Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:080:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 80, 12 martie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.080.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 80

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
12 martie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2011/C 080/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 72, 5.3.2011

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2011/C 080/02

Cauza C-382/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 25 ianuarie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Austria) — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (Transport aerian — Licență pentru organizarea de zboruri comerciale cu balonul — Articolul 12 CE — Condiție privind reședința sau sediul social — Sancțiuni administrative)

2

2011/C 080/03

Cauza C-90/09 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 20 ianuarie 2011 — General Química, SA, Repsol Química, SA, Repsol YPF, SA/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegeri — Sectorul produselor chimice pentru tratarea cauciucului — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE — Grup de întreprinderi — Răspunderea solidară a unei societăți-mamă pentru încălcările normelor de concurență săvârșite de filialele sale — Imputare societății-mamă aflate la conducerea grupului)

2

2011/C 080/04

Cauza C-155/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 20 ianuarie 2011 — Comisia Europeană/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 12 CE, 18 CE, 39 CE și 43 CE — Articolele 4, 28 și 31 din Acordul privind Spațiul Economic European — Legislație fiscală — Condiții de scutire de impozitul pe transferuri la prima cumpărare a unui bun imobil — Scutire rezervată numai rezidenților pe teritoriul național, precum și resortisanților de origine greacă care nu sunt rezidenți pe acest teritoriu la data cumpărării)

3

2011/C 080/05

Cauza C-168/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 27 ianuarie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale di Milano) — Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA (Proprietate industrială și comercială — Directiva 98/71/CE — Protecția juridică a desenelor și modelelor industriale — Articolul 17 — Obligația de cumulare a protecției desenelor sau modelelor industriale cu protecția dreptului de autor — Legislație națională care exclude sau face inopozabilă pentru o anumită perioadă protecția prin dreptul de autor pentru desenele sau modelele industriale intrate în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a acesteia — Principiul protecției încrederii legitime)

4

2011/C 080/06

Cauza C-463/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 20 ianuarie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha — Spania) — CLECE, S.A./María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa (Politică socială — Directiva 2001/23/CE — Transfer de întreprinderi — Menținerea drepturilor lucrătorilor — Noțiunea „transfer” — Servicii de curățenie — Activitate asigurată în mod direct de o comună prin recrutarea de personal nou)

4

2011/C 080/07

Cauza C-489/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 27 ianuarie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hof van Beroep te Gent — Belgia) — Vandoorne NV/Belgische Staat [A șasea directivă TVA — Articolul 11 secțiunea C alineatul (1) și articolul 27 alineatele (1) și (5) — Bază de impozitare — Măsuri de simplificare — Tutun prelucrat — Timbre fiscale — Colectare unică a TVA-ului la sursă — Furnizor intermediar — Neplata totală sau parțială a prețului — Refuz de restituire a TVA-ului]

5

2011/C 080/08

Cauza C-490/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 27 ianuarie 2011 — Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolul 49 CE — Libera prestare a serviciilor — Nerambursarea cheltuielilor aferente analizelor și examenelor de laborator efectuate în alte state membre decât Marele Ducat al Luxemburgului — Reglementare națională care nu prevede acoperirea acestora sub forma rambursării cheltuielilor efectuate pentru astfel de analize și de examene — Reglementare națională care condiționează acoperirea serviciilor de îngrijire a sănătății de respectarea cerințelor prevăzute de această reglementare)

5

2011/C 080/09

Cauza C-92/10 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 13 ianuarie 2011 — Media-Saturn-Holding GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (Recurs — Marcă comunitară — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Marcă constituită dintr-un slogan publicitar și compusă din elemente lipsite în mod izolat de caracter distinctiv — Semnul figurativ „BEST BUY”)

6

2011/C 080/10

Cauza C-559/08 P: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 16 septembrie 2010 — Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Artoz-Papier AG (Recurs — Marcă comunitară — Marca verbală ATOZ — Opoziție a titularului mărcii internaționale verbale ARTOZ — Refuz de înregistrare)

6

2011/C 080/11

Cauza C-342/09 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 27 octombrie 2010 — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, cu sediul la Gallecs [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) — Marca figurativă Gallecs — Opoziția titularului mărcilor figurative naționale GALLO, GALLO AZEITE NOVO și Azeite Novo, precum și a mărcii figurative comunitare GALLO — Respingerea opoziției — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat]

7

2011/C 080/12

Cauza C-459/09 P: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 16 septembrie 2010 — Dominio de la Vega, SL/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Ambrosio Velasco SA [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative DOMINIO DE LA VEGA — Marcă comunitară figurativă anterioară PALACIO DE LA VEGA — Existența unui risc de confuzie într-o parte a teritoriului Uniunii — Aprecierea similitudinii între mărci — Element dominant]

7

2011/C 080/13

Cauza C-487/09: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 6 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Supremo — Spania) — Inmogolf SA/Dirección General de Tributos de la Consejería de Economia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Directiva 69/335/CEE — Taxe indirecte — Acumulări de capital — Cesiuni de valori mobiliare — Capital social constituit în majoritate din imobile]

8

2011/C 080/14

Cauza C-532/09 P: Ordonanța Curții din 4 octombrie 2010 — Vladimir Ivanov/Comisia Europeană (Recurs — Acțiune în răspundere extracontractuală — Pierderea unei oportunități de a fi recrutat — Rezerva abuzului de procedură — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat)

8

2011/C 080/15

Cauzele conexate C-74/10 P și C-75/10 P: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 29 septembrie 2010 — European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Comisia Europeană (Recurs — Articolul 19 din Statutul Curții — Reprezentarea unei părți de către un avocat care nu are calitatea de terț — Inadmisibilitate vădită)

9

2011/C 080/16

Cauza C-84/10 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 22 octombrie 2010 — Longevity Health Products, Inc./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Merck KGaA [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul alineatul (1) litera (b) — Semnul verbal „Kids Vits” — Opoziția titularului mărcii verbale comunitare VITS4KIDS — Nivelul atenției publicului relevant — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Dreptul de a fi ascultat]

9

2011/C 080/17

Cauza C-290/10 P: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 9 septembrie 2010 — Franssons Verkstäder AB/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Lindner Recyclingtech GmbH [Recurs — Acțiune formulată la Tribunal prin care se urmărește anularea unei decizii a Camerei a treia de recurs a OAPI — Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Termen de introducere a acțiunii — Inadmisibilitate pentru cauză de tardivitate — Recurs vădit nefondat]

9

2011/C 080/18

Cauza C-513/10 P: Recurs introdus la 14 octombrie 2010 de Dimitris Platis împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera întâi) pronunțate la 30 septembrie 2010 în cauza T-311/10, Dimitris Platis/Consiliul și Grecia

10

2011/C 080/19

Cauza C-587/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 15 decembrie 2010 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen; intervenient: Bundesministerium der Finanzen

10

2011/C 080/20

Cauza C-594/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden la 17 decembrie 2010 — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën

10

2011/C 080/21

Cauza C-600/10: Acțiune introdusă la 16 decembrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania

11

2011/C 080/22

Cauza C-603/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Upravno sodišče Republike Slovenije (Republica Slovenia) la 21 decembrie 2010 — Pelati doo/Republica Slovenia

12

2011/C 080/23

Cauza C-613/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italia) la 30 decembrie 2010 — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

12

2011/C 080/24

Cauza C-622/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal de première instance de Namur (Belgia) la 22 decembrie 2010 — Rémi Paquot/État belge — SPF Finances

12

2011/C 080/25

Cauza C-623/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal de première instance de Namur (Belgia) la 22 decembrie 2010 — Adrien Daxhelet/État belge — SPF Finances

13

2011/C 080/26

Cauza C-7/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale di Palermo (Italia) la 5 ianuarie 2011 — Procedură penală împotriva lui Fabio Caronna

14

2011/C 080/27

Cauza C-12/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Dublin Metropolitan District Court (Irlanda) la 10 ianuarie 2011 — Danise McDonagh/Ryanair Ltd

14

2011/C 080/28

Cauza C-14/11 P: Recurs introdus la 11 ianuarie 2011 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) pronunțate la 27 octombrie 2010 în cauza T-24/05, Alliance One International, Inc. (fostă Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Comisia Europeană

15

2011/C 080/29

Cauza C-20/11: Acțiune introdusă la 13 ianuarie 2011 — Comisia Europeană/Republica Polonă

15

2011/C 080/30

Cauza C-22/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Korkein oikeus (Finlanda) la 17 ianuarie 2011 — Finnair Oyj/Timy Lassooy

15

2011/C 080/31

Cauza C-37/11: Acțiune introdusă la 25 ianuarie 2011 — Comisia Europeană/Republica Cehă

16

2011/C 080/32

Cauza C-455/09: Ordonanța președintelui Curții din 22 septembrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Polonă

17

2011/C 080/33

Cauza C-525/09: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 28 septembrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Portugheză

17

 

Tribunalul

2011/C 080/34

Cauza T-437/09: Hotărârea Tribunalului din 2 februarie 2011 — Oyster Cosmetics/OAPI — Kadabell (Oyster cosmetics) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Oyster cosmetics — Marca comunitară figurativă anterioară Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

18

2011/C 080/35

Cauza T-54/07: Ordonanța Tribunalului din 21 ianuarie 2011 — Vtesse Networks/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Telecomunicații — Impozit pe cădiri în Regatul Unit — Decizie prin care se constată că măsura în cauză nu constituie un ajutor — Lipsa afectării individuale — Inadmisibilitate”)

18

2011/C 080/36

Cauza T-586/10: Acțiune introdusă la 22 decembrie 2010 — Aktieselskabet af 21. november 2001/OAPI — Parfums Givenchy (only givenchy)

19

2011/C 080/37

Cauza T-592/10: Acțiune introdusă la 27 decembrie 2010 — El Corte Inglés/OAPI — Technisynthese (BTS)

19

2011/C 080/38

Cauza T-593/10: Acțiune introdusă la 29 decembrie 2010 — El Corte Inglés/OAPI — Ruan (B)

20

2011/C 080/39

Cauza T-596/10: Acțiune introdusă la 28 decembrie 2010 — Almunia Textil/OAPI — FIBA Europe (EuroBasket)

20

2011/C 080/40

Cauza T-597/10: Acțiune introdusă la 27 decembrie 2010 — Biodes/OAPI — Manasul International (BIESUL)

21

2011/C 080/41

Cauza T-598/10: Acțiune introdusă la 27 decembrie 2010 — Biodes/OAPI — Manasul International (LINEASUL)

21

2011/C 080/42

Cauza T-14/11: Acțiune introdusă la 11 ianuarie 2011 — Timab Industries și CFPR/Comisia

22

2011/C 080/43

Cauza T-23/11: Acțiune introdusă la 17 ianuarie 2011 — El Corte Inglés/OAPI — BA&SH (ba&sh)

22

2011/C 080/44

Cauza T-24/11: Acțiune introdusă la 19 ianuarie 2011 — Bank Refah Kargaran/Consiliul

23

2011/C 080/45

Cauza T-25/11: Acțiune introdusă la 17 ianuarie 2011 — Germans Boada/OAPI (Forma unei mașini de tăiat ceramică)

23

2011/C 080/46

Cauza T-29/11: Acțiune introdusă la 14 ianuarie 2011 — Technische Universität Dresden/Comisia

23

2011/C 080/47

Cauza T-33/11: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2011 — Peeters Landbouwmachines/OAPI — Fors MW (BIGAB)

24

2011/C 080/48

Cauza T-34/11: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2011 — Canon Europa/Comisia

24

2011/C 080/49

Cauza T-35/11: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2011 — Kyocera Mita Europe/Comisia

25

2011/C 080/50

Cauza T-36/11: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2011 — Japan Airlines/Comisia

25

2011/C 080/51

Cauza T-39/11: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2011 — Cargolux Airlines/Comisia

26

2011/C 080/52

Cauza T-40/11: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2011 — Lan Airlines și Lan Cargo/Comisia

27

2011/C 080/53

Cauza T-42/11: Acțiune introdusă la 19 ianuarie 2011 — Universal/Comisia

28

2011/C 080/54

Cauza T-44/11: Acțiune introdusă la 17 ianuarie 2011 — Italia/Comisia

29

2011/C 080/55

Cauza T-45/11: Acțiune introdusă la 21 ianuarie 2011 — Italia/Comisia

30

2011/C 080/56

Cauza T-46/11: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2011 — Deutsche Lufthansa și alții/Comisia

31

2011/C 080/57

Cauza T-48/11: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2011 — British Airways/Comisia

32

2011/C 080/58

Cauza T-54/11: Acțiune introdusă la 27 ianuarie 2011 — Spania/Comisia

33

2011/C 080/59

Cauza T-57/11: Acțiune introdusă la 27 ianuarie 2011 — Castelnou Energía/Comisia

33

2011/C 080/60

Cauza T-399/07: Ordonanța Tribunalului din 25 ianuarie 2011 — Basell Polyolefine/Comisia

34


RO

 

Top