EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:234:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 234, 28 august 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.234.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 234

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
28 august 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2010/C 234/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 221, 14.8.2010

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2010/C 234/02

Cauza C-139/07 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 29 iunie 2010 — Comisia Europeană/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Republica Finlanda, Regatul Suediei [Recurs — Acces la documentele instituțiilor — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente aferente procedurilor de control al ajutoarelor de stat — Excepție privind protecția obiectivelor activităților de anchetă — Obligație a instituției în cauză de a aprecia în mod concret și individual conținutul documentelor menționate în cererea de acces]

2

2010/C 234/03

Cauza C-441/07 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 29 iunie 2010 — Comisia Europeană/Alrosa Company Ltd [Recurs — Poziție dominantă — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Piața mondială a diamantului brut — Angajamente individuale asumate de o societate referitoare la încetarea achizițiilor sale de diamante brute de la o altă societate — Decizie care face obligatorii angajamentele individuale asumate de o societate și prin care se finalizează procedura]

3

2010/C 234/04

Cauza C-28/08 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 29 iunie 2010 — Comisia Europeană/The Bavarian Lager Co. Ltd, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (CEPD) [Recurs — Acces la documentele instituțiilor — Document referitor la o reuniune desfășurată în cadrul unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor — Protecția datelor personale — Regulamentul (CE) nr. 45/2001 — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001]

3

2010/C 234/05

Cauza C-171/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 iulie 2010 — Comisia Europeană/Republica Portugheză [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 56 CE și 43 CE — Libera circulație a capitalurilor — Acțiuni privilegiate («golden shares») ale statului portughez în Portugal Telecom SGPS SA — Restricții privind dobândirea de participații și gestiunea unei societăți private — Măsură de stat]

4

2010/C 234/06

Cauza C-194/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung [Politică socială — Directiva 92/85/CEE — Introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează — Articolul 5 alineatul (3) și articolul 11 punctele 1-3 — Efect direct — Lucrătoare gravidă căreia i s a acordat o dispensă în perioada sarcinii — Lucrătoare aflată în concediu de maternitate — Dreptul la plata unei indemnizații pentru asigurarea serviciului de permanență la locul de muncă]

4

2010/C 234/07

Cauza C-334/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 iulie 2010 — Comisia Europeană/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Resurse proprii ale Uniunii — Refuzul de a pune la dispoziția Uniunii resurse proprii care corespund anumitor aprobări vamale nelegale — Forță majoră — Comportament fraudulos al autorităților vamale — Răspunderea statelor membre — Legalitatea înregistrării taxelor constatate în evidența contabilă separată)

5

2010/C 234/08

Cauza C-393/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 1 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Emanuela Sbarigia/Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (Legislație națională care reglementează programul de funcționare și zilele de închidere ale farmaciilor — Dispensă — Putere de decizie a autorităților competente)

6

2010/C 234/09

Cauza C-407/08 P: Hotărârea Curții (Camera doua) din 1 iulie 2010 — Knauf Gips KG, fostă Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG/Comisia Europeană (Recurs — Înțelegeri — Plăci din ipsos — Acces la dosar — Mijloace de probă incriminatoare și dezincriminatoare — Noțiunea „întreprindere” — Unitate economică — Societate care răspunde pentru acțiunea unității economice — Argument invocat pentru prima dată în cursul procedurii jurisdicționale)

6

2010/C 234/10

Cauza C-428/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank ’s-Gravenhage — Țările de Jos) — Monsanto Technology LLC/Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH (Proprietate industrială și comercială — Protecția juridică a invențiilor biotehnologice — Directiva 98/44/CE — Articolul 9 — Brevet ce conferă protecție pentru un produs care conține sau constă în informații genetice — Material în care este încorporat produsul — Protecție — Condiții)

7

2010/C 234/11

Cauza C-442/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 1 iulie 2010 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Acordul de asociere CEE Ungaria — Control ulterior — Nerespectarea regulilor de origine — Decizia autorităților din statul exportator — Acțiune în justiție — Misiune de control a Comisiei — Taxe vamale — Recuperare ulterioară — Resurse proprii — Punere la dispoziție — Dobânzi de întârziere)

8

2010/C 234/12

Cauzele conexate C-447/08 și C-448/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 8 iulie 2010 (cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Svea hovrätt — Suedia) — Procedură penală împotriva Otto Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08) (Libera prestare a serviciilor — Jocuri de noroc — Exploatarea jocurilor de noroc prin internet — Promovarea jocurilor organizate în alte state membre — Activități rezervate unor organisme publice sau cu caracter nelucrativ — Sancțiuni penale)

8

2010/C 234/13

Cauza C-471/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Helsingin käräjäoikeus — Finlanda) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj [Politică socială — Directiva 92/85/CEE — Protecția securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează — Articolul 5 alineatul (2) și articolul 11 punctul 1 — Lucrătoare repartizată provizoriu la un alt loc de muncă în timpul sarcinii — Repartizare obligatorie din cauza unui risc pentru securitatea sau sănătatea acesteia ori a copilului său — Remunerație mai mică decât remunerația medie primită înainte de această repartizare — Remunerație anterioară compusă dintr-un salariu de bază și din diverse prime — Calcul al salariului la care lucrătoarea gravidă are dreptul pe durata repartizării provizorii]

9

2010/C 234/14

Cauza C-526/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 29 iunie 2010 — Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Admisibilitate — Non bis in idem — Autoritate de lucru judecat — Articolele 226 CE și 228 CE — Articolul 29 din Regulamentul de procedură — Limbă de procedură — Directiva 91/676/CEE — Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole — Incompatibilitate a măsurilor naționale cu reglementările privind perioadele, condițiile și tehnicile de împrăștiere a fertilizanților — Capacitate minimă de stocare a gunoiului de grajd lichid — Interzicerea împrăștierii pe solurile foarte abrupte — Tehnici care permit o împrăștiere uniformă și eficientă a îngrășămintelor)

10

2010/C 234/15

Cauza C-558/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Portakabin Limited, Portakabin B.V./Primakabin B.V. [Mărci — Publicitate pe internet plecând de la cuvinte-cheie („keyword advertising”) — Directiva 89/104/CEE — Articolele 5-7 — Afișarea unor anunțuri plecând de la un cuvânt-cheie identic cu o marcă — Afișarea unor anunțuri plecând de la cuvinte-cheie ce reproduc o marcă cu „mici erori” — Publicitate pentru produse de ocazie — Produse fabricate și introduse în comerț de titularul mărcii — Epuizarea dreptului conferit de marcă — Aplicarea unor etichete care poartă numele revânzătorului și suprimarea celor care poartă marca — Publicitate plecând de la marca unei alte persoane, pentru produse de ocazie care includ, pe lângă produse fabricate de titularul mărcii, produse care au o altă proveniență]

10

2010/C 234/16

Cauza C-35/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 1 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza [Taxe indirecte — Taxă pe majorarea de capital social — Articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Directiva 69/335/CEE — Reglementare națională care impune înregistrarea actului de majorare a capitalului social al unei societăți — Obligarea la plată în solidar a societății beneficiare și a notarului — Lipsa aportului efectiv de capital — Limitarea mijloacelor de probă]

11

2010/C 234/17

Cauza C-99/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 1 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Sąd Najwyższy — Republica Polonă) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej [Servicii de telecomunicații — Directiva 2002/22/CE — Articolul 30 alineatul (2) — Transferabilitatea numerelor de telefon — Putere a autorităților naționale de reglementare — Taxă plătibilă de către consumatori — Caracter descurajator — Luare în considerare a costurilor]

12

2010/C 234/18

Cauza C-233/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 1 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hof van beroep te Antwerpen — Belgia) — Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije/Belgische Staat (Libera prestare a serviciilor — Libera circulație a capitalurilor — Fiscalitate directă — Diferență de tratament în funcție de locul investiției sau al plasamentului)

13

2010/C 234/19

Cauza C-246/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landesarbeitsgericht Hamburg — Germania) — Susanne Bulicke/Deutsche Büro Service GmbH (Directiva 2000/78/CE — Articolele 8 și 9 — Procedură națională care reglementează respectarea obligațiilor care decurg din directivă — Termenul de introducere a acțiunii — Principiile echivalenței și efectivității — Principiul nediminuării nivelului protecției anterioare)

13

2010/C 234/20

Cauza C-343/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 8 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regatul Unit) — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport [Trimitere preliminară — Validitate — Directiva 2009/30/CE — Articolul 1 alineatul (8) — Directiva 98/70/CE — Articolul 8a — Poluare atmosferică — Carburanți — Utilizarea de aditivi metalici în carburanți — Limita conținutului de metil ciclopentadienil tricarbonil mangan (MMT) — Etichetare — Studiu de impact — Eroare vădită de apreciere — Principiul precauției — Proporționalitate — Egalitate de tratament — Securitate juridică — Admisibilitate]

14

2010/C 234/21

Cauza C-363/09: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 1 iulie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 91/414/CEE — Produse de uz fitosanitar — Cerere de autorizare a introducerii pe piață — Protecția datelor)

15

2010/C 234/22

Cauza C-550/09: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 29 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Procedură penală împotriva E, F [Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului — Poziția comună 2001/931/PESC — Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 — Articolele 2 și 3 — Înscrierea unei organizații pe lista persoanelor, a grupurilor sau a entităților implicate în acte de terorism — Transmiterea de către membrii organizației către aceasta de fonduri care provin din activități de colectare de donații și din vânzarea de publicații]

15

2010/C 234/23

Cauza C-211/10 PPU: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 iulie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberster Gerichtshof — Austria) — procedură inițiată de Doris Povse/Mauro Alpago [Cooperare judiciară în materie civilă — Materia matrimonială și materia răspunderii părintești — Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Deplasare ilicită a copilului — Măsuri provizorii privind „puterea de decizie părintească” — Încredințare — Hotărâre judecătorească prin care se dispune înapoierea copilului — Executare — Competență — Procedură preliminară de urgență]

16

2010/C 234/24

Cauza C-517/08 P: Ordonanța Curții din 15 aprilie 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA/Comisia Europeană, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Regatul Spaniei (Recurs — Directiva 91/414/CEE — Neînscrierea substanței endosulfan în anexa I la directiva menționată — Retragere a autorizațiilor de introducere pe piață — Recurs vădit nefondat)

17

2010/C 234/25

Cauza C-39/09 P: Ordonanța Curții din 22 martie 2010 — Société des plantations de Mbanga SA (SPM)/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană (Recurs — Articolul 119 din Regulamentul de procedură al Curții — Răspundere extracontractuală a Comunității — Organizarea comună a piețelor în sectorul bananelor — Regimul importului de banane originare din țările ACP în Comunitate — Prejudiciu pe care un producător independent pretinde că l-a suferit — Nerespectarea normelor de concurență în domeniul politicii agricole comune — Încălcarea principiilor generale de drept, în special a principiului bunei administrări — Recurs vădit inadmisibil sau vădit neîntemeiat)

17

2010/C 234/26

Cauza C-91/09: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 26 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Eis.de GmbH/BBY Vertriebsgesellschaft mbH [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Mărci — Internet — Publicitate pornind de la cuvinte-cheie („keyword advertising”) — Afișaj, pornind de la un cuvânt-cheie identic cu o marcă, al unui anunț al unui concurent al titularului mărcii respective — Directiva 89/104/CEE — Articolul 5 alineatul (1) litera (a)]

18

2010/C 234/27

Cauza C-193/09 P: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 4 martie 2010 — Kaul GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Bayer AG [Recurs — Cerere de înregistrare a mărcii verbale comunitare ARCOL — Opoziția titularului mărcii verbale comunitare CAPOL — Executare de către OAPI a unei hotărâri prin care a fost anulată o decizie a uneia dintre camerele sale de recurs — Dreptul de a fi ascultat — Risc de confuzie — Grad minim de similitudine a mărcilor necesar — Respingere ca vădit lipsite de pertinență a unor elemente noi prezentate în fața camerei de recurs — Articolul 8 alineatul (1) litera (b), articolul 61 alineatul (2), articolul 63 alineatul (6), articolul 73 a doua teză și articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94]

18

2010/C 234/28

Cauza C-332/09 P: Ordonanța Curții din 23 aprilie 2010 — Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)/Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Marca comunitară verbală FLUGBÖRSE — Procedură de declarare a nulității — Data pertinentă pentru examinarea unei cauze de nulitate absolută]

19

2010/C 234/29

Cauza C-451/09 P: Ordonanța Curții din 12 mai 2010 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană (Recurs — Răspundere extracontractuală — Dovadă a originii comunitare a produselor pescuite de o navă care aparține unei societăți de drept elen — Neadoptarea de acte care să permită autorităților vamale ale statelor membre să accepte documente emise de un stat terț, altele decât documentul T2M)

19

2010/C 234/30

Cauza C-514/09 P: Recurs introdus la 11 decembrie 2009 de Hubert Ségaud împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șasea) pronunțate la 29 octombrie 2009 în cauza T-249/09, Ségaud/Comisia

20

2010/C 234/31

Cauza C-214/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Landesarbeitsgericht Hamm (Germania) la 4 mai 2010 — KHS AG/Winfried Schulte

20

2010/C 234/32

Cauza C-244/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 19 mai 2010 — Mesopotamia Broadcast A/S METV/Republica Federală Germania

20

2010/C 234/33

Cauza C-245/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 19 mai 2010 — ROJ TV A/S/Republica Federală Germania

21

2010/C 234/34

Cauza C-250/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Finanzgericht Düsseldorf (Germania) la 20 mai 2010 — Haltergemeinschaft LBL GbR/Hauptzollamt Düsseldorf

21

2010/C 234/35

Cauza C-263/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunalul Gorj (România) la data de 27 mai 2010 — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

22

2010/C 234/36

Cauza C-271/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State van België la 31 mai 2010 — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)/Belgische Staat

22

2010/C 234/37

Cauza C-280/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Republica Polonă) la 4 iunie 2010 — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

23

2010/C 234/38

Cauza C-281/10 P: Recurs introdus la 4 iunie 2010 de PepsiCo, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) pronunțate la 18 martie 2010 în cauza T-9/07 — Grupo Promer Mon Graphic SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), PepsiCo, Inc.

23

2010/C 234/39

Cauza C-282/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour de cassation (Franța) la 7 iunie 2010 — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

24

2010/C 234/40

Cauza C-283/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (România) la data de 07 iunie 2010 — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A

25

2010/C 234/41

Cauza C-299/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Judicial de Amares (Portugalia) la 17 iunie 2010 — Cristiano Marques Vieira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA

25

2010/C 234/42

Cauza C-300/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalia) la 17 iunie 2010 — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

26

2010/C 234/43

Cauza C-305/10: Acțiune introdusă la 25 iunie 2010 — Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului

26

2010/C 234/44

Cauza C-310/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Curtea de Apel Bacău (România) la data de 29 iunie 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței și alții

27

2010/C 234/45

Cauza C-316/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Vestre Landsret (Danemarca) la 1 iulie 2010 — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet

28

2010/C 234/46

Cauza C-342/10: Acțiune introdusă la 7 iulie 2010 — Comisia Europeană/Republica Finlanda

28

2010/C 234/47

Cauza C-343/10: Acțiune introdusă la 7 iulie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei

29

2010/C 234/48

Cauza C-349/10 P: Recurs introdus la 9 iulie 2010 de Claro, S. A. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) pronunțate la 28 aprilie 2010 în cauza T-225/09, Claro, S. A./OAPI și Telefónica, S. A.

29

2010/C 234/49

Cauza C-566/08: Ordonanța Curții (Camera Marea) din 25 februarie 2010 — Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene

30

2010/C 234/50

Cauza C-572/08: Ordonanța Curții (Camera întâi) din 6 mai 2010 — Comisia Europeană/Republica Italiană

30

2010/C 234/51

Cauza C-147/09: Ordonanța președintelui Curții din 29 aprilie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Wien — Austria) — Ronald Seunig/Maria Hölzel

30

 

Tribunalul

2010/C 234/52

Cauza T-331/06: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2010 — Evropaïki Dynamiki/AEE („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă a AEM — Prestare de servicii de consiliere în domeniul informaticii — Respingerea ofertei — Acțiune în anulare — Competența Tribunalului — Criterii de atribuire stabilite în caietul de sarcini — Subcriterii — Eroare vădită de apreciere — Obligație de motivare”)

31

2010/C 234/53

Cauza T-12/08 P-RENV-RX: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2010 — M/EMA („Recurs — Funcție publică — Reexaminarea hotărârii Tribunalului — Litigiu în stare de judecată”)

31

2010/C 234/54

Cauza T-85/08: Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2010 — Exalation/OAPI (Vektor-Lycopin) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Vektor-Lycopin — Motive absolute de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Caracterul descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

32

2010/C 234/55

Cauza T-160/08 P: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2010 — Comisia/Putterie-De-Beukelaer („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Anularea în primă instanță a raportului asupra evoluției carierei — Exercițiul de evaluare 2005 — Reglementare aplicabilă — Rubrica «Potențial» — Procedură de evaluare — Procedură de atestare”)

32

2010/C 234/56

Cauza T-385/08: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2010 — Trautwein/OAPI — (Reprezentarea unui câine) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative reprezentând un câine — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

32

2010/C 234/57

Cauza T-386/08: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2010 — Trautwein/OAPI (Reprezentarea unui cal) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative reprezentând un cal — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

33

2010/C 234/58

Cauza T-396/08: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2010 — Freistaat Sachsen și Land Sachsen-Anhalt/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare pentru formare — Decizie prin care ajutorul este declarat parțial compatibil și parțial incompatibil cu piața comună — Necesitatea ajutorului — Externalități pozitive — Obligație de motivare”)

33

2010/C 234/59

Cauza T-430/08: Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2010 — Grain Millers/OAPI — Grain Millers (GRAIN MILLERS) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale GRAIN MILLERS — Nume comercial național anterior Grain Millers și reprezentarea figurativă a acestuia — Refuz parțial de înregistrare — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

34

2010/C 234/60

Cauza T-510/08: Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2010 — Toqueville/OAPI — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13) [„Marcă comunitară — Procedură de decădere — Marca comunitară verbală TOCQUEVILLE 13 — Nerespectarea termenului de introducere a căii de atac împotriva deciziei de decădere — Cerere de restitutio in integrum — Articolul 78 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 81 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

34

2010/C 234/61

Cauza T-30/09: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2010 — Engelhorn/OAPI — The Outdoor Group (peerstorm) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale peerstorm — Mărci comunitare și naționale verbale anterioare PETER STORM — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Utilizare serioasă a mărcilor anterioare — Articolul 15 și articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 [devenite articolul 15 și articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009]”]

35

2010/C 234/62

Cauza T-368/09 P: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2010 — Sevenier/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Demisie — Refuzul Comisiei de a accepta retractarea demisiei și de a sesiza comisia de invaliditate — Termen de depunere a unei reclamații — Tardivitate — Lipsa unei erori scuzabile”)

35

2010/C 234/63

Cauza T-570/08: Ordonanța Tribunalului din 14 iulie 2010 — Deutsche Post/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Ordin de furnizare a informațiilor — Act care nu este supus căilor de atac — Inadmisibilitate”)

35

2010/C 234/64

Cauza T-571/08: Ordonanța Tribunalului din 14 iulie 2010 — Germania/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Ordin de furnizare a informațiilor — Act nesupus căilor de atac — Inadmisibilitate”)

36

2010/C 234/65

Cauza T-166/09 P: Ordonanța Tribunalului din 8 iulie 2010 — Marcuccio/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Ordonanță de trimitere — Decizie care nu poate fi atacată cu recurs — Acțiune în despăgubiri — Procedură precontencioasă — Vicii de procedură — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat”)

36

2010/C 234/66

Cauza T-349/09: Ordonanța Tribunalului din 6 iulie 2010 — PAGO International/OAPI — Tirol Milch (Pago) (Marcă comunitară — Procedură de decădere — Revocarea deciziei camerei de recurs — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului)

37

2010/C 234/67

Cauza T-401/09: Ordonanța Tribunalului din 6 iulie 2010 — Marcuccio/Curtea de Justiție („Acțiune în anulare — Respingere de către Curtea de Justiție a unei cereri de despăgubiri — Acțiune în despăgubiri — Comunicare a unui recurs fostului reprezentant al reclamantului — Lipsă a prejudiciului — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit lipsită de orice temei juridic”)

37

2010/C 234/68

Cauzele T-84/10 R și T-223/10 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 25 iunie 2010 — Regione Puglia/Comisia („Măsuri provizorii — Decizie de reducere a unei contribuții financiare comunitare — Notă de debit — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

38

2010/C 234/69

Cauza T-177/10 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 9 iulie 2010 — Alcoa Trasformazioni/Comisia („Măsuri provizorii — Ajutor de stat — Tarife preferențiale pentru furnizarea energiei electrice — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și se dispune recuperarea sa — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

38

2010/C 234/70

Cauza T-211/10: Ordonanța Tribunalului din 8 iulie 2010 — Strålfors/OAPI (ID SOLUTIONS) („Acțiune în anulare — Cerere de sesizare a instanței — Cerințe de formă — Inadmisibilitate vădită”)

38

2010/C 234/71

Cauza T-212/10: Ordonanța Tribunalului din 8 iulie 2010 — Strålfors/OAPI (IDENTIFICATION SOLUTIONS) („Acțiune în anulare — Cerere de sesizare a instanței — Cerințe de formă — Inadmisibilitate vădită”)

39

2010/C 234/72

Cauza T-210/10: Acțiune introdusă la 5 mai 2010 — Condé/Consiliul

39

2010/C 234/73

Cauza T-243/10: Acțiune introdusă la 26 mai 2010 — RUNGIS express/OAPI — Žito (MARESTO)

40

2010/C 234/74

Cauza T-258/10: Acțiune introdusă la 10 iunie 2010 — France Télécom/Comisia

40

2010/C 234/75

Cauza T-259/10: Acțiune introdusă la 8 iunie 2010 — Ax/Consiliul

41

2010/C 234/76

Cauza T-267/10: Acțiune introdusă la 16 iunie 2010 — Land Wien/Comisia

42

2010/C 234/77

Cauza T-269/10: Acțiune introdusă la 14 iunie 2010 — LIS/Comisia

42

2010/C 234/78

Cauza T-274/10: Acțiune introdusă la 22 iunie 2010 — Suez Environnement și Lyonnaise des eaux France/Comisia

43

2010/C 234/79

Cauza T-275/10: Acțiune introdusă la 22 iunie 2010 — mPAY24 GmbH/OAPI– ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

44

2010/C 234/80

Cauza T-276/10: Acțiune introdusă la 22 iunie 2010 — El Coto De Rioja/OAPI — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

45

2010/C 234/81

Cauza T-279/10: Acțiune introdusă la 21 iunie 2010 — K-Mail Order/OAPI — IVKO (MEN’Z)

45

2010/C 234/82

Cauza T-280/10: Acțiune introdusă la 25 iunie 2010 — MILUX/OAPI (ANEURYSMCONTROL)

46

2010/C 234/83

Cauza T-281/10: Acțiune introdusă la 25 iunie 2010 — Milux/OAPI (APPETITECONTROL)

47

2010/C 234/84

Cauza T-282/10: Acțiune introdusă la 25 iunie 2010 — Milux/OAPI (STOMACONTROL)

47

2010/C 234/85

Cauza T-283/10: Acțiune introdusă la 25 iunie 2010 — Milux/OAPI (BMICONTROL)

48

2010/C 234/86

Cauza T-284/10: Acțiune introdusă la 25 iunie 2010 — Milux/OAPI (IMPLANTCONTROL)

48

2010/C 234/87

Cauza T-285/10: Acțiune introdusă la 25 iunie 2010 — Milux/OAPI (CHEMOCONTROL)

49

2010/C 234/88

Cauza T-287/10: Acțiune introdusă la 25 iunie 2010 — Unilever España și Unilever/OAPI — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)

49

2010/C 234/89

Cauza T-290/10: Acțiune introdusă la 30 iunie 2010 — Sports Warehouse/OAPI — (TENNIS WAREHOUSE)

50

2010/C 234/90

Cauza T-291/10: Acțiune introdusă la 26 iunie 2010 — Martin/Comisia

51

2010/C 234/91

Cauza T-295/10: Acțiune introdusă la 7 iulie 2010 — Camara/Consiliul

51

2010/C 234/92

Cauza T-299/10: Acțiune introdusă la 15 iulie 2010 — Babcock Noell/Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune

52

2010/C 234/93

Cauza T-178/06: Ordonanța Tribunalului din 29 iunie 2010 — Bavaria/Consiliul

53

2010/C 234/94

Cauza T-286/07: Ordonanța Tribunalului din 30 iunie 2010 — Torres/OAPI — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)

53

2010/C 234/95

Cauza T-115/08: Ordonanța Tribunalului din 29 iunie 2010 — Gourmet Burger Kitchen/OAPI (GOURMET BURGER KITCHEN)

54

2010/C 234/96

Cauza T-121/09: Ordonanța Tribunalului din 13 iulie 2010 — Al Shanfari/Consiliul și Comisia

54

2010/C 234/97

Cauza T-361/09: Ordonanța Tribunalului din 30 iunie 2010 — Centraal bureau voor de statistiek/Comisia

54

2010/C 234/98

Cauza T-112/10: Ordonanța Tribunalului din 5 iulie 2010 — Prionics/Comisia și EFSA

54

 

Tribunalul Funcției Publice

2010/C 234/99

Cauza F-64/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 iulie 2010 — Bergström/Comisia [Funcționari — Numire — Agenți temporari numiți funcționari — Candidați înscriși pe o listă de rezervă înainte de intrarea în vigoare a noului statut — Norme tranzitorii de încadrare în grad cu ocazia recrutării — Încadrare în grad potrivit noilor dispoziții, mai puțin favorabile — Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut]

55

2010/C 234/00

Cauza F-67/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 iulie 2010 — Lesniak/Comisia [Funcție publică — Funcționari — Numire — Agenți temporari numiți funcționari — Candidați înscriși pe o listă de rezervă anterior intrării în vigoare a noului statut — Norme tranzitorii de încadrare în grad la recrutare — Încadrare în grad în temeiul noilor norme mai puțin favorabile — Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut]

55

2010/C 234/01

Cauza F-139/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 iulie 2010 — Kurrer/Comisia [Funcție publică — Funcționari — Numire — Agenți temporari numiți funcționari — Candidați înscriși pe o listă de rezervă înainte de intrarea în vigoare a noului statut — Norme tranzitorii privind încadrarea în grad la momentul recrutării — Încadrare în grad conform noilor norme mai puțin favorabile — Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut]

56

2010/C 234/02

Cauza F-53/08: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (ședință plenară) din 5 mai 2010 — Bouillez și alții/Consiliul (Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiul de promovare 2007 — Interesul de a exercita acțiunea — Decizie de promovare — Listă a funcționarilor promovați — Examinare comparativă a meritelor — Criteriul nivelului responsabilităților exercitate — Cerere de anulare a deciziilor de promovare — Echilibrul intereselor)

56

2010/C 234/03

Cauza F-89/08: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 24 februarie 2010 — P/Parlamentul (Funcție publică — Agenți temporari — Parlamentul European — Concediere — Pierderea încrederii)

57

2010/C 234/04

Cauza F-2/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 24 februarie 2010 — Menghi/ENISA (Funcție publică — Agenți temporari — Concediere după terminarea perioadei de probă — Hărțuire morală)

57

2010/C 234/05

Cauza F-55/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 11 mai 2010 — Maxwell/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Detașare în interesul serviciului — Concediu pentru interese personale — Cheltuieli de cazare și de școlarizare — Acțiune în despăgubiri — Răspundere pentru culpă — Îmbogățire fără justă cauză)

57

2010/C 234/06

Cauza F-78/09: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 22 iunie 2010 — Marcuccio/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Acțiune în despăgubire — Rambursarea cheltuielilor de judecată — Excepția acțiunii paralele — Inadmisibilitate vădită)

58

2010/C 234/07

Cauza F-34/10: Acțiune introdusă la 26 mai 2010 — Arango Jaramillo și alții/BEI

58


RO

 

Top