Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:081E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 81, 15 martie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.CE2011.081.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 81E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
15 martie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Parlamentul European
SESIUNEA 2010-2011
Ședințele din 5 și 6 mai 2010
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în C 188 E, 13.7.2010.
Textele adoptate la data de 5 mai 2010 privind descărcările de gestiune referitoare la exercițiul financiar 2008 au fost publicate în JO L 252, 25.9.2010.
TEXTE ADOPTATE

 

Miercuri, 5 mai 2010

2011/C 081E/01

Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurareRezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare COM(2009)0665 – „omnibus”

1

2011/C 081E/02

Competența de delegare legislativăRezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la delegarea puterii legislative (2010/2021(INI))

6

2011/C 081E/03

Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la obiectivele strategice și la recomandările pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 (2009/2095(INI))

10

2011/C 081E/04

Europeana – etapele următoareRezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la „Europeana - etapele următoare” (2009/2158(INI))

16

2011/C 081E/05

Evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 (2009/2202(INI))

25

2011/C 081E/06

Agricultura UE și schimbările climaticeRezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la agricultura în UE și schimbările climatice (2009/2157(INI))

33

2011/C 081E/07

Agricultura din zonele cu handicapuri naturale: un bilanț de sănătate specialRezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la agricultura în zonele afectate de handicapuri naturale: un bilanț de sănătate special (2009/2156(INI))

40

2011/C 081E/08

O nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.euRezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la o nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.eu (2009/2225(INI))

45

2011/C 081E/09

Strategia UE în relațiile cu America LatinăRezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la strategia UE în relațiile cu America Latină (2009/2213(INI))

54

2011/C 081E/10

Reuniunea la nivel înalt UE - CanadaRezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la viitorul summit UE-Canada din 5 mai 2010

64

2011/C 081E/11

SWIFTRezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 privind Recomandarea Comisiei către Consiliu de autorizare a deschiderii negocierilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru un acord internațional prin care să se pună la dispoziția Departamentului de trezorerie al Statelor Unite ale Americii datele din mesageria financiară în scopul prevenirii și al combaterii terorismului și a finanțării terorismului

66

2011/C 081E/12

Registrul cu numele pasagerilor (PNR)Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada

70

2011/C 081E/13

Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuriRezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la interzicerea generală a utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în Uniunea Europeană

74

2011/C 081E/14

Combaterea cancerului la sân în Uniunea EuropeanăDeclarația Parlamentului European din 5 mai 2010 privind combaterea cancerului la sân în Uniunea Europeană

77

 

Joi, 6 mai 2010

2011/C 081E/15

Revizuirea tratatelor - Măsuri tranzitorii privind componența Parlamentului European *Rezoluția Parlamentului European din 6 mai 2010 referitoare la proiectul de protocol de modificare a Protocolului nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii cu privire la componența Parlamentului European pentru restul legislaturii 2009-2014: avizul Parlamentului European (articolul 48 alineatul (3) din Tratatul UE) (17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

78

2011/C 081E/16

KârgâzstanRezoluția Parlamentului European din 6 mai 2010 referitoare la situația din Kârgâzstan

80

2011/C 081E/17

Autovehiculele electriceRezoluția Parlamentului European din 6 mai 2010 referitoare la autovehiculele electrice

84

2011/C 081E/18

Regulamentul privind exceptarea pe categorii a autovehiculelorRezoluția Parlamentului European din 6 mai 2010 referitoare la Regulament general de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor

89

2011/C 081E/19

Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat europeanRezoluția Parlamentului European din 6 mai 2010 referitoare la Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat european (2009/2103(INI))

95

2011/C 081E/20

Mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbonRezoluția Parlamentului European din 6 mai 2010 referitoare la mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon (2009/2228(INI))

107

2011/C 081E/21

Cartea albă a Comisiei: „Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru de acțiune la nivel european”Rezoluția Parlamentului European din 6 mai 2010 privind Cartea albă a Comisiei: „Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru de acțiune la nivel european” (2009/2152(INI))

115

2011/C 081E/22

Protecția intereselor financiare ale Comunităților – Lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2008Rezoluția Parlamentului European din 6 mai 2010 referitoare la protecția intereselor financiare ale Comunităților și lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2008 (2009/2167(INI))

128

2011/C 081E/23

Banca Europenă de Investiții (BEI) - Raportul anual 2008Rezoluția Parlamentului European din 6 mai 2010 referitoare la Raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2008 (2009/2166(INI))

135

2011/C 081E/24

Atrocitățile în masă care au avut loc în Jos, NigeriaRezoluția Parlamentului European din 6 mai 2010 referitoare la atrocitățile în masă comise în Jos, Nigeria

143


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Miercuri, 5 mai 2010

2011/C 081E/25

Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Miloslav RansdorfDecizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind cererea de ridicare a imunității lui Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM))

146


 

III   Acte pregătitoare

 

Parlamentul European

 

Miercuri, 5 mai 2010

2011/C 081E/26

Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

148

2011/C 081E/27

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

156

2011/C 081E/28

Echipamentele sub presiune transportabile ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile (COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

162

P7_TC1-COD(2009)0131
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile și de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului

163

ANEXĂ

163

2011/C 081E/29

Tarifele de securitate aviatică ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind tarifele de securitate aviatică (COM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD))

164

P7_TC1-COD(2009)0063
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind tarifele de securitate aviatică

165

2011/C 081E/30

Orientări comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

172

P7_TC1-COD(2009)0110
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2010 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare)

173

2011/C 081E/31

Dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 referitor la anumite dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

173

P7_TC1-COD(2009)0107
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară

174

 

Joi, 6 mai 2010

2011/C 081E/32

Decizia de a nu convoca o Convenție pentru revizuirea tratatelor referitor la măsurile tranzitorii privind componența Parlamentului European ***Decizia Parlamentului European din 6 mai 2010 referitoare la propunerea Consiliului European de a nu convoca o Convenție pentru revizuirea tratatelor în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii privind componența Parlamentului European (17196/2009 – C7-0002/2010 –2009/0814(NLE))

175


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▐.

Corecturile și adaptările tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive; textul eliminat este marcat prin simbolul ║.

RO

 

Top