Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:018:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 18, 19 ianuarie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.018.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 18

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
19 ianuarie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 462-a sesiune plenară din 28 și 29 aprilie 2010

2011/C 018/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind consolidarea modelului agroalimentar european (aviz exploratoriu)

1

2011/C 018/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Modelul agricol comunitar: calitatea producției și comunicarea cu consumatorii ca factori ai competitivității” (aviz exploratoriu)

5

2011/C 018/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul societății civile în relațiile UE-Muntenegru (aviz exploratoriu)

11

2011/C 018/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind educația în spiritul incluziunii: un instrument de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale (aviz exploratoriu)

18

2011/C 018/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind accesul la credite pentru consumatori și familii: practici abuzive (aviz din proprie inițiativă)

24

2011/C 018/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind statutul fundației europene (aviz din proprie inițiativă)

30

2011/C 018/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind industria navală europeană confruntată cu criza actuală (aviz din proprie inițiativă)

35

2011/C 018/08

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Noi tendințe ale activităților independente: cazul particular al muncii autonome dependente din punct de vedere economic” (aviz din proprie inițiativă)

44


 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 462-a sesiune plenară din 28 și 29 aprilie 2010

2011/C 018/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde „Reforma politicii comune în domeniul pescuitului”COM(2009) 163 final

53

2011/C 018/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: „Construirea unui viitor durabil pentru acvacultură – Un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene”COM(2009) 162 final

59

2011/C 018/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Dincolo de PIB – Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare COM(2009) 433 final

64

2011/C 018/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu: Parteneriat Uniunea Europeană-Africa. Crearea unei conexiuni între Africa și Europa: către consolidarea cooperării în domeniul transporturilor COM(2009) 301 final

69

2011/C 018/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Solidaritate în domeniul sănătății: reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE”COM(2009) 567 final

74

2011/C 018/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate COM(2009) 551 final/2 – 2009/0164 (COD)

80

2011/C 018/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale COM(2009) 554 final – 2009/0165 (COD)

85

2011/C 018/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2004/39/CE și 2009/…/CE COM(2009) 207 final – 2009/0064 (COD)

90

2011/C 018/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind al 25-lea Raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2007) COM(2008) 777 final

95

2011/C 018/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind aplicarea acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor COM(2009) 330 final

100

2011/C 018/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European: „O mai bună protejare a drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă”COM(2009) 467 final

105

2011/C 018/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Comunității în cadrul Programului comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică (BONUS-169) derulat de mai multe state membre COM(2009) 610 final – 2009/0169 (COD)

109

2011/C 018/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind contribuțiile financiare ale Uniunii Europene la Fondul internațional pentru Irlanda (2007-2010) COM(2010) 12 – 2010/0004 (COD)

114


RO

 

Top