Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:267:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 267, 07 noiembrie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2009.267.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 267

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
7 noiembrie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2009/C 267/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 256, 24.10.2009

1

2009/C 267/02

Depunerea jurământului de către noi membri ai Curții

1

2009/C 267/03

Alegerea președintelui Curții

2

2009/C 267/04

Alegerea președinților de camere

2

2009/C 267/05

Desemnarea primului avocat general

2

2009/C 267/06

Repartizarea judecătorilor pe camere

2

2009/C 267/07

Liste pentru stabilirea compunerii completelor de judecată

3

2009/C 267/08

Desemnarea camerei care are sarcina să judece cauzele prevăzute la articolul 104b din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție

5

2009/C 267/09

Depunerea jurământului de către noi membri ai Tribunalului de Primă Instanță

5

2009/C 267/10

Depunerea jurământului de către un nou membru al Tribunalului Funcției Publice

5

 

Tribunalul de Primă Instanță

2009/C 267/11

Alegerea unui președinte de cameră

6

2009/C 267/12

Repartizarea judecătorilor pe camere

6


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2009/C 267/13

Cauza C-242/06: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 17 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Raad van State — Țările de Jos) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/T. Sahin (Acord de asociere CEE-Turcia — Libera circulație a lucrătorilor — Introducere a unor taxe fiscale pentru obținerea unui permis de ședere în statul membru gazdă — Încălcare a clauzei de „standstill” înscrise la articolul 13 din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere)

8

2009/C 267/14

Cauza C-411/06: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 — Transfer de deșeuri — Alegerea temeiului juridic — Articolul 133 CE și articolul 175 alineatul (1) CE]

8

2009/C 267/15

Cauza C-42/07: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Portugalia) — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, fostă Baw International Ltd/Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Articolul 49 CE — Restricție privind libera prestare a serviciilor — Exploatarea jocurilor de noroc prin internet)

9

2009/C 267/16

Cauza C-269/07: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 10 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera circulație a lucrătorilor — Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 — Prime pentru pensie facultativă — Supunere integrală la plata impozitului]

9

2009/C 267/17

Cauza C-416/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directivele 91/628/CEE și 93/119/CE — Regulamentul (CE) nr. 1/2005 — Protecția animalelor în cursul transportului și în momentul sacrificării sau uciderii acestora — Încălcare structurată și generalizată a normelor comunitare]

10

2009/C 267/18

Cauzele conexate C-445/07 P și C-455/07 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 10 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Ente per le Ville Vesuviane (C-445/07 P), Ente per le Ville Vesuviane/Comisia Comunităților Europene (C-455/07 P) [Recurs — Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) — Valorificarea infrastructurilor în scopul dezvoltării activității turistice în Regione Campania (Italia) — Încetarea acordării contribuției financiare comunitare — Acțiune în anulare — Admisibilitate — Entitate regională sau locală — Acte care privesc în mod direct și individual această entitate]

11

2009/C 267/19

Cauza C-446/07: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale civile di Modena — Italia) — Alberto Severi, în nume propriu, precum și în calitate de reprezentant legal al Cavazzuti e figli SpA, devenită Grandi Salumifici Italiani SpA/Regione Emilia-Romagna [Directiva 2000/13/CE — Etichetarea produselor alimentare destinate a fi livrate ca atare consumatorului final — Etichetare care ar putea induce consumatorul în eroare cu privire la originea sau la proveniența produsului alimentar — Denumiri generice în sensul articolului 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 — Incidență]

11

2009/C 267/20

Cauza C-457/07: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 28 CE și 30 CE — Produse pentru construcții — Procedură națională de omologare — Neluarea în considerare a unor certificate de conformitate întocmite în alte state membre — Hotărâre a Curții de constatare a neîndeplinirii obligațiilor — Neexecutare — Articolul 228 CE — Obiectul litigiului — Stabilire în cursul procedurii precontencioase — Extindere ulterioară — Inadmisibilitate)

12

2009/C 267/21

Cauza C-478/07: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Handelsgericht Wien — Austria) — Budejovicky Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH [Tratate bilaterale între state membre — Protecția într-un stat membru a unei indicații de proveniență geografică dintr-un alt stat membru — Denumirea „Bud” — Utilizarea mărcii American Bud — Articolele 28 CE și 30 CE — Regulamentul (CE) nr. 510/2006 — Regimul comunitar de protecție a indicațiilor geografice și a denumirilor de origine — Aderarea Republicii Cehe — Măsuri tranzitorii — Regulamentul (CE) nr. 918/2004 — Domeniul de aplicare al regimului comunitar — Caracter exhaustiv]

12

2009/C 267/22

Cauza C-519/07 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Koninklijke FrieslandCampina NV, fostă Koninklijke Friesland Foods NV, fostă Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV (Recurs — Ajutoare de stat — Schemă fiscală de ajutoare pusă în aplicare de Țările de Jos pentru activitățile de finanțare internaționale — Decizia 2003/515/CE — Incompatibilitate cu piața comună — Dispoziție tranzitorie — Admisibilitate — Calitate procesuală activă — Interesul de a exercita acțiunea — Principiul protecției încrederii legitime — Principiul egalității de tratament)

13

2009/C 267/23

Cauza C-520/07 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 17 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/MTU Friedrichshafen GmbH [Recurs — Ajutor pentru restructurare — Decizie prin care se dispune recuperarea unui ajutor incompatibil cu piața comună — Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Răspundere solidară]

14

2009/C 267/24

Cauza C-573/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale la Lombardia — Italia) — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa (Contracte de achiziții publice — Proceduri de atribuire — Contract privind serviciul de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor urbane — Atribuire fără cerere de ofertă — Atribuire unei societăți pe acțiuni al cărei capital social este deținut în întregime de colectivități publice, dar al cărei statut prevede posibilitatea unei participări a capitalului privat)

14

2009/C 267/25

Cauza C-37/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 3 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de VAT and Duties Tribunal, Londra — Regatul Unit) — RCI Europe/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (A șasea directivă TVA — Element de legătură fiscală — Prestări de servicii în legătură cu bunuri imobile — Servicii care constau în facilitarea schimbului de către titularii unor drepturi de ocupare a unui bun imobil cu destinație turistică)

15

2009/C 267/26

Cauza C-44/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Korkein oikeus — Finlanda) — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry și alții/Fujitsu Siemens Computers Oy (Procedură preliminară — Directiva 98/59/CE — Apropierea legislațiilor statelor membre privind concedierile colective — Articolul 2 — Protecția lucrătorilor — Informarea și consultarea lucrătorilor — Grup de întreprinderi — Societate mamă — Filiale)

15

2009/C 267/27

Cauza C-76/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 10 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Malta (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Admisibilitate — Conservarea păsărilor sălbatice — Directiva 79/409/CEE — Vânătoare de primăvară — Interzicere — Derogare de la regimul de protecție — Condiție privind lipsa unei «alte soluții satisfăcătoare» — Încredere legitimă)

16

2009/C 267/28

Cauza C-97/08 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 septembrie 2009 — Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV/Comisia Comunităților Europene [Recurs — Concurență — Înțelegeri — Articolul 81 alineatul (1) CE — Articolul 53 alineatul (1) din Acordul privind SEE — Articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Grup de întreprinderi — Imputabilitatea încălcărilor — Răspunderea unei societăți mamă pentru încălcările normelor de concurență săvârșite de filialele sale — Influență decisivă exercitată de societatea mamă — Prezumție relativă în cazul deținerii unei participații de 100 %]

17

2009/C 267/29

Cauza C-100/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 28 CE și 30 CE — Protecția speciilor de faună și floră sălbatică — Reglementare privind deținerea și comercializarea de păsări născute și crescute în captivitate introduse pe piață în mod legal în alte state membre)

17

2009/C 267/30

Cauza C-128/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 16 iulie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal de première instance de Liège — Belgia) — Jacques Damseaux/Statul belgian (Libera circulație a capitalurilor — Impozitarea veniturilor din bunuri mobile — Convenție pentru evitarea dublei impuneri — Obligație a statelor membre în temeiul articolului 293 CE)

18

2009/C 267/31

Cauza C-182/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 17 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — Glaxo Wellcome GmbH & Co./Finanzamt München II (Libertatea de stabilire și libera circulație a capitalurilor — Impozit pe profit — Dobândirea de părți sociale ale unei societăți de capitaluri — Condițiile luării în considerare, la momentul determinării bazei de impozitare a dobânditorului, a diminuării valorii părților sociale rezultate din distribuirea de dividende)

18

2009/C 267/32

Cauza C-199/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 10 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberster Gerichtshof — Austria) — Dr. Erhard Eschig/UNIQA Sachversicherung AG [Asigurare de protecție juridică — Directiva 87/344/CEE — Articolul 4 alineatul (1) — Libera alegere a unui avocat de către asigurat — Limitare contractuală — Pluralitate de asigurați prejudiciați ca urmare a aceluiași eveniment — Alegerea reprezentantului legal de către asigurător]

19

2009/C 267/33

Cauza C-201/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hessisches Finanzgericht, Kassel — Germania) — Plantanol GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Darmstadt (Directiva 2003/30/CE — Promovarea utilizării biocombustibililor sau a altor combustibili regenerabili pentru transport — Directiva 2003/96/CE — Cadrul comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității — Amestec de ulei vegetal, de aditiv și de combustibil — Biocombustibili — Reglementare națională — Scutire fiscală — Înlocuirea scutirii cu o obligație de a respecta o componentă minimă de biocombustibili în combustibili — Conformitatea cu Directivele 2003/30/CE și 2003/96/CE — Principiile generale ale securității juridice și protecției încrederii legitime)

19

2009/C 267/34

Cauza C-206/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Thüringer Oberlandesgericht — Germania) — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale — Serviciu public de distribuție a apei potabile și de tratare a apelor uzate — Concesionare de servicii — Noțiune — Transfer către cocontractant al riscului legat de exploatarea serviciului în cauză)

20

2009/C 267/35

Cauza C-277/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 10 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Juzgado de lo Social de Madrid — Spania) — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad SA (Directiva 2003/88/CE — Organizare a timpului de lucru — Drept la concediul anual plătit — Concediu medical — Concediu anual care coincide cu un concediu medical — Drept de a beneficia de concediul anual într-o altă perioadă)

20

2009/C 267/36

Cauza C-286/08: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 10 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directivele 2006/12/CE și 91/689/CEE — Deșeuri periculoase — Obligația de a elabora și de a adopta un plan de gestionare a deșeurilor periculoase — Obligația de a crea o rețea integrată și adecvată de instalații de eliminare a deșeurilor periculoase — Directiva 1999/31/CE — Depozite de deșeuri — Eliminarea deșeurilor periculoase)

21

2009/C 267/37

Cauza C-292/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 10 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Schee, agissant en qualité de syndic de la faillite de Holland Binding BV (Insolvență — Aplicarea legii statului membru de deschidere a procedurii — Rezervă a dreptului de proprietate — Situarea bunului)

22

2009/C 267/38

Cauza C-347/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landesgericht Feldkirch — Austria) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG [Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Articolul 9 alineatul (1) litera (b) și articolul 11 alineatul (2) — Competență în materie de asigurări — Accident auto — Cesiune legală a drepturilor persoanei vătămate în favoarea unui organism de securitate socială — Acțiune în regres împotriva asigurătorului persoanei pretins responsabile — Obiectivul protecției părții defavorizate]

22

2009/C 267/39

Cauza C-366/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 septembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht München — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Adolf Darbo AG [Armonizarea legislațiilor — Directiva 95/2/CE — Anexa III partea A — Directiva 2001/113/CE — Anexa I punctul II al doilea paragraf — Gem extra care are un conținut de substanță uscată solubilă de 58 % și care coține sorbat de potasiu (E 202) în calitate de conservant — Noțiunea „gem cu un conținut scăzut de zahăr”]

23

2009/C 267/40

Cauza C-498/08 P: Ordonanța Curții din 9 iulie 2009 — Fornaci Laterizi Danesi SpA/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Acțiune în anulare — Termen de introducere a acțiunii — Data la care începe să curgă termenul — Inadmisibilitate pentru cauză de tardivitate — Recurs vădit nefondat)

23

2009/C 267/41

Cauza C-225/08 P: Recurs introdus la 23 mai 2008 de Nuova Agricast Srl împotriva Ordonanței Tribunalului de Primă Instanță (Camera a cincea) pronunțate la 12 martie 2008 în cauza T-443/07, Nuova Agricast Srl/Comisia Comunităților Europene

24

2009/C 267/42

Cauza C-295/08 P: Recurs introdus la 3 iulie 2008 de Cofra Srl împotriva Ordonanței Tribunalului de Primă Instanță (Camera a cincea) pronunțate la 15 aprilie 2008 în cauza T-478/07, Cofra Srl/Comisia Comunităților Europene

24

2009/C 267/43

Cauza C-580/08 P: Recurs introdus la 24 decembrie 2008 de Devrajan Srinivasan împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a șasea) pronunțate la 3 noiembrie 2008 în cauza T-196/08, Srinivasan/Ombudsman

24

2009/C 267/44

Cauza C-29/09 P: Recurs introdus la 21 ianuarie 2009 de Daniela Marinova împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a șasea) pronunțate la 5 noiembrie 2008 în cauza T-213/08, Marinova/Université Libre de Bruxelles și Comisia

24

2009/C 267/45

Cauza C-59/09 P: Recurs introdus la 9 decembrie 2008 de Hasbro, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a șasea) pronunțate la 22 septembrie 2008 în cauza T-472/07, Enercon/OAPI

24

2009/C 267/46

Cauza C-262/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Finanzgericht Köln (Germania) la 13 iulie 2009 — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde și Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt

25

2009/C 267/47

Cauza C-266/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Țările de Jos) la 10 iunie 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Mileudefensie și Vereniging Goede Waar & Co/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, andere partijen: Bayer CropScience BV și Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie

26

2009/C 267/48

Cauza C-270/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Session (Scotland), Edinburgh (Regatul Unit) la 14 iulie 2009 — Macdonald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

26

2009/C 267/49

Cauza C-273/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Rechtbank Haarlem (Țările de Jos) la 16 iulie 2009 — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Rotterdam Laan op Zuid

27

2009/C 267/50

Cauza C-274/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberlandesgerichts München (Germania) la 20 iulie 2009 — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau — Interveniente: Malteser Hilfsdienst EV și Bayerisches Rotes Kreuz

28

2009/C 267/51

Cauza C-275/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Belgia) la 21 iulie 2009 — Brussels Hoofdstedelijk Gewest și alții/Vlaamse Gewest. Intervenientă: Brussels International Airport Company NV, devenită în prezent The Brussels Airport Company NV

28

2009/C 267/52

Cauza C-276/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) la 20 iulie 2009 — T-Mobile (UK) Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

29

2009/C 267/53

Cauza C-277/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Session (Scoția), Edinburg (Regatul Unit) la 21 iulie 2009 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH

30

2009/C 267/54

Cauza C-279/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Kammergericht Berlin (Germania) la 22 iulie 2009 — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH/Republica Federală Germania

31

2009/C 267/55

Cauza C-285/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 24 iulie 2009 — Procedură penală împotriva lui R

31

2009/C 267/56

Cauza C-291/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgia) la 27 iulie 2009 — Francesco Guarnieri & Cie/Vandevelde Eddy VOF

31

2009/C 267/57

Cauza C-296/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hof van Cassatie van België la 29 iulie 2009 — Vlaamse Gemeenschap/M. Baesen

31

2009/C 267/58

Cauza C-289/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Magyar Köztársaság) la 29 iulie 2009 — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft.

32

2009/C 267/59

Cauza C-299/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 30 iulie 2009 — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

32

2009/C 267/60

Cauza C-300/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 30 iulie 2009 — Staatssecretaris van Justitie/F. Toprak

33

2009/C 267/61

Cauza C-301/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 30 iulie 2009 — Staatssecretaris van Justitie/I. Oguz

33

2009/C 267/62

Cauza C-307/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 3 august 2009 — Vicoplus SC PUH; cealaltă parte în procedură: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/63

Cauza C-308/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 3 august 2009 — B.A.M. Vermeer Contracting sp. Zoo, cealaltă parte: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/64

Cauza C-309/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 3 august 2009 — Olbek Industrial Services sp. zoo/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34

2009/C 267/65

Cauza C-314/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Obersten Gerichtshofs (Austria) la 7 august 2009 — Stadt Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH

35

2009/C 267/66

Cauza C-316/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 10 august 2009 — MSD Sharp & Dohme GmbH/Merckle GmbH

35

2009/C 267/67

Cauza C-317/09 P: Recurs introdus la 10 august 2009 de ArchiMEDES împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a cincea) pronunțate la 10 iunie 2009 în cauzele conexate T-396/05 și T-397/05, ArchiMEDES/Comisia

36

2009/C 267/68

Cauza C-318/09 P: Recurs introdus la 11 august 2009 de A2A SpA, fostă ASM Brescia SpA împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a opta extinsă) pronunțate la 11 iunie 2009 în cauza T-189/03, ASM Brescia SpA/Comisia Comunităților Europene

37

2009/C 267/69

Cauza C-319/09 P: Recurs introdus la 11 august 2009 de ACEA SpA împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a opta extinsă) pronunțate la 11 iunie 2009 în cauza T-297/02, ACEA SpA/Comisia Comunităților Europene

38

2009/C 267/70

Cauza C-320/09 P: Recurs introdus la 11 august 2009 de A2A SpA, fostă ASM Brescia SpA, împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a opta extinsă) pronunțate la 11 iunie 2009 în cauza T-301/02, AEM/Comisia

39

2009/C 267/71

Cauza C-324/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, la 12 august 2009 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Limited/eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

40

2009/C 267/72

Cauza C-329/09 P: Recurs introdus la 17 august 2009 de Iride SpA, fostă AMGA SpA, împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a opta extinsă) pronunțate la 11 iunie 2009 în cauza T-300/02, AMGA/Comisia

41

2009/C 267/73

Cauza C-334/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgerichts Meiningen (Germania) la 24 august 2009 — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis

42

2009/C 267/74

Cauza C-341/09 P: Recurs introdus la 21 august 2009 de Acegas-APS SpA, fostă Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a opta extinsă) pronunțate la 11 iunie 2009 în cauza T-309/02, Acegas/Comisia

42

2009/C 267/75

Cauza C-342/09 P: Recurs introdus la 26 august 2009 de Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a opta) pronunțate la 11 iunie 2009 în cauza T-151/08, Guedes — Indústria e Comércio/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs

43

2009/C 267/76

Cauza C-343/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) la 26 august 2009 — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport

44

2009/C 267/77

Cauza C-351/09: Acțiune introdusă la 28 august 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Malta

45

2009/C 267/78

Cauza C-353/09 P: Recurs introdus la 2 septembrie 2009 de Perfetti Van Melle SpA împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a opta) pronunțate la 1 iulie 2009 în cauza T-16/08, Perfetti Van Melle SpA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), Cloetta Fazer AB

45

2009/C 267/79

Cauza C-357/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Administrativen Sad Sofia-Grad (Bulgaria) la 7 septembrie 2009 — Saïd Shamilovich Kadzoev/Ministertsvo na vatreshnite raboti

46

2009/C 267/80

Cauza C-363/09: Acțiune introdusă la 11 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

48

2009/C 267/81

Cauza C-364/09 P: Recurs introdus la 14 septembrie 2009 de Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a opta) pronunțate la 8 iulie 2009 în cauza T-226/08 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale); cealaltă parte în proces: Schwarzbräu GmbH

48

2009/C 267/82

Cauza C-365/09P: Recurs introdus la 14 septembrie 2009 de Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a opta) pronunțate la 8 iulie 2009 în cauza T-225/08 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale); cealaltă parte în proces: Schwarzbräu GmbH

49

2009/C 267/83

Cauza C-370/09: Acțiune introdusă la 15 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

50

2009/C 267/84

Cauza C-371/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, la 14 septembrie 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Isaac International Limited

50

2009/C 267/85

Cauza C-376/09: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Malta

51

2009/C 267/86

Cauza C-547/07: Ordonanța președintelui Curții din 29 iunie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

52

2009/C 267/87

Cauza C-72/08: Ordonanța președintelui Camerei a opta a Curții din 1 iulie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

52

2009/C 267/88

Cauza C-129/08: Ordonanța președintelui Curții (Camera a șaptea) din 4 iunie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgia) — Carlos Cloet, Jacqueline Cloet/Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand

52

 

Tribunalul de Primă Instanță

2009/C 267/89

Cauza T-341/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — Spania/Comisia („Agricultură — Organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate — Eliminarea restituirilor la export pentru toate produsele lactate cu destinația Ceuta și Melilla — Condiții — Principiul nediscriminării — Proporționalitate”)

53

2009/C 267/90

Cauza T-385/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — Transnáutica/Comisia [„Uniune vamală — Operațiuni de tranzit comunitar extern — Încărcături de tutun și de alcool etilic destinate țărilor terțe — Fraudă — Cerere de remitere a taxelor la import — Articolul 239 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 — Articolul 905 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 — Clauză de echitate — Existența unei situații speciale — Garanție globală”]

53

2009/C 267/91

Cauza T-99/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — Phildar/OAPI — Comercial Jacinto Parera (FILDOR) [„Marcă comunitară — Procedura opoziției — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale FILDOR — Marcă națională semi-figurativă anterioară PHILDAR — Marcă națională verbală anterioară FILDOR — Mărci internaționale verbale și semi-figurative anterioare PHILDAR — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) articolele 62 și 73 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b), articolele 64 și 75 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

54

2009/C 267/92

Cauza T-221/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 septembrie 2009 — Hipp & Co/OAPI — Laboratorios Ordesa (Bebimil) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Bebimil — Mărci comunitare și naționale verbale anterioare BLEMIL — Marcă națională verbală anterioară BLEMIL 1 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Risc de confuzie”]

54

2009/C 267/93

Cauza T-296/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — Dongguan Nanzha Leco Stationery/Consiliul [„Dumping — Importuri de mecanisme cu levier originare din China — Stabilirea marjei de dumping — Statut de întreprindere care funcționează în condiții de economie de piață — Comparație între valoarea normală și prețul de export — Aplicarea unei metode diferite față de cea utilizată în cadrul anchetei inițiale — Articolul 2 alineatul (7) litera (a) și alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 384/96”]

55

2009/C 267/94

Cauza T-391/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — Arcandor/OAPI — dm drogerie markt (S-HE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale S-HE — Marca națională verbală anterioară SHE, marca națională figurativă anterioară She și marca internațională figurativă anterioară She — Motiv relativ de refuz — Lipsa unui risc de confuzie — Lipsă de similitudine a semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

55

2009/C 267/95

Cauza T-400/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 septembrie 2009 — Zero Industry/OAPI — zero Germany (zerorh+) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative zerorh+ — Mărci naționale figurative și anterioare zero — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Similitudinea produselor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

56

2009/C 267/96

Cauza T-80/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 septembrie 2009 — JanSport Apparel/OAPI (BUILT TO RESIST) [«Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale BUILT TO RESIST — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]»]

56

2009/C 267/97

Cauza T-103/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — Fratex Industria e Comércio/OAPI — USA Track & Field (TRACK & FIELD USA) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative TRACK & FIELD USA — Marcă figurativă națională anterioară TRACK & FIELD — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Lipsa similitudinii între semne — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

56

2009/C 267/98

Cauza T-162/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 16 septembrie 2009 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Consiliul și Comisia („Răspundere extracontractuală — Uniune vamală — Dovada caracterului comunitar al produselor ce provin din pescuitul maritim — Imposibilitatea de a furniza anumite documente ca probă — Încălcare suficient de gravă a unei norme juridice care conferă drepturi particularilor — Răspunderea comunității în lipsa unei conduite ilicite a organelor sale”)

57

2009/C 267/99

Cauza T-180/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 16 septembrie 2009 — Promomadrid/OAPI (MADRIDEXPORTA) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative MADRIDEXPORTA — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

57

2009/C 267/00

Cauza T-183/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — Polonia/Comisia [Mediu — Directiva 2003/87/CE — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră — Plan național de alocare a cotelor de emisie pentru Polonia pe perioada 2008-2012 — Termen de trei luni — Competențele statelor membre și, respectiv, ale Comisiei — Egalitate de tratament — Obligația de motivare — Articolul 9 alineatele (1) și (3) și articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2003/87]

58

2009/C 267/01

Cauzele conexate T-225/07 și T-364/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 29 septembrie 2009 — Thomson Sales Europe/Comisia („Uniunea vamală — Importuri de aparate receptoare de televiziune în culori fabricate în Tailanda — Remiterea taxelor la import — Neglijență manifestă — Nerecuperare ulterioară a taxelor la import — Acțiune în anulare — Act cauzator de prejudiciu — Inadmisibilitate”)

58

2009/C 267/02

Cauza T-263/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — Estonia/Comisia [„Mediu — Directiva 2003/87/CE — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră — Plan național de alocare a cotelor de emisie pentru Estonia pe perioada 2008-2012 — Competențele statelor membre și, respectiv, ale Comisiei — Egalitate de tratament — Articolul 9 alineatele (1) și (3) și articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2003/87”]

59

2009/C 267/03

Cauza T-291/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/OAPI — Byass (ALFONSO) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ALFONSO — Mărci comunitare și naționale verbale anterioare PRINCIPE ALFONSO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Întinderea examinării care trebuie efectuată de camera de recurs — Obligația de a se pronunța asupra căii de atac în întregul său — Articolul 62 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009]”]

59

2009/C 267/04

Cauzele conexate T-305/07 și T-306/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 septembrie 2009 — Offshore Legends/OAPI — Acteon (OFFSHORE LEGENDS în negru și alb și OFFSHORE LEGENDS în albastru, negru și verde) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a două mărci comunitare figurative OFFSHORE LEGENDS, una în negru și alb și cealaltă în albastru, negru și verde — Marcă națională figurativă anterioară OFFSHORE 1 — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Similitudine a produselor și a semnelor — Lipsa solicitării de a face dovada utilizării serioase a mărcii anterioare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94, în coroborare cu articolul 15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 [devenite articolul 42 alineatele (2) și (3) și articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009]”]

60

2009/C 267/05

Cauza T-391/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 16 septembrie 2009 — Alber/OAPI (Mâner) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Mâner — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Obligație de motivare — Articolul 73 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 (devenit articolul 73 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009) — Principiul examinării din oficiu a faptelor — Articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

60

2009/C 267/06

Cauza T-396/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — France Télécom/OAPI (UNIQUE) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale UNIQUE — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

60

2009/C 267/07

Cauza T-409/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — Cohausz/OAPI — Izquierdo Faces (acopat) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marcă comunitară figurativă acopat — Mărci naționale verbale anterioare COPAT — Motiv relativ de refuz — Lipsa utilizării serioase a mărcilor anterioare — Articolul 56 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

61

2009/C 267/08

Cauza T-458/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 septembrie 2009 — Dominio de la Vega/OAPI — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative DOMINIO DE LA VEGA — Marcă comunitară figurativă anterioară PALACIO DE LA VEGA — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

61

2009/C 267/09

Cauzele T-493/07, T-26/08 și T-27/08: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — GlaxoSmithkline și alții/OAPI — Serono Genetics Institute (FAMOXIN) [„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală FAMOXIN — Mărci naționale verbale anterioare LANOXIN — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Dovada utilizării — Articolul 56 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009]”]

62

2009/C 267/10

Cauzele conexate T-20/08 și T-21/08: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 23 septembrie 2009 — Evets/OAPI (DANELECTRO și QWIK TUNE) [„Marcă comunitară — Marca comunitară verbală DANELECTRO și marca comunitară figurativă QWIK TUNE — Nerespectarea termenului pentru prezentarea cererii de reînnoire a mărcilor — Cerere de restitutio in integrum — Reformatio in pejus — Dreptul la apărare — Dreptul de a fi ascultat — Articolul 61 alineatul (2) articolul 73 teza a doua și articolul 78 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolul 63 alineatul (2), articolul 75 teza a doua și articolul 81 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

62

2009/C 267/11

Cauza T-130/08: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 16 septembrie 2009 — Gres La Sagra/OAPI — Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative VENATTO MARBLE STONE — Mărci naționale figurative anterioare VENETO CERÁMICAS — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

62

2009/C 267/12

Cauza T-139/08: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 29 septembrie 2009 — The Smiley Company/OAPI (Reprezentarea jumătății unui zâmbet sub formă de smiley) [„Marcă comunitară — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marcă figurativă care reprezintă jumătatea unui zâmbet sub formă de smiley — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 146 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenite articolul 151 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

63

2009/C 267/13

Cauza T-271/08 P: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 16 septembrie 2009 — Boudova și alții/Comisia („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Foști agenți auxiliari — Numire — Încadrare în grad — Concursuri publicate înainte de intrarea în vigoare a noului statut — Reîncadrare de către o altă instituție a funcționarilor acesteia — Refuz de reîncadrare — Principiul egalității de tratament — Acțiune în anulare — Act care nu este supus căilor de atac — Act de confirmare — Inexistența unor fapte noi și materiale — Lipsa unei erori scuzabile — Inadmisibilitate”)

63

2009/C 267/14

Cauza T-57/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 2 septembrie 2009 — E.ON Ruhrgas și E.ON Földgáz Trade/Comisia („Acțiune în anulare — Concurență — Concentrare — Decizie de declarare a concentrării compatibilă cu piața comună — Angajamente — Scrisori ale Comisie privind angajamentele — Acte care nu sunt supuse căilor de atac — Inadmisibilitate”)

64

2009/C 267/15

Cauza T-139/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 4 septembrie 2009 — Pioneer Hi-Bred International/Comisia („Apropierea legislațiilor — Diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic — Procedură de introducere pe piață — Omisiunea Comisiei de a supune un proiect de măsuri comitetului de reglementare — Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Rămânerea cauzei fără obiect — Nepronunțare asupra fondului”)

64

2009/C 267/16

Cauza T-186/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 7 septembrie 2009 — LPN/Comisia [„Acțiune în anulare și în despăgubiri — Mediu — Directiva 92/43/CEE — Clasarea unei plângeri — Lipsa inițierii unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor — Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Inadmisibilitate vădită — Nepronunțarea asupra fondului”]

64

2009/C 267/17

Cauza T-375/08 P: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 9 septembrie 2009 — Nijs/Curtea de Conturi („Recurs — Funcție publică — Funcționari — Decizie a Curții de Conturi de reînnoire a mandatului secretarului său general — Decizie de nepromovare a recurentului în cadrul exercițiului 2004 — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat”)

65

2009/C 267/18

Cauza T-309/09: Acțiune introdusă la 4 august 2009 — Sanyō Denki/OAPI — Telefónica O2 Germany (eneloop)

65

2009/C 267/19

Cauza T-315/09: Acțiune introdusă la 10 august 2009 — Hoelzer/OAPI (SAFELOAD)

66

2009/C 267/20

Cauza T-317/09: Acțiune introdusă la 14 august 2009 — Concord Power Nordal/Comisia

66

2009/C 267/21

Cauza T-318/09: Acțiune introdusă la 14 august 2009 — Audi și Volkswagen/OAPI (TDI)

67

2009/C 267/22

Cauza T-320/09: Acțiune introdusă la 14 august 2009 — Planet/Comisia

67

2009/C 267/23

Cauza T-321/09: Acțiune introdusă la 14 august 2009 — skytron energy/OAPI (arraybox)

68

2009/C 267/24

Cauza T-327/09: Acțiune introdusă la 18 august 2009 — Connefroy și alții/Comisia

68

2009/C 267/25

Cauza T-328/09: Acțiune introdusă la 19 august 2009 — Producteurs de Légumes de France/Comisia

69

2009/C 267/26

Cauza T-329/09: Acțiune introdusă la 24 august 2009 — Fédération Internationale des Logis/OAPI (Pătrat convex de culoare maro)

69

2009/C 267/27

Cauza T-330/09: Acțiune introdusă la 19 august 2009 — Rapid Eye/Comisia

69

2009/C 267/28

Cauza T-331/09: Acțiune introdusă la 25 august 2009 — Novartis/OAPI — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)

70

2009/C 267/29

Cauza T-332/09: Acțiune introdusă la 20 august 2009 — Electrabel/Comisia

71

2009/C 267/30

Cauza T-333/09: Acțiune introdusă la 20 august 2009 — Polonia/Comisia

71

2009/C 267/31

Cauza T-335/09: Acțiune introdusă la 24 august 2009 — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção/Comisia

72

2009/C 267/32

Cauza T-338/09: Acțiune introdusă la 27 august 2009 — Müller-Boré & Partner/OAPI — Popp și alții (MBP)

73

2009/C 267/33

Cauza T-340/09: Acțiune introdusă la 19 august 2009 — Evropaïki Dynamiki/Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene

73

2009/C 267/34

Cauza T-343/09: Acțiune introdusă la 1 septembrie 2009 — Amecke Fruchtsaft/OAPI — Beate Uhse (69 Sex up)

75

2009/C 267/35

Cauza T-347/09: Acțiune introdusă la 31 august 2009 — Germania/Comisia

75

2009/C 267/36

Cauza T-349/09: Acțiune introdusă la 3 septembrie 2009 — PAGO International/OAPI– Tirol Milch (Pago)

76

2009/C 267/37

Cauza T-350/09: Acțiune introdusă la 4 septembrie 2009 — ICO Satellite/Comisia

76

2009/C 267/38

Cauza T-352/09: Acțiune introdusă la 14 septembrie 2009 — Novácke chemické závody/Comisia

77

2009/C 267/39

Cauza T-356/09: Acțiune introdusă la 16 septembrie 2009 — Comisia/Association Fédération Club B2A

78

2009/C 267/40

Cauza T-357/09: Acțiune introdusă la 15 septembrie 2009 — Pucci International/OAPI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

78

2009/C 267/41

Cauza T-358/09: Acțiune introdusă la 16 septembrie 2009 — Sociedad Agricola Requingua/OAPI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)

79

2009/C 267/42

Cauza T-359/09: Acțiune introdusă la 14 septembrie 2009 — Jurašinović/Consiliul

80

2009/C 267/43

Cauza T-363/09: Acțiune introdusă la 17 septembrie 2009 — Longevity Health Products/OAPI — Gruppo Lepetit (RESVEROL)

80

2009/C 267/44

Cauza T-365/09: Acțiune introdusă la 17 septembrie 2009 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/OAPI — Free (FREE)

81

2009/C 267/45

Cauza T-367/09: Acțiune introdusă la 18 septembrie 2009 — Tecnoprocess/Comisia și Delegația Comisiei Europene în Republica Nigeria

82

2009/C 267/46

Cauza T-113/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 22 septembrie 2009 — Fjord Seafood Norway și alții/Consiliul

82

2009/C 267/47

Cauza T-404/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 21 septembrie 2009 — Ryanair/Comisia

82

 

Tribunalul Funcției Publice

2009/C 267/48

Cauza F-37/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 24 septembrie 2009 — Brown/Comisia (Funcție publică — Concurs intern în cadrul instituției — Condiții de admitere — Agenți auxiliari — Respingerea unei candidaturi)

83

2009/C 267/49

Cauza F-139/07: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 septembrie 2009 — Van Arum/Parlamentul European (Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Raport de evaluare — Întinderea reclamației prevăzute la articolul 90 din Statutul funcționarilor)

83

2009/C 267/50

Cauza F-9/08: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice(Camera a doua) din 10 septembrie 2009 — Rosenbaum/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Numire — Încadrare în grad — Cerere de modificare a încadrării — Domeniu de aplicare al articolului 13 din anexa XIII la Statutul funcționarilor — Luarea în considerare a experienței profesionale — Recrutare în gradul concursului — Articolul 31 din Statutul funcționarilor — Principiul nediscriminării — Libera circulație a lucrătorilor)

83

2009/C 267/51

Cauza F-36/08: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 24 septembrie 2009 — Schell/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Promovare — Atribuirea de puncte de prioritate de către directorii generali — Exercițiul de promovare 2007)

84

2009/C 267/52

Cauza F-141/06: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 15 septembrie 2009 — Hartwig/Comisia (Numire — Agenți temporari numiți funcționari — Candidați înscriși pe o listă de rezervă a unui concurs publicat anterior intrării în vigoare a noului statut — Încadrare în grad în temeiul normelor noi mai puțin favorabile — Măsuri tranzitorii din anexa XIII la statut)

84

2009/C 267/53

Cauza F-73/09: Acțiune introdusă la 10 septembrie 2009 — Sukup/Comisia

84

2009/C 267/54

Cauza F-74/09: Acțiune introdusă la 10 septembrie 2009 — Gowitzke/Europol

85

2009/C 267/55

Cauza F-75/09: Acțiune introdusă la 11 septembrie 2009 — Wenig/Comisia

85

2009/C 267/56

Cauza F-32/05: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 15 septembrie 2009 — Perez Santander/Consiliul

85

2009/C 267/57

Cauza F-38/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 25 septembrie 2009 — Caleprico/Comisia

86

2009/C 267/58

Cauza F-58/08: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 25 septembrie 2009 — Avogadri și alții/Comisia

86


RO

 

Top