EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:355:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 355, 29 decembrie 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.355.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 355

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
29 decembrie 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

2010/C 355/01

Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind inițiativa Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Estonia, a Regatului Spaniei, a Republicii Franceze, a Republicii Italiene, a Republicii Ungare, a Republicii Polone, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei pentru o directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european de protecție, și privind inițiativa Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Estonia, a Regatului Spaniei, a Republicii Austria, a Republicii Slovenia și a Regatului Suediei pentru o directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european de anchetă în materie penală

1

2010/C 355/02

Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP II)

10

2010/C 355/03

Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – „Prezentare generală asupra modului de gestionare a informațiilor în spațiul de libertate, securitate și justiție”

16


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2010/C 355/04

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5952 – CPPIB/Onex/Tomkins) (1)

24

2010/C 355/05

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6040 – Europcar/Daimler/car2go Hamburg JV) (1)

24

2010/C 355/06

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6072 – Carlyle/Primondo Operations) (1)

25


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2010/C 355/07

Rata de schimb a monedei euro

26

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2010/C 355/08

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

27

2010/C 355/09

Actualizarea listei cu punctele de trecere a frontierei prevăzute la articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (JO C 316, 28.12.2007, p. 1; JO C 134, 31.5.2008, p. 16; JO C 177, 12.7.2008, p. 9; JO C 200, 6.8.2008, p. 10; JO C 331, 31.12.2008, p. 13; JO C 3, 8.1.2009, p. 10; JO C 37, 14.2.2009, p. 10; JO C 64, 19.3.2009, p. 20; JO C 99, 30.4.2009, p. 7; JO C 229, 23.9.2009, p. 28; JO C 263, 5.11.2009, p. 22; JO C 298, 8.12.2009, p. 17; JO C 74, 24.3.2010, p. 13; JO C 326, 3.12.2010, p. 17)

34


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisia Europeană

2010/C 355/10

Invitație de participare la licitație pentru reducerea taxei la import pentru sorgul provenind din țări terțe

35

2010/C 355/11

Invitație de participare la licitație pentru reducerea taxei la import pentru porumbul provenind din țări terțe

37

2010/C 355/12

Invitație de participare la licitație pentru reducerea taxei la import pentru porumbul provenind din țări terțe

39

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2010/C 355/13

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (1)

41


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 

Top