EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:346:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 346, 18 decembrie 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.346.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 346

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
18 decembrie 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2010/C 346/03

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 328, 4.12.2010

1

 

Tribunalul

2010/C 346/01

Depunerea jurământului de către un nou membru al Tribunalului

2

2010/C 346/02

Repartizarea pe camere a domnului judecător Popescu

2


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2010/C 346/04

Cauza C-535/07: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 octombrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Austria (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directivele 79/409/CEE și 92/43/CEE — Conservarea păsărilor sălbatice — Desemnare incorectă și protecție juridică insuficientă a ariilor de protecție specială)

3

2010/C 346/05

Cauza C-185/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank ’s-Gravenhage — Țările de Jos) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV/Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Directiva 89/106/CEE — Produse pentru construcții — Directiva 89/686/CEE — Echipamente de protecție individuală — Decizia 93/465/CEE — Marcajul „CE” — Dispozitive de ancorare împotriva căderilor de la înălțime în timpul lucrărilor pe acoperișuri — Standardul EN 795)

3

2010/C 346/06

Cauza C-280/08 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 octombrie 2010 — Deutsche Telekom AG/Comisia Europeană, Vodafone D2 GmbH, fostă Vodafone AG & Co. KG, fostă Arcor AG & Co. KG și alții (Recurs — Concurență — Articolul 82 CE — Piețele serviciilor de telecomunicații — Acces la rețeaua fixă a operatorului tradițional — Prețuri cu ridicata pentru serviciile intermediare de acces la bucla locală furnizate concurenților — Prețuri cu amănuntul pentru serviciile de acces furnizate abonaților — Practici tarifare ale unei întreprinderi dominante — Comprimarea marjelor concurenților — Prețuri aprobate de autoritatea de reglementare națională — Marjă de manevră a întreprinderii dominante — Imputabilitatea încălcării — Noțiunea „abuz” — Criteriul concurentului la fel de eficient — Calcularea comprimării marjelor — Efectele abuzului — Cuantumul amenzii)

4

2010/C 346/07

Cauza C-350/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 28 octombrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Lituania [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Actul de aderare din 2003 — Obligațiile statelor în curs de aderare — Acquis comunitar — Directivele 2001/83/CE și 2003/63/CE — Regulamentul (CEE) nr. 2309/93 și Regulamentul (CE) nr. 726/2004 — Medicamente de uz uman — Medicamente biologice similare obținute prin biotehnologie — Autorizație națională de introducere pe piață acordată înainte de aderare]

5

2010/C 346/08

Cauza C-467/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Audiencia Provincial de Barcelona — Spania) — PADAWAN SL/Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Dreptul de reproducere — Excepții și limitări — Excepția privind copia pentru uz personal — Noțiunea „compensație echitabilă” — Interpretare uniformă — Punere în aplicare de către statele membre — Criterii — Limite — Redevență pentru copia privată aplicată echipamentelor, aparatelor și suporturilor de reproducere digitală)

5

2010/C 346/09

Cauza C-482/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 octombrie 2010 — Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Decizia 2008/633/JAI — Acces la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave — Dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen — Excluderea Regatului Unit de la procedura de adoptare a deciziei — Validitate]

6

2010/C 346/10

Cauza C-499/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 12 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Vestre Landsret — Danemarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, care acționează în numele lui Ole Andersen/Region Syddanmark (Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Interzicerea discriminărilor pe motive de vârstă — Neacordarea unor indemnizații de concediere lucrătorilor care pot beneficia de o pensie pentru limită de vârstă)

7

2010/C 346/11

Cauza C-508/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 octombrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Malta [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera prestare a serviciilor de transport maritim — Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 — Articolele 1 și 4 — Servicii de cabotaj în interiorul unui stat membru — Obligația de a încheia contracte de servicii publice într un mod nediscriminatoriu — Încheierea, înaintea datei aderării unui stat membru la Uniune, a unui contract exclusiv în lipsa unei proceduri prealabile de cerere de ofertă]

7

2010/C 346/12

Cauza C-570/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Anotato Dikastirio Kyprou — Republica Cipru) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon [Contracte de achiziții publice — Directiva 89/665/CEE — Articolul 2 alineatul (8) — Organism responsabil cu procedurile privind căile de atac care nu este de natură judiciară — Anularea deciziei autorității contractante de selectare a unei oferte — Posibilitatea autorității contractante de a formula o acțiune împotriva acestei anulări la o instanță judecătorească]

8

2010/C 346/13

Cauza C-16/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse [Securitate socială — Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și nr. 574/72 — Prestații familiale — Reguli pentru prevenirea cumulului — Articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1408/71 — Articolul 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 574/72 — Copii care au reședința într-un stat membru împreună cu mama lor care îndeplinește condițiile pentru a primi prestații familiale în acel stat și al căror tată, care lucrează în Elveția și îndeplinește, a priori, condițiile pentru a primi prestații familiale de același tip în temeiul legislației elvețiene, nu solicită acordarea acestor prestații]

8

2010/C 346/14

Cauza C-45/09: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 12 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Arbeitsgericht Hamburg — Germania) — Gisela Rosenbladt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Directiva 2000/78/CE — Discriminări pe motive de vârstă — Încetarea contractului de muncă pentru motivul împlinirii vârstei de pensionare)

9

2010/C 346/15

Cauza C-49/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 28 octombrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Polonă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Taxă pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Aderare ulterioară a unor state membre — Dispoziții tranzitorii — Aplicare în timp — Aplicarea unei cote reduse — Îmbrăcăminte și accesorii vestimentare pentru sugari și încălțăminte pentru copii)

9

2010/C 346/16

Cauza C-61/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Germania) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion [Politica agricolă comună — Sistemul integrat de gestionare și control al anumitor scheme de ajutor — Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Schemă de plată unică — Norme comune pentru schemele de sprijin direct — Noțiunea „hectar eligibil pentru ajutor“ — Activitate neagricolă — Condiții pentru ca o suprafață agricolă să fie considerată ca făcând parte dintr o exploatație]

10

2010/C 346/17

Cauza C-67/09 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 octombrie 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra srl/Comisia Europeană (Recurs — Ajutoare de stat — Schemă de ajutor pentru investiții în regiunile defavorizate din Italia — Decizie a Comisiei de declarare a acestei scheme compatibilă cu piața comună — Cereri de reparare a prejudiciilor pretins suferite ca urmare a adoptării acestei decizii — Măsuri tranzitorii între această schemă și schema precedentă — Domeniu de aplicare în timp al deciziei Comisiei de a nu se opune schemei precedente — Principiile securității juridice, protecției încrederii legitime și egalității de tratament)

11

2010/C 346/18

Cauza C-72/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 28 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation — Franța) — Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Impozitare directă — Libera circulație a capitalurilor — Persoane juridice cu sediul într-un stat terț, membru al Spațiului Economic European — Deținere în posesie a unor imobile situate într-un stat membru — Taxă pe valoarea de piață a acestor imobile — Refuz de acordare a scutirii — Combaterea fraudei fiscale — Apreciere în raport cu Acordul privind SEE)

11

2010/C 346/19

Cauza C-81/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Idryma Typou A.E./Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Libertatea de stabilire — Libera circulație a capitalurilor — Dreptul societăților — Prima directivă 68/151/CEE — Societate pe acțiuni din sectorul presei și televiziunii — Societate și acționar care deține mai mult de 2,5 % din acțiuni — Amendă administrativă aplicată în mod indivizibil și solidar)

12

2010/C 346/20

Cauza C-97/09: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Austria) — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel [A șasea directivă TVA — Articolul 24 alineatul (3) și articolul 28i — Directiva 2006/112/CE — Articolul 283 alineatul (1) litera (c) — Validitate — Articolele 12 CE, 43 CE și 49 CE — Principiul egalității de tratament — Regimul special pentru întreprinderile mici — Scutire de TVA — Refuzul de a acorda beneficiul scutirii pentru persoanele impozabile stabilite în alte state membre — Noțiunea „cifră de afaceri anuală”]

12

2010/C 346/21

Cauza C-175/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 28 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal — Regatul Unit) — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc [A șasea directivă TVA — Scutire — Articolul 13 secțiunea B litera (d) punctul 3 — Operațiuni privind plățile și viramentele — Recuperare a creanțelor — Planuri de plată pentru asistență stomatologică — Servicii de colectare și de procesare a plăților pe seama clienților unui prestator de servicii]

13

2010/C 346/22

Cauza C-203/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 28 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH (Directiva 86/653/CEE — Agenți comerciali independenți — Rezilierea contractului de agenție de către comitent — Dreptul agentului la indemnizație)

14

2010/C 346/23

Cauza C-205/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Szombathelyi Városi Bíróság — Republica Ungară) — procedură penală/Emil Eredics, Mária Vassné Sápi (Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Decizia cadru 2001/220/JAI — Statutul victimelor în cadrul procedurilor penale — Noțiunea „victimă” — Persoană juridică — Medierea în cadrul procedurii penale — Modalități de aplicare)

14

2010/C 346/24

Cauza C-227/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale ordinario di Torino — Italia) — Antonino Accardo și alții/Comune di Torino (Politica socială — Protecția securității și a sănătății lucrătorilor — Organizarea timpului de lucru — Agenți de poliție locală — Directiva 93/104/CE — Directiva 93/104/CE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2000/34/CE — Directiva 2003/88/CE — Articolele 5, 17 și 18 — Timp de lucru maxim săptămânal — Convenții colective sau acorduri încheiate între partenerii sociali la nivel național sau regional — Derogări privind repausul săptămânal amânat și repausul compensatoriu — Efect direct — Interpretare conformă)

15

2010/C 346/25

Cauza C-242/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Gerechtshof te Amsterdam — Țările de Jos) — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest (Politică socială — Transfer de întreprinderi — Directiva 2001/23/CE — Menținerea drepturilor lucrătorilor — Grup de societăți în care salariații sunt angajați de o societate „angajatoare” și își desfășoară în mod permanent activitatea la o societate de „exploatare” — Transfer al unei societăți de exploatare)

15

2010/C 346/26

Cauza C-243/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgericht Halle — Germania) — Günter Fuß/Stadt Halle [Politica socială — Protecția securității și a sănătății lucrătorilor — Directiva 2003/88/CE — Organizarea timpului de lucru — Pompieri angajați în sectorul public — Serviciu de intervenție — Articolul 6 litera (b) și articolul 22 alineatul (1) primul paragraf litera (b) — Timpul de lucru maxim săptămânal — Refuzul de a efectua o muncă ce depășește acest timp de lucru — Transfer forțat în cadrul unui alt serviciu — Efect direct — Consecințe pentru instanțele naționale]

16

2010/C 346/27

Cauza C-306/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour constitutionnelle — Belgia) — Executarea unui mandat european de arestare emis împotriva lui I.B. (Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Decizia cadru 2002/584/JAI — Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre — Articolul 4 — Motive de neexecutare facultativă — Articolul 4 punctul 6 — Mandat de arestare emis în scopul executării unei pedepse — Articolul 5 — Garanții care trebuie oferite de statul membru emitent — Articolul 5 punctul 1 — Condamnare în lipsă — Articolul 5 punctul 3 — Mandat de arestare emis în scopul urmăririi penale — Predare condiționată de returnarea persoanei căutate în statul membru de executare — Aplicare coroborată a punctelor 1 și 3 ale articolului 5 — Compatibilitate)

16

2010/C 346/28

Cauza C-345/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Centrale Raad van Beroep — Țările de Jos) — JA van Delft, JC Ramaer, JM van Willigen, JF van der Nat, CM Janssen, O Fokkens/College van zorgverzekeringen [Asigurări sociale — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Titlul III capitolul 1 — Articolele 28, 28a și 33 — Regulamentul (CEE) nr. 574/72 — Articolul 29 — Libera circulație a persoanelor — Articolele 21 TFUE și 45 TFUE — Prestații de asigurare de sănătate — Titulari ai unei pensii pentru limită de vârstă sau ai unei indemnizații pentru incapacitate de muncă — Reședință într-un alt stat membru decât statul răspunzător pentru plata pensiei sau a indemnizației — Acordarea unor prestații în natură în statul de reședință, suportate de statul răspunzător pentru plata pensiei sau a indemnizației — Neînregistrare în statul de reședință — Obligație de plată a contribuțiilor în statul răspunzător pentru plata pensiei sau a indemnizației — Modificare a legislației naționale a statului răspunzător pentru plata pensiei sau a indemnizației — Continuitatea asigurării de sănătate — Diferență de tratament între persoanele rezidente și cele nerezidente]

17

2010/C 346/29

Cauza C-367/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 28 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hof van beroep te Antwerpen — Belgia) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV [Trimitere preliminară — Afectarea intereselor financiare ale Uniunii Europene — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Articolul 1, articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf, articolul 5 și articolul 7 — Regulamentul (CEE) nr. 3665/87 — Articolul 11 și articolul 18 alineatul (2) litera (c) — Noțiunea de agent economic — Persoane care au participat la săvârșirea abaterii — Persoane care au obligația să își asume răspunderea pentru abatere sau să vegheze ca aceasta să nu fie comisă — Sancțiune administrativă — Efect direct — Prescripția acțiunii — Întrerupere]

18

2010/C 346/30

Cauza C-385/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Republica Lituania) — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Directiva 2006/112/CE — Drept de deducere a TVA-ului achitat în amonte — Reglementare națională care exclude dreptul de deducere pentru bunurile revândute înainte de identificarea persoanei plătitoare de TVA)

19

2010/C 346/31

Cauza C-423/09: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 28 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Staatssecretaris van Financiën/X BV [Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Legume (căpățâni de usturoi) uscate, care nu sunt deshidratate în întregime]

19

2010/C 346/32

Cauza C-428/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Conseil d'État — Franța) — Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Politica socială — Protecția securității și a sănătății lucrătorilor — Directiva 2003/88/CE — Organizarea timpului de lucru — Articolele 1, 3 și 17 — Domeniu de aplicare — Activitate ocazională și sezonieră a titularilor unui „contract de angajare ca instructor-animator” — Limitarea timpului de lucru al acestui personal în centre de vacanță și de recreere la 80 de zile pe an — Reglementare națională care nu prevede o perioadă minimă de repaus zilnic pentru acest personal — Derogări prevăzute la articolul 17 — Condiții — Asigurarea unei perioade de repaus echivalente compensatorii sau, în situații excepționale, a unei protecții adecvate)

20

2010/C 346/33

Cauza C-500/09: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 28 octombrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Servicii poștale — Directiva 97/67/CE — Restricții naționale — Întreprinderi de curierat expres — Regim național de licențe)

20

2010/C 346/34

Cauza C-41/10: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 28 octombrie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Asigurare generală directă, alta decât asigurarea de viață — Directivele 73/239/CEE și 92/49/CEE — Case de ajutor reciproc (mutualités) active pe piața asigurărilor de sănătate suplimentare — Transpunere incorectă sau incompletă]

21

2010/C 346/35

Cauza C-117/09 P: Ordonanța Curții din 24 iunie 2010 — Kronoply GmbH & Co. KG/Comisia Europeană (Recurs — Ajutoare de stat — Solicitare de acordare a unui ajutor care are drept scop modificarea unui ajutor acordat anterior întreprinderii beneficiare și notificat Comisiei după executarea integrală a proiectului de investiție — Criteriile efectului stimulativ și necesității)

21

2010/C 346/36

Cauza C-386/09: Ordonanța Curții din 15 septembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour du travail de Bruxelles — Belgia) — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Consiliul Uniunii Europene [Articolul 104 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură — Directiva 2001/23/CE — Transfer de întreprinderi — Menținerea drepturilor lucrătorilor — Neprelungirea contractului de muncă pe durată determinată al unui lucrător temporar]

22

2010/C 346/37

Cauza C-28/10 P: Ordonanța Curții din 2 septembrie 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene (Recurs — Articolul 119 din Regulamentul de procedură — Concluzii nelegale — Inadmisibilitate vădită)

22

2010/C 346/38

Cauza C-292/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Landgerichts Regensburg (Germania) la 11 iunie 2010 — G/Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Cauza C-328/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) la 5 iulie 2010 — Enipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Cauza C-329/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) la 5 iulie 2010 — ENI SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas și Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Cauza C-330/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) la 5 iulie 2010 — Edison Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Cauza C-331/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) la 5 iulie 2010 — E.On Produzione SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Cauza C-332/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) la 5 iulie 2010 — Edipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Cauza C-333/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) la 5 iulie 2010 — E.On Energy Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Cauza C-406/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) la 11 august 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Cauza C-426/10 P: Recurs introdus la 26 august 2010 de Bell & Ross BV împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șasea) pronunțate la 18 iunie 2010 în cauza T-51/10, Bell & Ross/OAPI

28

2010/C 346/47

Cauza C-442/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) la 13 septembrie 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans/Benjamin Wilkinson, reprezentat de tatăl său Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Cauza C-458/10: Acțiune introdusă la 17 septembrie 2010 — Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului

29

2010/C 346/49

Cauza C-464/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour d'appel de Mons (Belgia) la 24 septembrie 2010 — État belge/Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe (în calitate de lichidatori ai Tiercé Franco-Belge SA)

30

2010/C 346/50

Cauza C-465/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Conseil d'État (Franța) la 27 septembrie 2010 — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales/Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

30

2010/C 346/51

Cauza C-468/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 28 septembrie 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)/Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Cauza C-469/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 28 septembrie 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)/Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Cauza C-472/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Pest Megyei Bíróság (Republica Ungară) la 29 septembrie 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Cauza C-484/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 7 octombrie 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)/Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Cauza C-487/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal administratif de Rennes (Franța) la 11 octombrie 2010 — L'Océane Immobilière SAS/Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Cauza C-488/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Spania) la 11 octombrie 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A./Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

Cauza C-491/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberlandesgericht Celle (Germania) la 15 octombrie 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Cauza C-496/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Italia) din 15 octombrie 2010 — Procedură penală împotriva lui Aldo Patriciello

34

2010/C 346/59

Cauza C-500/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Italia) la 19 octombrie 2010 — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Cauza C-501/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) la 19 octombrie 2010 — Procedimento penale a carico di Raffaele Russo

34

2010/C 346/61

Cauza C-502/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 20 octombrie 2010 — Staatssecretaris van Justitie/M. Singh

35

2010/C 346/62

Cauza C-503/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 20 octombrie 2010 – Evroetil AD/Direktor na Agentsia „Mitnitsi”

35

2010/C 346/63

Cauza C-510/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 25 octombrie 2010 — DR și TV2 Danmark A/S/NCB

36

2010/C 346/64

Cauza C-235/08: Ordonanța președintelui Curții din 8 octombrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landesgericht Ried im Innkreis — Austria) — Procedură penală împotriva lui Roland Langer

37

2010/C 346/65

Cauza C-95/09: Ordonanța președintelui Curț din 1 iulie 2010 — Comisia Europeană/Irlanda

37

2010/C 346/66

Cauza C-182/09: Ordonanța președintelui Camerei întâi a Curții din 3 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division — Regatul Unit) — Seaport (NI) Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Cauza C-355/09: Ordonanța președintelui Curții din 2 septembrie 2010 — Comisia Europeană/Irlanda

38

2010/C 346/68

Cauza C-394/09: Ordonanța președintelui Camerei a cincea a Curții din 22 iunie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

38

2010/C 346/69

Cauza C-510/09: Ordonanța președintelui Curții din 9 iunie 2010 — Comisia Europeană/Republica Franceză

38

2010/C 346/70

Cauza C-531/09: Ordonanța președintelui Curții din 1 septembrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Portugheză

38

2010/C 346/71

Cauza C-541/09: Ordonanța președintelui Curții din 24 septembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Giudice di pace di Varese — Italia) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Cauza C-192/10: Ordonanța președintelui Curții din 19 octombrie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei

38

2010/C 346/73

Cauza C-223/10: Ordonanța președintelui Curții din 1 septembrie 2010 — Comisia Europeană/Republica Austria

38

2010/C 346/74

Cauza C-264/10: Ordonanța președintelui Curții din 19 octombrie 2010 — (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Inalta Curte de Casație și Justiție — România) — Procedură penală împotriva lui Gheorghe Kita

38

 

Tribunalul

2010/C 346/75

Cauza T-24/05: Hotărârea Tribunalului din 27 octombrie 2010 — Alliance One International și alții/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Piața spaniolă a achiziției și a primei procesări a tutunului brut — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE — Stabilirea prețurilor și împărțirea pieței — Obligația de motivare — Răspunderea pentru comportamentul ilicit — Egalitate de tratament)

39

2010/C 346/76

Cauza T-227/07: Hotărârea Tribunalului din 28 octombrie 2010 — Spania/Comisia („FEOGA — secțiunea «Garantare» — Cheltuieli excluse de la finanțarea comunitară — Ajutoare pentru producție destinate întreprinderilor de prelucrare a tomatelor — Controale inopinate în perioadele adecvate — Proporționalitate”)

39

2010/C 346/77

Cauza T-236/07: Hotărârea Tribunalului din 26 octombrie 2010 — Germania/Comisia [„FEOGA — Secțiunea Garantare — Închiderea conturilor — Exercițiul 2006 — Data de aplicare a articolului 32 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 — Forța obligatorie a unei declarații unilaterale a Comisiei anexate la procesul-verbal al unei reuniuni Coreper”]

39

2010/C 346/78

Cauza T-23/09: Hotărârea Tribunalului din 26 octombrie 2010 — CNOP și CCG/Comisia Europeană [„Concurență — Procedură administrativă — Decizie prin care se dispune o inspecție — Articolul 20 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Lipsa personalității juridice a unui destinatar — Obligația de motivare — Noțiunile de întreprindere și de asociație de întreprinderi”]

40

2010/C 346/79

Cauza T-65/09 P: Hotărârea Tribunalului din 27 octombrie 2010 — Reali/Comisia („Recurs — Funcție publică — Agenți contractuali — Recrutare — Încadrare în grad — Experiență profesională — Diplomă — Echivalență”)

40

2010/C 346/80

Cauza T-131/09: Hotărârea Tribunalului din 28 octombrie 2010 — Farmeco/OAPI — Allergan (BOTUMAX) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale BOTUMAX — Mărci comunitare verbale și figurative anterioare BOTOX — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Atingere adusă renumelui — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

40

2010/C 346/81

Cauza T-365/09: Hotărârea Tribunalului din 27 octombrie 2010 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE/OAPI — Free (FREE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale FREE — Marcă națională verbală anterioară FREE și marcă națională figurativă anterioară free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

41

2010/C 346/82

Cauza T-32/09 P: Ordonanța Tribunalului din 28 octombrie 2010 — Marcuccio/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Procedură precontencioasă — Recurs în mod vădit nefondat — Recurs incident limitat la cheltuielile de judecată”)

41

2010/C 346/83

Cauza T-515/09 P: Ordonanța Tribunalului din 18 octombrie 2010 — Marcuccio/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Refuz al unei instituții de a traduce o decizie — Recurs în parte în mod vădit inadmisibil și în parte în mod vădit nefondat”)

41

2010/C 346/84

Cauza T-516/09 P: Ordonanța Tribunalului din 18 octombrie 2010 — Marcuccio/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Respingere a unei cereri de anchetă — Refuz al unei instituții de a traduce o decizie — Recurs în parte în mod vădit inadmisibil și în parte în mod vădit nefondat”)

42

2010/C 346/85

Cauza T-18/10 R II: Ordonanța președintelui Tribunalului din 25 octombrie 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami și alții/Parlamentul European și Consiliul [„Măsuri provizorii — Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 — Comerț cu produse derivate din focă — Interdicție de import și de vânzare — Excepție în favoarea comunităților inuite — Altă cerere de suspendare a executării — Fapte noi — Lipsa urgenței”]

42

2010/C 346/86

Cauza T-353/10 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 25 octombrie 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisia („Măsuri provizorii — Contribuție financiară — Notă de debit pentru recuperarea unei contribuții financiare — Cerere de suspendare a executării — Nerespectarea cerințelor de formă — Inadmisibilitate”)

43

2010/C 346/87

Cauza T-435/10: Acțiune introdusă la 17 septembrie 2010 — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS/Comisia

43

2010/C 346/88

Cauza T-446/10: Acțiune introdusă la 17 septembrie 2010 — Dow AgroSciences și Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Comisia

43

2010/C 346/89

Cauza T-447/10: Acțiune introdusă la 21 septembrie 2010 — Evropaïki Dynamiki/Curtea de Justiție

44

2010/C 346/90

Cauza T-449/10: Acțiune introdusă la 20 septembrie 2010 — ClientEarth și alții/Comisia

45

2010/C 346/91

Cauza T-456/10: Acțiune introdusă la 1 octombrie 2010 — Timab Industries și CFPR/Comisia

46

2010/C 346/92

Cauza T-457/10: Acțiune introdusă la 26 septembrie 2010 — Evropaïki Dynamiki/Comisia Europeană

47

2010/C 346/93

Cauza T-474/10: Acțiune introdusă la 26 septembrie 2010 — Evropaïki Dynamiki/Comisia

48

2010/C 346/94

Cauza T-477/10: Acțiune introdusă la 9 octombrie 2010 — SE — Blusen Stenau/OAPI — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Cauza T-478/10: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2010 — Département du Gers/Comisia

49

2010/C 346/96

Cauza T-479/10: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2010 — Département du Gers/Comisia

50

2010/C 346/97

Cauza T-480/10: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2010 — Département du Gers/Comisia

50

2010/C 346/98

Cauza T-481/10: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2010 — Département du Gers/Comisia

50

2010/C 346/99

Cauza T-482/10: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2010 — Département du Gers/Comisia

50

2010/C 346/00

Cauza T-485/10: Acțiune introdusă la 13 octombrie 2010 — MIP Metro/OAPI — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Cauza T-498/10: Acțiune introdusă la 18 octombrie 2010 — Mayer Naman/OAPI — Daniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Cauza T-499/10: Acțiune introdusă la 8 octombrie 2010 — MOL/Comisia

52

2010/C 346/03

Cauza T-500/10: Acțiune introdusă la 19 octombrie 2010 — Dorma/OAPI — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Cauza T-501/10: Acțiune introdusă la 22 octombrie 2010 — TI Media Broadcasting e TI Media/Comisia

53

2010/C 346/05

Cauza T-502/10: Acțiune introdusă la 18 octombrie 2010 — Département du Gers/Comisia

54

2010/C 346/06

Cauza T-503/10: Acțiune introdusă la 21 octombrie 2010 — IDT Biologika/Comisia

54

2010/C 346/07

Cauza T-504/10: Acțiune introdusă la 22 octombrie 2010 — Prima TV/Comisia

55

2010/C 346/08

Cauza T-505/10: Acțiune introdusă la 18 octombrie 2010 — Höganäs/OAPI — Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Cauza T-506/10: Acțiune introdusă la 22 octombrie 2010 — RTI și Elettronica Industriale/Comisia

56

2010/C 346/10

Cauza T-508/10: Acțiune introdusă la 19 octombrie 2010 — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat/OAPI — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER)

56

2010/C 346/11

Cauza T-509/10: Acțiune introdusă la 20 octombrie 2010 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiliul

57

2010/C 346/12

Cauza T-512/10: Acțiune introdusă la 26 octombrie 2010 — Nike International/OAPI (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Cauza T-443/09: Ordonanța Tribunalului din 28 octombrie 2010 — Agriconsulting Europe/Comisia

58

2010/C 346/14

Cauza T-16/10: Ordonanța Tribunalului din 18 octombrie 2010 — Alisei/Comisia

58

2010/C 346/15

Cauza T-151/10: Ordonanța Tribunalului din 22 octombrie 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten/Comisia

58

2010/C 346/16

Cauza T-229/10: Ordonanța Tribunalului din 28 octombrie 2010 — Babcock Noell/Entreprise commune Fusion for Energy

58

 

Tribunalul Funcției Publice

2010/C 346/17

Cauza F-85/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 28 octombrie 2010 — Sørensen/Comisia [Funcție publică — Funcționari — Numire — Funcționari care acced la o grupă superioară de funcții prin concurs general — Candidați înscriși pe o listă de rezervă anterior intrării în vigoare a noului statut — Norme tranzitorii de încadrare în grad la momentul recrutării — Încadrare în grad în temeiul noilor norme mai puțin favorabile — Articolul 5 alineatul (2) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut]

59

2010/C 346/18

Cauza F-113/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 28 octombrie 2010 — Kay/Comisia [Funcție publică — Funcționari — Numire — Funcționari care acced la o grupă de funcții superioară printr-un concurs general — Candidați înscriși pe o listă de rezervă înainte de intrarea în vigoare a noului statut — Norme tranzitorii de încadrare în grad la recrutare — Încadrare în grad în temeiul noilor norme mai puțin favorabile — Articolul 2 alineatul (5) al doilea paragraf și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut]

59

2010/C 346/19

Cauza F-60/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 27 octombrie 2010 — Birkhoff/Comisia [Funcționari — Remunerație — Alocații familiale — Alocație pentru creșterea copilului aflat în întreținere — Copil care suferă de o boală gravă sau are o infirmitate care îl împiedică să se întrețină singur — Cerere de prelungire a plății alocației — Articolul 2 alineatul (5) din anexa VII la statut — Venitul maxim al copilului drept condiție de prelungire a plății alocației — Cheltuieli deductibile din venitul menționat]

60

2010/C 346/20

Cauza F- F-51/07 RENV: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 23 septembrie 2010 — Bui Van/Comisia

60


RO

 

Top