Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:209:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 209, 31 iulie 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.209.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 209

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
31 iulie 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2010/C 209/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 195, 17.7.2010

1

 

Tribunalul

2010/C 209/02

Continuarea activității Tribunalului în perioada 1-13 septembrie 2010

2


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2010/C 209/03

Cauzele conexate C-570/07 și C-571/07: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 1 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Superior de Justicia de Asturias — Spania) — José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez/Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07), Principado de Asturias (C-571/07) („Articolul 49 TFUE — Directiva 2005/36/CE — Libertatea de stabilire — Sănătate publică — Farmacii — Proximitate — Aprovizionarea populației cu medicamente — Autorizație de înființare — Repartizarea teritorială a farmaciilor — Instituirea de limite întemeiate pe un criteriu al densității demografice — Distanța minimă dintre farmacii — Candidați care și-au exercitat activitatea profesională pe o parte a teritoriului național — Prioritate — Discriminare”)

3

2010/C 209/04

Cauza C-58/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regatul Unit) — The Queen la cererea: Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform [Regulamentul (CE) nr. 717/2007 — Roamingul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității — Validitate — Temei juridic — Articolul 95 CE — Principiile proporționalității și subsidiarității]

4

2010/C 209/05

Cauza C-203/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 3 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Raad van State — Țările de Jos) — The Sporting Exchange Ltd, care acționează sub denumirea de Betfair/Minister van Justitie (Articolul 49 CE — Restricții privind libera prestare a serviciilor — Jocuri de noroc — Exploatarea de jocuri de noroc prin internet — Reglementare care rezervă o autorizație unui operator unic — Reînnoirea autorizației fără asigurarea condițiilor concurențiale — Principiul egalității de tratament și obligația de transparență — Aplicare în domeniul jocurilor de noroc)

4

2010/C 209/06

Cauza C-258/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 3 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd./Stichting de Nationale Sporttotalisator (Articolul 49 CE — Restricții privind libera prestare a serviciilor — Jocuri de noroc — Exploatarea de jocuri de noroc prin internet — Reglementare care rezervă o autorizație unui operator unic — Refuz de a acorda o autorizație de exploatare unui operator care dispune de o autorizație în alte state membre — Justificare — Proporționalitate — Controlul fiecărei măsuri concrete de aplicare a reglementării naționale)

5

2010/C 209/07

Cauza C-484/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 3 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Supremo — Spania) — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) (Directiva 93/13/CEE — Contracte încheiate cu consumatorii — Clauze care definesc obiectul principal al contractului — Controlul jurisdicțional al caracterului lor abuziv — Excludere — Dispoziții naționale mai stricte pentru a asigura consumatorului un nivel de protecție mai ridicat)

6

2010/C 209/08

Cauza C-487/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 3 iunie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera circulație a capitalurilor — Articolul 56 CE și articolul 40 din Acordul privind SEE — Diferență de tratament — Dividende distribuite societăților rezidente și societăților nerezidente)

6

2010/C 209/09

Cauza C-491/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 iunie 2010 — Comisia Europeană/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale — Faună și floră sălbatică — Situri de importanță comunitară — Regim de protecție — Complex turistic „Is Arenas”)

7

2010/C 209/10

Cauza C-569/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 3 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberster Gerichtshof — Austria) — Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht [Internet — Domeniu de nivel superior „eu” — Regulamentul (CE) nr. 874/2004 — Nume de domeniu — Înregistrare pe etape — Caractere speciale — Înregistrări speculative sau abuzive — Noțiunea „rea credință”]

7

2010/C 209/11

Cauza C-127/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 3 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Nürnberg — Germania) — Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG [Dreptul mărcilor — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 13 alineatul (1) — Directiva 89/104/CEE — Articolul 7 alineatul (1) — Epuizarea drepturilor titularului mărcii — Noțiunea „produs introdus pe piață” — Consimțământul titularului — Flacoane de parfum denumite „testere” puse de titularul unei mărci la dispoziția unui depozitar ce face parte dintr-o rețea de distribuție selectivă]

8

2010/C 209/12

Cauza C-140/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale di Genova — Italia) — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ajutoare de stat — Subvenții plătite unei întreprinderi de transport maritim care își asumă obligații de serviciu public — Lege națională care prevede posibilitatea de acordare a unor aconturi înainte de aprobarea unei convenții)

9

2010/C 209/13

Cauza C-237/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 3 iunie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation — Belgia) — État belge/Nathalie De Fruytier [A șasea directivă TVA — Articolul 13 secțiunea A alineatul (1) litera (d) — Scutiri pentru anumite activități de interes general — Livrare de organe, de sânge și de lapte de proveniență umană — Activitate de transport de organe și de prelevări de origine umană, efectuată în calitate de independent, pentru spitale și laboratoare — Noțiunile „livrare de bunuri” și „prestare de servicii” — Criterii de diferențiere]

10

2010/C 209/14

Cauza C-378/09: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 10 iunie 2010 — Comisia Europeană/Republica Cehă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 85/337/CEE — Articolul 10a primul-al treilea paragraf — Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului — Reglementare națională care limitează dreptul la acțiune împotriva deciziilor cu privire la aspecte de mediu — Netranspunere a dispoziției respective în termenul prevăzut)

10

2010/C 209/15

Cauza C-26/10 P: Recurs introdus la 18 ianuarie 2010 de Paul Inge Hansen împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șasea) pronunțate la 17 noiembrie 2009 în cauza T-295/09, Paul Inge Hansen/Comisia Comunităților Europene

11

2010/C 209/16

Cauza C-185/10: Acțiune introdusă la 13 aprilie 2010 — Comisia Europeană/Republica Polonă

11

2010/C 209/17

Cauza C-193/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Finanzgericht Düsseldorf (Germania) la 19 aprilie 2010 — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg

11

2010/C 209/18

Cauza C-201/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 26 aprilie 2010 — Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

12

2010/C 209/19

Cauza C-202/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 26 aprilie 2010 — Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

12

2010/C 209/20

Cauza C-212/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Republica Polonă) la 3 mai 2010 — Logstor ROR Polska Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

13

2010/C 209/21

Cauza C-215/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 4 mai 2010 — Pacific World Limited, FDD International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

13

2010/C 209/22

Cauza C-220/10: Acțiune introdusă la 6 mai 2010 — Comisia Europeană/Republica Portugheză

14

2010/C 209/23

Cauza C-226/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Amtsgericht Köln (Germania) la 10 mai 2010 — Hannelore Adams/Germanwings GmbH

15

2010/C 209/24

Cauza C-227/10: Acțiune introdusă la 7 mai 2010 — Comisia Europeană/Republica Estonia

16

2010/C 209/25

Cauza C-228/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (Regatul Unit) la 10 mai 2010 — Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd/Euroview Sport Ltd

16

2010/C 209/26

Cauza C-230/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería (Spania) la 11 mai 2010 — Agueda María Saenz Morales/Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

21

2010/C 209/27

Cauza C-232/10: Acțiune introdusă la 10 mai 2010 — Comisia Europeană/Republica Polonă

21

2010/C 209/28

Cauza C-235/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour de cassation (Luxemburg) la 12 mai 2010 — David Claes/Landsbanki Luxembourg SA, aflată în lichidare

22

2010/C 209/29

Cauza C-236/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour de cassation (Luxemburg) la 12 mai 2010 — Sophie Jeanjean/Landsbanki Luxembourg SA, aflată în lichidare

22

2010/C 209/30

Cauza C-237/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour de cassation (Luxemburg) la 12 mai 2010 — Miguel Remy/Landsbanki Luxembourg SA, aflată în lichidare

23

2010/C 209/31

Cauza C-238/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour de cassation (Luxemburg) la 12 mai 2010 — Volker Schneider/Landsbanki Luxembourg SA, aflată în lichidare

23

2010/C 209/32

Cauza C-239/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour de cassation (Luxemburg) la 12 mai 2010 — Xuan-Mai Tran/Landsbanki Luxembourg SA, aflată în lichidare

24

2010/C 209/33

Cauza C-242/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) la 17 mai 2010 — ENEL Produzione SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas

24

2010/C 209/34

Cauza C-243/10: Acțiune introdusă la 18 mai 2010 — Comisia Europeană/Republica Italiană

24

2010/C 209/35

Cauza C-247/10 P: Recurs introdus la 18 mai 2010 de Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) pronunțate la 4 martie 2010 în cauza T-407/06, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd/Consiliul Uniunii Europene

25

2010/C 209/36

Cauza C-248/10: Acțiune introdusă la 19 mai 2010 — Comisia Europeană/Republica Elenă

26

2010/C 209/37

Cauza C-249/10 P: Recurs introdus la 18 mai 2010 de Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) pronunțate la 4 martie 2010 în cauza T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Co. Ltd/Consiliul Uniunii Europene

26

2010/C 209/38

Cauza C-255/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale di Roma (Italia) la 23 martie 2010 — Procedură penală împotriva lui Alessandro Sacchi

27

2010/C 209/39

Cauza C-259/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) la 26 mai 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

28

2010/C 209/40

Cauza C-260/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de The Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regatul Unit) la 26 mai 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

29

2010/C 209/41

Cauza C-264/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (România) la data de 28 mai 2010 — procedură penală împotriva lui Gheorghe Kita

30

2010/C 209/42

Cauza C-276/10: Acțiune introdusă la 2 iunie 2010 — Comisia Europeană/Republica Cehă

30

2010/C 209/43

Cauza C-278/10: Acțiune introdusă la 3 iunie 2010 — Comisia Europeană/Republica Elenă

31

2010/C 209/44

Cauza C-279/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale del Riesame di Verbania (Italia) la 4 iunie 2010 — Procedură penală împotriva Matteo Minesi

31

 

Tribunalul

2010/C 209/45

Cauza T-237/05: Hotărârea Tribunalului din 9 iunie 2010 — Éditions Jacob/Comisia [„Acces la documentele instituțiilor — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente referitoare la o procedură privind o operațiune de concentrare de întreprinderi — Regulamentul (CE) nr. 4064/89 — Regulamentul (CE) nr. 139/2004 — Regulamentul (CE) nr. 802/2004 — Respingerea cererii de acces — Excepție referitoare la protecția activităților de anchetă și de audit — Excepție referitoare la protecția intereselor comerciale — Excepție referitoare la protecția procesului decizional — Excepție referitoare la protecția consultației juridice”]

32

2010/C 209/46

Cauza T-177/07: Hotărârea Tribunalului din 15 iunie 2010 — Mediaset/Comisia („Ajutoare de stat — Telecomunicații — Achiziția subvenționată a decodoarelor digitale — Decizie de declarare a ajutorului incompatibil cu piața comună și prin care se dispune recuperarea acestuia — Noțiunea de ajutor de stat — Excluderea decodoarelor care permit recepționarea programelor de televiziune prin satelit — Avantaj — Caracter selectiv — Atingere adusă concurenței — Obligația de motivare”)

32

2010/C 209/47

Cauzele T-428/07 și T-455/07: Hotărârea Tribunalului din 17 iunie 2010 — CEVA/Comisia [„Clauză compromisorie — Contrate încheiate în cadrul programului specific în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor care se înscrie în proiectul «Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant (Calitatea vieții și gestiunea resurselor vii) (1998-2002)» — Proiectele Seahealth și Biopal — Note de debit — Cereri de anulare — Recalificarea acțiunilor — Admisibilitate — Principiul contradictorialității și dreptul la apărare — Recuperarea integrală a contribuțiilor financiare ale Uniunii Europene — Neregularități financiare grave”]

33

2010/C 209/48

Cauza T-118/08: Hotărârea Tribunalului din 15 iunie 2010 — Actega Terra/OAPI (TERRAEFFEKT matt & gloss) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale TERRAEFFEKT matt & gloss — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

33

2010/C 209/49

Cauza T-153/08: Hotărârea Tribunalului din 22 iunie 2010 — Shenzhen Taiden/OAPI — Bosch Security Systems (Echipament de comunicare) [„Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând un echipament de comunicare — Desen sau model industrial internațional anterior — Motiv de nulitate — Lipsa caracterului individual — Lipsa unei impresii globale diferite — Utilizator avizat — Gradul de libertate a autorului — Dovada divulgării către public a desenului sau modelului industrial anterior — Articolul 4 alineatul (1), articolul 6 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2), articolul 7 alineatul (1) și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”]

34

2010/C 209/50

Cauza T-255/08: Hotărârea Tribunalului din 22 iunie 2010 — Montero Padilla/OAPI — Padilla Requena (JOSE PADILLA) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale JOSE PADILLA — Mărci și semn anterioare JOSE PADILLA — Motive relative de refuz — Lipsa unei mărci de notorietate în sensul articolului 6 bis din Convenția de la Paris și a unei mărci de renume — Articolul 8 alineatul (2) litera (c) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (2) litera (c) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Lipsa unui semn anterior utilizat în comerț — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009]”]

34

2010/C 209/51

Cauza T-482/08: Hotărârea Tribunalului din 10 iunie 2010 — Atlas Transport/OAPI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT) [„Marcă comunitară — Procedură de decădere — Marca comunitară verbală ATLAS TRANSPORT — Utilizarea serioasă a mărcii — Articolul 15 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolul 15 și articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

35

2010/C 209/52

Cauza T-487/08: Hotărârea Tribunalului din 16 iunie 2010 — Kureha/OAPI — Sanofi-Aventis (KREMEZIN) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale KREMEZIN — Marcă internațională verbală anterioară KRENOSIN — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Similitudinea produselor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Dovada existenței mărcii anterioare — Termen — Normele 19 și 20 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Dovada utilizării serioase a mărcii anterioare — Articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009]”]

35

2010/C 209/53

Cauza T-490/08: Hotărârea Tribunalului din 22 iunie 2010 — CM Capital Markets/OAPI — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance — Mărcile comunitară și națională figurative anterioare CM Capital Markets — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Lipsa similitudinii între semne — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

36

2010/C 209/54

Cauza T-547/08: Hotărârea Tribunalului din 15 iunie 2010 — X Technology Swiss/OAPI (Colorarea în portocaliu a vârfului unei șosete) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare — Colorarea în portocaliu a vârfului unei șosete — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

36

2010/C 209/55

Cauza T-549/08: Hotărârea Tribunalului din 18 iunie 2010 — Luxemburg/Comisia [„FSE — Suspendarea unei asistențe financiare — Luptă împotriva discriminărilor și inegalităților pe piața muncii — Insuficiențe grave în sistemele de gestionare sau de control care pot conduce la nereguli sistematice — Articolul 39 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 — Încredere legitimă”]

37

2010/C 209/56

Cauza T-563/08: Hotărârea Tribunalului din 22 iunie 2010 — CM Capital Markets/OAPI — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare verbale CARBON CAPITAL MARKETS — Mărcile comunitară și națională figurative anterioare CM Capital Markets — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Lipsa similitudinii între semne — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

37

2010/C 209/57

Cauza T-138/09: Hotărârea Tribunalului din 9 iunie 2010 — Muñoz Arraiza/OAPI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale RIOJAVINA — Marcă comunitară colectivă figurativă anterioară RIOJA — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009]”]

38

2010/C 209/58

Cauza T-315/09: Hotărârea Tribunalului din 9 iunie 2010 — Hoelzer/OAPI (SAFELOAD) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative SAFELOAD — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/20009”]

38

2010/C 209/59

Cauza T-173/09: Ordonanța Tribunalului din 3 iunie 2010 — Z/Comisia („Acces la documente — Inadmisibilitate — Somație”)

38

2010/C 209/60

Cauza T-79/10 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 9 iunie 2010 — COLT Télécommunications France/Comisia („Măsuri provizorii — Ajutoare de stat — Exploatarea unei rețele de comunicații electronice de mare viteză — Compensarea costurilor de serviciu public — Decizie prin care se constată că măsura notificată nu constituie un ajutor — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

39

2010/C 209/61

Cauza T-166/10: Acțiune introdusă la 7 aprilie 2010 — Samskip Multimodal Container Logistics/Comisia

39

2010/C 209/62

Cauza T-220/10: Acțiune introdusă la 18 mai 2010 — Comisia/EU Research Projects

40

2010/C 209/63

Cauza T-224/10: Acțiune introdusă la 17 mai 2010 — Association Belge des Consommateurs Tests-Achats/Comisia

41

2010/C 209/64

Cauza T-226/10: Acțiune introdusă la 14 mai 2010 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Comisia

41

2010/C 209/65

Cauza T-230/10: Acțiune introdusă la 21 mai 2010 — Spania/Comisia

42

2010/C 209/66

Cauza T-231/10: Acțiune introdusă la 21 mai 2010 — Merlin și alții/OAPI — Dusyma (Jocuri)

43

2010/C 209/67

Cauza T-235/10: Acțiune introdusă la 21 mai 2010 — Timehouse/OAPI (forma unui ceas)

44

2010/C 209/68

Cauza T-237/10: Acțiune introdusă la 26 mai 2010 — Vuitton Malletier/OAPI — Friis Group International (reprezentarea unui dispozitiv de închidere)

44

2010/C 209/69

Cauza T-238/10: Acțiune introdusă la 24 mai 2010 — Scatizza/OAPI — Jacinto (HORSE COUTURE)

45

2010/C 209/70

Cauza T-240/10: Acțiune introdusă la 27 mai 2010 — Republica Ungară/Comisia

46

2010/C 209/71

Cauza T-241/10: Acțiune introdusă la 24 mai 2010 — Polonia/Comisia

47

2010/C 209/72

Cauza T-247/10: Acțiune introdusă la 28 mai 2010 — medi/OAPI — Deutsche Medi Präventions (deutschemedi.de)

48

2010/C 209/73

Cauza T-248/10: Acțiune introdusă la 26 mai 2010 — Italia/Comisia și EPSO

49

2010/C 209/74

Cauza T-249/10: Acțiune introdusă la 31 mai 2010 — Kitzinger/OAPI — Mitteldeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen (KICO)

49

2010/C 209/75

Cauza T-250/10: Acțiune introdusă la 31 mai 2010 — KNUT IP Management/OAPI — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR)

50

2010/C 209/76

Cauza T-252/10: Acțiune introdusă la 28 mai 2010 — Cross Czech/Comisia

51

2010/C 209/77

Cauza T-500/07: Ordonanța Tribunalului din 7 iunie 2010 — Bulgaria/Comisia

51

2010/C 209/78

Cauza T-65/08: Ordonanța Tribunalului din 1 iunie 2010 — Spania/Comisia

51

 

Tribunalul Funcției Publice

2010/C 209/79

Cauza F-30/08: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 11 mai 2010 — Nanopoulos/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Competența Tribunalului Funcției Publice — Admisibilitate — Act care lezează — Răspundere extracontractuală — Scurgeri de informații către presă — Principiul prezumției de nevinovăție — Prejudiciu moral — Decizie de inițiere a unei proceduri disciplinare — Eroare vădită de apreciere — Obligația de asistență — Articolul 24 din statut)

52

2010/C 209/80

Cauza F-100/08: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a 3-a) din 4 mai 2010 — Petrilli/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Pensii — Noțiunea de reședință — Reședință principală — Documente doveditoare)

52

2010/C 209/81

Cauza F-13/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 12 mai 2010 — Peláez Jimeno/Parlamentul European [Funcție publică — Funcționari — Reclamație prealabilă — Termen de depunere a unei reclamații — Tardivitate — Probă — Fost agent temporar — Numire în calitate de funcționar — Articolul 5 alineatul (4) din anexa XIII la statut — Egalitate de tratament]

53

2010/C 209/82

Cauza F-45/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 15 iunie 2010 — Lebedef-Caponi/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiu de evaluare pentru anul 2007 — Acțiune în anulare — Eroare vădită de apreciere — Reprezentanți ai personalului — Aviz al grupului ad-hoc)

53

2010/C 209/83

Cauza F-33/10: Acțiune introdusă la 19 mai 2010 — Lebedef/Comisia

53

2010/C 209/84

Cauza F-35/10: Acțiune introdusă la 26 mai 2010 — Adriaansen/BEI

54

2010/C 209/85

Cauza F-36/10: Acțiune introdusă la 27 mai 2010 — Rapone/Comisia

54

2010/C 209/86

Cauza F-38/10: Acțiune introdusă la 31 mai 2010 — Vakalis/Comisia

54

2010/C 209/87

Cauza F-40/10: Acțiune introdusă la 7 iunie 2010 — Lebedef/Comisia

55

2010/C 209/88

Cauza F-41/10: Acțiune introdusă la 7 iunie 2010 — Bermejo Garde/CESE

55

2010/C 209/89

Cauza F-42/10: Acțiune introdusă la 3 iunie 2010 — Skareby/Comisia

55

2010/C 209/90

Cauza F-43/10: Acțiune introdusă la 4 iunie 2010 — Cerafogli/BCE

56

2010/C 209/91

Cauza F-44/10: Acțiune introdusă la 11 iunie 2010 — Lebedef/Comisia

56

2010/C 209/92

Cauza F-51/09: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 15 iunie 2010 — Petrilli/Comisia

57

2010/C 209/93

Cauza F-70/09: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 5 mai 2010 — Nikolchov/Comisia

57

2010/C 209/94

Cauza F-94/09: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 5 mai 2010 — Nikolchov/Comisia

57


RO

 

Top