Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:063:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 63, 26 februarie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.063.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 63

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
26 februarie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2011/C 063/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 55, 19.2.2011

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2011/C 063/02

Cauza C-120/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV [Trimitere preliminară — Regulamentele (CEE) nr. 2081/92 și (CE) nr. 510/2006 — Aplicarea în timp — Articolul 14 — Înregistrare potrivit procedurii simplificate — Raporturi între mărci și indicații geografice protejate]

2

2011/C 063/03

Cauza C-507/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 decembrie 2010 — Comisia Europeană/Republica slovacă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Ajutor de stat — Remitere parțială a unei datorii fiscale a unei societăți în cadrul procedurii concordatului — Decizie a Comisiei prin care se constată incompatibilitatea ajutorului cu piața comună și prin care se dispune recuperarea acestuia — Neexecutare)

2

2011/C 063/04

Cauza C-77/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda/Ministero della Salute (Produse fitosanitare — Directiva 2006/134/CE — Validitate — Restricții de utilizare a fenarimolului ca substanță activă)

3

2011/C 063/05

Cauza C-118/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Austria) — procedura inițiată de Robert Koller (Noțiunea „instanță națională” în sensul articolului 234 CE — Recunoașterea diplomelor — Directiva 89/48/CEE — Avocat — Înscriere în tabloul ordinului profesional dintr un alt stat membru decât cel în care a fost omologată diploma)

3

2011/C 063/06

Cauza C-208/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien (Cetățenia europeană — Libertatea de circulație și de ședere în statele membre — Lege cu rang constituțional a unui stat membru care abolește clasa nobiliară în acest stat — Nume de familie al unei persoane majore, cetățean al statului respectiv, obținut prin adopție într un alt stat membru, în care locuiește aceasta — Titlu de noblețe și particulă nobiliară care fac parte din numele de familie — Înscrierea în registrul de stare civilă de către autoritățile din primul stat membru — Rectificarea înscrierii din oficiu — Îndepărtarea titlului și a particulei nobiliare)

4

2011/C 063/07

Cauza C-215/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Markkinaoikeus — Finlanda) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, fostă Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki (Contracte de achiziții publice de servicii — Directiva 2004/18/CE — Contract mixt — Contract încheiat de o autoritate contractantă cu o societate privată independentă de ea — Crearea, în condițiile unei participații egale, a unei întreprinderi comune care prestează servicii de sănătate — Angajament al partenerilor de a achiziționa de la întreprinderea comună, pentru o perioadă tranzitorie de patru ani, serviciile de sănătate pe care trebuie să le asigure angajaților lor)

4

2011/C 063/08

Cauza C-245/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Arbeidshof te Brussel — Belgia) — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Libera prestare a serviciilor — Articolul 49 CE — Întreprinzător stabilit într-un stat membru — Apel la cocontractanți stabiliți în același stat membru — Situație pur internă — Inadmisibilitatea cererii de pronunțare a unei hotărâri preliminare)

5

2011/C 063/09

Cauza C-273/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank Haarlem — Țările de Jos) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid [Regulamentul (CE) nr. 729/2004 — Clasificarea în Nomenclatura combinată a mărfii „cadru pentru deplasare cu rotile” — Poziția 9021 — Poziția 8716 — Rectificare — Validitate]

5

2011/C 063/10

Cauza C-277/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Session (Scotland), Edinburgh — Regatul Unit) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH (A șasea directivă TVA — Dreptul la deducere — Achiziționare de vehicule și utilizare pentru operațiuni de leasing — Divergențe între regimurile fiscale a două state membre — Interzicerea practicilor abuzive)

6

2011/C 063/11

Cauza C-304/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 decembrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Ajutoare de stat — Ajutoare în favoarea societăților cotate recent la bursă — Recuperare)

6

2011/C 063/12

Cauza C-338/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Austria) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien (Libera prestare a serviciilor — Libertatea de stabilire — Norme de concurență — Operațiuni de cabotaj — Transporturi naționale de persoane efectuate printr o linie de autobuz — Cerere de exploatare a unei linii — Concesiune — Autorizație — Condiții — Dispunerea de un sediu sau de o unitate permanentă pe teritoriul național — Reducere a încasărilor care compromite rentabilitatea exploatării unei linii deja concesionate)

7

2011/C 063/13

Cauza C-351/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 decembrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Malta (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2000/60/CE — Articolele 8 și 15 — Starea apelor interioare de suprafață — Elaborarea și punerea în aplicare a unor programe de monitorizare — Omisiune — Prezentarea de rapoarte de sinteză privind aceste programe de monitorizare — Omisiune)

7

2011/C 063/14

Cauza C-393/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Nejvyšší správní soud — Republica Cehă) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury (Proprietate intelectuală — Directiva 91/250/CEE — Protecția juridică a programelor pentru calculator — Noțiunea „oricare formă de exprimare a unui program pentru calculator” — Includerea sau neincluderea interfeței grafice cu utilizatorul a unui program — Drept de autor — Directiva 2001/29/CE — Drept de autor și drepturi conexe în societatea informațională — Difuzare a unei interfețe grafice cu utilizatorul în cadrul programelor de televiziune — Comunicare publică a unei opere)

8

2011/C 063/15

Cauza C-438/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Naczelny Sąd Administracyjny — Republica Polonă) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi [A șasea directivă TVA — Dreptul de deducere a TVA ului achitat în amonte — Servicii prestate — Persoană impozabilă neînscrisă în registrul TVA ului — Mențiuni obligatorii pe factură în scopuri de TVA — Reglementare fiscală națională — Excluderea de la dreptul de deducere în temeiul articolului 17 alineatul (6) din A șasea directivă]

8

2011/C 063/16

Cauza C-488/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Supremo — Spania) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado (Convenția TIR — Codul vamal comunitar — Transport efectuat sub acoperirea unui carnet TIR — Asociație garantă — Descărcare neregulamentară — Determinarea locului încălcării — Recuperarea drepturilor de import)

9

2011/C 063/17

Cauza C-517/09: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel — Belgia) — în procedura privind RTL Belgium SA, fostă TVi SA (Directiva 89/552/CEE — Servicii de difuzare a programelor de televiziune — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Noțiunea de instanță națională în sensul articolului 267 TFUE — Necompetența Curții)

9

2011/C 063/18

Cauza C-524/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal administratif de Paris — Franța) — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations [Trimitere preliminară — Convenția de la Aarhus — Directiva 2003/4/CE — Accesul publicului la informații despre mediu — Directiva 2003/87/CE — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră — Regulamentul (CE) nr. 2216/2004 — Sistem de registre standardizat și securizat — Acces la datele cu privire la tranzacții în domeniul cotelor de emisie de gaze cu efect de seră — Refuz de a comunica — Administrator central — Administratori naționali de registru — Natura confidențială a datelor deținute în registre — Derogări]

10

2011/C 063/19

Cauza C-12/10: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Lecson Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund (Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Secțiunea XVII — Mijloace de transport — Capitolul 87 — Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată și tramvai, părți și accesorii ale acestora — Pozițiile 8703 și 8713 — Vehicule electrice cu trei sau cu patru roți, concepute pentru transportul unei persoane și care ating o viteză maximă de 6-15 km/h, dotate cu o coloană de direcție distinctă și reglabilă, denumite „electromobile”)

11

2011/C 063/20

Cauza C-116/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxemburg) — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (administrator în procedura de faliment a Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA [A șasea directivă TVA — Scutiri — Articolul 15 alineatul (4) litera (a) și alineatul (5) — Scutirea operațiunilor de închiriere a navelor maritime — Domeniu de aplicare]

11

2011/C 063/21

Cauza C-276/10: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 22 decembrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Cehă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2006/118/CE — Protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării — Netranspunere în termenul prevăzut)

12

2011/C 063/22

Cauza C-287/10: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal administratif — Luxemburg) — Tankreederei I SA/Directeur de l'administration des contributions directes (Libera prestare a serviciilor — Libera circulație a capitalurilor — Reducere a impozitului pentru investiții — Acordare în legătură cu punerea în aplicare fizică a investițiilor pe teritoriul național — Exploatarea navelor pentru navigație fluvială utilizate în alte state membre)

12

2011/C 063/23

Cauza C-491/10 PPU: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Celle — Germania) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz [Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești — Răspundere părintească — Încredințare — Răpirea copilului — Articolul 42 — Executarea unei hotărâri judecătorești certificate prin care se dispune înapoierea unui copil, pronunțată de o instanță competentă (spaniolă) — Competența instanței solicitate (germană) de a refuza executarea hotărârii menționate în cazul încălcării grave a drepturilor copilului]

12

2011/C 063/24

Cauza C-336/08: Ordonanța Curții (Camera a treia) din 14 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landessozialgericht Berlin — Germania) — Christel Reinke/AOK Berlin (Trimitere preliminară — Nepronunțare asupra fondului)

13

2011/C 063/25

Cauza C-334/09: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 2 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgericht Meiningen — Germania) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Directiva 91/439/CEE — Recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere — Renunțarea la permisul de conducere național după atingerea limitei maxime de puncte pentru diferite încălcări — Permis de conducere emis în alt stat membru — Raport de expertiză medico psihologică negativ obținut în statul membru de domiciliu după obținerea unui nou permis într un alt stat membru — Retragerea dreptului de a conduce pe teritoriul primului stat membru — Posibilitatea statului membru în care are domiciliul posesorul permisului emis de un alt stat membru de a aplica permisului menționat dispozițiile sale naționale referitoare la limitarea, la suspendarea, la retragerea sau la anularea dreptului de a conduce — Condiții — Interpretarea noțiunii „comportament ulterior obținerii unui nou permis de conducere”]

13

2011/C 063/26

Cauza C-20/10: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 11 noiembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale di Trani — Italia) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA [Articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul de procedură — Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Clauzele 3 și 8 din Acordul-cadru privind munca pe durată determinată — Contracte de muncă pe durată determinată în sectorul public — Prim sau unic contract — Obligația de a indica motivele obiective — Eliminare — Regres al nivelului general de protecție al lucrătorilor — Principiul nediscriminării — Articolele 82 CE și 86 CE]

14

2011/C 063/27

Cauza C-22/10 P: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 27 octombrie 2010 — REWE-Zentral AG/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG [Recurs — Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Clina — Marca comunitară verbală anterioară CLINAIR — Refuz de înregistrare — Motiv relativ de refuz — Examinare a riscului de confuzie — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) libera (b)]

15

2011/C 063/28

Cauza C-102/10: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 28 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Judecătoria Focșani — România) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat [Regulamentul de procedură — Articolul 92 alineatul (1), articolul 103 alineatul (1) și articolul 104 alineatul (3) primul și al doilea paragraf — Apropierea legislațiilor — Regim de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto — Contract de asigurare facultativă — Inaplicabilitate]

15

2011/C 063/29

Cauza C-193/10: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 9 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Tariful vamal comun — Nomenclatura combinată — Clasificare tarifară — Player MP3/multimedia — Poziția 8521 — Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică]

16

2011/C 063/30

Cauza C-199/10: Ordonanța Curții din 22 noiembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Supremo Tribunal Administrativo — Portugalia) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Articolele 56 CE și 58 CE — Impozitarea dividendelor — Reținere la sursă — Legislație fiscală națională care prevede exonerarea dividendelor plătite societăților rezidente]

16

2011/C 063/31

Cauza C-377/10: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 6 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunalul Dolj — România) — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu (Trimitere preliminară — Lipsa unei legături cu realitatea sau cu obiectul acțiunii principale — Inadmisibilitate)

17

2011/C 063/32

Cauza C-439/10: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 7 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Curtea de Apel Bacău — România) — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Trimitere preliminară — Lipsa unei descrieri a cadrului factual — Inadmisibilitate)

17

2011/C 063/33

Cauza C-440/10: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 7 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Curtea de Apel Bacău — România) — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Trimitere preliminară — Lipsa unei descrieri a cadrului factual — Inadmisibilitate)

18

2011/C 063/34

Cauza C-441/10: Ordonanța Curții din 7 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Curtea de Apel Bacău — România) — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Trimitere preliminară — Lipsa unei descrieri a cadrului factual — Inadmisibilitate)

18

2011/C 063/35

Cauza C-262/88 INT: Cererea de interpretare a Hotărârii din 17 mai 1990, Barber (C-262/88), introdusă la 26 mai 2010 de Manuel Enrique Peinado Guitart

18

2011/C 063/36

Cauza C-549/10 P: Recurs introdus la 22 noiembrie 2010 de Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) pronunțate la 9 septembrie 2010 în cauza T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Comisia Europeană

18

2011/C 063/37

Cauza C-562/10: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania

19

2011/C 063/38

Cauza C-566/10 P: Recurs introdus la 2 decembrie 2010 de Republica Italiană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) pronunțate la 13 septembrie 2010 în cauzele conexate T-166/07 și T-285/07, Republica Italiană/Comisia Europeană

21

2011/C 063/39

Cauza C-567/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour constitutionnelle (Belgia) la 3 decembrie 2010 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

22

2011/C 063/40

Cauza C-570/10: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2010 — Comisia Europeană/Irlanda

22

2011/C 063/41

Cauza C-601/10: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2010 — Comisia/Republica Elenă

22

2011/C 063/42

Cauza C-6/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (Regatul Unit) la 5 ianuarie 2011 — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Cauza C-16/11: Acțiune introdusă la 11 ianuarie 2011 — Comisia Europeană/Republica Estonia

24

2011/C 063/44

Cauza C-60/09: Ordonanța președintelui Curții din 1 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italia) — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Cauza C-116/09: Ordonanța președintelui Camerei a opta a Curții din 7 decembrie 2010 — (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bezirksgericht Ried i.I. — Austria) — Procedură penală împotriva Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

24

2011/C 063/46

Cauza C-387/09: Ordonanța președintelui Curții din 30 noiembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Spania) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Cauza C-33/10: Ordonanța președintelui Curții din 8 decembrie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Danemarcei

25

2011/C 063/48

Cauza C-208/10: Ordonanța președintelui Curții din 23 noiembrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Portugheză

25

 

Tribunalul

2011/C 063/49

Cauza T-382/08: Hotărârea Tribunalului din 18 ianuarie 2011 — Advance Magazine Publishers/OAPI — Capela & Irmãos (VOGUE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale VOGUE — Marca națională verbală anterioară VOGUE Portugal — Lipsa utilizării serioase a mărcii anterioare — Articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

26

2011/C 063/50

Cauza T-336/09: Hotărârea Tribunalului din 19 ianuarie 2011 — Häfele/OAPI — Topcom Europe (Topcom) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Topcom — Mărcile comunitară și Benelux verbale anterioare TOPCOM — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea produselor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

26

2011/C 063/51

Cauza T-411/09: Ordonanța Tribunalului din 12 ianuarie 2011 — Terezakis/Comisia [„Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Refuz parțial al accesului — Înlocuirea actului atacat pe parcursul judecății — Refuz de a modifica concluziile — Nepronunțare asupra fondului”]

26

2011/C 063/52

Cauza T-563/10 P: Recurs introdus la 10 decembrie 2010 de Patrizia De Luca împotriva Hotărârii pronunțate la 30 septembrie 2010 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-20/06, De Luca/Comisia

27

2011/C 063/53

Cauza T-570/10: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2010 — Environmental Manufacturing/OAPI — Wolf (Reprezentarea capului unui lup)

27

2011/C 063/54

Cauza T-571/10: Acțiune introdusă la 16 decembrie 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/OAPI — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Cauza T-580/10: Acțiune introdusă la 22 decembrie 2010 — Wohlfahrt/OAPI — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Cauza T-581/10: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2010 — X Technology Swiss/OAPI — Brawn (X-Undergear)

29

2011/C 063/57

Cauza T-585/10: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2010 — Aitic Penteo/OAPI — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Cauza T-7/11: Acțiune introdusă la 7 ianuarie 2011 — Bank Melli Iran/Consiliul

30

2011/C 063/59

Cauza T-12/11: Acțiune introdusă la 7 ianuarie 2011 — Iran Insurance/Consiliul

31

2011/C 063/60

Cauza T-13/11: Acțiune introdusă la 7 ianuarie 2011 — Post Bank/Consiliul

32

 

Tribunalul Funcției Publice

2011/C 063/61

Cauza F-118/10: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2010 — Psarras/ENISA

34

2011/C 063/62

Cauza F-122/10: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2010 — Cocchi și Falcione/Comisia

34

2011/C 063/63

Cauza F-124/10: Acțiune introdusă la 26 noiembrie 2010 — Labiri/CESE

34

2011/C 063/64

Cauza F-128/10: Acțiune introdusă la 30 decembrie 2010 — Mora Carrasco și alții/Parlamentul European

35


RO

 

Top