Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:032:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 32, 07 februarie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 32

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
7 februarie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2009/C 032/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 19, 24.1.2009

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2009/C 032/02

Cauza C-380/06: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 11 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Întârzierea efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale — Termen — Directiva 2000/35/CE — Încălcarea articolului 3 alineatele (1), (2) și (4))

2

2009/C 032/03

Cauza C-52/07: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 decembrie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Marknadsdomstolen — Suedia) — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (Drept de autor — Organism de gestiune a drepturilor de autor care beneficiază de o situație de monopol de fapt — Perceperea unei redevențe în legătură cu difuzarea prin televiziune a operelor muzicale — Metodă de calcul al acestei redevențe — Poziție dominantă — Abuz)

2

2009/C 032/04

Cauza C-174/07: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 11 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolul 10 CE — Directiva 2006/112/CE — A șasea directivă TVA — Obligații în cadrul sistemului intern — Controlul operațiunilor impozabile — Amnistie)

3

2009/C 032/05

Cauza C-285/07: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 11 decembrie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — A. T./Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Directiva 90/434/CEE — Schimb de acțiuni transfrontalier — Neutralitate fiscală — Condiții — Articolele 43 CE și 56 CE — Legislație a unui stat membru care condiționează păstrarea valorii contabile a acțiunilor cesionate în schimbul noilor acțiuni primite și, prin urmare, a neutralității fiscale a aportului de transferul acestei valori în bilanțul fiscal al societății achizitoare străine — Compatibilitate)

3

2009/C 032/06

Cauza C-293/07: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directivele 79/409/CEE și 92/43/CEE — Conservarea păsărilor sălbatice — Arii de protecție specială — Măsuri de protecție insuficiente)

4

2009/C 032/07

Cauza C-295/07 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 11 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Département du Loiret, Scott SA (Recurs — Ajutoare de stat — Preț preferențial al unui teren — Decizie a Comisiei — Recuperare a unui ajutor incompatibil cu piața comună — Valoarea actualizată a ajutorului — Rată a dobânzii compusă — Lipsa motivării — Anulare integrală — Admisibilitate)

4

2009/C 032/08

Cauza C-297/07: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 decembrie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landgericht Regensburg — Germania) — Procedură penală împotriva lui Klaus Bourquain (Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen — Articolul 54 — Principiul ne bis in idem — Domeniu de aplicare — Condamnare în lipsă pentru aceleași fapte — Noțiunea „hotărâre definitivă” — Norme procedurale de drept intern — Noțiunea „pedeapsă care nu mai poate fi executată”)

5

2009/C 032/09

Cauza C-334/07 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Freistaat Sachsen (Recurs — Ajutoare de stat — Proiect de schemă de ajutor în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii — Compatibilitate cu piața comună — Criterii de examinare a ajutoarelor de stat — Aplicarea în timp — Proiect notificat înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 — Decizie ulterioară acestei intrări în vigoare — Încredere legitimă — Securitate juridică — Notificare completă)

5

2009/C 032/10

Cauzele conexate C-362/07 și C-363/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 decembrie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris — Franța) — Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07)/Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects (Tariful vamal comun — Nomenclatura combinată — Clasificare tarifară — Aparate multifuncționale — Aparate constituite dintr-un modul de imprimare cu laser și dintr-un modul de scanare, cu funcție de copiator — Poziția 8471 — Poziția 9009)

6

2009/C 032/11

Cauza C-371/07: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 decembrie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Vestre Landsret — Danemarca) — Danfoss A/S, AstraZeneca A/S/Skatteministeriet (A șasea directivă TVA — Articolul 6 alineatul (2) — Prestări de servicii cu titlu gratuit efectuate de persoana impozabilă în alte scopuri decât cele de activitate — Drept de deducere a TVA-ului — Articolul 17 alineatul (6) al doilea paragraf — Posibilitatea statelor membre de a menține cazurile de nedeductibilitate prevăzute de legislația lor națională la intrarea în vigoare a celei de a șasea directive)

7

2009/C 032/12

Cauza C-387/07: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 decembrie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale di Ancona — Italia) — MI.VER Srl, Daniele Antonelli/Provincia di Macerata (Deșeuri — Noțiunea „stocare temporară” — Directiva 75/442/CEE — Decizia 2000/532/CE — Posibilitatea de a amesteca deșeuri care corespund unor coduri diferite — Noțiunea „amestec de ambalaje”)

7

2009/C 032/13

Cauza C-407/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 decembrie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën (A șasea directivă TVA — Articolul 13 secțiunea A alineatul (1) litera (f) — Scutiri — Condiții — Servicii prestate de către grupuri independente — Servicii oferite unuia sau mai multor membri ai grupului)

8

2009/C 032/14

Cauza C-486/07: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 11 decembrie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl (Organizarea comună a piețelor — Cereale — Porumb — Stabilirea prețurilor — Reduceri aplicabile)

9

2009/C 032/15

Cauza C-524/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Austria (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 28 CE și 30 CE — Înmatricularea vehiculelor de ocazie vechi înmatriculate anterior în alte state membre — Cerințe tehnice privind emisiile poluante și nivelul sonor — Sănătate publică — Protecția mediului)

9

2009/C 032/16

Cauza C-57/08 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 11 decembrie 2008 — Gateway, Inc./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Fujitsu Siemens Computers GmbH (Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) — Mărci anterioare care conțin semnul verbal „GATEWAY” — Semnul verbal „ACTIVY Media Gateway” — Lipsa similitudinii semnelor — Lipsa riscului de confuzie — Luare în considerare a notorietății mărcilor anterioare cu ocazia aprecierii globale a semnelor în conflict)

10

2009/C 032/17

Cauza C-239/08: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 11 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2006/100/CE — Libera circulație a persoanelor — Adaptarea anumitor directive având în vedere aderarea Republicii Bulgaria și României la Uniunea Europeană — Netranspunerea în termenul prevăzut)

10

2009/C 032/18

Cauza C-330/08: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 11 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2004/35/CE — Răspundere pentru mediul înconjurător — Prevenirea și repararea daunelor aduse mediului — Netranspunere în termenul prevăzut)

11

2009/C 032/19

Cauza C-445/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) la 9 octombrie 2008 — Kurt Wierer/Land Baden-Württemberg

11

2009/C 032/20

Cauza C-455/08: Acțiune introdusă la 17 octombrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda

12

2009/C 032/21

Cauza C-474/08: Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei

13

2009/C 032/22

Cauza C-475/08: Acțiune introdusă la 5 noiembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei

13

2009/C 032/23

Cauza C-480/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) la 7 noiembrie 2008 — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

14

2009/C 032/24

Cauza C-482/08: Acțiune introdusă la 10 noiembrie 2008 — Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord/Consiliul Uniunii Europene

15

2009/C 032/25

Cauza C-485/08 P: Recurs introdus la 11 noiembrie 2008 de Claudia Gualtieri împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a patra) pronunțate la 10 septembrie 2008 în cauza T-284/06, Gualtieri/Comisia

15

2009/C 032/26

Cauza C-494/08 P: Recurs introdus la 17 septembrie 2008 de Prana Haus GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a opta) pronunțate la 17 noiembrie 2008 în cauza T-226/07 — Prana Haus GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

17

2009/C 032/27

Cauza C-495/08: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

17

2009/C 032/28

Cauza C-508/08: Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Malta

18

2009/C 032/29

Cauza C-509/08: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

18

2009/C 032/30

Cauza C-511/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 25 noiembrie 2008 — Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V./Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

19

2009/C 032/31

Cauza C-513/08 P: Recurs introdus la 26 noiembrie 2008 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței Tribunalului de Primă Instanță (Camera a patra) pronunțate la 9 septembrie 2008 în cauza T-143/08, Marcuccio/Comisia

19

2009/C 032/32

Cauza C-514/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal de première instance de Namur (Belgia) la 26 noiembrie 2008 — Atenor Group SA/Statul belgian — SPF Finances

20

2009/C 032/33

Cauza C-516/08: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

20

2009/C 032/34

Cauza C-518/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal de grande instance de Paris (Franța) la 27 noiembrie 2008 — Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

20

2009/C 032/35

Cauza C-521/08: Acțiune introdusă la 27 noiembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda

21

2009/C 032/36

Cauza C-528/08 P: Recurs introdus la 28 noiembrie 2008 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței Tribunalului de Primă Instanță (Camera a patra) pronunțate la 9 septembrie 2008 în cauza T-144/08, Marcuccio/Comisia

21

2009/C 032/37

Cauza C-532/08: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda

22

2009/C 032/38

Cauza C-535/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) la 3 decembrie 2008 — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania și alții

22

2009/C 032/39

Cauza C-546/08: Acțiune introdusă la 9 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei

22

2009/C 032/40

Cauza C-547/08: Acțiune introdusă la 9 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei

23

2009/C 032/41

Cauza C-548/08: Acțiune introdusă la 9 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei

23

2009/C 032/42

Cauza C-555/08: Acțiune introdusă la 16 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei

23

 

Tribunalul de Primă Instanță

2009/C 032/43

Cauza T-57/99: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 decembrie 2008 — Nardone/Comisia („Funcție publică — Funcționari — Acțiune în despăgubiri — Boală profesională — Expunere la azbest și la alte substanțe”)

24

2009/C 032/44

Cauza T-388/02: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 decembrie 2008 — Kronoply și Kronotex/Comisia („Ajutoare de stat — Decizie a Comisiei de a nu ridica obiecții — Acțiune în anulare — Termen de introducere a acțiunii — Publicarea unei comunicări succinte — Neafectarea substanțială a poziției concurențiale — Inadmisibilitate — Calitatea de persoană interesată — Admisibilitate — Nedeschiderea procedurii oficiale de investigare — Lipsa unor dificultăți serioase”)

24

2009/C 032/45

Cauza T-196/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 17 decembrie 2008 — Ryanair/Comisia („Ajutoare de stat — Acorduri încheiate de Regiunea valonă și de Aeroportul din Charleroi Bruxelles Sud cu compania aeriană Ryanair — Existența unui avantaj economic — Aplicarea criteriului investitorului privat în economia de piață”)

25

2009/C 032/46

Cauza T-462/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 17 decembrie 2008 — HEG și Graphite India/Consiliul (Politică comercială comună — Taxe antidumping — Taxe compensatorii — Importul anumitor sisteme de electrozi din grafit originare din India — Dreptul la apărare — Egalitate de tratament — Stabilirea prejudiciului — Legătură de cauzalitate)

25

2009/C 032/47

Cauza T-462/05: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 decembrie 2008 — JTEKT/OAPI (IFS) („Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale IFS — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

26

2009/C 032/48

Cauza T-90/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 11 decembrie 2008 — Tomorrow Focus/OAPI — Information Builders (Tomorrow Focus) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Tomorrow Focus — Marcă comunitară figurativă anterioară FOCUS — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

26

2009/C 032/49

Cauzele conexate T-225/06, T-255/06, T-257/06 și T-309/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 16 decembrie 2008 — Budějovický Budvar/OAPI — Anheuser-Busch (BUD) (Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cereri de înregistrare a unor mărci comunitare verbală și figurativă BUD — Denumiri „bud” — Motive relative de refuz — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 40/94)

27

2009/C 032/50

Cauza T-228/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 decembrie 2008 — Giorgio Beverly Hills/OAPI — WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale GIORGIO BEVERLY HILLS — Marcă națională verbală anterioară GIORGIO — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

27

2009/C 032/51

Cauza T-259/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 16 decembrie 2008 — Torres/OAPI — Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale MANSO DE VELASCO — Marca națională verbală anterioară VELASCO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

28

2009/C 032/52

Cauza T-339/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 11 decembrie 2008 — Grecia/Comisia („Agricultură — Organizarea comună a pieței vitivinicole — Ajutoare pentru restructurarea și reconversia podgoriilor — Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 — Stabilirea alocărilor financiare definitive acordate statelor membre — Decizia 2006/669/CE — Caracterul obligatoriu al termenului prevăzut la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1227/2000 — Principiul cooperării loiale, al bunei credințe și al bunei administrări, al proporționalității și al efectului util”)

28

2009/C 032/53

Cauza T-365/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 decembrie 2008 — Bateaux Mouches/OAPI — Castanet (BATEAUX MOUCHES) („Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală BATEAUX MOUCHES — Motive absolute de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) și articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (3) și articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94”)

29

2009/C 032/54

Cauza T-412/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 decembrie 2008 — Vitro Corporativo/OAPI — VKR Holding (Vitro) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Vitro — Marcă comunitară verbală anterioară VITRAL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

29

2009/C 032/55

Cauza T-86/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 16 decembrie 2008 — Deichmann-Schuhe/OAPI — Design for Woman (DEITECH) („Marcă comunitară — Procedura de opoziție — Cererea de marcă comunitară figurativă DEITECH — Mărci figurative naționale și internaționale anterioare DEI-tex — Motiv relativ de refuz — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

30

2009/C 032/56

Cauza T-101/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 decembrie 2008 — Dada/OAPI — Dada (DADA) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative DADA — Marcă națională verbală anterioară DADA — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94”)

30

2009/C 032/57

Cauza T-136/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 9 decembrie 2008 — Colgate-Palmolive/OAPI — CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE) („Marcă comunitară — Procedură în nulitate — Marcă verbală comunitară VISIBLE WHITE — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

31

2009/C 032/58

Cauza T-290/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 decembrie 2008 — MIP Metro/OAPI — Metronia (METRONIA) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative METRONIA — Marcă națională figurativă anterioară METRO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

31

2009/C 032/59

Cauza T-295/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 decembrie 2008 — Vitro Corporativo/OAPI — VKR Holding (Vitro) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Vitro — Marcă comunitară verbală anterioară VITRAL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

32

2009/C 032/60

Cauza T-335/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 16 decembrie 2008 — Mergel și alții/OAPI (Patentconsult) („Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Patentconsult — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

32

2009/C 032/61

Cauza T-351/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 17 decembrie 2008 — Somm/OAPI (Adăpost care ține umbră) („Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Adăpost care ține umbră — Motive absolute de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare — Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94”)

32

2009/C 032/62

Cauza T-357/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 16 decembrie 2008 — Focus Magazin Verlag/OAPI — Editorial Planeta (FOCUS Radio) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale FOCUS Radio — Mărci naționale verbale anterioare FOCUS MILENIUM — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

33

2009/C 032/63

Cauza T-174/08: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 17 decembrie 2008 — Comisia/Cooperação e Desenvolvimento Regional („Clauză compromisorie — Contract pentru acordarea unui ajutor financiar în cadrul unui program specific în domeniul aplicațiilor telematice de interes comun — Proiectul Encata — Rambursarea sumelor plătite în avans — Dobânzi de întârziere — Procedură de judecare in lipsă”)

33

2009/C 032/64

Cauzele conexate T-8/95 și T-9/95: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 3 noiembrie 2008 — Pelle și Konrad/Consiliul și Comisia („Răspundere extracontractuală — Lapte — Prelevare suplimentară — Cantitate de referință — Regulamentul (CE) nr. 2187/93 — Despăgubirea producătorilor — Hotărâre interlocutorie — Nepronunțare asupra fondului”)

34

2009/C 032/65

Cauza T-393/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 26 noiembrie 2008 — Makhteshim-Agan Holding și alții/Comisia („Acțiune în anulare — Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Directiva 91/414/CEE — Produse de uz fitosanitar — Substanța activă azinfos-metil — Înscriere în anexa I la Directiva 91/414/CEE — Lipsă a unei noi propuneri a Comisiei după opoziția Consiliului — Articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CEE — Act care nu poate fi atacat — Lipsă a invitației de a acționa — Inadmisibilitate”)

34

2009/C 032/66

Cauza T-188/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 25 noiembrie 2008 — Fastweb/Comisia („Ajutoare de stat — Subvenții la achiziționarea de decodoare numerice — Telecomunicații — Decizie a Comisiei prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună — Decizie adoptată de către statul membru în cursul procesului de a nu proceda la recuperarea ajutorului de la întreprinderea care a atacat decizia Comisiei în cadrul unei acțiuni în anulare — Dispariția interesului de a exercita acțiunea — Nepronunțarea asupra fondului”)

35

2009/C 032/67

Cauza T-13/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 8 octombrie 2008 — Koinotita Grammatikou/Comisia („Acțiune în anulare — Fondul de coeziune — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate”)

35

2009/C 032/68

Cauza T-392/08 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 19 noiembrie 2008 — AEPI/Comisia („Măsuri provizorii — Decizia Comisiei prin care se impune încetarea unei practici concertate în materie de gestionare colectivă a drepturilor de autor — Cerere de suspendare a aplicării — Lipsa urgenței”)

35

2009/C 032/69

Cauza T-410/08 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 14 noiembrie 2008 — GEMA/Comisia („Măsuri provizorii — Decizie a Comisiei prin care se dispune încetarea unei practici concertate în materia gestiunii colective a drepturilor de autor — Cerere de suspendare a aplicării — Lipsa urgenței”)

36

2009/C 032/70

Cauza T-425/08 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 5 decembrie 2008 — KODA/Comisia („Măsuri provizorii — Decizie a Comisiei prin care se dispune încetarea unei practici concertate în materia gestiunii colective a drepturilor de autor — Cerere de suspendare a aplicării — Lipsa urgenței”)

36

2009/C 032/71

Cauza T-433/08 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 20 noiembrie 2008 — SIAE/Comisia („Măsuri provizorii — Decizie a Comisiei prin care se dispune încetarea unei practici concertate în materia gestiunii colective a drepturilor de autor — Cerere de suspendare a aplicării — Lipsa urgenței”)

36

2009/C 032/72

Cauza T-471/08: Acțiune introdusă la 23 octombrie 2008 — Toland/Parlamentul European

37

2009/C 032/73

Cauza T-474/08: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2008 — Umbach/Comisia

37

2009/C 032/74

Cauza T-482/08: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2008 — Atlas Transport/OAPI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

38

2009/C 032/75

Cauza T-484/08: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2008 — Longevity Health Products/OAPI — Merck (Kids Vits)

38

2009/C 032/76

Cauza T-491/08 P: Recurs introdus la 17 noiembrie 2008 de Philippe Bui Van împotriva Hotărârii pronunțate la 11 septembrie 2008 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-51/07, Bui Van/Comisia

39

2009/C 032/77

Cauza T-492/08: Acțiune introdusă la 18 noiembrie 2008 — Wessang/OAPI — Greinwald (star foods)

40

2009/C 032/78

Cauza T-494/08: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2008 — Ryanair/Comisia

40

2009/C 032/79

Cauza T-495/08: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2008 — Ryanair/Comisia

41

2009/C 032/80

Cauza T-496/08: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2008 — Ryanair/Comisia

41

2009/C 032/81

Cauza T-497/08: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2008 — Ryanair/Comisia

42

2009/C 032/82

Cauza T-498/08: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2008 — Ryanair/Comisia

42

2009/C 032/83

Cauza T-499/08: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2008 — Ryanair/Comisia

43

2009/C 032/84

Cauza T-500/08: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2008 — Ryanair/Comisia

43

2009/C 032/85

Cauza T-509/08: Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2008 — Ryanair/Comisia

44

2009/C 032/86

Cauza T-511/08: Acțiune introdusă la 27 noiembrie 2008 — Unity OSG FZE/Consiliul și EUPOL Afganistan

44

2009/C 032/87

Cauza T-522/08: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/OAPI — Mary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

45

2009/C 032/88

Cauza T-523/08: Acțiune introdusă la 1 decembrie 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/OAPI — Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

46

2009/C 032/89

Cauza T-527/08: Acțiune introdusă la 4 decembrie 2008 — Comisia/TMT Pragma

46

2009/C 032/90

Cauza T-529/08: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2008 — Diputación Foral de Álava/Comisia

47

2009/C 032/91

Cauza T-530/08: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2008 — Diputación Foral de Guipúzcoa/Comisia

47

2009/C 032/92

Cauza T-531/08: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2008 — Diputación Foral de Vizcaya/Comisia

48

2009/C 032/93

Cauza T-56/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 10 decembrie 2008 — Stichting IEA Secretariaat Nederland și alții/Comisia

48

2009/C 032/94

Cauza T-66/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 2 decembrie 2008 — British Sky Broadcasting Group/OAPI — Vortex (SKY)

48

 

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene

2009/C 032/95

Cauza F-83/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 11 decembrie 2008 — Schell/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Promovare — Puncte de prioritate — DGA a articolului 45 din Statutul funcționarilor)

49

2009/C 032/96

Cauza F-113/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 11 decembrie 2008 — Bouis și alții/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Promovarea cunoscută sub numele „a doua filieră” — Exercițiul de promovare 2005 — Atribuirea punctelor de prioritate — Dispoziții tranzitorii — DGA a articolului 45 din Statutul funcționarilor — Egalitate de tratament — Admisibilitate)

49

2009/C 032/97

Cauza F-116/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 11 decembrie 2008 — Buckingham și alții/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Promovarea cunoscută sub numele „a doua filieră” — Exercițiul de promovare 2005 — Atribuirea punctelor de prioritate — Dispoziții tranzitorii — DGA a articolului 45 din Statutul funcționarilor — Egalitate de tratament — Admisibilitate)

50

2009/C 032/98

Cauza F-136/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 11 decembrie 2008 — Reali/Comisia (Funcție publică — Agenți contractuali — Recrutare — Încadrare în grad — Experiență profesională — Diplomă — Echivalență)

50


RO

 

Top