Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:223:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 223, 30 august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 223

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
30 august 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2008/C 223/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 209, 15.8.2008

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2008/C 223/02

Cauza C-51/05 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (Recurs — Organizarea comună a pieței viticole — Ajutoare pentru distilare — Acțiune în despăgubiri — Răspundere extracontractuală a Comunității — Termen de prescripție — Momentul de la care începe să curgă termenul)

2

2008/C 223/03

Cauza C-371/05: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 17 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 92/50/CEE — Articolul 11 și articolul 15 alineatul (2) — Contracte de achiziții publice de servicii — Atribuirea serviciilor informatice ale Comune di Mantova (Italia) — Atribuire directă fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)

3

2008/C 223/04

Cauza C-389/05: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 43 CE și 49 CE — Libertatea de stabilire și libera prestare a serviciilor — Sănătate animală — Centru de inseminare artificială a bovinelor — Reglementare națională care acordă centrelor acreditate dreptul exclusiv de furnizare a serviciului de inseminare artificială a bovinelor pe un anumit teritoriu și care condiționează eliberarea de licențe de inseminator de încheierea unei convenții cu unul dintre aceste centre)

3

2008/C 223/05

Cauza C-132/06: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 17 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolul 10 CE — A șasea directivă TVA — Obligații în cadrul sistemului intern — Controlul operațiunilor taxabile — Amnistie)

4

2008/C 223/06

Cauza C-206/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank Groningen — Țările de Jos) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV/Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Piața internă a energiei electrice — Reglementare națională care permite prelevarea unui supliment la prețul de transport al energiei electrice în beneficiul unei societăți desemnate prin lege ținută la plata costurilor nerecuperabile — Taxă cu efect echivalent taxelor vamale — Impozite naționale discriminatorii — Ajutoare acordate de statele membre)

4

2008/C 223/07

Cauza C-207/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen — Austria) — Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen (Regulamentul (CE) nr. 615/98 — Restituiri la export — Bunăstarea animalelor vii din specia bovină în cursul transportului — Directiva 91/628/CEE — Aplicabilitatea normelor privind protecția animalelor în cursul transportului — Norme privind duratele de călătorie și de odihnă, precum și privind transportul maritim al bovinelor cu destinația într-un punct din afara Comunității — Hrănirea și adăparea animalelor în cursul călătoriei)

5

2008/C 223/08

Cauza C-303/06: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 17 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Employment Tribunal — Regatul Unit) — S. Coleman/Attridge Law, Steve Law (Politică socială — Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Articolul 1, articolul 2 alineatul (1), alineatul (2) litera (a) și alineatul (3), precum și articolul 3 alineatul (1) litera (c) — Discriminare directă pe motiv de handicap — Hărțuire legată de handicap — Concediere a unui angajat care nu are el însuși un handicap, dar al cărui copil are un handicap — Includere — Sarcina probei)

6

2008/C 223/09

Cauza C-347/06: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 17 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano (Articolele 43 CE, 49 CE și 86 CE — Concesiunea serviciului public de distribuție a gazelor — Directiva 2003/55 — Încetarea anticipată la sfârșitul unei perioade tranzitorii — Principiile protecției încrederii legitime și securității juridice)

7

2008/C 223/10

Cauza C-413/06 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 10 iulie 2008 — Bertelsmann AG, Sony Corporation of America/Comisia Comunităților Europene, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, asociație internațională), Sony BMG Music Entertainment BV (Recurs — Concurență — Controlul concentrărilor economice între întreprinderi — Societate în comun Sony BMG — Acțiune împotriva anulării unei decizii a Comisiei prin care o concentrare este declarată compatibilă cu piața comună — Control jurisdicțional — Întindere — Cerințe de probă — Rolul comunicării privind obiecțiunile — Crearea sau consolidarea unei poziții dominante colective — Motivarea deciziilor de autorizare a unei concentrări — Utilizarea unor informații confidențiale)

7

2008/C 223/11

Cauza C-448/06: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 17 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgericht Köln — Germania) — cp-Pharma Handels GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Validitatea Regulamentului (CE) nr. 1873/2003 — Medicamente de uz veterinar — Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 — Limite maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală — Progesteron — Restricție a utilizării — Directiva 96/22/CE)

8

2008/C 223/12

Cauza C-484/06: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van Financiën (Trimitere preliminară — Prima și A șasea directivă TVA — Principiile neutralității fiscale și proporționalității — Reguli privind rotunjirea valorilor TVA-ului — Rotunjire în jos pe articol)

9

2008/C 223/13

Cauza C-488/06 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 17 iulie 2008 — L & D SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Julius Sämann Ltd (Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 73 — Marca figurativă „Aire Limpio” — Mărci figurative comunitare, naționale și internaționale reprezentând un brad cu diverse denumiri — Opoziția titularului — Refuz parțial al înregistrării — Deducerea caracterului distinctiv special al mărcii anterioare din elemente de probă privind o altă marcă)

9

2008/C 223/14

Cauza C-500/06: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 17 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Giudice di pace di Genova — Italia) — Corporación Dermoestética SA/To Me Group Advertising Media (Articolul 3 alineatul (1) litera (g) CE și articolele 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE și 98 CE — Legislație națională care interzice publicitatea în materia tratamentelor medicale și chirurgicale de natură estetică)

10

2008/C 223/15

Cauza C-521/06 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 iulie 2008 — Athinaïki Techniki AE/Comisia Comunităților Europene, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Recurs — Ajutor de stat — Ajutor acordat de Republica Elenă consorțiului Hyatt Regency — Plângere — Decizie de clasare a plângerii — Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Articolele 4, 13 și 20 — Noțiunea de act atacabil în sensul articolului 230 CE)

10

2008/C 223/16

Cauza C-33/07: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 10 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Dâmbovița — România) — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa (Cetățenia Uniunii — Articolul 18 CE — Directiva 2004/38/CE — Dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre al cetățenilor Uniunii și al membrilor familiilor lor)

11

2008/C 223/17

Cauza C-54/07: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 10 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Arbeidshof te Brussel — Belgia) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV (Directiva 2000/43/CE — Criterii discriminatorii de selecție a personalului — Sarcina probei — Sancțiuni)

11

2008/C 223/18

Cauza C-71/07 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 17 iulie 2008 — Campoli/Comisia Comunităților Europene, Consiliul Uniunii Europene (Recurs — Funcționari — Remunerație — Pensie — Aplicarea coeficientului corector calculat în funcție de costul mediu al vieții în țara de reședință — Regim tranzitoriu introdus prin regulamentul de modificare a Statutului funcționarilor — Excepția de ilegalitate)

12

2008/C 223/19

Cauza C-94/07: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Arbeitsgericht Bonn — Germania) — Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (Articolul 39 CE — Noțiunea „lucrător” — Organizație neguvernamentală de utilitate publică — Bursă de doctorat — Contract de muncă — Condiții)

12

2008/C 223/20

Cauzele conexate C-152/07 — 154/07: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 17 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)/Republica Federală Germania (Sectorul telecomunicațiilor — Rețele și servicii — Reechilibrare tarifară — Articolul 4c din Directiva 90/388/CEE — Articolul 7 alineatul (2) din Directiva 97/33/CE — Articolul 12 alineatul (7) din Directiva 98/61/CE — Autoritate de reglementare — Efect direct al directivelor — Situație triangulară)

13

2008/C 223/21

Cauza C-173/07: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Emirates Airlines Direktion für Deutschland/Diether Schenkel (Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Compensarea pasagerilor în eventualitatea anulării unui zbor — Domeniu de aplicare — Articolul 3 alineatul (1) litera (a) — Noțiunea „zbor”)

14

2008/C 223/22

Cauza C-207/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei (Neexecutarea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 43 CE și 56 CE — Legislație națională care condiționează achiziționarea anumitor participații în cadrul unor întreprinderi care exercită activități reglementate în sectorul energiei și a anumitor active necesare pentru exercitarea acestor activități de obținerea unei autorizații prealabile)

14

2008/C 223/23

Cauza C-226/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln (Directiva 2003/96/CE — Cadrul comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității — Articolul 14 alineatul (1) litera (a) — Scutirea produselor energetice utilizate pentru producerea de electricitate — Posibilitatea impozitării din motive de protecție a mediului — Efectul direct al scutirii)

15

2008/C 223/24

Cauza C-307/07: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 10 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 89/48/CEE — Recunoașterea diplomelor de învățământ superior acordate pentru formarea profesională cu durata minimă de trei ani — Nerecunoașterea diplomelor care conferă acces la profesia de farmacist specialist în biologie medicală — Netranspunere)

15

2008/C 223/25

Cauza C-311/07: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 17 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Austria (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 89/105/CEE — Includerea medicamentelor de uz uman în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate — Articolul 6 punctul 1 — Lista medicamentelor cuprinse în sistemul național de asigurări de sănătate care stabilește trei categorii distincte din punctul de vedere al condițiilor de rambursare — Termen de adoptare a unei decizii privind cererea de includere a unui medicament în categoriile prevăzute de această listă care oferă condițiile de rambursare cele mai favorabile)

16

2008/C 223/26

Cauza C-426/07: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 17 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Republica Polonă) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (Impozite interne — Taxe privind autovehiculele — Accize — Autovehicule de ocazie — Import)

16

2008/C 223/27

Cauza C-510/07: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 68/414/CEE — Articolul 1 alineatul (1) — Obligația de a menține în permanență stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere — Încălcare)

17

2008/C 223/28

Cauza C-543/07: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 17 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2002/73/CE — Egalitate de tratament între bărbați și femei — Accesul la încadrarea în muncă — Formare și promovare profesionale — Condiții de muncă — Netranspunere în termenul prevăzut)

18

2008/C 223/29

Cauza C-66/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 17 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Procedură privind executarea unui mandat european de arestare emis împotriva lui Szymon Kozlowski (Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Decizia-cadru 2002/584/JAI — Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre — Articolul 4 punctul 6 — Motiv de neexecutare facultativă a mandatului european de arestare — Interpretarea termenilor „este rezident” și „rămâne” în statul membru de executare)

18

2008/C 223/30

Cauza C-195/08 PPU: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 iulie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Republica Lituania) — Procedură inițiată de Inga Rinau (Cooperare judiciară în materie civilă — Competență judiciară și executarea hotărârilor — Executare în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești — Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Cerere de refuz al recunoașterii unei hotărâri de înapoiere a unui copil reținut ilicit într un alt stat membru — Procedură preliminară de urgență)

19

2008/C 223/31

Cauza C-214/08 P: Recurs introdus la 22 mai 2008 de Philippe Guigard împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a treia) pronunțate la 11 martie 2008 în cauza T-301/05, Guigard/Comisia Comunităților Europene

19

2008/C 223/32

Cauza C-227/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Audiencia Provincial de Salamanca (Spania) la 26 mai 2008 — Eva Martín Martín/EDP Editores SL și Juan Caballo Bueno

20

2008/C 223/33

Cauza C-229/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) la 28 mai 2008 — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main

21

2008/C 223/34

Cauza C-231/08 P: Recurs introdus la 29 mai 2008 de Massimo Giannini împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a treia) pronunțate la 12 martie 2008 în cauza T-100/04, Massimo Giannini/Comisia Comunităților Europene

22

2008/C 223/35

Cauza C-235/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Landesgericht Ried im Innkreis (Austria) la 2 iunie 2008 — Procedură penală împotriva Roland Langer

23

2008/C 223/36

Cauza C-242/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 4 iunie 2008 — Swiss Re Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

23

2008/C 223/37

Cauza C-247/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Finanzgericht Köln (Germania) la 9 iunie 2008 — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern

24

2008/C 223/38

Cauza C-250/08: Acțiune introdusă la 10 iunie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei

25

2008/C 223/39

Cauza C-253/08: Acțiune introdusă la 13 iunie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză

25

2008/C 223/40

Cauza C-255/08: Acțiune introdusă la 13 iunie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Țărilor de Jos

26

2008/C 223/41

Cauza C-258/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden la 18 iunie 2008 — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd și Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale Sporttotalisator

26

2008/C 223/42

Cauza C-268/08 P: Recurs introdus la 24 iunie 2008 de Christos Michail împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera întâi) pronunțate la 16 aprilie 2008 în cauza T-486/04, Michail/Comisia Comunităților Europene

27

2008/C 223/43

Cauza C-271/08: Acțiune introdusă la 24 iunie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania

27

2008/C 223/44

Cauza C-275/08: Acțiune introdusă la 24 iunie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania

28

2008/C 223/45

Cauza C-277/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Spania) la 26 iunie 2008 — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad S.A.

29

2008/C 223/46

Cauza C-278/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 26 iunie 2008 — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni și trekking.at Reisen GmbH

30

2008/C 223/47

Cauza C-279/08 P: Recurs introdus la 25 iunie 2008 de Comisia Comunităților Europene împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a cincea extinsă) pronunțate la 10 aprilie 2008 în cauza T-233/04, Regatul Țărilor de Jos, susținut de Republica Federală Germania/Comisia Comunităților Europene

30

2008/C 223/48

Cauza C-280/08 P: Recurs introdus la 26 iunie 2008 de Deutsche Telekom AG împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a cincea extinsă) pronunțate la 10 aprilie 2008 în cauza T-271/03, Deutsche Telekom/Comisia Comunităților Europene

31

2008/C 223/49

Cauza C-283/08: Acțiune introdusă la 27 iunie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Țărilor de Jos

32

2008/C 223/50

Cauza C-284/08: Acțiune introdusă la 27 iunie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

32

2008/C 223/51

Cauza C-286/08: Acțiune introdusă la 30 iunie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

33

2008/C 223/52

Cauza C-289/08: Acțiune introdusă la 1 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

33

2008/C 223/53

Cauza C-293/08: Acțiune introdusă la 2 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Finlanda

34

2008/C 223/54

Cauza C-296/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour d'appel de Montpellier (Franța) la 3 iulie 2008 — Ministère public/Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

34

2008/C 223/55

Cauza C-297/08: Acțiune introdusă la 3 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană

35

2008/C 223/56

Cauza C-298/08: Acțiune introdusă la 3 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

35

2008/C 223/57

Cauza C-300/08 P: Recurs introdus la 7 iulie 2008 de Leche Celta, SL împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a treia) pronunțate la 23 aprilie 2008 în cauza T-35/07, Leche Celta/OAPI

36

2008/C 223/58

Cauza C-306/08: Acțiune introdusă la 9 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

36

2008/C 223/59

Cauza C-308/08: Acțiune introdusă la 10 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

37

2008/C 223/60

Cauza C-312/08: Acțiune introdusă la 14 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

37

2008/C 223/61

Cauza C-313/08: Acțiune introdusă la 14 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană

37

2008/C 223/62

Cauza C-321/08: Acțiune introdusă la 15 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

38

2008/C 223/63

Cauza C-322/08: Acțiune introdusă la 15 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei

38

2008/C 223/64

Cauza C-326/08: Acțiune introdusă la 16 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania

38

2008/C 223/65

Cauza C-334/08: Acțiune introdusă la 18 iulie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană

39

2008/C 223/66

Cauza C-332/07: Ordonanța președintelui Curții din 30 aprilie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Josef Holzinger/Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

39

 

Tribunalul de Primă Instanță

2008/C 223/67

Cauze conexate T-433/03, T-434/03, T-367/04 și T-244/05: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 26 iunie 2008 — Gibtelecom/Comisia Comunităților Europene („Concurență — Telecomunicații — Decizii de clasare a plângerilor întemeiate pe articolul 86 CE — Neprecizarea poziției Comisiei cu privire la plângerile întemeiate pe articolul 86 CE — Acțiune în anulare — Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Dispariția obiectului litigiului pe parcursul procesului — Nepronunțare asupra fondului”)

40

2008/C 223/68

Cauza T-322/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 14 iulie 2008 — Espinosa Labella și alții/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — Directiva 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică — Decizia 2006/613/CE — Lista siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneană — Act atacabil — Lipsa interesului direct — Inadmisibilitate”)

40

2008/C 223/69

Cauza T-323/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 14 iulie 2008 — Fresyga/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — Directiva 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică — Decizia 2006/613/CE — Lista siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneană — Act atacabil — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate”)

41

2008/C 223/70

Cauza T-345/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 14 iulie 2008 — Complejo Agrícola/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — Directiva 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică — Decizia 2006/613/CE — Lista siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneană — Act atacabil — Lipsa interesului direct — Inadmisibilitate”)

41

2008/C 223/71

Cauza T-358/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 4 iulie 2008 — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Acțiune introdusă de o întreprindere menționată în motivele unei decizii care nu îi este adresată — Lipsa interesului de a acționa — Inadmisbilitate”)

42

2008/C 223/72

Cauza T-366/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 14 iulie 2008 — Calebus/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — Directiva 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică — Decizia 2006/613/CE — Lista siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneană — Act atacabil — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate”)

42

2008/C 223/73

Cauza T-12/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 2 iulie 2008 — Polimeri Europa/Comisia Comunităților Europene („Nepronunțarea asupra fondului”)

43

2008/C 223/74

Cauza T-30/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 27 iunie 2008 — Denka International/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — Directiva 2006/92/CE — Limitele maxime aplicabile reziduurilor de diclorvos — Lipsa afectării individuale — Inadmisibilitate”)

43

2008/C 223/75

Cauzele conexate T-354/07 — T-356/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 26 iunie 2008 — Pfizer/OAPI — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN) („Marcă comunitară — Cerere în anulare — Decădere — Nepronunțare asupra fondului”)

43

2008/C 223/76

Cauza T-451/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 11 iulie 2008 — WellBiz/OAPI — Wild (WELLBIZ) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțarea asupra fondului”)

44

2008/C 223/77

Cauza T-9/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 25 iunie 2008 — Volkswagen/OAPI (Conturul unui autovehicul cu faruri) („Marcă comunitară — Renunțare la înregistrarea națională — Nepronunțare asupra fondului”)

44

2008/C 223/78

Cauza T-208/08: Acțiune introdusă la 4 iunie 2008 — Gosselin World Wide Moving NV/Comisia Comunităților Europene

45

2008/C 223/79

Cauza T-221/08: Acțiune introdusă la 6 iunie 2008 — Strack/Comisia Comunităților Europene

45

2008/C 223/80

Cauza T-222/08: Acțiune introdusă la 9 iunie 2008 — Sanatur/OAPI — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

46

2008/C 223/81

Cauza T-223/08: Acțiune introdusă la 12 iunie 2008 — Iranian Tobacco Company/OAPI — AD Bulgartabac (Bahman)

46

2008/C 223/82

Cauza T-225/08: Acțiune introdusă la 13 iunie 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/OAPI — Schwarzbräu GmbH (ALASKA)

47

2008/C 223/83

Cauza T-226/08: Acțiune introdusă la 13 iunie 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/OAPI — Schwarzbräu GmbH (Alaska)

47

2008/C 223/84

Cauza T-230/08: Acțiune introdusă la 17 iunie 2008 — Asenbaum Fine Arts Ltd/OAPI (WIENER WERKSTÄTTE)

48

2008/C 223/85

Cauza T-231/08: Acțiune introdusă la 17 iunie 2008 — Asenbaum Fine Arts/OAPI (WIENER WERKSTÄTTE)

49

2008/C 223/86

Cauza T-233/08: Acțiune introdusă la 16 iunie 2008 — MPDV Mikrolab/OAPI (ROI ANALYZER)

49

2008/C 223/87

Cauza T-236/08: Acțiune introdusă la 16 iunie 2008 — HPA/Comisia Comunităților Europene

49

2008/C 223/88

Cauza T-238/08: Acțiune introdusă la 19 iunie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Commune de Valbonne

50

2008/C 223/89

Cauza T-244/08: Acțiune introdusă la 23 iunie 2008 — Konsum Nord/Comisia Comunităților Europene

51

2008/C 223/90

Cauza T-245/08: Acțiune introdusă la 20 iunie 2008 — Iranian Tobacco/OAPI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

51

2008/C 223/91

Cauza T-248/08 P: Recurs introdus la 23 iunie 2008 de Frantisek Doktor împotriva Hotărârii pronunțate la 16 aprilie 2008 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-73/07, Doktor/Consiliul Uniunii Europene

52

2008/C 223/92

Cauza T-251/08: Acțiune introdusă la 26 iunie 2008 — Vion NV/OAPI (PASSION FOR BETTER FOOD)

52

2008/C 223/93

Cauza T-254/08: Acțiune introdusă la 26 iunie 2008 — Associazione Giullemanidallajuve/Comisia Comunităților Europene

53

2008/C 223/94

Cauza T-257/08: Acțiune introdusă la 30 iunie 2008 — Biotronik/OAPI (BioMonitor)

53

2008/C 223/95

Cauza T-258/08: Acțiune introdusă la 30 iunie 2008 — Rath/OAPI — Portela & Ca. (DIACOR)

54

2008/C 223/96

Cauza T-260/08: Acțiune introdusă la 3 iulie 2008 — Indo Internacional/OAPI — Visual (VISUAL MAP)

54

2008/C 223/97

Cauza T-262/08: Acțiune introdusă la 8 iulie 2008 — Canon Communications/OAPI — Messe Düsseldorf (MEDTEC)

55

2008/C 223/98

Cauza T-263/08: Acțiune introdusă la 7 iulie 2008 — Becker Flugfunkwerk/OAPI — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

55

2008/C 223/99

Cauza T-265/08: Acțiune introdusă la 4 iulie 2008 — Germania/Comisia Comunităților Europene

56

2008/C 223/00

Cauza T-274/08: Acțiune introdusă la 11 iulie 2008 — Republica Italiană/Comisia Comunităților Europene

57

2008/C 223/01

Cauza T-275/08: Acțiune introdusă la 11 iulie 2008 — Republica Italiană/Comisia Comunităților Europene

57

2008/C 223/02

Cauza T-492/04: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 10 iulie 2008 — Jungbunzlauer și alții/Comisia Comunităților Europene

58

2008/C 223/03

Cauza T-67/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 10 iulie 2008 — Elini/OHMI — Rolex (Elini)

58

2008/C 223/04

Cauza T-237/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 9 iulie 2008 — CityLine Hungary/Comisia Comunităților Europene

58

2008/C 223/05

Cauza T-87/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 iunie 2008 — Cipru/Comisia Comunităților Europene

58

2008/C 223/06

Cauza T-88/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 iunie 2008 — Cipru/Comisia Comunităților Europene

58

2008/C 223/07

Cauza T-91/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 iunie 2008 — Republica Cipru/Comisia Comunităților Europene

58

2008/C 223/08

Cauza T-92/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 iunie 2008 — Republica Cipru/Comisia Comunităților Europene

59

2008/C 223/09

Cauza T-93/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 iunie 2008 — Republica Cipru/Comisia Comunităților Europene

59

2008/C 223/10

Cauza T-119/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 iunie 2008 — Republica Cipru/Comisia Comunităților Europene

59

2008/C 223/11

Cauza T-122/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 iunie 2008 — Republica Cipru/Comisia Comunităților Europene

59

 

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene

2008/C 223/12

Cauza F-60/05: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 februarie 2008 — Vande Velde/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Agent contractual — Reclamație tardivă — Acțiune vădit inadmisibilă)

60

2008/C 223/13

Cauza F-63/05: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 februarie 2008 — Arana de la Cal/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Agent contractual — Reclamație tardivă — Acțiune vădit inadmisibilă)

60

2008/C 223/14

Cauza F-123/06: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 5 iunie 2008 — Timmer/Curtea de Conturi a Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Evaluare — Termen pentru depunerea plângerii — Fapte noi — Inadmisibilitate)

61

2008/C 223/15

Cauza F-78/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 aprilie 2008 — Boudova și alții/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Numire — Încadrare în grad — Agenți auxiliari numiți funcționari — Concursuri publicate înainte de intrarea în vigoare a noului statut — Act cauzator de prejudiciu — Admisibilitatea acțiunii)

61

2008/C 223/16

Cauza F-108/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 26 iunie 2008 — Nijs/Curtea de Conturi a Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Articolul 44 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță — Expunere sumară a motivelor invocate în cererea introductivă — Lipsa plângerii prealabile — Inadmisibilitate vădită)

61

2008/C 223/17

Cauza F-136/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 26 iunie 2008 — Nijs/Curtea de Conturi a Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Plângere prealabilă — Lipsă — Termen de introducere a acțiunii — Introducere tardivă — Inadmisibilitate vădită)

62

2008/C 223/18

Cauza F-54/08: Acțiune introdusă la 29 mai 2008 — Bernard/Oficiul European de Poliție (Europol)

62

2008/C 223/19

Cauza F-59/08: Acțiune introdusă la 30 iunie 2008 — Klug/Europäische Arzneimittelagentur

62

2008/C 223/20

Cauza F-60/08: Acțiune introdusă la 25 iunie 2008 — Z/Comisia Comunităților Europene

63

2008/C 223/21

Cauza F-62/05: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 13 februarie 2008 — Ghem/Comisia Comunităților Europene

63

2008/C 223/22

Cauza F-64/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 2 aprilie 2008 — S/Parlamentul European

63

2008/C 223/23

Cauza F-68/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 6 martie 2008 — Gering/Europol

63


RO

 

Top