Procedura de recunoaștere a originii profesionale a unei boli — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat”)

26

2011/C 186/49

Cauza T-195/11 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 11 mai 2011 — Cahier și alții/Consiliul și Comisia („Măsuri provizorii — Răspundere extracontractuală — Cerere de măsuri provizorii — Inadmisibilitate parțială — Lipsa urgenței”)

26

2011/C 186/50

Cauza T-197/11 P: Recurs introdus la 1 aprilie 2011 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii pronunțate la 20 ianuarie 2011 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-121/07, Strack/Comisia

26

2011/C 186/51

Cauza T-203/11: Acțiune introdusă la 28 martie 2011 — Transports Schiocchet — Excursions/Consiliul și Comisia

27

2011/C 186/52

Cauza T-205/11: Acțiune introdusă la 7 aprilie 2011 — Germania/Comisia

28

2011/C 186/53

Cauza T-209/11: Acțiune introdusă la 5 aprilie 2011 — MB System/Comisia

28

2011/C 186/54

Cauza T-215/11: Acțiune introdusă la 12 aprilie 2011 — ADEDY și alții/Consiliul Uniunii Europene

29

2011/C 186/55

Cauza T-222/11: Acțiune introdusă la 20 aprilie 2011 — Rautenbach/Consiliul și Comisia

29

2011/C 186/56

Cauza T-235/11: Acțiune introdusă la 29 aprilie 2011 — Spania/Comisia

30

2011/C 186/57

Cauza T-238/11 P: Recurs introdus la 4 mai 2011 de Luigi Marcuccio împotriva Hotărârii pronunțate la 15 februarie 2011 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-81/09, Marcuccio/Comisia

31

2011/C 186/58

Cauza T-338/10: Ordonanța Tribunalului din 13 mai 2011 — Comisia/Tornasol Films

32

2011/C 186/59

Cauza T-88/11: Ordonanța Tribunalului din 4 mai 2011 — BIA Separations/Comisia

32

 

Tribunalul Funcției Publice

2011/C 186/60

Cauza F-17/11: Acțiune introdusă la 22 aprilie 2011 — ZZ/Comisia

33

2011/C 186/61

Cauza F-27/11: Acțiune introdusă la 20 aprilie 2011 — ZZ/Comisia

33

2011/C 186/62

Cauza F-31/11: Acțiune introdusă la 26 martie 2011 — ZZ/CEDEFOP

33

2011/C 186/63

Cauza F-40/11: Acțiune introdusă la 5 aprilie 2011 — ZZ/Comisia

34

2011/C 186/64

Cauza F-42/11: Acțiune introdusă la 9 aprilie 2011 — Honnefelder/Comisia

34

2011/C 186/65

Cauza F-44/11: Acțiune introdusă la 13 aprilie 2011 — ZZ/Comisia

34

2011/C 186/66

Cauza F-45/11: Acțiune introdusă la 14 aprilie 2011 — ZZ/BEI

35

2011/C 186/67

Cauza F-46/11: Acțiune introdusă la 14 aprilie 2011 — ZZ/Comisia

35

2011/C 186/68

Cauza F-49/11: Acțiune introdusă la 18 aprilie 2011 — ZZ/Comisia

36

2011/C 186/69

Cauza F-50/11: Acțiune introdusă la 19 aprilie 2011 — ZZ/Parlamentul European

36

2011/C 186/70

Cauza F-52/11: Acțiune introdusă la 24 aprilie 2011 — ZZ/BEI

37

2011/C 186/71

Cauza F-53/11: Acțiune introdusă la 2 mai 2011 — ZZ/Comisia

37


RO

 

Top