Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:162:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 162, 25 iunie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 162

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
25 iunie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 442-a sesiune plenară din 13 și 14 februarie 2008

2008/C 162/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind definirea rolului și a regimului acțiunilor colective în domeniul dreptului comunitar al protecției consumatorilor

1

2008/C 162/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European privind strategia UE pentru politica de protecție a consumatorilor 2007-2013 — Mai multă putere consumatorilor, bunăstare crescută și protecție eficientă a acestora COM(2007) 99 final

20

2008/C 162/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European „Politica spațială europeană”COM(2007) 212 final

24

2008/C 162/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind punerea în aplicare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanții conexe, inclusiv analiza argumentelor privind introducerea răspunderii juridice directe a producătorilor COM(2007) 210 final

31

2008/C 162/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei — Raportul privind politica în domeniul concurenței 2006 COM(2007) 358 final

35

2008/C 162/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la omologarea dispozitivelor de iluminare și de semnalizare luminoasă ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (versiune codificată) COM(2007) 840 final — 2007/0284 (COD)

40

2008/C 162/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind denumirile textilelor (reformare) COM(2007) 870 final — 2008/0005 (COD)

40

2008/C 162/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (versiune codificată) COM(2007) 873 final — 2007/0299 (COD)

41

2008/C 162/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind materiile colorante care pot fi adăugate în produsele medicamentoase (reformare) COM(2008) 1 final — 2008/0001 (COD)

41

2008/C 162/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind o evaluare independentă a serviciilor de interes general

42

2008/C 162/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind promovarea accesului larg la Biblioteca Digitală Europeană pentru toate categoriile de public

46

2008/C 162/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind mixul energetic în transporturi

52

2008/C 162/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind performanța energetică a clădirilor — contribuția utilizatorilor finali (aviz exploratoriu)

62

2008/C 162/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind posibilele efecte pozitive și negative ale unor cerințe politice crescute în materie de mediu și energie asupra competitivității industriei europene

72

2008/C 162/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004 privind instituirea Agenției europene pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor, în ceea ce privește durata COM(2007) 861 final — 2007/0291 (COD)

79

2008/C 162/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind instrumentele de gestionare bazate pe drepturile de pescuit

79

2008/C 162/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, în ceea ce privește schema de sprijin pentru bumbac COM(2007) 701 final — 2007/0242 (CNS)

83

2008/C 162/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic (reformare) COM(2007) 736 final — 2007/0259 (COD)

85

2008/C 162/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu (versiune codificată) COM(2007) 667 final — 2007/0235 (COD)

86

2008/C 162/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament (CE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului privind normele generale referitoare la definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole (reformare) COM(2007) 848 final — 2007/0287 (COD)

86

2008/C 162/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (reformare) COM(2007) 858 final — 2007/0292 (COD)

87

2008/C 162/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind perspectivele cercetării europene în domeniul cărbunelui și al oțelului

88

2008/C 162/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Deciziei nr. 85/368/CEE a Consiliului privind echivalarea calificărilor profesionale între statele membre ale Comunității Europene COM(2007) 680 final — 2007/0234 (COD)

90

2008/C 162/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (în temeiul articolului 128 din Tratatul CE) COM(2007) 803 final/2 (Partea V) — 2007/0300 (CNS)

92

2008/C 162/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind integrarea financiară: piețele bursiere europene

96


RO

 

Top