Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:212E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 212, 05 august 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.CE2010.212.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 212E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
5 august 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Parlamentul European
SESIUNEA 2009-2010
Ședințele dintre 5 și 7 mai 2009
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în C 263 E, 5.11.2009.
TEXTE ADOPTATE

 

Marți, 5 mai 2009

2010/C 212E/01

Recomandare adresată Comisiei referitoare la plângerea 185/2005/ELBRezoluția Parlamentului European din 5 mai 2009 referitoare la raportul special al Ombudsmanului European prezentat Parlamentul European ca urmare a proiectului de recomandare al acestuia către Comisie referitor la plângerea 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

1

 

Miercuri, 6 mai 2009

2010/C 212E/02

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 în ceea ce privește cadrul financiar multianual (modificare)Rezoluția Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea modificată de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

3

ANEXA

4

2010/C 212E/03

Etichetarea energetică a televizoarelorRezoluția Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la proiectul de directivă a Comisiei de aplicare și modificare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a televizoarelor

6

2010/C 212E/04

Actorii nestatali și autoritățile locale în domeniul dezvoltăriiRezoluția Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la proiectul de decizie a Comisiei de instituire a Programului anual de acțiune 2009 privind actorii nestatali și autoritățile locale în domeniul dezvoltării (Partea a II-a: Proiecte specifice)

8

2010/C 212E/05

Agenda socială reînnoităRezoluția Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la Agenda socială reînnoită (2008/2330(INI))

11

2010/C 212E/06

Incluziunea persoanelor excluse de pe piața munciiRezoluția Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la incluziunea persoanelor excluse de pe piața muncii (2008/2335(INI))

23

 

Joi, 7 mai 2009

2010/C 212E/07

Integrarea perspectivei de gen în relațiile externe ale UERezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la integrarea perspectivei de gen în relațiile externe ale UE și în consolidarea păcii și structurilor statului (2008/2198(INI))

32

2010/C 212E/08

Noul rol și noile responsabilități ale Parlamentului care decurg din Tratatul de la LisabonaRezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la noul rol și noile responsabilități ale Parlamentului care decurg din Tratatul de la Lisabona (2008/2063(INI))

37

2010/C 212E/09

Aspectele financiare ale Tratatului de la LisabonaRezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la aspectele financiare ale Tratatului de la Lisabona (2008/2054(INI))

46

2010/C 212E/10

Situația din Republica MoldovaRezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la situația din Republica Moldova

54

2010/C 212E/11

Raport anual privind drepturile omului în lume în 2008Rezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului în lume în 2008 și politica Uniunii Europene în această privință (2008/2336(INI))

60

2010/C 212E/12

Impactul Tratatului de la Lisabona asupra dezvoltării echilibrului instituțional al Uniunii EuropeneRezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la impactul Tratatului de la Lisabona asupra dezvoltării echilibrului instituțional al Uniunii Europene (2008/2073(INI))

82

2010/C 212E/13

Dezvoltarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale, în temeiul Tratatului de la LisabonaRezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la dezvoltarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale, în temeiul Tratatului de la Lisabona (2008/2120(INI))

94

2010/C 212E/14

Punerea în aplicare a inițiativei cetățenilorRezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 prin care se solicită Comisiei să prezinte o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare a inițiativei cetățenești (2008/2169(INI))

99

ANEXĂ

103

2010/C 212E/15

Proiect de regulament al Comisiei privind (REACH), în ceea ce privește anexa XVIIRezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 privind proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII

106

2010/C 212E/16

Iran: cazul Roxana SaberiRezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 privind Iranul: cazul Roxana Saberi

109

2010/C 212E/17

MadagascarRezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 privind situația din Madagascar

111

2010/C 212E/18

Cazul Manuel Rosales din VenezuelaRezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la cazul Manuel Rosales din Venezuela

113

 

RECOMANDĂRI

 

Parlamentul European

2010/C 212E/19

Crearea unui spațiu UE al justiției penaleRecomandarea Parlamentului European din 7 mai 2009 adresată Consiliului privind crearea unui spațiu UE al justiției penale (2009/2012(INI))

116

 

AVIZE

 

Parlamentul European

 

Marți, 5 mai 2009

2010/C 212E/20

Special Olympics în Uniunea EuropeanăDeclarația Parlamentului European privind sprijinul pentru programul Special Olympics în Uniunea Europeană

123


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 5 mai 2009

2010/C 212E/21

Cerere de apărare a imunității lui Aldo PatricielloDecizia Parlamentului European din 5 mai 2009 privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Aldo Patriciello (2009/2021(IMM))

124

2010/C 212E/22

Cerere de apărare a imunității lui Umberto BossiDecizia Parlamentului European din 5 mai 2009 privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Umberto Bossi (2009/2020(IMM))

125

 

Miercuri, 6 mai 2009

2010/C 212E/23

Atribuțiile comisiilor parlamentareDecizia Parlamentului European din 6 mai 2009 privind competențele și atribuțiile comisiilor permanente

126

2010/C 212E/24

Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilateraleDecizia Parlamentului European din 6 mai 2009 privind numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale

136

2010/C 212E/25

Procedura privind petițiile (modificarea titlului VIII din Regulamentul de procedură)Decizia Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la revizuirea Regulamentului de procedură cu privire la procedura privind petițiile (2006/2209(REG))

140

2010/C 212E/26

Revizuirea generală a Regulamentului de procedurăDecizia Parlamentului European din 6 mai 2009 privind revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului (2007/2124(REG))

145


 

III   Acte pregătitoare

 

Parlamentul European

 

Marți, 5 mai 2009

2010/C 212E/27

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole, în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole, în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

162

2010/C 212E/28

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizareRezoluția Parlamentului European din 5 mai 2009 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

165

ANEXĂ

166

2010/C 212E/29

Recuperarea vaporilor de benzină în timpul alimentării autoturismelor la stațiile de benzină ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autoturismelor la stațiile de benzină (COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

168

P6_TC1-COD(2008)0229
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2009 în vederea adoptării Directivei (CE) nr. …/2009 a Parlamentului European și a Consiliului privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină

168

2010/C 212E/30

Comerțul cu produse derivate din focă ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European ți al Consiliului privind comerțul cu produse derivate din focă (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

169

P6_TC1-COD(2008)0160
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu produse derivate din focă

169

2010/C 212E/31

Protecția animalelor utilizate în scopuri științifice ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

170

P6_TC1-COD(2008)0211
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

170

ANEXA I

201

ANEXA II

202

ANEXA III

202

ANEXA IV

203

ANEXA V

219

ANEXA VI

219

ANEXA VII

226

ANEXA VIII

226

ANEXA IX

227

2010/C 212E/32

Poluarea cauzată de nave și sancțiuni în caz de încălcare ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

228

P6_TC1-COD(2008)0055
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare

229

2010/C 212E/33

Indicarea, prin etichetare și informații standard despre produse, a consumului de energie (reformare) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (reformare) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

229

P6_TC1-COD(2008)0222
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (reformare)

230

ANEXA I

242

ANEXA II

243

2010/C 212E/34

Estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2010Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2009 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2010 (2009/2006(BUD))

244

 

Miercuri, 6 mai 2009

2010/C 212E/35

Abrogarea unei directive și a 11 decizii caduce din domeniul politicii comune de pescuit*Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de abrogare a Directivei 83/515/CEE și a 11 decizii caduce din domeniul politicii comune de pescuit (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

249

2010/C 212E/36

Abrogarea a 14 regulamente caduce din domeniul politicii comune de pescuit *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de abrogare a 14 regulamente caduce din domeniul politicii comune de pescuit (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

249

2010/C 212E/37

Sprijin pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

250

2010/C 212E/38

Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2009Rezoluția Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la proiectul de buget rectificativ nr. 4/2009 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, secțiunea III – Comisia (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

258

2010/C 212E/39

Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2009Rezoluția Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la proiectul de buget rectificativ nr. 5/2009 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, secțiunea III – Comisia (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

259

2010/C 212E/40

Rețele și servicii de comunicații electronice, protejarea vieții private și protecția consumatorilor ***IIRezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0248
Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului

261

ANEXA

261

2010/C 212E/41

Rețele și servicii de comunicații electronice ***IIRezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, 2002/19/CE privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0247
Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, 2002/19/CE privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice

263

ANEXĂ

307

2010/C 212E/42

Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și Oficiul ***IIRezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Grupului autorităților europene de reglementare în domeniul telecomunicațiilor (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

309

P6_TC2-COD(2007)0249
Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului

309

2010/C 212E/43

Benzile de frecvență pentru comunicațiile mobile ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvență care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

310

P6_TC1-COD(2008)0214
Poziția Parlamentului European adoptată în prima lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvență care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice

310

2010/C 212E/44

Egalitatea de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

311

P6_TC1-COD(2008)0192
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului

312

2010/C 212E/45

Fondul european de ajustare la globalizare ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

320

P6_TC1-COD(2008)0267
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

320

2010/C 212E/46

Program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte din domeniul energiei ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte din domeniul energiei (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

321

P6_TC1-COD(2009)0010
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei

322

ANEXĂ

322

2010/C 212E/47

Directivele privind condițiile de creditare ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce privește băncile afiliate instituțiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, dispozițiile de supraveghere și gestionarea crizelor (COM(2008)0602 – (C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

323

P6_TC1-COD(2008)0191
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2007/64/CE în ceea ce privește băncile afiliate instituțiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum și gestionarea crizelor

323

2010/C 212E/48

Program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

324

P6_TC1-COD(2009)0001
Poziția Parlamentului European adoptată în a prima lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Deciziei (CE) nr …/2009 Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului

325

ANEXĂ

325

2010/C 212E/49

Protecția animalelor în momentul uciderii *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind protecția animalelor în momentul uciderii (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

326

 

Joi, 7 mai 2009

2010/C 212E/50

Fondul european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013 (modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013 prin încetarea finanțării anumitor acțiuni comunitare și modificarea limitei de finanțare a acestora (COM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

347

2010/C 212E/51

Standarde minime pentru primirea solicitanților de azil (reformare) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre (reformare) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

348

P6_TC1-COD(2008)0244
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 mai 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre (reformare)

349

ANEXA I

365

ANEXA II

366

ANEXA III

367

2010/C 212E/52

Cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid (reformare) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid (reformare) (COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))

370

P6_TC1-COD(2008)0243
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 mai 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid (reformare)

371

ANEXA I

401

ANEXA II

401

2010/C 212E/53

Instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale (reformare)***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (CE) nr. […/…] [de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid] (reformare) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

404

P6_TC1-COD(2008)0242
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 mai 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (CE) nr. […/…] [de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid] (reformare)

405

ANEXA I

426

ANEXA II

426

ANEXA III

426

2010/C 212E/54

Crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

428

P6_TC1-COD(2009)0027
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 mai 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui Birou European de Sprijin pentru Azil

429

2010/C 212E/55

Acordurile bilaterale între statele membre și țările terțe privind aspecte sectoriale și având ca obiect legea aplicabilă obligațiilor contractuale și necontractuale ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri pentru negocierea și încheierea acordurilor bilaterale între statele membre și țările terțe privind aspecte sectoriale și având ca obiect legea aplicabilă obligațiilor contractuale și necontractuale (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

453

P6_TC1-COD(2008)0259
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 mai 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri pentru negocierea și încheierea acordurilor între statele membre și țări terțe privind anumite aspecte referitoare la legea aplicabilă obligațiilor contractuale și necontractuale

453

2010/C 212E/56

Programul de cooperare în domeniul audiovizualului cu profesioniști din țări terțe MEDIA Mundus ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de cooperare în domeniul audiovizualului cu profesioniști din țări terțe MEDIA Mundus (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))

454

P6_TC1-COD(2008)0258
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 mai 2009 în vederea adoptării Deciziei 2009/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program de cooperare în domeniul audiovizualului cu profesioniști din țări terțe (MEDIA Mundus)

454

2010/C 212E/57

Norme comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))

455

P6_TC1-COD(2009)0042
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 mai 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare

455

2010/C 212E/58

Acorduri bilaterale între statele membre și țările terțe privind hotărîrile și deciziile în materie matrimonială, a răspunderii părintești și a obligațiilor de întreținere *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unei proceduri pentru negocierea și încheierea acordurilor bilaterale între statele membre și țările terțe privind aspecte sectoriale și având ca obiect competența, recunoașterea și executarea hotărârilor și deciziilor în materie matrimonială, a răspunderii părintești și a obligațiilor de întreținere, precum și legea aplicabilă în chestiuni privind obligațiile de întreținere (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

456


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▐.

Corecturile și adaptările tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive; textul eliminat este marcat prin simbolul ║.

RO

 

Top