Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:151:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 151, 17 iunie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 151

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
17 iunie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 441-a sesiune plenară din 16 și 17 ianuarie 2008

2008/C 151/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul pe piața unică COM(2007) 226 final

1

2008/C 151/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 84/539/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul aparatelor electrice utilizate în medicina umană și veterinară COM(2007) 465 final — 2007/0168 (COD)

11

2008/C 151/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoși (versiune codificată) COM(2007) 633 final — 2007/0225 (COD)

12

2008/C 151/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind montarea dispozitivelor de iluminat și semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roți (versiune codificată) COM(2007) 768 final — 2007/0270 (COD)

12

2008/C 151/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind O nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană (2007-2013) desfășurată sub deviza „Prevenirea este mai eficientă decât vindecarea”COM(2007) 539 final

13

2008/C 151/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupația de operator de transport rutier COM(2007) 263 final — 2007/0098 (COD)

16

2008/C 151/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind autostrăzile maritime și integrarea lor în lanțul logistic

20

2008/C 151/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvență care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice COM(2007) 367 final — 2007/0126 (COD)

25

2008/C 151/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei „Către o Cartă europeană a drepturilor consumatorilor de energie”COM(2007) 386 final

27

2008/C 151/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare) COM(2007) 610 final — 2007/0219 (COD)

35

2008/C 151/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (reformare) COM(2007) 737 final — 2007/0257 (COD)

35

2008/C 151/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea albă privind sportul COM(2007) 391 final

36

2008/C 151/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind îmbunătățirea calității formării profesorilor COM(2007) 392 final

41

2008/C 151/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Promovarea participării depline a tinerilor în domeniul educației, al ocupării forței de muncă și în societate”COM(2007) 498 final

45

2008/C 151/15

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de extindere a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CEE) nr. […] la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie COM(2007) 439 final — 2007/0152 (CNS)

50


RO

 

Top