EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:111:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 111, 06 mai 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 111

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
6 mai 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

RECOMANDĂRI

 

Parlamentul European
Consiliu

2008/C 111/01

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (1)

1


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2008/C 111/02

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

8


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2008/C 111/03

Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare: 4,26 % în 1 mai 2008 — Rata de schimb a monedei euro

9

2008/C 111/04

Rata de schimb a monedei euro

10

2008/C 111/05

Comisia administrativă a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți — Rate de conversie ale monedelor de schimb în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului

11

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2008/C 111/06

Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

13

2008/C 111/07

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

18

2008/C 111/08

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

22

2008/C 111/09

Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

25

2008/C 111/10

Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune (1)

26

2008/C 111/11

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului — Impunerea de obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate între Ostrava (OSR) și Bruxelles (BRU) (1)

42

2008/C 111/12

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului — Impunerea de obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate între Ostrava (OSR) și Amsterdam (AMS) (1)

43

2008/C 111/13

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului — Impunerea de obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate între Ostrava (OSR) și Londra (LTN) (1)

44


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisie

2008/C 111/14

Cerere de propuneri conform programului de lucru „Capacități” din cel de-al Șaptelea Program-cadru al CE pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație

45

 

Agenția Europeană de Mediu

2008/C 111/15

Cerere de exprimare a interesului pentru 2008 privind numirea de experți ca membri ai Comitetului științific al Agenției Europene de Mediu (AEM)

46

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisie

2008/C 111/16

Aviz de expirare iminentă a anumitor măsuri antidumping

50

 

ALTE ACTE

 

Comisie

2008/C 111/17

Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

51


 

Rectificare

2008/C 111/18

Proces verbal de rectificare a Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007(JO C 306, 17.12.2007)

56


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 

Top