Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:027:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 27, 03 februarie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 27

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
3 februarie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 446-a sesiune plenară din 9 și 10 iulie 2008

2009/C 027/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea tip a motoarelor de vehicule pe bază de hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE COM(2007) 593 final — 2007/0214 (COD)

1

2009/C 027/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind diferitele măsuri politice, altele decât finanțarea adecvată, care ar putea contribui la creșterea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii

7

2009/C 027/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei: Agenda pentru un turism european durabil și competitiv COM(2007) 621 final

12

2009/C 027/04

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Cartea albă privind integrarea piețelor creditului ipotecar din Uniunea Europeană COM(2007) 807 final

18

2009/C 027/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind evoluția sectorului construcțiilor în Europa

22

2009/C 027/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind evoluția sectorului serviciilor destinate întreprinderilor în Europa

26

2009/C 027/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (reformare) COM(2008) 49 final — 2008/0035 (COD)

34

2009/C 027/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/82/CE și a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește modificări ale condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață pentru medicamente COM(2008) 123 final — 2008/0045 (COD)

39

2009/C 027/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la recipientele simple sub presiune (versiune codificată) COM(2008) 202 final — 2008/0076 (COD)

41

2009/C 027/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European „Către o rețea feroviară cu prioritate pentru transportul de marfă”COM(2007) 608 final

41

2009/C 027/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei — Comunicarea privind o politică portuară europeană COM(2007) 616 final

45

2009/C 027/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind transportul rutier — timpul de lucru al conducătorilor auto liber profesioniști

49

2009/C 027/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor — Un plan strategic european pentru tehnologiile energetice (PLANUL SET) „Către un viitor cu emisii reduse de carbon”COM(2007) 723 final

53

2009/C 027/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind relația dintre schimbările climatice și agricultură în Europa

59

2009/C 027/15

Avizul Comitetul Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră COM(2008) 16 final — 2008/0013 (COD)

66

2009/C 027/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 COM(2008) 17 final — 2008/0014 (COD)

71

2009/C 027/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului, a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 COM(2008) 18 final — 2008/0015 (COD)

75

2009/C 027/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește articolul 6 alineatul (2) privind introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor COM(2008) 211 — 2008/0081 (COD)

81

2009/C 027/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind industria minieră neenergetică din Europa

82

2009/C 027/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind integrarea minorităților — romii

88

2009/C 027/21

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Elemente pentru structura, organizarea și funcționarea unei platforme care să asigure o participare mai largă a societății civile la promovarea politicilor de integrare a resortisanților din țări terțe în UE”

95

2009/C 027/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind un nou program european de acțiune socială

99

2009/C 027/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM(2007) 637 final — 2007/0228 (CNS)

108

2009/C 027/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții din țările terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru COM(2007) 638 final — 2007/0229 (CNS)

114

2009/C 027/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al creativității și inovării (2009) COM(2008) 159 final — 2008/0064 (COD)

119

2009/C 027/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind o mai bună integrare pe piața internă — factor-cheie de coeziune și creștere economică pentru insule

123

2009/C 027/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind cauzele diferenței dintre inflația percepută și inflația reală

129

2009/C 027/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul societății civile în programele UE de asistență pentru preaderare în Republica Albania

140

2009/C 027/29

Avizul Comitetului Economic și Social European privind crearea de rețele ale organizațiilor societății civile în regiunea Mării Negre

144

2009/C 027/30

Avizul Comitetului Economic și Social European privind concilierea dimensiunii naționale cu cea europeană în cadrul comunicării privind Europa

152


RO

 

Top