Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:051:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 51, 17 februarie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.051.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 51

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
17 februarie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 466-a sesiune plenară din 19, 20 și 21 octombrie 2010

2011/C 051/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind participarea financiară a lucrătorilor din Europa (aviz din proprie inițiativă)

1

2011/C 051/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Schimbări și perspective în industria prelucrării metalelor” (aviz din proprie inițiativă)

8

2011/C 051/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind consecințele crizei datoriei publice asupra guvernanței UE (aviz din proprie inițiativă)

15

2011/C 051/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Relațiile transatlantice și promovarea internațională a modelului social european” (aviz din proprie inițiativă)

20

2011/C 051/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind înnoirea metodei comunitare (linii directoare) (aviz din proprie inițiativă)

29


 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 466-a sesiune plenară din 19, 20 și 21 octombrie 2010

2011/C 051/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 54 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora COM(2010) 388 final – 2008/0173 (COD)

35

2011/C 051/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni COM(2010) 391 final – 2008/0009 (COD)

36

2011/C 051/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – O strategie europeană privind vehiculele ecologice și eficiente din punct de vedere energetic COM(2010) 186 final

37

2011/C 051/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde – eliberarea potențialului industriilor culturale și creative COM(2010) 183 final

43

2011/C 051/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor și de abrogare a Deciziei-cadru 2002/629/JAI COM(2010) 95 final – 2010/0065 (COD)

50

2011/C 051/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al îmbătrânirii active (2012) COM(2010) 462 final

55

2011/C 051/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor pe tema „Mobilizarea investițiilor private și publice în vederea relansării economice și realizării unei transformări structurale pe termen lung: dezvoltarea parteneriatelor public-privat”COM(2009) 615 final

59

2011/C 051/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime COM(2010) 331 final – 2010/0179 (CNS)

67

2011/C 051/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Politica climatică internațională post-Copenhaga: acționând acum pentru a revigora măsurile luate pe plan mondial în domeniul schimbărilor climatice”COM(2010) 86 final

69

2011/C 051/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind situația implementării politicii integrate a produselor COM(2009) 693 final

75

2011/C 051/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 708/2007 privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local COM(2010) 393 final – 2009/0153 (COD)

80


RO

 

Top