Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:084:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 84, 17 martie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.084.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 84

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
17 martie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 468-a sesiune plenară din 19 și 20 ianuarie 2011

2011/C 084/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde a Comisiei privind opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi COM(2010) 348 final

1

2011/C 084/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind raportul Comisiei – Raport privind politica în domeniul concurenței pe anul 2009 COM(2010) 282 final

7

2011/C 084/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind guvernanța corporativă în instituțiile financiare și politicile de remunerare COM(2010) 284 final

13

2011/C 084/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Exercițiu de monitorizare a pieței comerțului și distribuției cu amănuntul „Către o piață internă a comerțului și distribuției mai eficace și mai echitabilă până în 2020”COM(2010) 355 final

19

2011/C 084/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi COM(2010) 473 final – 2010/0246 (COD)

25

2011/C 084/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului – Regulamentul (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri COM(2010) 542 final – 2010/0271 (COD)

30

2011/C 084/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit COM(2010) 482 final – 2010/0251 (COD)

34

2011/C 084/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde „Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure”COM(2010) 365 final

38

2011/C 084/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman COM(2010) 490 final

45

2011/C 084/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului de stabilire a unor măsuri tehnice tranzitorii pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2011COM(2010) 488 final – 2010/0255 (COD)

47

2011/C 084/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului în ceea ce privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune COM(2010) 486 final – 2008/0183 (COD)

49

2011/C 084/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de directivă a Consiliului privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat COM(2010) 641 final – 2007/0206 (CNS)

53

2011/C 084/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din față a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust COM(2010) 610 final – 2010/0302 (COD)

54

2011/C 084/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină COM(2010) 635 final – 2010/0309 (COD)

55


RO

 

Top