EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:092:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 92, 12 aprilie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 92

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
12 aprilie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2008/C 092/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 79, 29.3.2008

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2008/C 092/02

Cauza C-412/04: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii — Directivele 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE și 93/38/CEE — Transparență — Egalitate de tratament — Contracte care, datorită valorii lor, nu intră în domeniul de aplicare al acestor directive)

2

2008/C 092/03

Cauza C-132/05: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 — Protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare — Brânză „Parmigiano Reggiano” — Utilizarea denumirii „parmesan” — Obligația unui stat membru de a sancționa din oficiu utilizarea abuzivă a unei denumiri de origine protejate)

3

2008/C 092/04

Cauza C-426/05: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 februarie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Tele2 Telecommunication/Telekom-Control-Kommission (Comunicații electronice — Rețele și servicii — Cadru de reglementare comun — Articolele 4 și 16 din Directiva 2002/21/CE (Directivă cadru) — Cale de atac — Procedură administrativă de analiză a pieței)

3

2008/C 092/05

Cauza C-201/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Produse de uz fitosanitar — Importuri paralele — Procedură de autorizare a introducerii pe piață — Condiții — Origine comună a produsului de uz fitosanitar importat paralel și a produsului de referință)

4

2008/C 092/06

Cauza C-271/06: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 februarie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — Netto Supermarkt GmH & Co. OHG/Finanzamt Malchin (A șasea directivă TVA — Articolul 15 punctul 2 — Scutire pentru livrările de bunuri la export în afara Comunității — Neîndeplinirea condițiilor de scutire — Falsificarea probei exportului de către client — Furnizor care dă dovadă de diligența unui comerciant avizat)

4

2008/C 092/07

Cauza C-296/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 februarie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Telecom Italia SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Counicazioni (Servicii de telecomunicații — Directiva 97/13/CE — Articolele 6, 11, 22 și 25 — Taxe și redevențe aplicabile autorizațiilor generale și licențelor individuale — Obligație impusă fostului titular al unui drept exclusiv — Menținere temporară)

5

2008/C 092/08

Cauza C-348/06 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Marie-Claude Girardot (Recurs — Agent temporar — Acțiune în despăgubiri — Pierderea unei șanse de a fi recrutat — Prejudiciu real și cert — Determinarea întinderii reparării prejudiciului)

5

2008/C 092/09

Cauza C-425/06: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 februarie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, în lichidare (A șasea directivă TVA — Articolul 11 secțiunea A alineatul (1) litera (a) și articolul 13 secțiunea B literele (a) și (d) — Leasing — Fracționarea artificială a prestației în mai multe elemente — Efecte — Reducerea bazei de impozitare — Scutiri — Practică abuzivă — Condiții)

6

2008/C 092/10

Cauza C-498/06: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 februarie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spania) — Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Politica socială — Protecția lucrătorilor în cazul insolvabilității angajatorului — Directiva 80/987/CEE modificată prin Directiva 2002/74/CE — Articolul 3 primul paragraf și articolul 10 litera (a) — Despăgubiri pentru concediere nelegală convenite pe calea unei concilieri extrajudiciare — Plată asigurată de instituția de garantare — Plată supusă condiției adoptării unei decizii judiciare — Principiile egalității și nediscriminării)

6

2008/C 092/11

Cauza C-506/06: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 februarie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberster Gerichtshof — Austria) — Sabine Mayr/Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Politica socială — Directiva 92/85/CEE — Măsuri care urmăresc promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează — Noțiunea de lucrătoare gravidă — Interdicția concedierii lucrătoarele gravide în perioada de la începutul sarcinii până la finalul concediului de maternitate — Lucrătoare concediată în situația în care, la data la care s-a dispus concedierea, ovulele sale fuseseră fecundate in vitro, dar nu fuseseră încă transferate în uter — Directiva 76/207/CEE — Egalitate de tratament între lucrătorii de sex masculin și lucrătorii de sex feminin — Lucrătoare care efectuează un tratament de fertilizare in vitro — Interdicția concedierii — Domeniu de aplicare)

7

2008/C 092/12

Cauza C-507/06: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 februarie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Malina Klöppel/Tiroler Gebietskrankenkasse (Dreptul la alocația austriacă pentru îngrijirea copilului — Perioade de încasare a prestațiilor familiale într-un alt stat membru neluate în considerare — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71)

8

2008/C 092/13

Cauza C-211/07: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 21 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Transpunere incorectă — Directiva 84/5/CEE — Articolul 1 alineatul (4) — Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto — Condițiile de excludere de la despăgubire a pasagerilor unui vehicul neasigurat)

8

2008/C 092/14

Cauza C-273/07: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 26 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2005/51/CE — Contracte de achiziții publice — Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții)

9

2008/C 092/15

Cauza C-328/07: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 21 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2004/48/CE — Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală — Netranspunere în termenul prevăzut)

9

2008/C 092/16

Cauze conexate C-128/07-C-131/07: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 16 ianuarie 2008 (cereri de pronunțare a unor hotărâri preliminare formulate de Commissione tributaria provinciale di Latina — Italia) — Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07), Michele Ciampi (C-131/07)/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina (Directiva 76/207/CEE — Egalitate de tratament între bărbați și femei — Indemnizație pentru încetarea raporturilor de muncă — Avantaj fiscal acordat lucrătorilor la o vârstă diferită în funcție de sex)

10

2008/C 092/17

Cauza C-229/07: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 21 ianuarie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal administratif de Paris — Franța) — Diana Mayeur/Ministère de la santé et des solidarités (Articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul de procedură — Articolul 23 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului — Libertatea de stabilire — Recunoașterea diplomelor, a titlurilor și a experienței dobândite — Situația unui cetățean al unui stat terț, titular al unei diplome de medic eliberate de acest stat terț și recunoscute de un stat membru, care dorește să obțină autorizația de a-și exercita profesia de medic într-un alt stat membru unde rezidă în mod legal cu soțul său, cetățean al acestui din urmă stat membru)

10

2008/C 092/18

Cauza C-7/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden la 9 ianuarie 2008 — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën

11

2008/C 092/19

Cauza C-8/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de College van Beroep voor het bedrijfsleven (Țările de Jos) la 9 ianuarie 2008 — 1. T-Mobile Netherlands, 2. KPN Mobile N.V., 3. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 4. Orange Nederland N.V.; intervenientă: Vodafone Libertel B.V.

11

2008/C 092/20

Cauza C-13/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 14 ianuarie 2008 — Acțiune de drept agrar având ca părți pe: Erich Stamm, Anneliese Hauser și Regierungspräsidium Freiburg

12

2008/C 092/21

Cauza C-14/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier (Spania) la 14 ianuarie 2008 — Roda Golf & Beach Resort, S.L.

12

2008/C 092/22

Cauza C-16/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Administratīvā apgabaltiesa (Republica Letonia) la 15 ianuarie 2008 — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

13

2008/C 092/23

Cauza C-26/08: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Federală Germania

13

2008/C 092/24

Cauza C-27/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 25 ianuarie 2008 — BIOS Naturprodukte GmbH/Saarland

13

2008/C 092/25

Cauza C-32/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Spania) la 28 ianuarie 2008 — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo S.L. și Acierta Product & Position S.A.

14

2008/C 092/26

Cauza C-33/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgerichtshofs (Austria) la 28 ianuarie 2008 — Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft

14

2008/C 092/27

Cauza C-34/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale ordinario di Padova (Italia) la 28 ianuarie 2008 — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

15

2008/C 092/28

Cauza C-35/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) la 31 ianuarie 2008 — Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian/Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

15

2008/C 092/29

Cauza C-36/08: Acțiune introdusă la 31 ianuarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

16

2008/C 092/30

Cauza C-37/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de VAT and Duties Tribunal, London (Regatul Unit) la 31 ianuarie 2008 — RCI Europe/Commissioners of HM Revenue and Customs

16

2008/C 092/31

Cauza C-40/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao (Spania) la 5 februarie 2008 — Asturcom Telecomunicaciones S.L./Cristina Rodríguez Nogueira

17

2008/C 092/32

Cauza C-41/08: Acțiune introdusă la 5 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Cehă

17

2008/C 092/33

Cauza C-42/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden la 7 februarie 2008 — M. Ilhan/Staatssecretaris van Financiën

18

2008/C 092/34

Cauza C-48/08: Acțiune introdusă la 11 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Irlanda

18

2008/C 092/35

Cauza C-55/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugalia) la 13 februarie 2008 — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Baw International Ltd și Betandwin.Com Interactive Entertainment

19

2008/C 092/36

Cauza C-56/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tallinna Halduskohus la 13 februarie 2008 — Pärlitigu OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

19

2008/C 092/37

Cauza C-59/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour de cassation (Franța) la 15 februarie 2008 — Copad SA/1. Christian Dior couture SA, 2. Domnul Vincent Gladel, în calitate de administrator judiciar al Société industrielle de lingerie (SIL), 3. Société industrielle de lingerie (SIL)

20

2008/C 092/38

Cauza C-61/08: Acțiune introdusă la 18 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

20

2008/C 092/39

Cauza C-63/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette (Marele Ducat al Luxemburgului) la 18 februarie 2008 — Virginie Pontin/T-Comalux SA

21

2008/C 092/40

Cauza C-68/08: Acțiune introdusă la 19 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Estonia

21

2008/C 092/41

Cauza C-71/08: Acțiune introdusă la 20 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Cehă

22

2008/C 092/42

Cauza C-72/08: Acțiune introdusă la 20 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

22

2008/C 092/43

Cauza C-76/08: Acțiune introdusă la 25 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Malta

23

2008/C 092/44

Cauza C-82/08: Acțiune introdusă la 25 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

23

2008/C 092/45

Cauza C-87/08: Acțiune introdusă la 26 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Cehă

23

2008/C 092/46

Cauza C-423/06: Ordonanța președintelui Curții din 11 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

24

2008/C 092/47

Cauza C-8/07: Ordonanța președintelui Camerei a cincea a Curții din 13 februarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei

24

2008/C 092/48

Cauza C-22/07: Ordonanța președintelui Camerei a opta a Curții din 30 ianuarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei

24

2008/C 092/49

Cauza C-28/07 P: Ordonanța președintelui Curții din 6 decembrie 2007 — Ter Lembeek International NV/Comisia Comunităților Europene

24

2008/C 092/50

Cauza C-267/07: Ordonanța președintelui Curții din 14 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Slovenia

25

2008/C 092/51

Cauza C-399/07: Ordonanța președintelui Curții din 28 ianuarie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză

25

 

Tribunalul de Primă Instanță

2008/C 092/52

Cauza T-325/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 27 februarie 2008 — Citigroup/OAPI (Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale WORLDLINK — Marcă națională figurativă anterioară LiNK — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Limitarea serviciilor desemnate în cererea de înregistrare — Identitatea serviciilor — Similitudinea semnelor — Articolele 73 și 74 din Regulamentul (CE) nr. 40/94)

26

2008/C 092/53

Cauza T-215/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 28 februarie 2008 — American Clothing Associates/OAPI (Reprezentarea unei frunze de arțar) („Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci figurative comunitare reprezentând o frunză de arțar — Motiv absolut de refuz — Marcă de servicii — Articolul 7 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 6 ter din Convenția de la Paris — Elemente de drept prezentate în fața organelor OAPI și a Tribunalului”)

26

2008/C 092/54

Cauza T-414/06 P: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 5 martie 2008 — Combescot/Comisia Comunităților Europene (Recurs — Funcție publică — Funcționari — Inadmisibilitatea acțiunii în fața Tribunalului Funcției Publice — Termen de introducere a acțiunii)

27

2008/C 092/55

Cauza T-298/04: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 22 ianuarie 2008 — Efkon/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene („Acțiune în anulare — Directiva 2004/52/CE — Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică — Lipsa afectării individuale — Inadmisibilitate”)

27

2008/C 092/56

Cauza T-151/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 31 ianuarie 2008 — Aluminium Silicon Mill Products/Comisia Comunităților Europene („Dumping — Restituire a drepturilor antidumping — Anularea regulamentului de instituire a unui drept antidumping definitiv — Lipsa necesității de a se pronunța asupra fondului cauzei — Plata cheltuielilor de judecată”)

28

2008/C 092/57

Cauza T-327/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 18 februarie 2008 — Altana Pharma/OAPI — Avensa (PNEUMO UPDATE) („Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale PNEUMO UPDATE — Marcă națională verbală anterioară Pneumo — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit lipsită de orice temei de drept”)

28

2008/C 092/58

Cauza T-410/07 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 18 februarie 2008 — Jurado Hermanos/OAPI (JURADO) („Măsuri provizorii — Marcă comunitară — Radierea mărcii — Cerere de restitutio in integrum — Cerere de suspendare a radierii mărcii — Inadmisibilitate”)

28

2008/C 092/59

Cauza T-444/07 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 19 februarie 2008 — CPEM/Comisia Comunităților Europene („Măsuri provizorii — Cerere de suspendare a executării — Formularea cererii — Inadmisibilitate — Asociație — Prejudiciu financiar — Lipsa urgenței”)

29

2008/C 092/60

Cauza T-1/08 R: Ordonanța președintelui Tribunalului de Primă Instanță din 13 februarie 2008 — Buczek Automotive/Comisia Comunităților Europene („Măsuri provizorii — Cerere de suspendare a executării — Articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul de procedură”)

29

2008/C 092/61

Cauza T-22/08: Acțiune introdusă la 14 ianuarie 2008 — Quest Diagnostics/OAPI — ALK-Abelló (DIAQUEST)

29

2008/C 092/62

Cauza T-26/08: Acțiune introdusă la 21 ianuarie 2008 — Laboratórios Wellcome de Portugal/OAPI — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/63

Cauza T-27/08: Acțiune introdusă la 21 ianuarie 2008 — Wellcome Foundation/OAPI — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/64

Cauza T-28/08: Acțiune introdusă la 14 ianuarie 2008 — Mars/OAPI — Ludwig Schokolade (marcă tridimensională reprezentând un baton de ciocolată)

31

2008/C 092/65

Cauza T-31/08: Acțiune introdusă la 23 ianuarie 2008 — Quantum/OAPI — Quantum Corporation (Quantum CORPORATION)

31

2008/C 092/66

Cauza T-32/08: Acțiune introdusă la 18 ianuarie 2008 — Evropaïki Dynamiki/Comisia Comunităților Europene

32

2008/C 092/67

Cauza T-35/08: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2008 — Codorniu Napa/OAPI — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY)

33

2008/C 092/68

Cauza T-37/08: Acțiune introdusă la 23 ianuarie 2008 — Robert Walton/Comisia Comunităților Europene

33

2008/C 092/69

Cauza T-39/08: Acțiune introdusă la 22 ianuarie 2008 — Evropaïki Dynamiki/Comisia Comunităților Europene

34

2008/C 092/70

Cauza T-41/08: Acțiune introdusă la 1 februarie 2008 — Vakakis/Comisia Comunităților Europene

34

2008/C 092/71

Cauza T-42/08: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2008 — Shetland Islands Council/Comisia Comunităților Europene

35

2008/C 092/72

Cauza T-43/08: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2008 — Shetland Islands Council/Comisia Comunităților Europene

36

2008/C 092/73

Cauza T-45/08: Acțiune introdusă la 29 ianuarie 2008 — Transportes Evaristo Molina/Comisa Comunităților Europene

36

2008/C 092/74

Cauza T-48/08: Acțiune introdusă la 28 ianuarie 2008 — Fusco/OAPI — Fusco International (FUSCOLLECTION)

37

2008/C 092/75

Cauza T-51/08 P: Recurs introdus la 5 februarie 2008 de Comisia Comunităților Europene împotriva hotărârii pronunțate la 22 noiembrie 2007 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-109/06, Dittert/Comisia Comunităților Europene

37

2008/C 092/76

Cauza T-52/08 P: Recurs introdus la 5 februarie 2008 de Comisia Comunităților Europene împotriva hotărârii pronunțate la 22 noiembrie 2007 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-110/06, Carpi Badía/Comisia Comunităților Europene

38

2008/C 092/77

Cauza T-58/08 P: Recurs introdus la 8 februarie 2008 de Comisia Comunităților Europene împotriva hotărârii pronunțate la 27 noiembrie 2007 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-122/06, Roodhuijzen/Comisia Comunităților Europene

38

2008/C 092/78

Cauza T-59/08: Acțiune introdusă la 7 februarie 2008 — Nute Partecipazioni și La Perla/OAPI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

39

2008/C 092/79

Cauza T-62/08: Acțiune introdusă la 6 februarie 2008 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Comisia Comunităților Europene

40

2008/C 092/80

Cauza T-63/08: Acțiune introdusă la 6 februarie 2008 — Cementir Italia/Comisia Comunităților Europene

40

2008/C 092/81

Cauza T-64/08: Acțiune introdusă la 6 februarie 2008 — Nuova Terni Industrie Chimiche/Comisia Comunităților Europene

41

2008/C 092/82

Cauza T-65/08: Acțiune introdusă la 13 februarie 2008 — Spania/Comisia Comunităților Europene

41

2008/C 092/83

Cauza T-69/08: Acțiune introdusă la 12 februarie 2008 — Republica Polonă/Comisia Comunităților Europene

42

2008/C 092/84

Cauza T-71/08: Acțiune introdusă la 13 februarie 2008 — Promat/Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

42

2008/C 092/85

Cauza T-74/08: Acțiune introdusă la 6 februarie 2008 — Now Pharma/Comisia Comunităților Europene

43

2008/C 092/86

Cauza T-94/08: Acțiune introdusă la 22 februarie 2008 — Centre de coordination Carrefour/Comisia Comunităților Europene

43

2008/C 092/87

Cauza T-95/08: Acțiune introdusă la 22 februarie 2008 — Republica Italiană/Comisia Comunităților Europene

44

2008/C 092/88

Cauza T-103/08: Acțiune introdusă la 20 februarie 2008 — Polimeri Europa și Eni/Comisia Comunităților Europene

45

2008/C 092/89

Cauza T-430/04: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 1 februarie 2008 — Nomura Principal Investment și Nomura/Comisia Comunităților Europene

45

2008/C 092/90

Cauza T-233/05: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 1 februarie 2008 — Nomura Principal Investment și Nomura International/Comisia Comunităților Europene

46

2008/C 092/91

Cauza T-153/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 28 februarie 2008 — EAEPC/Comisia Comunităților Europene

46

2008/C 092/92

Cauza T-313/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 12 februarie 2008 — Otsuka Chemical/EFSA

46

2008/C 092/93

Cauza T-78/07: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 12 februarie 2008 — IXI Mobile/OAPI — Klein (IXI)

46

 

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene

2008/C 092/94

Cauza F-4/07: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 21 februarie 2008 — Skoulidi/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Schimb de funcționari între Comisie și statele membre — Punerea la dispoziția administrației elene a unui funcționar comunitar — Refuz — Acțiune în despăgubiri — Prejudiciu moral — Procedură precontencioasă — Admisibilitate — Condiții de fond pentru angajarea răspunderii extracontractuale a Comunității)

47

2008/C 092/95

Cauza F-31/07: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 21 februarie 2008 — Putterie-De-Beukelaer/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Funcționari — Promovare — Procedură de evaluare — Procedură de atestare — Evaluarea potențialului — Încălcarea domeniului de aplicare al legii — Invocare din oficiu)

47

2008/C 092/96

Cauza F-85/07: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 25 februarie 2008 — Anselmo/Consiliul Uniunii Europene (Funcție publică — Funcționari — Recrutare — Numire — Încadrare în grad — Candidați care au reușit la un concurs intern — Fapt nou — Inexistență — Inadmisibilitate vădită)

48

2008/C 092/97

Cauza F-133/07: Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2007 — Hecq/Comisia Comunităților Europene

48

2008/C 092/98

Cauza F-138/07: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2007 — Van Arum/Parlamentul European

48

2008/C 092/99

Cauza F-139/07: Acțiune introdusă la 10 decembrie 2007 — Van Arum/Parlamentul European

49

2008/C 092/00

Cauza F-141/07: Acțiune introdusă la 20 decembrie 2007 — Maniscalco/Comisia Comunităților Europene

49

2008/C 092/01

Cauza F-143/07: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2007 — Yannoussis/Comisia Comunităților Europene

49

2008/C 092/02

Cauza F-144/07: Acțiune introdusă la 24 decembrie 2007 — Efstathopoulos/Parlamentul European

50

2008/C 092/03

Cauza F-4/08: Acțiune introdusă la 5 ianuarie 2008 — Hambura/Parlamentul European

50

2008/C 092/04

Cauza F-11/08: Acțiune introdusă la 25 ianuarie 2008 — Jörg Mölling/Europol

51

2008/C 092/05

Cauza F-15/08: Acțiune introdusă la 8 februarie 2008 — Wiame/Comisia Comunităților Europene

51

2008/C 092/06

Cauza F-18/08: Acțiune introdusă la 18 februarie 2008 — Ritto/Comisia Comunităților Europene

51

2008/C 092/07

Cauza F-20/08: Acțiune introdusă la 19 februarie 2008 — Aparicio și alții/Comisia Comunităților Europene

52


RO

 

Top