EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:016E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 16, 22 ianuarie 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.CE2010.016.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 16E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
22 ianuarie 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUțII

 

Parlamentul European

 

Marți, 18 noiembrie 2008

2010/C 016E/01

Protecția consumatorilor: îmbunătățirea educației și a gradului de conștientizare de către consumatori în materie de finanțe și creditRezoluția Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la protecția consumatorilor: îmbunătățirea educa ei și a gradului de conștientizare de către consumatori în materie de credite și finanțare (2007/2288(INI))

1

2010/C 016E/02

Tablou de bord al piețelor de consumRezoluția Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la Tabloul de bord al piețelor de consum (2008/2057(INI))

5

2010/C 016E/03

Bilanțul celor 10 ani de Uniune Economică și Monetară și provocările viitoareRezoluția Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 privind UEM@10: bilanțul celor 10 ani de Uniune Economică și Monetară și provocările viitoare (2008/2156(INI))

8

2010/C 016E/04

Recomandări referitoare la aplicarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femeiRezoluția Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind aplicarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei (2008/2012(INI))

21

ANEXĂ:
RECOMANDĂRI DETALIATE PRIVIND CONȚINUTUL PROPUNERII SOLICITATE

24

2010/C 016E/05

Sprijinirea demonstrației incipiente a producerii de energie electrică durabilă din combustibili fosiliRezoluția a Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la sprijinirea demonstrației incipiente a producerii de energie electrică durabilă din combustibili fosili (2008/2140(INI))

28

 

Joi, 20 noiembrie 2008

2010/C 016E/06

Raport special prezentat Parlamentului European de Ombudsmanul European în urma proiectului de recomandare adresat Consiliului Uniunii Europene privind plângerea nr. 1487/2005/GGRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului de recomandare adresat Consiliului Uniunii Europene în plângerea nr. 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

33

2010/C 016E/07

Viitorul sistemelor de asigurări sociale și de pensii: finanțarea lor și tendința spre individualizareRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la viitorul sistemelor de asigurare socială și de pensii: finanțarea lor și tendința de individualizare (2007/2290(INI))

35

2010/C 016E/08

Uniunea Europeană și PNRRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de decizie-cadru a Consiliului privind utilizarea registrului cu numele pasagerilor (PNR) în scopul aplicării legii

44

2010/C 016E/09

Asistență financiară pentru balanțele de plăți ale statelor membreRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la înființarea unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre

49

2010/C 016E/10

Răspunsul Uniunii Europene la deteriorarea situației în estul Republicii Democratice CongoRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 privind răspunsul UE la deteriorarea situației în estul Republicii Democratice Congo

51

2010/C 016E/11

Politica spațială europeană: Europa și spațiulRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 privind politica spațială europeană: Europa și spațiul

57

2010/C 016E/12

Convenția privind munițiile cu dispersieRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la Convenția privind munițiile cu dispersie

61

2010/C 016E/13

HIV/SIDA: diagnosticarea și tratamentul în fază timpurieRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la HIV/SIDA: diagnosticarea și tratamentul în fază timpurie

62

2010/C 016E/14

Situația din sectorul apicolRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la situația din sectorul apicol

65

2010/C 016E/15

Inspecțiile de mediu în statele membreRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la revizuirea Recomandării 2001/331/CE de stabilire a unor criterii minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre

67

2010/C 016E/16

SomaliaRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la Somalia

68

2010/C 016E/17

Pedeapsa cu moartea în NigeriaRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la pedeapsa cu moartea în Nigeria

71

2010/C 016E/18

Cazul familiei al-KurdRezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la cazul familiei al-Kurd

73


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUțIILE, ORGANELE șI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Marți, 18 noiembrie 2008

2010/C 016E/19

Cererea de ridicarea a imunității lui Frank VanheckeDecizia Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 privind cererea de ridicare a imunității lui Frank Vanhecke (2008/2092(IMM))

76

2010/C 016E/20

Cerere privind ridicarea imunității lui Massimo D'AlemaDecizia Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 privind cererea de ridicare a imunității dlui Massimo D’Alema (2008/2298(IMM))

77


 

III   Acte pregătitoare

 

Parlamentul European

 

Marți, 18 noiembrie 2008

2010/C 016E/21

Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare CE-Kazahstan pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS))

78

2010/C 016E/22

Întreprinderea comună pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 al Consiliului privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) (COM(2008)0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS))

79

2010/C 016E/23

Inscripționările legale ale autovehiculelor cu două sau trei roți (versiune codificată) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inscripționările legale ale autovehiculelor cu două sau trei roți (versiune codificată) (COM(2008)0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

79

2010/C 016E/24

Dreptul societăților comerciale privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (versiune codificată) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului în materie de drept al societăților comerciale privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (versiune codificată) (COM(2008)0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

80

2010/C 016E/25

Scaunul pentru conducătorul de tractoare agricole sau forestiere pe roți (versiune codificată) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la scaunul pentru conducătorul de tractoare agricole sau forestiere pe roți (versiune codificată) (COM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD))

81

2010/C 016E/26

Fondul de garantare pentru acțiuni externe (versiune codificată) *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (versiune codificată) (COM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

82

2010/C 016E/27

Convenție privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială ***Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Comunității, a Convenției privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC))

82

2010/C 016E/28

Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate în ceea ce privește competențele de execuție conferite Comisiei (COM(2007)0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD))

83

2010/C 016E/29

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizareRezoluția Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

84

ANEXĂ
DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI PRIVIND MOBILIZAREA FONDULUI EUROPEAN DE AJUSTARE LA GLOBALIZARE, ÎN CONFORMITATE CU PUNCTUL 28 DIN ACORDUL INTERINSTITUȚIONAL DIN 17 MAI 2006 DINTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMISIE PRIVIND DISCIPLINA BUGETARĂ ȘI BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ

85

2010/C 016E/30

Regimul general al accizelor *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind regimul general al accizelor (COM(2008)0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS))

86

2010/C 016E/31

Programul pentru încurajarea consumului de fructe în școli *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) în vederea instituirii unui program de încurajare a consumului de fructe în școli (COM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

103

 

Miercuri, 19 noiembrie 2008

2010/C 016E/32

Statistici comunitare referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și securitatea la locul de muncă ***IIRezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 noiembrie 2008 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și securitatea la locul de muncă (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))

111

2010/C 016E/33

Obligații de publicare și traducere impuse anumitor forme de societăți comerciale ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 68/151/CEE și 89/666/CEE ale Consiliului în ceea ce privește obligațiile de publicare și de traducere impuse anumitor forme de societăți comerciale (COM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD))

112

P6_TC1-COD(2008)0083
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 noiembrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2008/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 68/151/CEE, 77/91/CEE și 89/666/CEE ale Consiliului în ceea ce privește obligațiile de publicare și de traducere impuse anumitor forme de societăți comerciale

112

2010/C 016E/34

Statistici europene ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

116

P6_TC1-COD(2007)0220
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 noiembrie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene

117

2010/C 016E/35

Sisteme de ajutor pentru agricultori în cadrul PAC *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sisteme de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (COM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS))

117

2010/C 016E/36

Modificări aduse politicii agricole comune *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentelor (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 și (CE) nr. […]/2008 (COM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS))

173

2010/C 016E/37

Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (COM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS))

189

2010/C 016E/38

Orientările strategice ale Comunității pentru dezvoltarea rurală (2007-2013) *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2006/144/CE privind orientările strategice ale Comunității pentru dezvoltarea rurală (perioada de programare 2007-2013) (COM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS))

199

 

Joi, 20 noiembrie 2008

2010/C 016E/39

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (COM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))

201

P6_TC1-COD(2006)0084
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

201

2010/C 016E/40

Proiect de buget rectificativ nr. 8/2008Rezoluția Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la proiectul de buget rectificativ nr. 8/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD))

223

2010/C 016E/41

Condiții de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (COM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS))

224

2010/C 016E/42

Procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere și de muncă *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții din țările terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru (COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))

240

2010/C 016E/43

Modificarea Regulamentului unic OCP *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (COM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS))

251

2010/C 016E/44

Mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 20 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 332/2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (COM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS))

252


Parlamentul EuropeanSESIUNEA 2008-2009Ședintele dintre 18 și 20 noiembrie 2008TEXTE ADOPTATEProcesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în C 29 E, 5.2.2009.

RO

 

Top