Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:044:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 44, 11 februarie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.044.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 44

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
11 februarie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 464-a sesiune plenară din 14 și 15 iulie 2010

2011/C 044/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind modalitățile de încurajare a parteneriatelor eficiente în gestionarea programelor din cadrul politicii de coeziune, pe baza bunelor practici din ciclul 2007-2013 (aviz exploratoriu)

1

2011/C 044/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind consecințele îmbătrânirii populației asupra sistemelor de sănătate și de protecție socială (aviz exploratoriu)

10

2011/C 044/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind valoarea adăugată a unui regim european comun de azil, atât pentru solicitanții de azil, cât și pentru statele membre ale Uniunii Europene (aviz exploratoriu)

17

2011/C 044/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind metoda deschisă de coordonare și clauza socială în contextul Strategiei Europa 2020 (aviz exploratoriu)

23

2011/C 044/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind dezvoltarea prestațiilor de asigurări sociale

28

2011/C 044/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind sărăcia infantilă și bunăstarea copiilor (aviz exploratoriu)

34

2011/C 044/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind impactul mutațiilor industriale cauzate de provocările ecologice, energetice și climatice (aviz exploratoriu)

40

2011/C 044/08

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Calea spre utilizarea pe scară mai largă a vehiculelor electrice” (aviz exploratoriu la solicitarea Președinției belgiene)

47

2011/C 044/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind sărăcia energetică în contextul liberalizării și al crizei economice (aviz exploratoriu)

53

2011/C 044/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind construirea unei economii durabile prin transformarea modelului nostru de consum (aviz din proprie inițiativă)

57

2011/C 044/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind informarea consumatorilor (aviz din proprie inițiativă)

62

2011/C 044/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Tratatul de la Lisabona și funcționarea pieței unice (aviz din proprie inițiativă)

68

2011/C 044/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind inovarea în turism: definirea unei strategii pentru o dezvoltare durabilă în insule (aviz din proprie inițiativă)

75

2011/C 044/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind taxa pe tranzacțiile financiare (aviz din proprie inițiativă)

81

2011/C 044/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind dimensiunea socială a pieței interne (aviz din proprie inițiativă)

90

2011/C 044/16

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Către o politică europeană de raționalizare a industriei tipografice a ofsetului rotativ și a heliogravurii în Europa” (aviz din proprie inițiativă)

99

2011/C 044/17

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Mutații și perspective în subsectorul industriei textile din Europa” (aviz din proprie inițiativă)

105

2011/C 044/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind privind promovarea locurilor de muncă ecologice și durabile în cadrul pachetului energie/climă al UE (aviz din proprie inițiativă)

110

2011/C 044/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind sporirea eficienței politicii energetice a Uniunii Europene în favoarea IMM-urilor și în special a microîntreprinderilor (aviz din proprie inițiativă)

118

2011/C 044/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare al Uniunii Europene: rolul societății civile organizate și al partenerilor sociali

123

2011/C 044/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul și perspectivele economiei sociale din Africa în cadrul cooperării pentru dezvoltare (aviz din proprie inițiativă)

129

2011/C 044/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind parcurile tehnologice, industriale și științifice europene în contextul gestionării crizei, al pregătirii perioadei postcriză și al strategiei post-Lisabona (aviz suplimentar)

136


 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 464-a sesiune plenară din 14 și 15 iulie 2010

2011/C 044/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale COM(2010) 179 final – 2010/0095 (COD)

142

2011/C 044/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008 COM(2009) 374 final

143

2011/C 044/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea unui certificat european de moștenitor COM(2009) 154 final – 2009/0157 (COD)

148

2011/C 044/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES): provocări și pașii următori pentru componenta spațială COM(2009) 589 final

153

2011/C 044/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, în cadrul abordării integrate a Comisiei în vederea reducerii emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare COM(2009) 593 final – 2009/0173 (COD)

157

2011/C 044/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) COM(2010) 61 final – 2010/0039 (COD)

162

2011/C 044/29

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept COM(2010) 105 final/2 – 2010/0067 (CNS)

167

2011/C 044/30

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii COM(2010) 204 final – 2010/0110 (COD)

170

2011/C 044/31

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării COM(2010) 145 final – 2010/0080 COD

171

2011/C 044/32

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Către integrarea supravegherii maritime: un mediu comun în vederea schimbului de informații pentru domeniul maritim al UE”COM(2009) 538 final

173

2011/C 044/33

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor pe tema „Dividendul digital, sursă de beneficii sociale și creștere economică”COM(2009) 586 final

178

2011/C 044/34

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenilor COM(2010) 119 final – 2010/0074 (COD)

182


RO

 

Top