Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:277:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 277, 17 noiembrie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2009.277.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 277

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
17 noiembrie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 453-a sesiune plenară din 13 și 14 mai 2009

2009/C 277/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind cercetarea și dezvoltarea: un sprijin pentru competitivitate

1

2009/C 277/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind impactul obstacolelor legislative din statele membre asupra competitivității UE (aviz exploratoriu la solicitarea Președinției cehe)

6

2009/C 277/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind necesitățile de educare și formare într-o societate bazată pe energie fără emisii de dioxid de carbon (aviz exploratoriu)

15

2009/C 277/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind ecologizarea transportului maritim și a transportului pe căi navigabile interioare (aviz exploratoriu)

20

2009/C 277/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind transportul rutier în 2020: așteptările societății civile organizate (aviz exploratoriu)

25

2009/C 277/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind implicarea societății civile în Parteneriatul estic (aviz exploratoriu)

30

2009/C 277/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind implicarea societății civile în punerea în aplicare a planurilor de acțiune ale politicii europene de vecinătate (PEV) în țările din Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan și Georgia

37

2009/C 277/08

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Regiunea Mării Baltice: rolul societății civile organizate în îmbunătățirea cooperării regionale și în identificarea unei strategii regionale”

42


 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 453-a sesiune plenară din 13 și 14 mai 2009

2009/C 277/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivelor 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE și 86/217/CEE ale Consiliului privind metrologia COM(2008) 801 final – 2008/0227 (COD)

49

2009/C 277/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice COM(2008) 543 final – 2008/0211 (COD)

51

2009/C 277/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului COM(2008) 721 final – 2008/0216 (CNS)

56

2009/C 277/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor - Abordarea problemelor legate de defrișări și de degradarea pădurilor pentru a combate schimbările climatice și reducerea biodiversității COM(2008) 645 final

62

2009/C 277/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie a UE pentru ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor COM(2008) 767 final

67

2009/C 277/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autoturismelor la stațiile de benzină COM(2008) 812 final – 2008/0229 (COD)

72

2009/C 277/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor (reformare) COM(2008) 780 final – 2008/0223 (COD)

75

2009/C 277/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului privind obligația statelor membre de a menține un nivel minimal de rezerve de petrol brut și/sau de produse petroliere COM(2008) 775 final – 2008/0220 (CNS)

81

2009/C 277/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a cadrului pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport COM(2008) 887 final – 2008/0263 (COD)

85

2009/C 277/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte din domeniul energiei COM(2009) 35 final – 2009/0010 (COD)

90

2009/C 277/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: „Inițiativa privind materiile prime – satisfacerea necesităților noastre esențiale pentru asigurarea creșterii economice și locurilor de muncă în Europa” COM(2008) 699 final

92

2009/C 277/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei intitulată „Răspunsul la criza din industria europeană a automobilelor” COM(2009) 104 final

98

2009/C 277/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Consiliului privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre COM(2008) 869 final – 2008/0252 (CNS)

100

2009/C 277/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează COM(2008) 637 final – 2008/0193 (COD)

102

2009/C 277/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi COM(2008) 727 final – 2008/0215 (CNS)

109

2009/C 277/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la evaziunea fiscală legată de import și de alte tranzacții transfrontaliere COM(2008) 805 final – 2008/0228 (CNS)

112

2009/C 277/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind agențiile de rating al creditelor COM(2008) 704 final – 2008/0217 (COD)

117

2009/C 277/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Plan de acțiune privind punerea în aplicare a strategiei UE în materie de sănătate animală” COM(2008) 545 final

125


RO

 

Top