EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:175:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 175, 28 iulie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2009.175.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 175

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
28 iulie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

A 449-a sesiune plenară din 3 și 4 decembrie 2008

2009/C 175/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „investițiile viitoare în industria nucleară și rolul acestora în politica energetică a UE”

1

2009/C 175/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „accesul tuturor la bandă largă: considerații privind evoluția domeniului serviciului universal de comunicații electronice”

8

2009/C 175/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „guvernanța eficace a Strategiei de la Lisabona reînnoite”

13

2009/C 175/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „democrația economică în cadrul pieței interne”

20

2009/C 175/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „abordarea proactivă a dreptului: un pas înainte spre o mai bună legiferare la nivelul UE”

26

2009/C 175/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind confruntarea cu provocările gestionării DEEE în UE

34

2009/C 175/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind necesitatea de acțiuni concertate la nivelul UE pentru consolidarea societății civile în zonele rurale, în special în noile state membre

37

2009/C 175/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „consecințele sociale ale evoluției binomului transporturi-energie”

43

2009/C 175/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „industria aeronautică europeană: situația actuală și perspective”

50

2009/C 175/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „evoluția marilor comercianți cu amănuntul și impactul asupra furnizorilor și consumatorilor”

57

2009/C 175/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „mutațiile industriale, dezvoltarea teritorială și responsabilitatea socială a întreprinderilor”

63


 

III   Acte pregătitoare

 

CURTEA DE JUSTIȚIE

 

A 449-a sesiune plenară din 3 și 4 decembrie 2008

2009/C 175/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Cartea verde privind executarea efectivă a hotărârilor în Uniunea Europeană: transparența activelor debitorilor”

73

2009/C 175/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private”

78

2009/C 175/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind favorizarea carierelor și a mobilității: un parteneriat european pentru cercetători”

81

2009/C 175/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 2001/470/CE a Consiliului privind crearea unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială”

84

2009/C 175/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Soluționarea problemei eficienței energetice prin tehnologiile informației și comunicațiilor”

87

2009/C 175/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor – Promovarea progresului internetului – Plan de acțiune privind implementarea versiunii 6 a protocolului internet (IPv6) în Europa”

92

2009/C 175/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „propunerea de Regulament (CE) nr.  …/… al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 al Consiliului privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)”

97

2009/C 175/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind competitivitatea industriei metalelor – O contribuție la strategia UE pentru creștere economică și locuri de muncă”

100

2009/C 175/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind industriile forestiere inovatoare și durabile din UE – o contribuție la strategia UE de creștere economică și ocupare a forței de muncă”

105

2009/C 175/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară”

109

2009/C 175/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere”

116

2009/C 175/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „propunerea de Directivă …/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului din […] de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora”

122

2009/C 175/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „propunerea de Directivă …/…/CE a Consiliului de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 143 literele (b) și (c) din Directiva 2006/112/CE privind scutirea de la taxa pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri (codificare)”

123


RO

 

Top