EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:048:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 48, 15 februarie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.048.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 48

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
15 februarie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 465-a sesiune plenară din 15 și 16 septembrie 2010

2011/C 048/01

Rezoluția Comitetului Economic și Social European privind situația romilor în Uniunea Europeană

1

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 465-a sesiune plenară din 15 și 16 septembrie 2010

2011/C 048/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (aviz exploratoriu)

2

2011/C 048/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul imigrației legale în contextul provocării demografice (aviz exploratoriu)

6

2011/C 048/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind locurile de muncă ecologice (aviz exploratoriu)

14

2011/C 048/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind situația flotei UE de pescuit ton tropical și provocările cu care se confruntă aceasta (aviz exploratoriu)

21

2011/C 048/06

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Către un spațiu european al siguranței rutiere: orientări strategice pentru siguranța rutieră până în 2020” (aviz la solicitarea Parlamentului European)

27

2011/C 048/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind structurile de finanțare pentru IMM-uri în contextul financiar actual (aviz din proprie inițiativă)

33

2011/C 048/08

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „După criză: un nou sistem financiar pe piața internă” (aviz din proprie inițiativă)

38

2011/C 048/09

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Creativitatea și spiritul întreprinzător: instrumente pentru ieșirea din criză” (aviz din proprie inițiativă)

45

2011/C 048/10

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Răspunsul UE la redistribuirea puterii economice mondiale” (aviz din proprie inițiativă)

51

2011/C 048/11

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Redresarea economică: situația actuală și inițiative practice” (aviz din proprie inițiativă)

57

2011/C 048/12

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Către un summit mondial privind dezvoltarea durabilă în 2012” (aviz din proprie inițiativă)

65

2011/C 048/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind îmbunătățirea modelelor de „parteneriat public-privat participativ” în extinderea serviciilor electronice pentru toți în UE 27 (aviz din proprie inițiativă)

72

2011/C 048/14

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Ce servicii de interes general sunt necesare pentru combaterea crizei?” (aviz din proprie inițiativă)

77

2011/C 048/15

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Noua politică energetică a Uniunii Europene: aplicare, eficacitate și solidaritate pentru cetățeni” (aviz din proprie inițiativă)

81

2011/C 048/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind relațiile dintre UE și Canada (aviz din proprie inițiativă)

87

2011/C 048/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind situația persoanelor cu handicap în țările mediteraneene partenere (aviz din proprie inițiativă)

94

2011/C 048/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind politica UE privind multilingvismul (aviz suplimentar)

102


 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 465-a sesiune plenară din 15 și 16 septembrie 2010

2011/C 048/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – A treia analiză strategică a programului pentru o mai bună legiferare în Uniunea Europeană – COM(2009) 15 final – Documentul de lucru al Comisiei – Reducerea poverii administrative în Uniunea Europeană – Anexa la cea de-a treia revizuire strategică a programului privind o mai bună legiferare – COM(2009) 16 final – Documentul de lucru al Comisiei – Al treilea raport de activitate privind strategia de simplificare a cadrului legislativ – COM(2009) 17 final

107

2011/C 048/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – „Pregătiri pentru viitorul nostru: dezvoltarea unei strategii comune pentru tehnologiile generice esențiale în UE” – COM(2009) 512 final

112

2011/C 048/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde: interconectarea registrelor comerțului – COM(2009) 614 final

120

2011/C 048/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea din partea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare – COM(2010) 187 final

129

2011/C 048/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 97/68/CE în ceea ce privește dispozițiile aplicabile motoarelor introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate – COM(2010) 362 final – 2010/0195 (COD)

134

2011/C 048/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, de abrogare a Deciziei-cadru 2004/68/JAI – COM(2010) 94 final – 2010/0064 (COD)

138

2011/C 048/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa”COM(2009) 591 final

145

2011/C 048/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Opțiuni pentru o perspectivă și un obiectiv post-2010 în materie de biodiversitate la nivelul UE” – COM(2010) 4 final

150

2011/C 048/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind protecția pădurilor și informarea în domeniul forestier în UE: Pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice COM(2010) 66 final

155

2011/C 048/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament (Euratom) al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică (reformare) – COM(2010) 184 final – 2010/0098 (CNS)

160

2011/C 048/29

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament (UE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din … de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (Regulamentul unic OCP) în ceea ce privește ajutoarele acordate în cadrul monopolului german al alcoolului – COM(2010) 336 final – 2010/0183 (COD)

163

2011/C 048/30

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei – COM(2010) 283 final – 2010/0150 (COD)

165

2011/C 048/31

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare – COM(2010) 381 final – 2010/0205 (CNS)

167

2011/C 048/32

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului în ceea ce privește interzicerea respingerii selective și restricțiile la pescuitul de cambulă și de calcan în Marea Baltică și în strâmtorile Belts și Sound – COM(2010) 325 final – 2010/0175 (COD)

168

2011/C 048/33

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea materialului pentru înmulțirea vegetativă a viței de vie – COM(2010) 359 final – 2010/0194 (COD)

169


RO

 

Top