Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:282:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 282, 21 noiembrie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2009.282.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 282

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
21 noiembrie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2009/C 282/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 267, 7.11.2009

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2009/C 282/02

Cauze conexate C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P și C-519/06 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 octombrie 2009 — GlaxoSmithKline Services Unlimited, fostă Glaxo Wellcome plc (C-501/06 P),Comisia Comunităților Europene (C-513/06 P), European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (C-515/06 P), Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (C-519/06 P)/Comisia Comunităților Europene, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) [Recursuri — Înțelegeri — Limitarea comerțului paralel cu medicamente — Articolul 81 alineatul (1) CE — Restrângerea concurenței prin obiect — Reglementări naționale ale prețurilor — Substituția motivelor — Articolul 81 alineatul (3) CE — Contribuție la promovarea progresului tehnic — Control — Sarcina probei — Motivare — Interesul de a exercita acțiunea]

2

2009/C 282/03

Cauzele conexate C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P și C-137/07 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 24 septembrie 2009 — Erste Group Bank AG, fostă Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (C-125/07 P), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C 133/07 P), Bank Austria Creditanstalt AG (C 135/07 P), Österreichische Volksbanken AG (C-137/07)/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Înțelegeri — Stabilirea de către băncile austriece a dobânzilor la credite și depozite — „Club Lombard” — Afectarea comerțului dintre statele membre — Stabilirea amenzilor — Succesiune de întreprinderi — Impact concret asupra pieței — Punerea în aplicare a înțelegerii)

3

2009/C 282/04

Cauza C-335/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Finlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 91/271/CEE — Tratarea apelor urbane reziduale — Neimpunerea unei tratări mai riguroase a azotului în toate stațiile de epurare a apelor reziduale care provin din aglomerări cu un echivalent locuitor mai mare de 10 000)

3

2009/C 282/05

Cauza C-370/07: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 1 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Stabilire a pozițiilor care urmează a fi adoptate în numele Comunității într un organism creat printr un acord — Obligația de motivare — Indicarea temeiului juridic — A 14-a sesiune a Conferinței Părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES]

4

2009/C 282/06

Cauza C-438/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 6 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 91/271/CEE — Tratarea apelor urbane reziduale — Neimpunerea unei tratări mai riguroase a azotului în toate stațiile de epurare a apelor reziduale care provin din aglomerări cu un echivalent locuitor mai mare de 10000)

4

2009/C 282/07

Cauza C-505/07: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 1 octombrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Supremo — Spania) — procedura inițiată de Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (Trimitere preliminară — Organizare comună a piețelor în sectorul uleiurilor și grăsimilor — Articolul 12a din Regulamentul nr. 136/66/CEE — Depozitare de ulei de măsline fără finanțare comunitară — Competențe ale autorităților naționale în materia concurenței)

5

2009/C 282/08

Cauza C-562/07: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera circulație a capitalurilor — Articolul 56 CE și articolul 40 din Acordul privind SEE — Fiscalitate directă — Persoane fizice — Impozitarea câștigurilor — Diferență de tratament între rezidenți și nerezidenți)

5

2009/C 282/09

Cauza C-567/07: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 1 octombrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Raad van State — Țările de Jos) — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting Sint Servatius (Libera circulație a capitalurilor — Articolul 56 CE — Restricții — Justificări — Politica în domeniul locuințelor — Servicii de interes economic general)

6

2009/C 282/10

Cauza C-569/07: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 1 octombrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Special Commissioners of Income Tax, London — Regatul Unit) — HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Impozite indirecte — Majorări de capital — Aplicarea unei taxe de 1,5 % pe cesiunea sau pe emiterea de acțiuni într un serviciu de compensare de operațiuni («clearance service»)]

6

2009/C 282/11

Cauza C-3/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 1 octombrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal du travail de Nivelles — Belgia) — Ketty Leyman/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) [Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Regimuri de securitate socială — Prestații de invaliditate — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 40 alineatul (3) — Regimuri de indemnizare distincte în funcție de statele membre — Dezavantaje pentru lucrătorii migranți — Contribuții pentru care nu se va beneficia de prestații]

7

2009/C 282/12

Cauza C-40/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 octombrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Juzgado de Primera Instancia nr 4 din Bilbao — Spania) — Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira (Directiva 93/13/CEE — Contracte încheiate cu consumatorii — Clauză arbitrală abuzivă — Nulitate — Hotărâre arbitrală care a dobândit autoritate de lucru judecat — Executare silită — Competența instanței naționale de executare de a invoca din oficiu nulitatea clauzei arbitrale abuzive — Principiile echivalenței și efectivității)

7

2009/C 282/13

Cauza C-103/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 1 octombrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg — Austria) — Arthur Gottwald/Bezirkshauptmannschaft Bregenz (Libera circulație a persoanelor — Cetățenia Uniunii — Articolul 12 CE — Acordarea unei viniete rutiere anuale gratuite persoanelor cu handicap — Dispoziții care limitează acordarea unei astfel de viniete la persoanele cu handicap care au domiciliul sau reședința obișnuită pe teritoriul național)

8

2009/C 282/14

Cauza C-123/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank Amsterdam — Țările de Jos) — mandat european de arestare emis împotriva lui Dominic Wolzenburg (Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Decizia-cadru 2002/584/JAI — Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre — Articolul 4 punctul 6 — Motiv de neexecutare facultativă a mandatului european de arestare — Transpunere în dreptul intern — Persoană arestată care este resortisant al statului membru emitent — Neexecutarea mandatului european de arestare de către statul membru de executare condiționată de locuirea pe o perioadă de cinci ani pe teritoriul statului respectiv — Articolul 12 CE)

8

2009/C 282/15

Cauza C-133/08: Hotărârea Curții (Camera Marea Cameră) din 6 octombrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Intercontainer Interfrigo SC (ICF)/Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV (Convenția de la Roma privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale — Legea aplicabilă în absența alegerii — Contract pentru curse charter — Criterii de legătură — Separabilitate)

9

2009/C 282/16

Cauza C-141/08 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 1 octombrie 2009 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Comunităților Europene, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA, Republica Italiană [Recurs — Politică comercială — Dumping — Importuri de mese de călcat originare din China — Regulamentul (CE) nr. 384/96 — Articolul 2 alineatul (7) litera (c) și articolul 20 alineatele (4) și (5) — Statutul de întreprindere care funcționează în condiții de economie de piață — Dreptul la apărare — Anchetă antidumping — Termene acordate întreprinderilor pentru a și prezenta observațiile]

9

2009/C 282/17

Cauza C-153/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera prestare a serviciilor — Articolul 49 CE și articolul 36 din Acordul privind SEE — Impozitare directă — Impozit pe venit — Scutire fiscală limitată la câștigurile provenite din loterii și din jocuri de noroc organizate de anumite organisme și entități naționale)

10

2009/C 282/18

Cauza C-219/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 1 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera prestare a serviciilor — Obstacol nejustificat — Detașare de lucrători resortisanți ai unor state terțe)

11

2009/C 282/19

Cauza C-247/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 1 octombrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Köln — Germania) — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern (Libera circulație a capitalurilor — Exonerarea, în statul membru al filialei, de taxa reținută la sursă asupra profiturilor repartizate societății mamă — Noțiunea «societate dintr un stat membru» — «Société par actions simplifiée» de drept francez)

11

2009/C 282/20

Cauza C-252/08: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 1 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Malta (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Poluare și efecte negative — Instalații de ardere — Limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți)

11

2009/C 282/21

Cauza C-267/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 octombrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Austria) — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt (TVA — Dreptul de deducere a taxei achitate în amonte — Noțiunea „activitate economică” — Organizația regională a unui partid politic — Activități de publicitate în beneficiul organizațiilor locale ale partidului — Cheltuieli aferente acestor activități care depășesc veniturile)

12

2009/C 282/22

Cauza C-468/08: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 1 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Recunoașterea calificărilor profesionale — Directiva 2005/36/CE — Netranspunere)

12

2009/C 282/23

Cauza C-477/08: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 24 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Austria (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2005/36/CE — Recunoașterea calificărilor profesionale — Netranspunere în termenul stabilit)

13

2009/C 282/24

Cauza C-502/08: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 1 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2005/60/CE — Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului — Lipsa transpunerii complete — Lipsa comunicării măsurilor de transpunere)

13

2009/C 282/25

Cauza C-504/08: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 24 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2006/70/CE — Funcționari și politicieni — Spălarea banilor — Transpunere incompletă)

14

2009/C 282/26

Cauza C-549/08: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 1 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2006/70/CE — Spălarea banilor și finanțarea terorismului — Netranspunere în termenul prevăzut)

14

2009/C 282/27

Cauza C-575/08: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 1 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2005/56/CE — Fuziuni transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni — Netranspunere în termenul prevăzut)

15

2009/C 282/28

Cauza C-6/09: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2005/60/CE — Spălarea banilor și finanțarea terorismului — Netranspunere în termenul prevăzut)

15

2009/C 282/29

Cauza C-8/09: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 24 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2006/17/CE — Cerințe tehnice referitoare la donarea, obținerea și controlul țesuturilor și al celulelor de origine umană — Netranspunere în termenul prevăzut)

15

2009/C 282/30

Cauza C-9/09: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 22 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Sănătate publică — Directiva 2004/23/CE — Stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane — Netranspunere în termenul prevăzut)

16

2009/C 282/31

Cauza C-100/09: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 1 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Cehă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2007/14/CE — Norme de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE — Netranspunere în termenul prevăzut)

16

2009/C 282/32

Cauza C-416/08 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 10 iulie 2009 — Apple Computer, Inc./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), TKS-Teknosoft SA [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Marca verbală QUARTZ — Opoziția titularului mărcii figurative comunitare QUARTZ — Refuzul înregistrării — Similitudinea produselor — Risc de confuzie — Recurs vădit inadmisibil]

17

2009/C 282/33

Cauza C-445/08: Ordonanța Curții (Camera a treia) din 9 iulie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Kurt Wierer/Land Baden-Württemberg [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Permis de conducere — Directiva 91/439/CEE — Retragerea permisului național pentru conducere în stare de ebrietate — Neprezentarea unui certificat medico-psihologic necesar pentru obținerea unui nou permis de conducere în statul membru gazdă — Permis emis într-un alt stat membru — Verificarea de către statul membru gazdă a condiției reședinței — Posibilitatea de a se întemeia pe informațiile furnizate de posesorul permisului în temeiul obligației de cooperare care îi revine acestuia în conformitate cu dreptul național al statului membru gazdă — Posibilitatea de a proceda la investigații în statul membru emitent]

17

2009/C 282/34

Cauza C-483/08: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 9 iulie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal de première instance de Mons — Belgia) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge — SPF Finances [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — A șasea directivă TVA — Articolul 10 alineatele (1) și (2) — Recuperarea taxei deduse fără drept — Momentul de începere al termenului de prescripție]

18

2009/C 282/35

Cauza C-257/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Dioikitiko Protodikeio Tripolis la 10 iulie 2009 — Alfa Vita Vassilopoulos AE, fostă Trofo Super-Markets AE/Elliniko Dimosio

18

2009/C 282/36

Cauza C-264/09: Acțiune introdusă la 14 iulie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Slovacă

19

2009/C 282/37

Cauza C-323/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division la 12 august 2009 — Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

19

2009/C 282/38

Cauza C-327/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) la 14 august 2009 — Mensch und Natur AG/Freistaat Bayern

21

2009/C 282/39

Cauza C-335/09 P: Recurs introdus la 24 august 2009 de Republica Polonă împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera întâi extinsă) pronunțate la 10 iunie 2009 în cauza T-257/04, Republica Polonă/Comisia Comunităților Europene

21

2009/C 282/40

Cauza C-336/09 P: Recurs introdus la 24 august 2009 de Republica Polonă împotriva Ordonanței Tribunalului de Primă Instanță (Camera întâi extinsă) pronunțate la 10 iunie 2009 în cauza T-258/04, Republica Polonă susținută de Republica Cipru/Comisia Comunităților Europene

23

2009/C 282/41

Cauza C-337/09 P: Recurs introdus la 20 august 2009 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a patra) pronunțate la 17 iunie 2009 în cauza T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd/Consiliul Uniunii Europene

23

2009/C 282/42

Cauza C-338/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) la 24 august 2009 — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

24

2009/C 282/43

Cauza C-339/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 24 august 2009 — Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc

25

2009/C 282/44

Cauza C-346/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Gerechtshof te's-Gravenhage (Țările de Jos) la 28 august 2009 — Staat der Nederlanden/Denkavit Nederland BV și alții

25

2009/C 282/45

Cauza C-347/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bezirksgericht Linz (Austria) la 31 august 2009 — Procedură penală împotriva Jochen Dickinger, Franz Ömer

26

2009/C 282/46

Cauza C-348/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Germania) la 31 august 2009 — Pietro Infusino/Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

27

2009/C 282/47

Cauza C-352/09 P: Recurs introdus la 2 septembrie 2009 de ThyssenKrupp Stainless AG împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a cincea) pronunțate la 1 iulie 2009 în cauza T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG/Comisia Comunităților Europene

27

2009/C 282/48

Cauza C-354/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden la 3 septembrie 2009 — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën

28

2009/C 282/49

Cauza C-356/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 4 septembrie 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Dr. Christine Kleist

29

2009/C 282/50

Cauza C-372/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour de cassation (Franța) la 17 septembrie 2009 — Josep Penarroja Fa/Procureur général près la Cour d'appel de Paris

29

2009/C 282/51

Cauza C-373/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour de cassation (Franța) la 17 septembrie 2009 — Josep Penarroja Fa/Procureur général près la Cour de cassation

30

2009/C 282/52

Cauza C-380/09 P: Recurs introdus la 25 septembrie 2009 de Melli Bank plc împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a doua) pronunțate la 9 iulie 2009 în cauzele conexate T-246/08 și T-332/08: Melli Bank plc/Consiliul Uniunii Europene, susținut de Republica Franceză, de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și de Comisia Comunităților Europene

30

2009/C 282/53

Cauza C-381/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 25 septembrie 2009 — Gennaro Curia/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

31

2009/C 282/54

Cauza C-394/09: Acțiune introdusă la 6 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

31

2009/C 282/55

Cauza C-467/07: Ordonanța președintelui Curții din 16 iulie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Monomeles Protodikeio Livadeias — Grecia) — Panagiotis Koskovolis, Aikaterini Pappa/Koinotita Kyriakiou Voiotias

32

2009/C 282/56

Cauza C-424/08: Ordonanța președintelui Camerei a treia a Curții din 29 iulie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania

32

2009/C 282/57

Cauza C-509/08: Ordonanța președintelui Curții din 8 iulie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

32

2009/C 282/58

Cauza C-521/08: Ordonanța președintelui Curții din 1 iulie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda

32

2009/C 282/59

Cauza C-529/08: Ordonanța președintelui Curții din 10 iulie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichshof — Germania) — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG

33

2009/C 282/60

Cauza C-547/08: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 21 iulie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei

33

2009/C 282/61

Cauza C-5/09: Ordonanța președintelui Curții din 23 iulie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

33

2009/C 282/62

Cauza C-114/09: Ordonanța președintelui Curții din 29 iunie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

33

 

Tribunalul de Primă Instanță

2009/C 282/63

Cauzele conexate T-192/01 și T-245/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Lior/Comisia și Comisia/Lior („Clauză compromisorie — Programele Thermie și Altener II — Contracte privind proiecte din domeniul promovării energiilor regenerabile și al economiei de energie — Admisibilitate — Cerere de plată — Justificarea costurilor — Cerere de rambursare a avansurilor plătite — Daune și interese”)

34

2009/C 282/64

Cauza T-161/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Hoechst/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața acidului monocloracetic — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței și stabilirea prețurilor — Imputabilitatea comportamentului ilicit — Amenzi — Proporționalitate — Cooperare — Circumstanțe agravante — Încălcare repetată — Acces la dosar — Raportul consilierului auditor — Somație de a înceta încălcarea”)

35

2009/C 282/65

Cauza T-168/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Arkema/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața acidului monocloracetic — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței și stabilirea prețurilor — Imputabilitatea comportamentului ilicit — Principiul caracterului personal al răspunderii — Obligația de motivare — Amenzi — Proporționalitate — Gravitatea și durata încălcării — Efect descurajator — Impact concret asupra pieței — Circumstanțe atenuante — Rol de conformare — Circumstanțe agravante — Încălcări repetate”)

35

2009/C 282/66

Cauza T-174/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Elf Aquitaine/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața acidului monocloracetic — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței și stabilirea prețurilor — Dreptul la apărare — Obligația de motivare — Imputabilitatea comportamentului ilicit — Principiul caracterului personal al răspunderii — Principiul legalității sancțiunilor — Prezumția de nevinovăție — Principiul bunei administrări — Principiul securității juridice — Abuz de putere — Amenzi”)

36

2009/C 282/67

Cauza T-175/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Akzo Nobel și alții/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața acidului monocloracetic — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Acțiune în anulare — Admisibilitate — Împărțirea pieței și stabilirea prețurilor — Imputabilitatea comportamentului ilicit — Amenzi — Obligația de motivare — Gravitatea și durata încălcării — Efect descurajator”)

36

2009/C 282/68

Cauzele conexate T-300/05 și T-316/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 2 octombrie 2009 — Cipru/Comisia [„Agricultură — Organizarea comună a piețelor — Măsuri tranzitorii care trebuie să fie adoptate ca urmare a aderării unor noi state membre — Regulamentul (CE) nr. 651/2005 de instituire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului — Acțiune în anulare — Termen de introducere a acțiunii — Data la care începe să curgă termenul — Tardivitate — Modificarea unei dispoziții dintr-un regulament — Posibilitatea de formula o acțiune împotriva acestei dispoziții și a oricărei alte dispoziții care formează un tot unitar împreună cu aceasta — Inadmisibilitate — Regulamentul (CE) nr. 832/2005 privind stabilirea cantităților excedentare de zahăr, izoglucoză și fructoză — Excepție de nelegalitate — Competență — Principiul nediscriminării — Încredere legitimă — Acțiune în anulare — Proporționalitate — Motivare — Neretroactivitate — Colegialitate”]

37

2009/C 282/69

Cauza T-324/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 2 octombrie 2009 — Estonia/Comisia [„Agricultură — Organizarea comună a piețelor — Măsuri tranzitorii care trebuie adoptate ca urmare a aderării noilor state membre — Regulamentul (CE) nr. 832/2005 de instituire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului — Acțiune în anulare — Caracter colegial — Noțiunea «stoc» — Circumstanțe în care s-au constituit stocurile — Motivare — Bună administrare — Bună-credință — Nediscriminare — Drept de proprietate — Proporționalitate”]

37

2009/C 282/70

Cauza T-420/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 7 octombrie 2009 — Vischim/Comisia („Produse de uz fitosanitar — Substanța activă clorotalonil — Înscriere în anexa I la Directiva 91/414/CEE — Procedură de evaluare — Directiva 2005/53/CE — Acțiune în anulare — Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Acțiune în despăgubire”)

38

2009/C 282/71

Cauza T-8/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 6 octombrie 2009 — FAB/Comisia [„Ajutoare de stat — Televiziune digitală terestră — Ajutor acordat de autoritățile germane organismelor de radiodifuziune care utilizează rețeaua de televiziune digitală terestră (DVB-T) în regiunea Berlin-Brandenburg — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și se dispune recuperarea acestuia — Acțiune în anulare — Noțiunea de ajutor de stat — Resurse de stat — Compensație pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public — Ajutor pentru promovarea culturii — Încredere legitimă”]

38

2009/C 282/72

Cauza T-21/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 6 octombrie 2009 — Germania/Comisia [„Ajutoare de stat — Televiziune digitală terestră — Ajutor acordat de autoritățile germane organismelor de radiodifuziune care utilizează rețeaua de televiziune digitală terestră (DVB-T) în regiunea Berlin-Brandenburg — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și se dispune recuperarea acestuia — Principiile bunei administrări și proporționalității — Dreptul la apărare”]

39

2009/C 282/73

Cauza T-24/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 6 octombrie 2009 — MABB/Comisia [„Ajutoare de stat — Televiziune digitală terestră — Ajutor acordat de autoritățile germane organismelor de radiodifuziune care utilizează rețeaua de televiziune digitală terestră (DVB-T) în regiunea Berlin-Brandenburg — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și se dispune recuperarea acestuia — Acțiune în anulare — Lipsa afectării individuale — Inadmisibilitate”]

39

2009/C 282/74

Cauza T-183/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Portugalia/Comisia („FEOGA — Secțiunea «Garantare» — Cheltuieli excluse de la finanțarea comunitară — In textil — Eficacitatea controalelor”)

40

2009/C 282/75

Cauza T-380/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 7 octombrie 2009 — Vischim/Comisia („Produse de uz fitosanitar — Substanța activă clorotalonil — Modificarea înscrierii în anexa I la Directiva 91/414/CEE — Directiva 2006/76/CE — Retroactivitate — Absența unei perioade tranzitorii — Securitate juridică — Încredere legitimă — Principiul egalității de tratament”)

40

2009/C 282/76

Cauza T-40/07 P și 62/07 P: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 5 octombrie 2009 — de Brito Sequeira Carvalho/Comisia și Comisia/de Brito Sequeira Carvalho („Recurs — Funcție publice — Funcționari — Concedii — Concediu medical — Trimitere din oficiu în concediu medical — Prelungirea din oficiu a concediului medical — Nou examen medical prealabil — Competența Tribunalului Funcției Publice — Modificarea obiectului litigiului”)

40

2009/C 282/77

Cauza T-55/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Țările de Jos/Comisia [„FEOGA — Secțiunea «Garantare» — Cheltuieli excluse de la finanțarea comunitară — Susținerea dezvoltării rurale — Măsuri tranzitorii — Noțiunea «cheltuieli multianuale» — Articolul 4 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 2603/1999”]

41

2009/C 282/78

Cauza T-341/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Sison/Consiliul [„Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului — Poziția comună 2001/931/PESC și Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 — Acțiune în anulare — Adaptarea concluziilor — Control jurisdicțional — Motivare — Condițiile aplicării unei măsuri comunitare de înghețare a fondurilor”]

42

2009/C 282/79

Cauza T-432/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Franța/Comisia („FEOGA — Secțiunea «Garantare» — Cheltuieli excluse de la finanțarea comunitară — Fructe și legume — Condiții pentru recunoașterea organizațiilor de producători”)

42

2009/C 282/80

Cauza T-58/08 P: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 5 octombrie 2009 — Comisia/Roodhuijzen („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Securitate socială — Sistem comun de asigurări de boală — Acoperirea partenerului necăsătorit”)

43

2009/C 282/81

Cauza T-75/08: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — JOOP!/OAPI (!) [„Marcă comunitară — Cerere de marcă comunitară figurativă reprezentând un semn de exclamare — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

43

2009/C 282/82

Cauza T-102/08 P: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 6 octombrie 2009 — Sundholm/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Notare — Raport asupra evoluției carierei întocmit în executarea unei hotărâri a Tribunalului — Exercițiul de evaluare 2001/2002 — Absențe motivate — Obligația de motivare”)

43

2009/C 282/83

Cauza T-140/08: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 14 octombrie 2009 — Ferrero/OAPI — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă TiMi KiNDERJOGHURT — Marca verbală anterioară KINDER — Motiv relativ de refuz — Lipsa similitudinii semnelor — Procedură de opoziție anterioară — Lipsa autorității de lucru judecat — Articolul 8 alineatul (1) litera (b), articolul 8 alineatul (5) și articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b), articolul 8 alineatul (5) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

44

2009/C 282/84

Cauza T-146/08: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 13 octombrie 2009 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAPI — Redrock Construction (REDROCK) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative REDROCK — Marcă națională verbală anterioară Rock — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

44

2009/C 282/85

Cauza T-191/08: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — JOOP!/OAPI (Reprezentarea unui semn de exclamare într-un dreptunghi) [„Marcă comunitară — Cerere de marcă comunitară figurativă reprezentând un semn de exclamare — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

45

2009/C 282/86

Cauza T — 193/08 P: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Skareby/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Notare — Raport de evoluție a carierei — Exercițiul de evaluare 2004 — Stabilirea obiectivelor și comunicarea criteriilor de evaluare”)

45

2009/C 282/87

Cauza T-390/08: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 14 octombrie 2009 — Bank Melli Iran/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive îndreptate împotriva Republicii Islamice Iran în scopul de a împiedica proliferarea nucleară — Înghețarea fondurilor — Acțiune în anulare — Control jurisdicțional — Abuz de putere — Egalitate de tratament — Proporționalitate — Drept de proprietate — Dreptul la apărare — Dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă — Obligația de motivare — Competența Comunității”)

46

2009/C 282/88

Cauza T-12/05: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 24 septembrie 2009 — SBS TV și SBS Danish Television/Comisia („Ajutoare de stat — Recapitalizarea unui furnizor al serviciului public de radiodifuziune în urma unei prime decizii prin care s-a dispus recuperarea ajutoarelor de stat incompatibile — Decizie de a nu ridica obiecții — Anularea primei decizii — Nepronunțare asupra fondului”)

46

2009/C 282/89

Cauza T-16/05: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 24 septembrie 2009 — Viasat Broadcasting UK/Comisia („Ajutoare de stat — Recapitalizarea unui organism public de radiodifuziune ca urmare a unei prime decizii prin care s-a dispus recuperarea unor ajutoare de stat incompatibile — Decizie de a nu ridica obiecții — Anularea primei decizii — Nepronunțarea asupra fondului”)

47

2009/C 282/90

Cauza T-2/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 5 octombrie 2009 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Lipsa afectării individuale — Inadmisibilitate”)

47

2009/C 282/91

Cauza T-46/08 P: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 28 septembrie 2009 — Marcuccio/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Solicitare de informații privind efectele personale expediate de la locul de repartizare la locul de reședință — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat”)

48

2009/C 282/92

Cauza T-166/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Ivanov/Comisia („Răspundere extracontractuală — Agenți locali de asistență administrativă și tehnică — Respingerea candidaturii — Competența Tribunalului — Decădere din dreptul la o acțiune în anulare — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care acordă drepturi particularilor — Act al Ombudsmanului european — Acțiune în parte inadmisibilă, în parte vădit nefondată”)

48

2009/C 282/93

Cauza T-229/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 30 septembrie 2009 — Impala/Comisia („Concurență — Concentrare — Întreprindere comună Sony BMG — Anularea deciziei inițiale de către Tribunal — Nouă decizie care declară operațiunea de concentrare compatibilă cu piața comună — Rămânerea cauzei fără obiect — Nepronunțare asupra fondului”)

48

2009/C 282/94

Cauza T-256/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 9 septembrie 2009 — Wrigley/OAPI — Mejerigaarden (POLAR ICE) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțarea asupra fondului cauzei”)

49

2009/C 282/95

Cauza T-353/09: Acțiune introdusă la 4 septembrie 2009 — mtronix/OAPI — Growth Finance (mtronix)

49

2009/C 282/96

Cauza T-355/09: Acțiune introdusă la 14 septembrie 2009 — Reber Holding/OAPI — Wedl & Hofmann (Walzer Traum)

50

2009/C 282/97

Cauza T-360/09: Acțiune introdusă la 18 septembrie 2009 — E.ON Ruhrgas și E.ON/Comisia

50

2009/C 282/98

Cauza T-361/09: Acțiune introdusă la 16 septembrie 2009 — Centraal bureau voor de statistiek/Comisia

51

2009/C 282/99

Cauza T-364/09 P: Recurs introdus la 21 septembrie 2009 de Giorgio Lebedef împotriva Hotărârii pronunțate la 7 iulie 2009 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-39/08, Lebedef/Comisia

52

2009/C 282/00

Cauza T-366/09: Acțiune introdusă la 17 septembrie 2009 — Insula/Comisia

53

2009/C 282/01

Cauza T-368/09 P: Recurs introdus la 23 septembrie 2009 de Roberto Sevenier împotriva Ordonanței pronunțate la 8 iulie 2009 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-62/08, Sevenier/Comisia

53

2009/C 282/02

Cauza T-370/09: Acțiune introdusă la 18 septembrie 2009 — GDF Suez/Comisia

54

2009/C 282/03

Cauza T-371/09: Acțiune introdusă la 24 septembrie 2009 — Retractable Technologies/OAPI — Abbott Laboratories (RT)

55

2009/C 282/04

Cauza T-372/09: Acțiune introdusă la 21 septembrie 2009 — Visti Beheer/OAPI — Meister (GOLD MEISTER)

55

2009/C 282/05

Cauza T-373/09: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2009 — El Corte Inglés/OAPI — Pucci International (Emidio Tucci)

56

2009/C 282/06

Cauza T-374/09: Acțiune introdusă la 28 septembrie 2009 — Lorenz Shoe Group/OAPI — Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder)

57

2009/C 282/07

Cauza T-376/09: Acțiune introdusă la 25 septembrie 2009 — Glenton España/OAPI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)

57

2009/C 282/08

Cauza T-377/09: Acțiune introdusă la 29 septembrie 2009 — Mövenpick-Holding/OAPI (PASSIONATELY SWISS)

58

2009/C 282/09

Cauza T-378/09: Acțiune introdusă la 30 septembrie 2009 — SPAR/OAPI — SPA Group Europe (SPA GROUP)

58

2009/C 282/10

Cauza T-379/09: Acțiune introdusă la 24 septembrie 2009 — Italia/Comisia

59

2009/C 282/11

Cauza T-380/09: Acțiune introdusă la 24 septembrie 2009 — Bianchin/OAPI — Grotto (GASOLINE)

60

2009/C 282/12

Cauza T-383/09: Acțiune introdusă la 28 septembrie 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/OAPI (BEHAVIOURAL INDEX)

60

2009/C 282/13

Cauza T-385/09: Acțiune introdusă la 2 octombrie 2009 — Annco/OAPI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)

61

2009/C 282/14

Cauza T-386/09: Acțiune introdusă la 5 octombrie 2009 — Grúas Abril Asistencia/Comisia

61

2009/C 282/15

Cauza T-388/09: Acțiune introdusă la 2 octombrie 2009 — Rosenruist/OAPI (Reprezentarea a două linii curbe intersectate într-un punct pe un buzunar)

62

2009/C 282/16

Cauza T-474/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 5 octombrie 2009 — Comisia/CAE Consulting Sven Rau

62

2009/C 282/17

Cauza T-25/09: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 24 septembrie 2009 — Johnson & Johnson/OAPI — Simca (YourCare)

62

 

Tribunalul Funcției Publice

2009/C 282/18

Cauza F-22/05 RENV: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 23 septembrie 2009 — Neophytou/Comisia (Funcție publică — Trimitere spre rejudecare Tribunalului după anulare — Concurs general — Neînscriere pe lista de rezervă — Comisie de evaluare — Numire)

63

2009/C 282/19

Cauza F-39/08: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 iulie 2009 — Lebedef/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Concediu anual — activități de reprezentant al personalului — Detașare într-o activitate cu jumătate de normă în vederea reprezentării sindicale — Activități de reprezentare statutară — Absență nemotivată — Deducere din dreptul la concediu anual — Articolul 60 din statut)

63

2009/C 282/20

Cauza F-101/08: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 7 octombrie 2009 — Pappas/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Pensii — Transferul către regimul comunitar a unor drepturi de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciul Comunităților — Pensionare — Admisibilitate — Pensionare în interesul serviciului — Cuantumul pensiei)

64

2009/C 282/21

Cauza F-122/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 octombrie 2009 — Marcuccio/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Cerere de anchetă — Refuz al unei instituții de a traduce o decizie în limba aleasă de reclamant — Inadmisibilitate vădită — Cerere vădit lipsită de temei juridic)

64

2009/C 282/22

Cauza F-3/08: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 octombrie 2009 — Marcuccio/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Refuz al unei instituții de a traduce o decizie — Acțiune vădit lipsită de orice temei juridic — Articolul 94 din Regulamentul de procedură)

64

2009/C 282/23

Cauza F-56/08: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 4 iunie 2009 — De Britto Patricio-Dias/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Regimul comun de asigurări de sănătate — Asigurarea cu titlu primar a copiilor aflați în întreținere prin regimul comun de asigurări de sănătate — Lipsa reclamației — Inadmisibilitate vădită)

65

2009/C 282/24

Cauza F-62/08: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 8 iulie 2009 — Sevenier/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Încetarea definitivă a raporturilor de muncă — Demisie — Cerere de retractare)

65

2009/C 282/25

Cauza F-77/09: Acțiune introdusă la 14 septembrie 2009 — Nijs/Curtea de Conturi Europeană

65

2009/C 282/26

Cauza F-79/09: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2009 — Schlienger/Comisia

66

2009/C 282/27

Cauza F-80/09: Acțiune introdusă la 26 septembrie 2009 — Lenz/Comisia

66

2009/C 282/28

Cauza F-18/05 RENV: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 29 septembrie 2009 — D/Comisia

67


RO

 

Top