Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 278, 15 octombrie 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.278.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 278

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
15 octombrie 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Banca Centrală Europeană

2010/C 278/01

Avizul Băncii Centrale Europene din 5 octombrie 2010 cu privire la două propuneri de regulament privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro (CON/2010/72)

1


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2010/C 278/02

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2010/C 278/03

Rata de schimb a monedei euro

6

2010/C 278/04

Avizul Comitetului consultativ în materie de practici restrictive și poziții dominante adoptat în cadrul reuniunii din 15 aprilie 2010 referitor la un proiect de decizie privind cazul COMP/39.317 – E.ON Gas – Raportor: Polonia

7

2010/C 278/05

Raport final al consilierului-auditor în Cazul COMP/39.317 – E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Rezumatul Deciziei Comisiei din 4 mai 2010 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 54 din Acordul privind SEE (Cazul COMP/39.317 – E.ON Gas) [notificat cu numărul C(2010) 2863 final]  (1)

9

2010/C 278/07

Avizul Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante adoptat în cadrul reuniunii din 9 iulie 2010 referitor la un proiect de decizie privind cazul COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Raportor: Austria

11

2010/C 278/08

Raportul final al consilierului-auditor în cazul COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Rezumatul Deciziei Comisiei din 14 iulie 2010 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE [Cazul COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)] [notificată cu numărul C(2010) 4738]  (1)

14

2010/C 278/10

Numirea consilierului-auditor

16

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2010/C 278/11

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligația de serviciu public (1)

17


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisia Europeană

2010/C 278/12

Cerere de propuneri – EACEA/32/10 – Tempus IV – Reforma învățământului superior prin cooperare universitară internațională

18

2010/C 278/13

Cerere de exprimare a interesului pentru Programul operațional ESPON 2013

22

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2010/C 278/14

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (1)

23

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2010/C 278/15

Publicarea unei cereri de recunoaștere a unei mențiuni tradiționale în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei

24

2010/C 278/16

Publicarea unei cereri de recunoaștere a unei mențiuni tradiționale în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei

25

2010/C 278/17

Publicarea unei cereri de recunoaștere a unei mențiuni tradiționale în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei

26

2010/C 278/18

Publicarea unei cereri de recunoaștere a unei mențiuni tradiționale în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei

27

2010/C 278/19

Ajutor de stat – Republica Italiană – Ajutor de stat C 17/10 (ex N 315/09) – Firmin Srl – Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din TFUE (1)

28


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 

Top