Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:148:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 148, 05 iunie 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.148.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 148

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
5 iunie 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2010/C 148/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 134, 22.5.2010

1

2010/C 148/02

Desemnarea judecătorului care îl înlocuiește pe președinte în calitate de judecător delegat cu luarea măsurilor provizorii

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2010/C 148/03

Cauza C-433/05: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 15 aprilie 2010 (cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Handens Tingsrätt — Suedia) — Procedură penală împotriva Lars Sandström (Directivele 94/25/CE și 2003/44/CE — Apropierea legislațiilor — Ambarcațiuni de agrement — Interdicție privind utilizarea motovehiculelor nautice în afara culoarelor publice de navigație — Articolele 28 CE și 30 CE — Măsuri cu efect echivalent — Accesul pe piață — Obstacol — Protecția mediului — Proporționalitate — Directiva 98/34/CE — Articolul 8 — Modificarea legislației naționale — Obligația de notificare — Condiții)

2

2010/C 148/04

Cauza C-73/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 13 aprilie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour constitutionnelle — Belgia) — Nicolas Bressol, Anthony Wolf, Cédric Helie, Valérie Jabot, Claude Keusterickx, Denis Wilmet, Charlène Meurou, David Bacquart, Ayhar Gabriel Arslan, Yves Busegnies, Serge Clement, Sabine Gelaes, Etienne Dubuisson, Caroline Kinet, Dominique Peeters, Robert Lontie, Yannick Homerin, Isabelle Pochet, Walid Salem, Karin Van Loon, Olivier Leduc, Annick Van Wallendael, Dorothée Van Eecke, Olivier Ducruet, Céline Hinck, Nicole Arpigny, Eric De Gunsch, Thibaut De Mesmaeker, Mikel Ezquer, Constantino Balestra, Philippe Delince, Madeleine Merche, Jean-Pierre Saliez, Véronique de Mahieu, Muriel Alard, Danielle Collard, Pierre Castelein, Dominique De Crits, André Antoine, Christine Antierens, Brigitte Debert, Véronique Leloux, Patrick Parmentier, M. Simon, Céline Chaverot, Marine Guiet, Floriane Poirson, Laura Soumagne, Elodie Hamon, Benjamin Lombardet, Julie Mingant, Anne Simon, Anaïs Serrate, Sandrine Jadaud, Patricia Barbier, Laurence Coulon, Renée Hollestelle, Jacqueline Ghion, Pascale Schmitz, Sophie Thirion, Céline Vandeuren, Isabelle Compagnion/Gouvernement de la Communauté française [Cetățenia Uniunii — Articolele 18 TFUE și 21 TFUE — Directiva 2004/38/CE — Articolul 24 alineatul (1) — Liberă ședere — Principiul nediscriminării — Acces la învățământul superior — Studenți resortisanți ai unui stat membru care merg într-un alt stat membru pentru a urma acolo o formare — Limitare a înscrierilor de studenți nerezidenți la formări universitare în domeniul sănătății publice — Justificare — Proporționalitate — Risc pentru calitatea învățământului în domeniile medicale și paramedicale — Risc de penurie de absolvenți în sectoarele profesionale ale sănătății publice]

3

2010/C 148/05

Cauza C-91/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 13 aprilie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Wall AG/Orașul Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) (Concesionări de servicii — Procedură de atribuire — Obligația de transparență — Înlocuirea ulterioară a unui subcontractant)

4

2010/C 148/06

Cauza C-96/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 15 aprilie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Pest Megyei Bíróság — Republica Ungară) — CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály (Libertatea de stabilire — Impozitare directă — Contribuție pentru formarea profesională — Baza de calcul a contribuției pe care societățile stabilite pe teritoriul național trebuie să o plătească — Luarea în considerare a costurilor salariale pentru lucrătorii angajați într o sucursală stabilită în alt stat membru — Dublă impunere — Posibilitate de reducere a valorii brute a contribuției)

5

2010/C 148/07

Cauza C-215/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 aprilie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — E. Friz GmbH/Carsten von der Heyden (Protecția consumatorilor — Contracte negociate în afara spațiilor comerciale — Domeniul de aplicare al Directivei 85/577/CEE — Aderare la un fond imobiliar închis constituit sub forma unei societăți de persoane — Revocare)

5

2010/C 148/08

Cauza C-485/08 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 aprilie 2010 — Claudia Gualtieri/Comisia Europeană (Recurs — Expert național detașat — Indemnizație zilnică de ședere — Principiul egalității de tratament)

6

2010/C 148/09

Cauza C-511/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 15 aprilie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (Directiva 97/7/CE — Protecția consumatorilor — Contracte încheiate la distanță — Dreptul de retractare — Costuri de expediere a mărfurilor imputate consumatorului)

6

2010/C 148/10

Cauza C-518/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 15 aprilie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal de grande instance de Paris — Franța) — Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet (Apropierea legislațiilor — Proprietate intelectuală — Drept de autor și drepturi conexe — Drept de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale — Directiva 2001/84/CE — Beneficiari ai dreptului de suită după decesul autorului operei — Noțiunea „avânzi cauză” — Legislație națională care menține, pentru o perioadă de 70 de ani după anul decesului, dreptul de suită în beneficiul exclusiv al moștenitorilor autorului, cu excluderea tuturor legatarilor și a avânzilor cauză — Compatibilitate cu Directiva 2001/84)

7

2010/C 148/11

Cauzele conexate C-538/08 și C-33/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 15 aprilie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam — Țările de Jos) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën (C-538/08), Oracle Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09) (A șasea directivă TVA — Drept de deducere a taxei achitate în amonte — Reglementare națională care exclude dreptul de deducere pentru categorii de bunuri și de servicii — Posibilitatea statelor membre de a menține excluderile existente la intrarea în vigoare a celei de A șasea directive TVA — Modificare după intrarea în vigoare a acestei directive)

7

2010/C 148/12

Cauza C-542/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 15 aprilie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Libera circulație a persoanelor — Lucrători — Egalitate de tratament — Indemnizație specială de vechime pentru profesorii universitari prevăzută de o reglementare națională a cărei incompatibilitate cu dreptul comunitar a fost constatată printr-o hotărâre a Curții — Termen de prescripție — Principiile echivalenței și efectivității)

8

2010/C 148/13

Cauza C-38/09 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 15 aprilie 2010 — Ralf Schräder/Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) [Recurs — Control exercitat de Curte — Regulamentele (CE) nr. 2100/94 și 1239/95 — Agricultură — Protecție comunitară a soiurilor de plante — Caracterul distinctiv al soiului candidat — Notorietatea soiului — Probă — Soiul de plantă SUMCOL 01]

9

2010/C 148/14

Cauza C-64/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 15 aprilie 2010 — Comisia Europeană/Republica Franceză [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2000/53/CE — Articolul 5 alineatele (3) și (4), articolul 6 alineatul (3), precum și articolul 7 alineatul (1) — Transpunere neconformă]

9

2010/C 148/15

Cauza C-294/09: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 15 aprilie 2010 — Comisia Europeană/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2006/43/CE — Audit legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate — Lipsa transpunerii complete în termenul prevăzut — Lipsa comunicării măsurilor de transpunere)

10

2010/C 148/16

Cauza C-80/09 P: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 5 februarie 2010 — Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill, Andreas Herden/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) — Refuz de înregistrare — Marca verbală Patentconsult — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat]

10

2010/C 148/17

Cauza C-282/09 P: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 18 martie 2010 — Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE)/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [Recurs — Articolul 119 din Regulamentul de procedură — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) — Refuz al înregistrării — Apreciere globală în raport cu produsele și serviciile vizate în cererea de înregistrare — Produse și servicii care constituie grupe omogene — Recurs în parte vădit nefondat și în parte vădit inadmisibil]

11

2010/C 148/18

Cauza C-550/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 29 decembrie 2009 — Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof/E și F

11

2010/C 148/19

Cauza C-81/10 P: Recurs introdus la 12 februarie 2010 de France Télécom SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) pronunțate la 30 noiembrie 2009 în cauzele conexate T-427/04 și T-17/05, Republica Franceză și France Télécom/Comisia

12

2010/C 148/20

Cauza C-120/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 5 martie 2010 — European Air Transport SA/Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

13

2010/C 148/21

Cauza C-123/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 8 martie 2010 — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt

14

2010/C 148/22

Cauza C-131/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgia) la 12 martie 2010 — Corman SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

14

2010/C 148/23

Cauza C-133/10: Acțiune introdusă la 15 martie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei

15

2010/C 148/24

Cauza C-137/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 15 martie 2010 — Comunitățile Europene/Région de Bruxelles-Capitale

15

2010/C 148/25

Cauza C-138/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) la 15 martie 2010 — DP Grup EOOD/Direktor na Agentsia „Mitnitsi”

16

2010/C 148/26

Cauza C-144/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Kammergericht Berlin (Germania) la 18 martie 2010 — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

17

2010/C 148/27

Cauza C-145/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Handelsgericht Wien (Austria) la 22 martie 2010 — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

17

2010/C 148/28

Cauza C-146/10: Acțiune introdusă la 26 martie 2010 — Comisia Europeană/Republica Austria

18

2010/C 148/29

Cauza C-147/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, la 29 martie 2010 — British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

19

2010/C 148/30

Cauza C-149/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Dioikitiko Efeteio Thessalonikis la 29 martie 2010 — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon

20

2010/C 148/31

Cauza C-152/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Højesteret (Danemarca) la 31 martie 2010 — Unomedical A/S/Skatteministeriet

20

2010/C 148/32

Cauza C-156/10P: Recurs introdus la 6 aprilie 2010 de Karen Goncharov împotriva Hotărârii pronunțate la 21 ianuarie 2010 de către Tribunal (Camera a patra) în cauza T-34/07, Karen Goncharov/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

21

2010/C 148/33

Cauza C-161/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal de grande instance de Paris (Franța) la 6 aprilie 2010 — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MNG Ltd

21

2010/C 148/34

Cauza C-307/08: Ordonanța președintelui Camerei a doua a Curții din 19 martie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei

22

2010/C 148/35

Cauza C-450/08: Ordonanța președintelui Camerei întâi a Curții din 12 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landgericht Tübingen –Germania) — FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH/Notar Gerhard Schwenkel, cu participarea: Präsidentin des Landgericht Tübingen

22

2010/C 148/36

Cauza C-26/09: Ordonanța președintelui Camerei a treia a Curții din 5 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal — Regatul Unit) — The Motor Insurers' Bureau/Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited

22

2010/C 148/37

Cauza C-172/09: Ordonanța președintelui Camerei a șasea a Curții din 10 martie 2010 — Comisia Europeană/Republica Polonă

23

2010/C 148/38

Cauza C-223/09: Ordonanța președintelui Curții din 11 martie 2010 — Comisia Europeană/Republica Polonă

23

2010/C 148/39

Cauza C-370/09: Ordonanța președintelui Curții din 26 februarie 2010 — Comisia Europeană/Republica Elenă

23

2010/C 148/40

Cauzele conexate C-411/09-C-420/09: Ordonanța președintelui Curții din 19 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de tribunal de grande instance de Nanterre — Franța) — Tereos, Vermandoise Industries SA, Sucreries de Toury et Usines annexes SA, Roquette Frères SA, Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA, Cristal Union, Lesaffre Frères SA, Sucrerie Bourdon, SAFBA, Sucreries du Marquenterre SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

23

 

Tribunalul

2010/C 148/41

Cauza T-446/05: Hotărârea Tribunalului din 28 aprilie 2010 — Amann & Söhne și Cousin Filterie/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a aței industriale — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Noțiunea de încălcare unică — Definiția pieței — Amenzi — Plafon al amenzii — Gravitatea și durata încălcării — Circumstanțe atenuante — Cooperare — Proporționalitate — Egalitate de tratament — Dreptul la apărare — Linii directoare privind metoda de stabilire a amenzilor”)

24

2010/C 148/42

Cauza T-448/05: Hotărârea Tribunalului din 28 aprilie 2010 — Oxley Threads/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a aței destinate industriei automobilelor — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Amenzi — Gravitatea încălcării — Circumstanțe atenuante — Cooperare — Proporționalitate — Egalitate de tratament — Linii directoare privind metoda de stabilire a amenzilor”)

24

2010/C 148/43

Cauza T-452/05: Hotărârea Tribunalului din 28 aprilie 2010 — BST/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a aței industriale — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Amenzi — Gravitatea încălcării — Circumstanțe atenuante — Cooperare — Răspundere extracontractuală — Divulgare de informații cu caracter confidențial — Prejudiciu — Legătură de cauzalitate”)

25

2010/C 148/44

Cauzele conexate T-456/05 și T-457/05: Hotărârea Tribunalului din 28 aprilie 2010 — Gütermann și Zwicky/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a aței industriale — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Amenzi — Gravitatea încălcării — Impact concret asupra pieței — Durata încălcării — Circumstanțe atenuante — Cooperare pe parcursul procedurii administrative — Proporționalitate — Linii directoare privind metoda de stabilire a amenzilor”)

25

2010/C 148/45

Cauza T-103/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 13 aprilie 2010 — Esotrade/OAPI — Segura Sánchez (YoKaNa) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative YoKaNa — Mărci comunitare și naționale figurative anterioare YOKONO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 (devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)”]

26

2010/C 148/46

Cauza T-488/07: Hotărârea Tribunalului din 15 aprilie 2010 — Cabel Hall Citrus/OAPI — Casur (EGLÉFRUIT) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marcă comunitară verbală EGLÉFRUIT — Marcă comunitară verbală anterioară UGLI și marcă națională figurativă anterioară UGLI Fruit — but the affliction is only skin deep — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (a) și articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 (devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)”]

26

2010/C 148/47

Cauza T-187/08: Hotărârea Tribunalului din 20 aprilie 2010 — Rodd & Gunn Australia/OAPI [„Marcă comunitară — Marcă comunitară figurativă ce reprezintă un câine — Radierea mărcii la expirarea înregistrării — Cerere de reînnoire a mărcii — Cerere de restitutio in integrum — Articolul 78 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 (devenit articolul 81 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)”]

27

2010/C 148/48

Cauza T-249/08: Hotărârea Tribunalului din 21 aprilie 2010 — Coin/OAPI — Dynamiki Zoi (Fitcoin) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Fitcoin — Mărcile naționale, internaționale și comunitare figurative anterioare coin — Motiv relativ de refuz — Public relevant — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 (devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)”]

27

2010/C 148/49

Hotărârea Tribunalului din 22 aprilie 2010 — Italia/Comisia (Cauzele T-274/08 și T-275/08) [„FEGA — Închiderea conturilor agențiilor de plăți ale statelor membre în ceea ce privește cheltuielile finanțate prin FEGA — Sume care trebuie recuperate de la Republica Italiană ca urmare a nerecuperării în termenele prevăzute — Noțiunea de consecințe financiare — Luarea în considerare a dobânzilor — Articolul 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005”]

28

2010/C 148/50

Cauza T-361/08: Ordonanța Tribunalului din 21 aprilie 2010 — Peek & Cloppenburg și van Graaf/OAPI — Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Thai Silk — Marcă națională figurativă anterioară reprezentând o pasăre — Admisibilitatea acțiunii — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009)”]

28

2010/C 148/51

Cauza T-514/08: Hotărârea Tribunalului din 14 aprilie 2010 — Laboratorios Byly/OAPI — Ginis (BILLY'S Products) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative BILLY’S Products — Mărcile comunitare verbale anterioare BYLY și byly — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 (devenit articolul 8 alineatul (1) litera(b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)”]

29

2010/C 148/52

Cauza T-7/09: Hotărârea Tribunalului din 21 aprilie 2010 — Shunk/OAPI (Reprezentarea unei părți a unei mandrine) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare reprezentând o parte a unei mandrine cu trei renuri — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) și alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 (devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) și alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94)”]

29

2010/C 148/53

Cauza T-225/09: Hotărârea Tribunalului din 28 aprilie 2010 — Claro/OAPI — Telefónica (Claro) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare tridimensionale Claro — Marca comunitară verbală anterioară CLARO — Inadmisibilitatea căii de atac formulate în fața camerei de recurs — Articolele 59 și 62 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 (devenite articolele 60 și 64 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009) — Norma 49 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95”]

30

2010/C 148/54

Cauzele conexate T-529/08 — T-531/08: Ordonanța Tribunalului din 13 aprilie 2010 — Diputación Foral de Álava și alții/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Avantaje fiscale — Recuperarea ajutoarelor de stat declarate ilegale — Aplicarea regimului dobânzilor compuse — Act de confirmare — Inadmisibilitate”)

30

2010/C 148/55

Cauza T-16/09 P: Ordonanța Tribunalului din 23 martie 2010 — Marcuccio/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Termen rezonabil pentru introducerea unei cereri de despăgubiri — Tardivitate — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat”)

31

2010/C 148/56

Cauza T-527/09: Acțiune introdusă la 6 aprilie 2010 — Ayadi/Comisia

31

2010/C 148/57

Cauza T-117/10: Acțiune introdusă la 5 martie 2010 — Italia/Comisia

32

2010/C 148/58

Cauza T-122/10: Acțiune introdusă la 10 martie 2010 — USFSPEI și alții/Consiliul

33

2010/C 148/59

Cauza T-125/10: Acțiune introdusă la 18 martie 2010 — Amecke Fruchtsaft/OAPI — Uhse (69 Sex up)

34

2010/C 148/60

Cauza T-131/10: Acțiune introdusă la 22 martie 2010 — Saupiquet/Comisia Europeană

34

2010/C 148/61

Cauza T-132/10: Acțiune introdusă la 22 martie 2010 — La Communauté de communes de Lacq/Comisia

35

2010/C 148/62

Cauza T-134/10: Acțiune introdusă la 19 martie 2010 — FESI/Consiliul

36

2010/C 148/63

Cauza T-136/10: Acțiune introdusă la 16 martie 2010 — M/EMEA

37

2010/C 148/64

Cauza T-137/10: Acțiune introdusă la 17 martie 2010 — CBI/Comisia

38

2010/C 148/65

Cauza T-139/10: Acțiune introdusă la 26 martie 2010 — Milux Holding SA/OAPI (REFLUXCONTROL)

39

2010/C 148/66

Cauza T-140/10: Acțiune introdusă la 26 martie 2010 — Hans Günter Söns/OAPI — Settimio (GREAT CHINA WALL)

39

2010/C 148/67

Cauza T-145/10: Acțiune introdusă la 24 martie 2010 — Solae/OAPI — Délitaste (alpha taste)

40

2010/C 148/68

Cauza T-147/10: Acțiune introdusă la 30 martie 2010 — Meda Pharma/OAPI — Nycomed (ALLERNIL)

40

2010/C 148/69

Cauza T-148/10: Acțiune introdusă la 25 martie 2010 — Hynix Semiconductor/Comisia

41

2010/C 148/70

Cauza T-149/10: Acțiune introdusă la 25 martie 2010 — Hynix Semiconductor/Comisia

42

2010/C 148/71

Cauza T-150/10: Acțiune introdusă la 26 martie 2010 — Telefónica O2 Germany/OAPI-Loopia (LOOPIA)

43

2010/C 148/72

Cauza T-151/10: Acțiune introdusă la 1 aprilie 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten/Comisia

43

2010/C 148/73

Cauza T-152/10: Acțiune introdusă la 30 martie 2010 — El Corte Inglés/OAPI — Azzedine Alaïa (ALIA)

44

2010/C 148/74

Cauza T-153/10: Acțiune introdusă la 6 aprilie 2010 — Schneider España de Informática/Comisia

45

2010/C 148/75

Cauza T-156/10: Acțiune introdusă la 6 aprilie 2010 — Confederación de Cooperativas Agrarias de España și CEPES/Comisia

46

2010/C 148/76

Cauza T-157/10: Acțiune introdusă la 8 aprilie 2010 — Barrilla/OAPI — Brauerei Schlösser (ALIXIR)

47

2010/C 148/77

Cauza T-161/10: Acțiune introdusă la 8 aprilie 2010 — Longevity Health Products/OAPI — Tecnifar (E-PLEX)

47

2010/C 148/78

Cauza T-165/10: Acțiune introdusă la 12 aprilie 2010 — Grupo Osborne/OAPI — Confecciones Sanfertús (TORO)

48

2010/C 148/79

Cauza T-169/10: Acțiune introdusă la 14 aprilie 2010 — Grupo Osborne/OAPI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)

49

2010/C 148/80

Cauza T-171/10: Acțiune introdusă la 15 aprilie 2010 — Slovak Telekom/Comisia

49

2010/C 148/81

Cauza T-279/07: Ordonanța Tribunalului din 23 martie 2010 — Franța/Comisia

50

2010/C 148/82

Cauza T-289/07: Ordonanța Tribunalului din 23 martie 2010 — Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance/Comisia

50

2010/C 148/83

Cauza T-345/07: Ordonanța Tribunalului din 23 martie 2010 — Banque Postale/Comisia

51

2010/C 148/84

Cauza T-431/08: Ordonanța Tribunalului din 12 aprilie 2010 — Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Sirketi/OAPI — Denim (VIGOSS)

51

2010/C 148/85

Cauza T-527/08: Ordonanța Tribunalului din 26 martie 2010 — Comisia/TMT Pragma

51

2010/C 148/86

Cauza T-533/08: Ordonanța Tribunalului din 19 martie 2010 — Telekomunikacja Polska/Comisia

51

2010/C 148/87

Cauza T-45/09: Ordonanța Tribunalului din 22 martie 2010 — Al Barakaat International Foundation/Comisia

51

2010/C 148/88

Cauza T-256/09: Ordonanța Tribunalului din 12 aprilie 2010 — Aecops/Comisia

51

2010/C 148/89

Cauza T-257/09: Ordonanța Tribunalului din 12 aprilie 2010 — Aecops/Comisia

51

2010/C 148/90

Cauza T-26/10: Ordonanța Tribunalului din 15 aprilie 2010 — Alibaba Group/OAPI — allpay.net (ALIPAY)

51

 

Tribunalul Funcției Publice

2010/C 148/91

Cauza F-2/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 15 aprilie 2010 — Matos Martins/Comisia (Funcție publică — Agenți contractuali — Apel pentru manifestarea interesului — Procedură de selecție — Teste de preselecție — Acces la documente)

52

2010/C 148/92

Cauza F-104/08: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 15 aprilie 2010 — Angelidis/Parlamentul European (Funcție publică — Funcționari — Post vacant — Executarea unei hotărâri de anulare a deciziei de numire — Nou anunț pentru ocuparea unui post vacant — Încredere legitimă — Principiul vocației la carieră a funcționarilor — Egalitate de tratament — Principiul bunei administrări — Obligație de solicitudine — Eroare vădită de apreciere — Abuz de putere)

52

2010/C 148/93

Cauza F 4/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 15 aprilie 2010 — de Britto Patricio-Dias/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Repartizare — Schimbare a repartizării — Interesul serviciului — Corespondență între grad și post — Dreptul la apărare — Motivare)

53

2010/C 148/94

Cauza F-102/08: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 25 martie 2010 — Marcuccio/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Mutarea efectelor personale ale reclamantului — Acțiune în despăgubiri — Acțiune vădit inadmisibilă — Acțiune vădit nefondată — Articolul 94 din Regulamentul de procedură)

53

2010/C 148/95

Cauza F-96/09: Acțiune introdusă la 26 martie 2010 — Cuallado Martorell/Comisia Europeană

54

2010/C 148/96

Cauza F-22/10: Acțiune introdusă la 1 aprilie 2010 — Bombín Bombín/Comisia

54


RO

 

Top