Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:171:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 171, 05 iulie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 171

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
5 iulie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2008/C 171/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 158, 21.6.2008

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2008/C 171/02

Cauza C-442/04: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 15 mai 2008 — Regatul Spaniei/Consiliul Uniunii Europene (Pescuit — Regulamentul (CE) nr. 1954/2003 — Regulamentul (CE) nr. 1415/2004 — Gestionarea efortului de pescuit — Stabilirea nivelului maxim anual al efortului de pescuit — Perioada de referință — Zone și resurse de pescuit comunitare — Zone sensibile din punct de vedere biologic — Actul privind condițiile de aderare a Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze și adaptările tratatelor — Excepție de nelegalitate — Admisibilitate — Principiul nediscriminării — Abuz de putere)

2

2008/C 171/03

Cauza C-91/05: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 mai 2008 — Comisia Comunităților Europene/Consiliul Uniunii Europene (Acțiune în anulare — Articolul 47 UE — Politica externă și de securitate comună — Decizia 2004/833/PESC — Punerea în aplicare a Acțiunii comune 2002/589/PESC — Combaterea proliferării armelor ușoare și a armelor de calibru mic — Competența Comunității — Politica de cooperare pentru dezvoltare)

2

2008/C 171/04

Cauzele conexate C-147/06 și C-148/06: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 15 mai 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Consiglio di Stato — Italia) — SECAP SpA (C-147/06)/Comune di Torino, cu participarea: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc., ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, și Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)/Comune di Torino, cu participarea: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (Contracte de achiziții publice de lucrări — Atribuirea contractelor — Oferte anormal de scăzute — Modalități de excludere — Contracte de lucrări care nu ating pragurile prevăzute prin Directivele 93/37/CEE și 2004/18/CE — Obligații ale autorității contractante care rezultă din principiile fundamentale ale dreptului comunitar)

3

2008/C 171/05

Cauza C-194/06: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 mai 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N.V. (Articolele 56 CE-58 CE — Libera circulație a capitalurilor — Impozitarea dividendelor — Compensație acordată unui organism de plasament colectiv cu caracter fiscal pentru prelevările fiscale efectuate la sursă de către un alt stat asupra dividendelor încasate de acest organism — Limitare a acestei compensații la cuantumul pe care un acționar rezident al statului membru în care este stabilit acest organism, care a efectuat o investiție fără intermedierea unui astfel de organism, ar putea să îl impute asupra impozitului pe venit în temeiul unei convenții pentru evitarea dublei impuneri — Limitare a acestei compensații în funcție de participarea unor acționari nerezidenți la capitalul acestui organism)

4

2008/C 171/06

Cauza C-266/06 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 mai 2008 — Evonik Degussa GmbH, fostă Degussa GmbH/Comisia Comunităților Europene, Consiliul Uniunii Europene (Recurs — Concurență — Înțelegere — Piața metioninei — Amendă — Regulamentul nr. 17 — Articolul 15 alineatul (2) — Principiul legalității pedepsei — Denaturarea faptelor — Principiul proporționalității — Principiul egalității de tratament)

4

2008/C 171/07

Cauza C-352/06: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 mai 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Köln — Germania) — Brigitte Bosmann/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen (Securitate socială — Alocații familiale — Suspendarea dreptului la prestații — Articolul 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 10 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 — Legislație aplicabilă — Acordarea de prestații într-un stat membru de reședință care nu este statul competent)

5

2008/C 171/08

Cauza C-361/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 mai 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de College van Beroep voor het bedrijfsleven — Țările de Jos) — Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG/College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Produse de uz fitosanitar — Autorizație de introducere pe piață — Etofumesat — Directivele 91/414/CEE și 2002/37/CE — Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 — Cerere de redeschidere a procedurii orale)

5

2008/C 171/09

Cauza C-414/06: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 15 mai 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — Lidl Belgium GmbH & Co. KG/Finanzamt Heilbronn (Libertatea de stabilire — Impozitare directă — Deducerea pierderilor suferite de către un sediu permanent situat într un stat membru și care aparține unei societăți având sediul social într un alt stat membru)

6

2008/C 171/10

Cauza C-439/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 mai 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Dresden — Germania) — Procedura de gestionare a energiei citiworks AG cu participarea: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur (Piața internă de energie electrică — Directiva 2003/54/CE — Articolul 20 alineatul (1) — Accesul liber al terților la rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice)

6

2008/C 171/11

Cauza C-462/06: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 mai 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation — Franța) — Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard (Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Secțiunea 5 din capitolul II — Competența în materie de contracte individuale de muncă — Secțiunea 2 din același capitol — Competențe speciale — Articolul 6 punctul 1 — Pluralitate de pârâți)

7

2008/C 171/12

Cauza C-499/06: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 mai 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Sąd Okręgowy w Koszalinie — Republica Polonă) — Halina Nerkowska/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddzial w Koszalinie (Pensie de invaliditate alocată victimelor civile de război sau victimelor represiunii — Condiția de a locui pe teritoriul național — Articolul 18 alineatul (1) CE)

7

2008/C 171/13

Cauza C-503/06: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 15 mai 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 79/409/CEE — Conservarea păsărilor sălbatice — Derogări de la regimul de protecție a păsărilor sălbatice — Regiunea Liguria)

8

2008/C 171/14

Cauza C-162/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 mai 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte suprema di cassazione — Italia) — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (A șasea directivă TVA — Persoane impozabile — Articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf — Societăți-mamă și filiale — Aplicare de către statul membru a regimului persoanei impozabile unice — Condiții — Consecințe)

8

2008/C 171/15

Cauza C-165/07: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 22 mai 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Vestre Landsret — Danemarca) — Skatteministeriet/Ecco Sko A/S (Tariful vamal comun — Nomenclatura combinată — Clasificare tarifară — Poziția 6403 — Încălțăminte cu fețe din piele naturală — Poziția 6404 — Încălțăminte cu fețe din materiale textile)

9

2008/C 171/16

Cauza C-271/07: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 20 mai 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 96/61/CE — Prevenirea și controlul integrat al poluării — Transpunere incompletă și incorectă)

10

2008/C 171/17

Cauza C-276/07: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 15 mai 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte d'appello di Firenze — Italia) — Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Republica Italiană („Libera circulație a lucrătorilor — Discriminare pe motiv de cetățenie — Categoria «lectorilor de schimb» — Foști lectori de limbi străine — Recunoașterea drepturilor dobândite”)

10

2008/C 171/18

Cauza C-341/07: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 15 mai 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Suediei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2004/48/CE — Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală — Netranspunere în termenul prevăzut)

11

2008/C 171/19

Cauza C-323/07: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 10 aprilie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Termoraggi SpA/Comune di Monza (Contracte de achiziții publice — Contract de achiziții publice de bunuri și de servicii — Atribuire fără organizarea unei licitații — Atribuire de către o colectivitate teritorială unei întreprinderi al cărei capital este deținut de aceasta dintâi)

11

2008/C 171/20

Cauza C-57/08 P: Recurs introdus la 13 februarie 2008 de Gateway, Inc. împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a cincea) pronunțate la 27 noiembrie 2007 în cauza T-434/05, Gateway, Inc./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

12

2008/C 171/21

Cauza C-134/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 2 aprilie 2008 — J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j./Hauptzollamt Bremen

12

2008/C 171/22

Cauza C-135/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 3 aprilie 2008 — Janko Rottmann/Freistaat Bayern

13

2008/C 171/23

Cauza C-140/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tallinna Halduskohus (Republica Estonia) la 7 aprilie 2008 — Rakvere Lihakombinaat AS/Põllumajandusministeerium și Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

13

2008/C 171/24

Cauza C-144/08: Acțiune introdusă la 8 aprilie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Finlanda

14

2008/C 171/25

Cauza C-146/08 P: Recurs formulat la 3 aprilie 2008 de Efkon AG împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a cincea) pronunțate la 22 ianuarie 2008 în cauza T-298/04, Efkon AG/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

14

2008/C 171/26

Cauza C-147/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Arbeitsgericht Hamburg (Germania) la 10 aprilie 2008 — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

15

2008/C 171/27

Cauza C-150/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden la 14 aprilie 2008 — Siebrand BV, cealaltă parte în proces Staatssecretaris van Financiën

16

2008/C 171/28

Cauza C-152/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spania) la 15 aprilie 2008 — Real Sociedad de Fútbol SAD și Nihat Kahveci/Consejo Superior de Deportes și Real Federación Española de Fútbol

16

2008/C 171/29

Cauza C-154/08: Acțiune introdusă la 15 aprilie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

17

2008/C 171/30

Cauza C-157/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden la 16 aprilie 2008 — E.H.A. Passenheim-van Schoot/Staatssecretaris van Financiën

17

2008/C 171/31

Cauza C-159/08 P: Recurs introdus la 15 aprilie 2008 de Isabella Scippacercola și Ioannis Terezakis împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a cincea) pronunțate la 16 ianuarie 2008 în cauza T-306/05, Isabella Scippacercola și Ioannis Terezakis/Comisia Comunităților Europene

18

2008/C 171/32

Cauza C-162/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) la 17 aprilie 2008 — Georgios Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

19

2008/C 171/33

Cauza C-163/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) la 17 aprilie 2008 — Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofokis E. Mastorakis/Dimos Geropotamou

20

2008/C 171/34

Cauza C-164/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grecia) la 17 aprilie 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis

22

2008/C 171/35

Cauza C-169/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Corte Costituzionale (Italia) la 21 aprilie 2008 — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna

24

2008/C 171/36

Cauza C-171/08: Acțiune introdusă la 25 aprilie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză

24

2008/C 171/37

Cauza C-174/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 28 aprilie 2008 — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet

25

2008/C 171/38

Cauza C-180/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) la 28 aprilie 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

25

2008/C 171/39

Cauza C-186/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) la 28 aprilie 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

26

2008/C 171/40

Cauza C-190/08: Acțiune introdusă la 7 mai 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Țărilor de Jos

26

2008/C 171/41

Cauza C-191/08: Acțiune introdusă la 7 mai 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză

27

2008/C 171/42

Cauza C-195/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Republica Lituania) la 14 mai 2008 — Inga Rinau/Michael Rinau

27

2008/C 171/43

Cauza C-200/08: Acțiune introdusă la 15 mai 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Franceză

28

2008/C 171/44

Cauza C-209/08: Acțiune introdusă la 20 mai 2008 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

28

2008/C 171/45

Cauza C-223/08: Acțiune introdusă la 23 mai 2008 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

29

2008/C 171/46

Cauza C-224/08: Acțiune introdusă la 23 mai 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Franceză

29

2008/C 171/47

Cauza C-87/06: Ordonanța președintelui Curții din 28 noiembrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Juzgado de lo Social no 3 de Valladolid — Spania) — Vicente Pascual García/Confederación Hidrográfica del Duero

29

2008/C 171/48

Cauza C-315/06: Ordonanța președintelui Curții din 26 februarie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Monomeles Protodikeio Veroias — Grecia) — Georgios Diamantis/FANCO AE

30

2008/C 171/49

Cauza C-424/06: Ordonanța președintelui Camerei a șasea a Curții din 7 aprilie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica italiană

30

2008/C 171/50

Cauza C-18/07: Ordonanța președintelui Camerei a treia a Curții din 28 ianuarie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Kammarrätten i Jönköping — Suedia) — Mattias Jalkhed/Jordbruksverket

30

2008/C 171/51

Cauza C-235/07: Ordonanța președintelui Curții din 27 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania

30

2008/C 171/52

Cauza C-325/07: Ordonanța președintelui Curții din 5 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

30

2008/C 171/53

Cauza C-347/07: Ordonanța președintelui Curții din 11 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană

30

 

Tribunalul de Primă Instanță

2008/C 171/54

Desemnarea judecătorului locțiitor al președintelui Tribunalului în calitate de judecător delegat cu luarea măsurilor provizorii

31

2008/C 171/55

Cauza T-495/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 21 mai 2008 — Belfass/Consiliul Uniunii Europene („Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură comunitară de cerere de ofertă — Eroare materială evidentă — Atribuirea prin procedura ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic — Ofertă anormal de mică — Articolul 139 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 — Excepție de ilegalitate — Caiet de sarcini — Admisibilitate”)

31

2008/C 171/56

Cauza T-205/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 22 mai 2008 — NewSoft Technology/OAPI — Soft (Presto! BizCard Reader) („Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marcă comunitară verbală Presto! BizCard Reader — Mărci naționale figurative anterioare Presto — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

31

2008/C 171/57

Cauza T-250/06 P: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 22 mai 2008 — Ott și alții/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Recurs incident — Admisibilitate — Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiul de promovare 2004 — Atribuirea de puncte de prioritate — Dispoziții generale de punere în aplicare a articolului 45 din Statutul funcționarilor — Excepția de nelegalitate — Substituire de motive — Recurs în parte nefondat și în parte fondat — Litigiu în stare de judecată — Respingerea acțiunii)

32

2008/C 171/58

Cauza T-254/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 22 mai 2008 — Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OAPI (RadioCom) („Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale RadioCom — Motiv absolut de refus — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

32

2008/C 171/59

Cauza T-329/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 21 mai 2008 — Enercon/OAPI (E) („Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale E — Motive absolute de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”)

33

2008/C 171/60

Cauza T-144/04: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 19 mai 2008 — TF1/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — Decizia Comisiei prin care se califică anumite măsuri adoptate de Republica franceză în favoarea France 2 și France 3 drept ajutoare de stat compatibile cu piața comună — Termen de introducere a acțiunii — Articolul 44 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de procedură — Inadmisibilitate”)

33

2008/C 171/61

Cauza T-302/04: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 18 aprilie 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Comisia Comunităților Europene („Clauză compromisorie — Crearea unui punct de informare Europa — Convenție încheiată între Comisie și reclamantă — Necompetența vădită a Tribunalului — Acțiune vădit neîntemeiată”)

34

2008/C 171/62

Cauza T-327/04: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 13 mai 2008 — SNIV/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Termen de introducere a acțiunii — Punct de plecare — Publicarea unei comunicări succinte în Jurnalul Oficial — Site internet — Inadmisibilitate”)

34

2008/C 171/63

Cauza T-260/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 30 ianuarie 2008 — Arktouros/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — Regulamentul (CE) nr. 1655/2000 — Întreruperea contribuției financiare acordate pentru un proiect ecologic — Decizie prin care se pune capăt proiectului și se dispune rambursarea sumelor plătite cu titlu de avans — Act de confirmare — Expirarea termenului de introducere a acțiunii — Inadmisibilitate”)

34

2008/C 171/64

Cauza T-18/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 21 mai 2008 — Kronberger/Parlamentul European („Acțiune în anulare — Actul privind alegerile pentru Parlamentul European — Termen de introducere a acțiunii — Necompetența Tribunalului — Inadmisibilitate”)

35

2008/C 171/65

Cauza T-29/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 14 mai 2008 — Lactalis Gestion Lait și Lactalis Investissements/Consiliul Uniunii Europene („Acțiune în anulare — Directiva 2006/112/CE — Abrogarea Primei directive TVA — Anulare parțială — Lipsa afectării individuale — Inadmisibilitate”)

35

2008/C 171/66

Cauza T-92/07 P: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 8 mai 2008 — Frankin și alții/Comisia Comunităților Europene („Recurs — Funcție publică — Funcționari și agenți temporari — Pensie — Transferarea drepturilor la pensie — Recurs vădit inadmisibil — Recurs vădit nefondat”)

36

2008/C 171/67

Cauza T-239/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 5 mai 2008 — Pathé Distribution/Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură („Clauză compromisorie — Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură — Lipsa necesității de a se pronunța asupra fondului cauzei”)

36

2008/C 171/68

Cauza T-315/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 28 aprilie 2008 — Grohe/OAPI — Compañía Roca Radiadores (ALIRA) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Lipsa necesității de a se pronunța asupra fondului cauzei”)

36

2008/C 171/69

Cauza T-372/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 17 aprilie 2008 — Dimos Kerateas/Comisia Comunităților Europene („Acțiune în anulare — Termene — Inadmisibilitate”)

37

2008/C 171/70

Cauza T-389/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 18 februarie 2008 — Earth Products/OAPI — Meynard Designs (EARTH) („Marcă comunitară — Refuz al înregistrării — Retragere a cererii de înregistrare — Lipsa necesității de a se pronunța asupra fondului cauzei”)

37

2008/C 171/71

Cauze conexate T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 R și T-91/08 R — T-93/08 R: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 8 aprilie 2008 — Republica Cipru/Comisia Comunităților Europene („Măsuri provizorii — Anunț de participare pentru un contract prin care se urmărește încurajarea dezvoltării economice în partea de nord a Ciprului — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

38

2008/C 171/72

Cauza T-119/08 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 11 aprilie 2008 — Republica Cipru/Comisia Comunităților Europene („Măsuri provizorii — Anunț de participare pentru un contract prin care se urmărește încurajarea dezvoltării economice în partea de nord a Ciprului — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

38

2008/C 171/73

Cauza T-122/08 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 11 aprilie 2008 — Republica Cipru/Comisia Comunităților Europene („Măsuri provizorii — Anunț de participare pentru un contract prin care se urmărește încurajarea dezvoltării economice în partea de nord a Ciprului — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

38

2008/C 171/74

Cauza T-151/08: Acțiune introdusă la 21 aprilie 2008 — Victor Guedes Indústria e Comércio/OAPI — Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (GALLECS)

39

2008/C 171/75

Cauza T-156/08 P: Recurs introdus la 24 aprilie 2008 de R împotriva hotărârii pronunțate la 19 februarie 2008 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-49/07, R/Comisia Comunităților Europene

39

2008/C 171/76

Cauza T-157/08: Acțiune introdusă la 28 aprilie 2008 — Paroc/OAPI — (INSULATE FOR LIFE)

40

2008/C 171/77

Cauza T-159/08: Acțiune introdusă la 2 mai 2008 — The Procter & Gamble Company/OAPI — Bayer (LIVENSA)

40

2008/C 171/78

Cauza T-162/08: Acțiune introdusă la 29 aprilie 2008 — Frag Comercio Internacional/OAPI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)

40

2008/C 171/79

Cauza T-163/08: Acțiune introdusă la 29 aprilie 2008 — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/OAPI (Golden Toast)

41

2008/C 171/80

Cauza T-167/08: Acțiune introdusă la 9 mai 2008 — Microsoft Corp./Comisia Comunităților Europene

41

2008/C 171/81

Cauza T-170/08: Acțiune introdusă la 13 mai 2008 — Comisia Comunităților Europene/Gruparea Europeană de Interes Economic I.D. FOS Research

42

2008/C 171/82

Cauza T-171/08: Acțiune introdusă la 7 mai 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Comisia Comunităților Europene

43

2008/C 171/83

Cauza T-173/08: Acțiune introdusă la 13 mai 2008 — Messe Düsseldorf/OAPI — Canon Communications (MEDTEC)

43

2008/C 171/84

Cauza T-176/08: Acțiune introdusă la 9 mai 2008 — Infeurope SA/Comisia Comunităților Europene

44

2008/C 171/85

Cauza T-177/08: Acțiune introdusă la 13 mai 2008 — Schräder/OAPI — Hansson (Sumost 01)

45

2008/C 171/86

Cauza T-180/08 P: Recurs introdus la 15 mai 2008 de Giuseppe Tiralongo împotriva ordonanței pronunțate la 6 martie 2008 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-55/07, Tiralongo/Comisia Comunităților Europene

45

2008/C 171/87

Cauza T-181/08: Acțiune introdusă la 16 mai 2008 — Tay Za/Consiliul Uniunii Europene

46

2008/C 171/88

Cauza T-182/08: Acțiune introdusă la 16 mai 2008 — Comisia Comunităților Europene/Atlantic Energy

46

2008/C 171/89

Cauza T-183/08: Acțiune introdusă la 16 mai 2008 — Schuhpark Fascies/OAPI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

47

2008/C 171/90

Cauza T-187/08: Acțiune introdusă la 13 mai 2008 — Rodd & Gunn Australia/OAPI (Reprezentarea unui câine)

47

2008/C 171/91

Cauza T-188/08: Acțiune introdusă la 13 mai 2008 — Infeurope SA/Comisia Comunităților Europene

48

2008/C 171/92

Cauzele conexate T-490/04 și T-493/04: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 7 mai 2008 — Germania și Deutsche Post/Comisia Comunităților Europene

48

2008/C 171/93

Cauza T-180/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 5 mai 2008 — Fränkischer Weinbauverband/OAPI (Forma unei sticle)

48

2008/C 171/94

Cauza T-17/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 6 mai 2008 — Torres/OAPI — Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

49

2008/C 171/95

Cauza T-32/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 14 mai 2008 — Slovacia/Comisia Comunităților Europene

49

2008/C 171/96

Cauza T-501/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 23 mai 2008 — R.S. Arbeitsschutz/OAPI — RS Components (RS)

49

2008/C 171/97

Cauza T-30/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 14 mai 2008 — Winzer Pharma/OAPI — Oftaltech (OFTASIL)

49

 

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene

2008/C 171/98

Cauza F-8/08: Acțiune introdusă la 22 ianuarie 2008 — Renier/Comisia Comunităților Europene

50

2008/C 171/99

Cauza F-12/08: Acțiune introdusă la 5 februarie 2008 — Nardin/Parlamentul European

50

2008/C 171/00

Cauza F-30/08: Acțiune introdusă la 28 februarie 2008 — Nanopoulos/Comisia Comunităților Europene

50

2008/C 171/01

Cauza F-35/08: Acțiune introdusă la 14 martie 2008 — Pachtitis/Comisia Comunităților Europene

51

2008/C 171/02

Cauza F-45/08: Acțiune introdusă la 22 aprilie 2008 — Bernard/Europol

51

2008/C 171/03

Cauza F-46/08: Acțiune introdusă la 6 mai 2008 — Thoss/Curtea de Conturi a Comunităților Europene

51

2008/C 171/04

Cauza F-47/08: Acțiune introdusă la 30 aprilie 2008 — Buschak/Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

52

2008/C 171/05

Cauza F-48/08: Acțiune introdusă la 27 aprilie 2008 — Ortega Serrano/Comisia Comunităților Europene

52


RO

 

Top