Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:247E:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 247, 15 octombrie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.CE2009.247.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 247E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
15 octombrie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

Parlamentul European
SESIUNEA 2008-2009
Ședinţele dintre 9 și 10 aprilie 2008
TEXTE ADOPTATE
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în C 138 E, 5.6.2008.

 

 

REZOLUȚII

 

Parlamentul European

 

Joi, 10 aprilie 2008

2009/C 247E/01

Instrumentele de gestionare bazate pe drepturile de pescuitRezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind instrumentele de gestionare bazate pe drepturile de pescuit (2007/2111(INI))

1

2009/C 247E/02

TibetRezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind Tibetul

5

2009/C 247E/03

Raportul de progrese pentru anul 2007 privind CroațiaRezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind raportul de progrese pentru anul 2007 privind Croația (2007/2267(INI))

7

2009/C 247E/04

Combaterea cancerului în Uniunea Europeană extinsăRezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind combaterea cancerului în Uniunea Europeană extinsă

11

2009/C 247E/05

Revizuirea la jumătatea perioadei a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediuRezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind Revizuirea la jumătatea perioadei a celui de-al șaselea Program comunitar de acțiune pentru mediu (2007/2204(INI))

18

2009/C 247E/06

Industrii culturale în EuropaRezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind industriile culturale din Europa (2007/2153(INI))

25

2009/C 247E/07

O agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizareRezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizare (2007/2211(INI))

32

2009/C 247E/08

Adaptarea la schimbările climatice în Europa — posibilitățile de acțiune ale Uniunii EuropeneRezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind Cartea verde a Comisiei intitulată „Adaptarea la schimbările climatice în Europa — posibilitățile de acțiune ale Uniunii Europene“ (COM(2007)0354)

41

2009/C 247E/09

Subtitrarea tuturor programelor televiziunilor publice din UEDeclarația Parlamentului European privind subtitrarea tuturor programelor televiziunilor publice din UE

48

 

 

Parlamentul European

 

Miercuri, 9 aprilie 2008

2009/C 247E/10

Aprobarea numirii doamnei Androula Vassiliou în calitate de membru al ComisieiDecizia Parlamentului European din 9 aprilie 2008 privind aprobarea numirii doamnei Androula Vassiliou în calitate de membru al Comisiei

50

 

Joi, 10 aprilie 2008

2009/C 247E/11

Cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie, în vederea extinderii perioadei de tranziție (COM(2007)0572 — C6-0334/2007 — 2007/0202(COD))

51

P6_TC1-COD(2007)0202
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 aprilie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie, în vederea extinderii perioadei de tranziție

51

2009/C 247E/12

Rețeaua europeană de migrație *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind propunerea de decizie a Consiliului de constituire a Rețelei de migrație europene (COM(2007)0466 — C6-0303/2007 — 2007/0167(CNS))

52

2009/C 247E/13

Modificarea regulamentului financiar tip al agențiilor executive însărcinate cu gestionarea programelor comunitare *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind propunerea de Regulament (CE) al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1653/2004 de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agențiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))

60

2009/C 247E/14

Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 aprilie 2008 referitoare la propunerea de Regulament (CE, Euratom) al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (SEC(2007)1013 — C6-0417/2007 — 2007/0151(CNS))

67

2009/C 247E/15

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (Malta și Portugalia)Rezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în aplicarea punctului 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2008)0094 — C6-0085/2008 — 2008/2043(ACI))

75

2009/C 247E/16

Orientări pentru procedura bugetară 2009: Secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII și IX)Rezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind orientările pentru procedura bugetară 2009, Secțiunea I — Parlamentul European, Secțiunea II — Consiliul, Secțiunea IV — Curtea de Justiție, Secțiunea V — Curtea de Conturi, Secțiunea VI — Comitetul Economic și Social European, Secțiunea VII — Comitetul Regiunilor, Secțiunea VIII — Ombudsmanul European, Secțiunea IX — Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2008/2021(BUD))

78

2009/C 247E/17

Sprijinul acordat IMM-urilor care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare (Eurostars) ***IRezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 aprilie 2008 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Comunității la un program de cercetare și dezvoltare destinat să sprijine IMM-urile care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare, derulat de mai multe state membre (COM(2007)0514 — C6-0281/2007 — 2007/0188(COD))P6_TC1-COD(2007)0188Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 aprilie 2008 în vederea adoptării Deciziei nr. …/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Comunității la un program de cercetare și dezvoltare derulat de mai multe state membre, destinat să sprijine întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare

83

2009/C 247E/18

Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind propunerea de decizie a Consiliului de stabilire a orientărilor tehnice multianuale pentru Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (COM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS))

84

2009/C 247E/19

Activități de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare *Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 aprilie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind autorizațiile pentru activități de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))

87


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

**I

procedura de cooperare, prima lectură

**II

procedura de cooperare, a doua lectură

***

procedura de aviz conform

***I

procedura de codecizie, prima lectură

***II

procedura de codecizie, a doua lectură

***III

procedura de codecizie, a treia lectură

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie)

Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▐.

Corecturile și adaptările tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive; textul eliminat este marcat prin simbolul ║.

RO

 

Top