Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:113:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 113, 01 mai 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.113.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 113

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
1 mai 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2010/C 113/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 100, 17.4.2010

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2010/C 113/02

Cauza C-38/06: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 4 martie 2010 — Comisia Europeană/Republica Portugheză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Import de produse cu utilizare specific militară cu scutire de taxe vamale)

2

2010/C 113/03

Cauza C-424/07: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 3 decembrie 2009 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Comunicații electronice — Directiva 2002/19/CE — Directiva 2002/21/CE — Directiva 2002/22/CE — Rețele și servicii — Reglementare națională — Piețe noi)

3

2010/C 113/04

Cauza C-518/07: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 9 martie 2010 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 95/46/CE — Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date — Articolul 28 alineatul (1) — Autorități naționale de supraveghere — Independență — Tutelă administrativă exercitată asupra acestor autorități]

3

2010/C 113/05

Cauza C-135/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 2 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Janko Rottmann/Freistaat Bayern (Cetățenia Uniunii — Articolul 17 CE — Cetățenia unui stat membru dobândită prin naștere — Cetățenia unui alt stat membru dobândită prin naturalizare — Pierderea cetățeniei de origine ca urmare a acestei naturalizări — Pierderea cu efect retroactiv a cetățeniei dobândite prin naturalizare în considerarea manoperelor frauduloase săvârșite cu ocazia dobândirii acesteia — Apatridie care are drept consecință pierderea statutului de cetățean al Uniunii)

4

2010/C 113/06

Cauzele conexate C-175/08, C-176/08, C-178/08 și C-179/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 2 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-178/08), Dler Jamal (C-179/08)/Bundesrepublik Deutschland [Directiva 2004/83/CE — Standarde minime referitoare la condițiile de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară — Calitate de „refugiat” — Articolul 2 litera (c) — Încetarea statutului de refugiat — Articolul 11 — Schimbarea circumstanțelor — Articolul 11 alineatul (1) litera (e) — Refugiat — Temere nefondată de persecuție — Apreciere — Articolul 11 alineatul (2) — Revocarea statutului de refugiat — Probă — Articolul 14 alineatul (2)]

4

2010/C 113/07

Cauza C-197/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 4 martie 2010 — Comisia Europeană/Republica Franceză [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 95/59/CE — Alte impozite decât cele pe cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat — Articolul 9 alineatul (1) — Determinarea liberă de către producători și importatori a prețului maxim de vânzare cu amănuntul pentru produsele lor — Reglementare națională prin care se impune un preț minim de vânzare cu amănuntul pentru țigări — Reglementare națională prin care se interzice vânzarea produselor din tutun la „preț promoțional, contrar obiectivelor de sănătate publică” — Noțiunea „sisteme legislative naționale în ceea ce privește controlul nivelurilor de preț sau respectarea prețurilor impuse” — Justificare — Protecția sănătății publice — Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului]

6

2010/C 113/08

Cauza C-198/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 4 martie 2010 — Comisia Europeană/Republica Austria [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 95/59/CE — Alte impozite decât cele pe cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat — Articolul 9 alineatul (1) — Determinarea liberă de către producători și importatori a prețului maxim de vânzare cu amănuntul pentru produsele lor — Reglementare națională prin care se impune un preț minim de vânzare cu amănuntul pentru țigări, precum și un preț minim de vânzare cu amănuntul pentru tutunul tăiat fin — Justificare — Protecția sănătății publice — Convenția cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului]

6

2010/C 113/09

Cauza C-221/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 4 martie 2010 — Comisia Europeană/Irlanda [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 95/59/CE — Alte impozite decât cele pe cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat — Articolul 9 alineatul (1) — Determinarea liberă de către producători și importatori a prețului maxim de vânzare cu amănuntul pentru produsele lor — Reglementare națională prin care se impune un preț minim de vânzare cu amănuntul pentru țigări — Justificare — Protecția sănătății publice — Convenția cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului]

7

2010/C 113/10

Cauza C-241/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 4 martie 2010 — Comisia Europeană/Republica Franceză [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 92/43/CEE — Articolul 6 alineatele (2) și (3) — Transpunere incorectă — Arii speciale de conservare — Efecte semnificative ale unui proiect asupra mediului — Caracter „neperturbator” al anumitor activități — Evaluarea efectelor asupra mediului]

7

2010/C 113/11

Cauza C-297/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 4 martie 2010 — Comisia Europeană/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2006/12/CE — Articolele 4 și 5 — Gestionarea deșeurilor — Plan de gestionare — Rețea adecvată și integrată de instalații de eliminare — Pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu — Forță majoră — Tulburări ale ordinii publice — Crimă organizată)

8

2010/C 113/12

Cauza C-378/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 9 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Italia) — Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N 8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA), fostă Sviluppo Italia SpA (Principiul „poluatorul plătește” — Directiva 2004/35/CE — Răspunderea pentru mediul înconjurător — Aplicabilitate ratione temporis — Poluare anterioară datei prevăzute pentru transpunerea directivei menționate și care continuă după această dată — Reglementare națională care impută costurile de reparare a daunelor legate de această poluare mai multor întreprinderi — Cerința unei erori sau a unei neglijențe — Cerința unei legături de cauzalitate — Contracte de achiziții publice de lucrări)

8

2010/C 113/13

Cauzele conexate C-379/08 și C-380/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 9 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Italia) — Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (C-379/08), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA), fostă Sviluppo Italia SpA, ENI SpA (C-380/08)/Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, Istituto superiore di Sanità, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi tecnici, Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti e la Tutela delle Acque (Principiul „poluatorul plătește” — Directiva 2004/35/CE — Răspunderea pentru mediul înconjurător — Aplicabilitate ratione temporis — Poluare anterioară datei prevăzute pentru transpunerea directivei menționate și care continuă după această dată — Măsuri de reparare — Obligația de consultare a întreprinderilor vizate — Anexa II)

10

2010/C 113/14

Cauza C-384/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano (Articolele 43 CE și 48 CE — Reglementare regională care prevede distanțe minime obligatorii între instalațiile rutiere de distribuție de carburanți — Competența Curții și admisibilitatea cererii de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Libertatea de stabilire — Restricție)

11

2010/C 113/15

Cauza C-496/08 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 4 martie 2010 — Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier Solana Ramos/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene (Recurs — Funcționari — Reușită la concursuri interne de trecere la o altă categorie sub imperiul vechiului statut — Intrare în vigoare a noului statut — Norme tranzitorii privind încadrarea în grad — Excepție de nelegalitate — Drepturi câștigate — Încredere legitimă — Egalitate de tratament — Principiul bunei administrări și obligația de solicitudine)

11

2010/C 113/16

Cauza C-522/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Naczelny Sąd Administracyjny — Republica Polonă) — Telekomunikacja Polska S.A. w. Warszawie/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Comunicații electronice — Servicii de telecomunicație — Directiva 2002/21/CE — Directiva 2002/22/CE — Condiționarea încheierii unui contract de prestări de servicii de încheierea unui contract privitor la furnizarea altor servicii — Interdicție — Internet de bandă largă)

12

2010/C 113/17

Cauza C-578/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 4 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Raad van State — Țările de Jos) — Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken (Dreptul la reîntregirea familiei — Directiva 2003/86/CE — Noțiunea „recurgere la sistemul de asistență socială” — Noțiunea „reîntregirea familiei” — Constituirea unei familii)

13

2010/C 113/18

Cauza C-1/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Conseil d’État — Franța) — Centre d’exportation du livre français (CELF), în lichidare, și Ministre de la Culture et de la Communication/Société internationale de diffusion et d’édition [Ajutoare de stat — Articolul 88 alineatul (3) CE — Ajutoare ilegale declarate compatibile cu piața comună — Anularea deciziei Comisiei — Instanțe naționale — Cerere de recuperare a ajutoarelor puse în aplicare în mod nelegal — Suspendarea judecării cauzei până la adoptarea unei noi decizii a Comisiei — Împrejurări excepționale care pot limita obligația de restituire]

13

2010/C 113/19

Cauza C-19/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 martie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Wien — Austria) — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade, SA [Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Competențe speciale — Articolul 5 punctul 1 litera (a) și litera (b) a doua liniuță — Prestare de servicii — Contract de agent comercial — Executarea unui contract în mai multe state membre]

14

2010/C 113/20

Cauza C-258/09: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 4 martie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2008/1/CE — Prevenirea și controlul integrat al poluării — Netranspunere în termenul prevăzut)

14

2010/C 113/21

Cauza C-361/09 P: Recurs introdus la 10 septembrie 2009 de Hans Molter împotriva Ordonanței Tribunalului de Primă Instanță (Camera a opta) pronunțate la 12 august 2009 în cauza T-141/09, Hans Molter/Republica Federală Germania

15

2010/C 113/22

Cauza C-389/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería (Spania) la 2 octombrie 2009 — Águeda María Sáenz Morales/Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

15

2010/C 113/23

Cauza C-21/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) la 13 ianuarie 2010 — Nagy Károly/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

15

2010/C 113/24

Cauza C-33/10: Acțiune introdusă la 20 ianuarie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Danemarcei

16

2010/C 113/25

Cauza C-51/10 P: Recurs introdus la 1 februarie 2010 de Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a doua) pronunțate la 19 noiembrie 2009 în cauza T-298/06 — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

17

2010/C 113/26

Cauza C-53/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 2 februarie 2010 — Land Hessen/Franz Mücksch OHG, Intervenient: Merck KG aA

17

2010/C 113/27

Cauza C-54/10 P: Recurs introdus la 2 februarie 2010 de Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a doua) pronunțate la 19 noiembrie 2009 în cauzele conexate T-64/07–T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI (350)

18

2010/C 113/28

Cauza C-55/10 P: Recurs introdus la 2 februarie 2010 de Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a doua) pronunțate la 19 noiembrie 2009 în cauzele conexate T-200/07–T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI (222)

18

2010/C 113/29

Cauza C-56/10 P: Recurs introdus la 2 februarie 2010 de Agencję Wydawniczą Technopol sp. z o.o. împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a doua) pronunțate la 19 noiembrie 2009 în cauza T-425/07 și T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI (100)

19

2010/C 113/30

Cauza C-70/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) la 5 februarie 2010 — Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs

20

2010/C 113/31

Cauza C-71/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Supreme Court of the United Kingdom (Regatul Unit) la 8 februarie 2010 — Office of Communications/The Information Commissioner

20

2010/C 113/32

Cauza C-74/10 P: Recurs introdus la 9 februarie 2010 de European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) împotriva Ordonanței Tribunalului de Primă Instanță (Camera a șasea) pronunțate la 19 noiembrie 2009 în cauza T-94/07, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Comisia Comunităților Europene

21

2010/C 113/33

Cauza C-75/10 P: Recurs introdus la 9 februarie 2010 de European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a șasea) pronunțate la 19 noiembrie 2009 în cauza T-40/08, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Comisia Comunităților Europene

21

2010/C 113/34

Cauza C-78/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour d’appel de Rouen (Franța) la 8 februarie 2010 — Marc Berel, în calitate de mandatar al Société Port Angot Développement, Hess, în calitate de administrator judiciar al Société Port Angot Développement, Société Rijn Schelde Mondial France, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement, succesoare în drepturi a SAS Manutention de produits chimiques et miniers (Maprochim), Asia Pulp & Paper France/Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre

22

2010/C 113/35

Cauza C-79/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 11 februarie 2010 — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg

23

2010/C 113/36

Cauza C-82/10: Acțiune introdusă la 11 februarie 2010 — Comisia Europeană/Irlanda

23

2010/C 113/37

Cauza C-83/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Spania) la 11 februarie 2010 — Aurora Sousa Rodríguez și alții/Air France S.A.

24

2010/C 113/38

Cauza C-86/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Arbeitsgericht Siegburg (Germania) la 12 februarie 2010 — Hüseyin Balaban/Zelter GmbH

24

2010/C 113/39

Cauza C-89/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) la 17 februarie 2010 — Q-Beef NV/Belgische Staat

25

2010/C 113/40

Cauza C-90/10: Acțiune introdusă la 16 februarie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Spaniei

25

2010/C 113/41

Cauza C-91/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Rechtbank Breda (Țările de Jos) la 17 februarie 2010 — VAV Autovermietung GmbH/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid, kantoor Roosendaal

26

2010/C 113/42

Cauza C-92/10 P: Recurs introdus la 17 februarie 2010 de Media-Saturn-Holding GmbH împotriva Hotărârii pronunțate la 15 decembrie 2009 în cauza T-476/08 — Media-Saturn-Holding GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

27

2010/C 113/43

Cauza C-95/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) la 22 februarie 2010 — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

28

2010/C 113/44

Cauza C-96/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) la 22 februarie 2010 — Frans Bosschaert/Belgische Staat, Slachthuizen Georges Goossens en Zonen NV și Slachthuizen Goossens NV

28

2010/C 113/45

Cauza C-97/10, Cauza C-98/10, Cauza C-99/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal d’instance de Dax (Franța) la 22 februarie 2010 în cauzele — AG2R Prévoyance/Bourdil SARL — AG2R Prévoyance/Société boucalaise de boulangerie SARL — AG2R Prévoyance/Baba-Pom SARL

29

2010/C 113/46

Cauza C-100/10: Acțiune introdusă la 23 februarie 2010 — Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului

29

2010/C 113/47

Cauza C-102/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Judecătoria Focșani (România) la data de 24 februarie 2010 — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat

30

2010/C 113/48

Cauza C-103/10: Acțiune introdusă la 24 februarie 2010 — Comisia Europeană/Republica Portugheză

31

2010/C 113/49

Cauza C-106/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) la 25 februarie 2010 — Lidl & Companhia/Fazenda Pública

32

2010/C 113/50

Cauza C-111/10: Acțiune introdusă la 1 martie 2010 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

32

2010/C 113/51

Cauza C-112/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hof van Cassatie van België la 1 martie 2010 — Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen/Zaza Retail BV [Philippe și Cécile Noelmans, administratori judiciari ai Zaza Retail BV (Belgia)]; Intervenientă: Zaza Retail BV [Manon Cordewener, administrator judiciar al Zaza Retail BV (Țările de Jos)]

33

2010/C 113/52

Cauza C-116/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) la 3 martie 2010 — État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (administrator în procedura de faliment a Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

33

2010/C 113/53

Cauza C-117/10: Acțiune introdusă la 3 martie 2010 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

34

2010/C 113/54

Cauza C-118/10: Acțiune introdusă la 3 martie 2010 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

35

2010/C 113/55

Cauza C-122/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Marknadsdomstolen (Suedia) la 8 martie 2010 — Konsumentombudsmannen (KO)/Ving Sverige AB

35

2010/C 113/56

Cauza C-127/10: Acțiune introdusă la 10 martie 2010 — Comisia Europeană/Republica Elenă

36

 

Tribunalul

2010/C 113/57

Cauza T-401/06: Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2010 — Brosmann Footwear (HK) și alții/Consiliul („Dumping — Importuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din China și din Vietnam — Statutul de întreprindere care funcționează în condițiile economiei de piață — Tratament individual — Eșantionare — Susținerea plângerii de industria comunitară — Definiția produsului în cauză — Egalitate de tratament — Prejudiciu — Încredere legitimă — Obligația de motivare”)

37

2010/C 113/58

Cauzele conexate T-407/06 și T/408/06: Hotărârea din 4 martie 2010 — Zhejiang Aokang Shoes și Wenzhou Taima Shoes/Consiliul („Dumping — Importuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din China și din Vietnam — Statutul de întreprindere care funcționează în condițiile economiei de piață — Tratament individual — Eșantionare — Dreptul la apărare — Egalitate de tratament — Prejudiciu — Încredere legitimă — Obligația de motivare”)

37

2010/C 113/59

Cauza T-409/06: Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2010 — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Consiliul („Dumping — Importuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din China și din Vietnam — Statutul de întreprindere care funcționează în condițiile economiei de piață — Eșantionare — Lipsa cooperării — Dreptul la apărare — Prejudiciu — Obligația de motivare”)

38

2010/C 113/60

Cauza T-410/06: Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2010 — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Consiliul („Dumping — Importuri de încălțăminte cu fețe din piele originare din China și din Vietnam — Stabilirea valorii normale calculate — Preț de export — Dreptul la apărare — Prejudiciu — Obligația de motivare”)

39

2010/C 113/61

Cauza T-9/07: Hotărârea Tribunalului din 18 martie 2010 — Grupo Promer Mon Graphic/OAPI — PepsiCo (Reprezentarea unui suport promoțional circular) [„Desen sau model comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model comunitar înregistrat reprezentând un suport promoțional circular — Desen sau model comunitar anterior — Motiv de nulitate — Conflict — Lipsa unei impresii globale diferite — Noțiunea de conflict — Produs în cauză — Gradul de libertate al autorului — Utilizator avizat — Articolul 10 și articolul 25 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”]

39

2010/C 113/62

Cauza T-63/07: Hotărârea Tribunalului din 17 martie 2010 — Mäurer + Wirtz/OAPI — Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative tosca de FEDEOLIVA — Mărci verbale anterioare comunitară și naționale TOSCA — Motive relative de refuz — Neluare în considerare a unui argument — Articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

40

2010/C 113/63

Cauza T-190/07: Hotărârea Tribunalului din 18 martie 2010 — KEK Diavlos/Comisia [„Sprijin financiar acordat în cadrul programului de informare a cetățeanului european (Prince) — Proiect privind pregătirea pentru introducerea euro în mediul școlar — Decizie de rambursare a avansului plătit — Obligația de motivare — Eroare de apreciere”]

40

2010/C 113/64

Cauza T-24/08: Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2010 — Weldebräu/OAPI — Kofola Holding (Forma unei sticle cu gât elicoidal) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Forma unei sticle cu gât elicoidal — Marcă comunitară tridimensională anterioară constând în forma unei sticle cu gât elicoidal — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

41

2010/C 113/65

Cauza T-94/08: Hotărârea Tribunalului din 18 martie 2010 — Centre de coordination Carrefour/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Schemă de ajutor în favoarea centrelor de coordonare stabilite în Belgia — Nouă decizie a Comisiei adoptată ca urmare a unei anulări în parte de către Curte — Lipsa interesului de a exercita acțiunea — Inadmisibilitate”)

41

2010/C 113/66

Cauza T-189/08: Hotărârea Tribunalului din 18 martie 2010 — Forum 187/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Schemă de ajutor în favoarea centrelor de coordonare stabilite în Belgia — Nouă decizie a Comisiei adoptată ca urmare a unei anulări în parte de către Curte — Asociație — Lipsa interesului de a exercita acțiunea — Inadmisibilitate”)

42

2010/C 113/67

Cauza T-477/08: Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2010 — Mundipharma/OAPI — ALK-Abelló (AVANZALENE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale AVANZALENE — Marca comunitară verbală anterioară AVANZ — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

42

2010/C 113/68

Cauza T-564/08: Hotărârea Tribunalului din 4 martie 2010 — Monoscoop/OAPI (SUDOKU SAMURAI BINGO) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SUDOKU SAMURAI BINGO — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul(CE) nr. 207/2009]”]

43

2010/C 113/69

Cauza T-15/09: Hotărârea Tribunalului din 9 martie 2010 — Euro-Information/OAPI (EURO AUTOMATIC CASH) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale EURO AUTOMATIC CASH — Motive absolute de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

43

2010/C 113/70

Cauza T-31/09: Hotărârea Tribunalului din 10 martie 2010 — Badi/OAPI (LE GOMMAGE DES FACADES) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale LE GOMMAGE DES FACADES — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Obligație de motivare — Articolul 73 teza întâi din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 75 teza întâi din Regulamentul nr. 207/2009)”]

44

2010/C 113/71

Cauza T-77/09: Hotărârea Tribunalului din 9 martie 2010 — hofherr communikation/OAPI (NATURE WATCH) [„Marcă comunitară — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca verbală NATURE WATCH — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009]”]

44

2010/C 113/72

Cauza T-78/09: Hotărârea Tribunalului din 17 martie 2010 — Parlamentul European/Collée („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiul de promovare 2004 — Procedură de atribuire a punctelor de merit — Denaturarea elementelor de probă — Motivare — Valoarea avizului Comitetului pentru rapoarte — Principiul nediscriminării”)

45

2010/C 113/73

Cauza T-538/08: Ordonanța Tribunalului din 3 martie 2010 — REWE-Zentral/OAPI — KODI Diskontläden (inéa) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

45

2010/C 113/74

Cauza T-316/09: Ordonanța Tribunalului din 25 februarie 2010 — Google/OAPI (ANDROID) („Marcă comunitară — Refuz de înregistrare — Limitarea listei produselor pentru care se solicită înregistrarea — Retragerea obiecției la înregistrare — Nepronunțare asupra fondului”)

46

2010/C 113/75

Cauza T-414/09: Ordonanța Tribunalului din 4 martie 2010 — Henkel/OAPI — JLO Holding (LIVE) („Marcă comunitară — Cerere de decădere — Retragerea cererii de decădere — Nepronunțare asupra fondului”)

46

2010/C 113/76

Cauza T-435/09 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 15 martie 2010 — GL2006 Europe/Comisia și OLAF („Măsuri provizorii — Programe comunitare de cercetare și dezvoltare tehnologice — Clauză compromisorie — Ordin de recuperare — Notă de debit — Cerere de suspendare a executării — Prejudiciu financiar — Lipsa unor circumstanțe excepționale — Lipsa urgenței”)

46

2010/C 113/77

Cauza T-322/09: Acțiune introdusă la 14 august 2009 — Al-Faqih și MIRA/Consiliul și Comisia

47

2010/C 113/78

Cauza T-52/10 P: Recurs introdus la 9 februarie 2010 de Giorgio Lebedef împotriva Ordonanței pronunțate la 30 noiembrie 2009 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-54/09, Lebedef/Comisia

48

2010/C 113/79

Cauza T-58/10: Acțiune introdusă la 11 februarie 2010 — Phoenix-Reisen și DRV/Comisia

49

2010/C 113/80

Cauza T-62/10 P: Recurs introdus la 10 februarie 2010 de Brigitte Zangerl-Posselt împotriva Hotărârii pronunțate la 30 noiembrie 2009 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-83/07, Zangerl-Posselt/Comisia

49

2010/C 113/81

Cauza T-63/10: Acțiune introdusă la 10 februarie 2010 — Jurašinović/Consiliul

50

2010/C 113/82

Cauza T-66/10: Acțiune introdusă la 15 februarie 2010 — Zuckerfabrik Jülich/Comisia

51

2010/C 113/83

Cauza T-72/10: Acțiune introdusă la 15 februarie 2010 — Intermark/OAPI — Natex International (NATY’S)

52

2010/C 113/84

Cauza T-75/10: Acțiune introdusă la 17 februarie 2010 — Embraer și alții/Comisia

52

2010/C 113/85

Cauza T-77/10: Acțiune introdusă la 18 februarie 2010 — Certmedica International/OAPI — Lehning Entreprise (L112)

53

2010/C 113/86

Cauza T-78/10: Acțiune introdusă la 19 februarie 2010 — Lehning Entreprise/OAPI — Certmedica International (L112)

55

2010/C 113/87

Cauza T-79/10: Acțiune introdusă la 22 februarie 2010 — COLT Télécommunications France/Comisia

56

2010/C 113/88

Cauza T-80/10: Acțiune introdusă la 16 februarie 2010 — Bell & Ross/OAPI — Klockgrossisten i Norden (Reprezentarea unui ceas)

57

2010/C 113/89

Cauza T-84/10: Acțiune introdusă la 22 februarie 2010 — Regione Puglia/Comisia

58

2010/C 113/90

Cauza T-86/10: Acțiune introdusă la 17 februarie 2010 — British Sugar/Comisia

58

2010/C 113/91

Cauza T-88/10: Acțiune introdusă la 15 februarie 2010 — Inter IKEA Systems/OAPI — Meteor Controls (GLÄNSA)

59

2010/C 113/92

Cauza T-90/10: Acțiune introdusă la 19 februarie 2010 — Ferriere Nord/Comisia

60

2010/C 113/93

Cauza T-91/10: Acțiune introdusă la 19 februarie 2010 — Lucchini/Comisia

61

2010/C 113/94

Cauza T-92/10: Acțiune introdusă la 17 februarie 2010 — Ferriera Valsabbia și Valsabbia Investimenti/Comisia

62

2010/C 113/95

Cauza T-93/10: Acțiune introdusă la 17 februarie 2010 — Bilbaína de Alquitranes și alții/AEPC

63

2010/C 113/96

Cauza T-94/10: Acțiune introdusă la 17 februarie 2010 — Rütgers Germany și alții/ECHA

64

2010/C 113/97

Cauza T-95/10: Acțiune introdusă la 17 februarie 2010 — Cindu Chemicals și alții/AEPC

65

2010/C 113/98

Cauza T-96/10: Acțiune introdusă la 17 februarie 2010 — Rütgers Germany și alții/ECHA

66

2010/C 113/99

Cauza T-99/10: Acțiune introdusă la 2 martie 2010 — Meica/OAPI — Tofutown.com (TOFUKING)

66

2010/C 113/00

Cauza T-100/10: Acțiune introdusă la 3 martie 2010 — Nordzucker/Comisia

67

2010/C 113/01

Cauza T-101/10: Acțiune introdusă la 3 martie 2010 — Polonia/Comisia

68

2010/C 113/02

Cauza T-102/10: Acțiune introdusă la 3 martie 2010 — Südzucker și alții/Comisia

69

2010/C 113/03

Recurs introdus la 5 martie 2010 de Parlamentul European împotriva Ordonanței pronunțate la 18 decembrie 2009 de Președintele Tribunalului Funcției Publice în cauza F-92/09 R, U/Parlamentul European [Cauza T-103/10 P(R)]

70

2010/C 113/04

Cauza T-105/10: Acțiune introdusă la 1 martie 2010 — BASF/Comisia

70

2010/C 113/05

Cauza T-106/10: Acțiune introdusă la 4 martie 2010 — Spania/Comisia

71

2010/C 113/06

Cauza T-111/10: Acțiune introdusă la 3 martie 2010 — Republica Portugheză/Comisia Europeană

72

2010/C 113/07

Cauza T-112/10: Acțiune introdusă la 1 martie 2010 — Prionics/Comisia

73

2010/C 113/08

Cauza T-113/10: Acțiune introdusă la 8 martie 2010 — Spania/Comisia

74

2010/C 113/09

Cauza T-115/10: Acțiune introdusă la 4 martie 2010 — Regatul Unit/Comisia

75

2010/C 113/10

Cauza T-118/10: Acțiune introdusă la 5 martie 2010 — Acron/Consiliul

76

2010/C 113/11

Cauza T-119/10: Acțiune introdusă la 5 martie 2010 — Țările de Jos/Comisia

77

2010/C 113/12

Cauza T-310/07: Ordonanța Tribunalului din 2 martie 2010 — gardeur/OAPI — Blue Rose (g)

78

2010/C 113/13

Cauza T-298/08: Ordonanța Tribunalului din 2 martie 2010 — Aldi/OAPI — Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes (ALDI)

78

2010/C 113/14

Cauza T-552/08: Ordonanța Tribunalului din 4 martie 2010 — Comisia/Domótica

78

2010/C 113/15

Cauza T-196/09: Ordonanța Tribunalului din 1 martie 2010 — TerreStar Europe/Comisia

78

 

Tribunalul Funcției Publice

2010/C 113/16

Cauza F-9/10: Acțiune introdusă la 29 ianuarie 2010 — AC/Consiliul

79

2010/C 113/17

Cauza F-12/10: Acțiune introdusă la 9 februarie 2010 — Kerstens/Comisia

79


RO

 

Top