EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:128:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 128, 18 mai 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.128.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 128

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
18 mai 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUȚII

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 457-a sesiune plenară din 4 și 5 noiembrie 2009

2010/C 128/01

Rezoluția Comitetului Economic și Social European privind schimbările climatice cu ocazia Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice – Copenhaga, 7-18 decembrie 2009

1

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 457-a sesiune plenară din 4 și 5 noiembrie 2009

2010/C 128/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Strategia de la Lisabona după 2010 (aviz exploratoriu)

3

2010/C 128/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind incluziunea socială (aviz exploratoriu)

10

2010/C 128/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind perspectivele Strategiei de dezvoltare durabilă (aviz exploratoriu)

18

2010/C 128/05

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Către o economie ecoeficientă: transformarea crizei economice într-un prilej de pregătire a unei noi ere energetice” (aviz exploratoriu)

23

2010/C 128/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind respectarea drepturilor fundamentale în legislația și politicile europene în materie de imigrație (aviz din proprie inițiativă)

29

2010/C 128/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind energia și schimbările climatice ca parte integrantă a Strategiei de la Lisabona reînnoite (aviz din proprie inițiativă)

36

2010/C 128/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind dimensiunea externă a Strategiei de la Lisabona reînnoite (aviz din proprie inițiativă)

41

2010/C 128/09

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Universități pentru Europa” (aviz din proprie inițiativă)

48

2010/C 128/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind impactul fondurilor de capital privat, al fondurilor speculative și al fondurilor suverane asupra mutațiilor industriale în Europa (aviz din proprie inițiativă)

56

2010/C 128/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind serviciile de interes economic general: cum ar trebui repartizate competențele între UE și statele membre? (aviz din proprie inițiativă)

65

2010/C 128/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind impactul rețelelor de socializare online asupra cetățenilor/consumatorilor (aviz din proprie inițiativă)

69


 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 457-a sesiune plenară din 4 și 5 noiembrie 2009

2010/C 128/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Noi competențe pentru noi locuri de muncă: să anticipăm și să răspundem cerințelor pieței forței de muncă în materie de competențe”COM(2008) 868 final

74

2010/C 128/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Un spațiu de libertate, securitate și justiție în serviciul cetățenilor COM(2009) 262 final

80

2010/C 128/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de recomandare a Consiliului privind mediile fără fum de tutun COM(2009) 328 final – 2009/0088 (CNS)

89

2010/C 128/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională cu privire la eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate COM(2009) 382 final – 2009/0105 (COD)

94

2010/C 128/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 referitor la anumite dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară COM(2009) 384 final – 2009/0107 (AVC)

95

2010/C 128/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind recursul colectiv pentru consumatori COM(2008) 794 final

97

2010/C 128/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „A beneficia de avantajele pieței unice prin sporirea cooperării administrative”COM(2008) 703 final

103

2010/C 128/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Spre o strategie coerentă în privința agendei europene în domeniul cercetării agricole”COM(2008) 862 final

107

2010/C 128/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor „Prețurile la alimente în Europa”COM(2008) 821 final

111

2010/C 128/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Pentru încheierea la Copenhaga a unui acord cuprinzător privind schimbările climatice”COM(2009) 39 final

116

2010/C 128/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea albă „Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru de acțiune la nivel european”COM(2009) 147 final

122

2010/C 128/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Intensificarea finanțării eforturilor de combatere a schimbărilor climatice: un model european pentru acordul de la Copenhaga”COM(2009) 475 final

127

2010/C 128/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la intrarea în sau la ieșirea din porturile statelor membre ale Comunității și de abrogare a Directivei 2002/6/CE COM(2009) 11 final – 2009/0005 (COD) și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Comunicare și plan de acțiune în vederea instituirii unui spațiu european de transport maritim fără bariere”COM(2009) 10 final

131

2010/C 128/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul intermediar privind energia regenerabilă: Raportul Comisiei în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2001/77/CE, articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2003/30/CE și privind Planul de acțiune al UE pentru biomasă, COM(2005) 628 COM(2009) 192 final

136

2010/C 128/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind tarifele de securitate aviatică COM(2009) 217 final – 2009/0063 (COD)

142

2010/C 128/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare) COM(2009) 391 final – 2009/0110 (COD)

147

2010/C 128/29

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă …/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului din […] privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase (versiune codificată) COM(2009) 446 final – 2009/0123 (COD)

148

2010/C 128/30

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Anul european al voluntariatului 2011 COM(2009) 254 final – 2009/0072 (CNS)(aviz suplimentar)

149


RO

 

Top